Muhammet KEMALOĞLU

Muhammet KEMALOĞLU

[email protected]

Samimiyet/Samimi Niyet Veya Aldatan

11 Ekim 2021 - 09:59 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 - 17:28

Samimiyet/Samimi Niyet Veya Aldatan

Dünyadaki en değerli ilkelerden biri samimiyettir.
Samîmiyet kelimesi, Arapça ṣamіm’den ile Türkçe yapma mastar eki -iyyet türetilmiş bir kelimedir. Samîmî olma, içten, candan ve riyâsız olma, senli benli, içli dışlı olma, teklifsizlik durumudur.
Samimi olan, içten ve kalbten sevgi ve niyet-i hâlisedir.
İnsanların doğuştan inandığı en yüksek değerlerden olan, dürüstlüğe samimiyete ve ikiyüzlülük ve yalana karşı da yatkınlığı bir meyilli olduğu anlaşılmıştır. Ancak, samimiyet insan ilişkilerinde güveni arttırır.
Samimiyet, kendine karşı samimiyetten başlar, diğer insanlara/canlılara karşı samimiyetle devam eder ve büyür. Kendine karşı olan samimiyet bireyin kendisi ile yüzleş(ebil)mesi, yüzleşememesinde gün yüzüne çıkar.
Samimiyet, içtenliktir, laubalilik değildir.
Samimiyet, kibarlıktır.
Samimiyet, ardır, namustur, iffettir.
Samimiyet, dil ile söylenir, bedenle sergilenir, kalple inandırılır.
Samimiyet, temiz fikirlerin, ruhların dışa açılışıdır.
Samimiyet, sınırdır.
Samimiyet de aşk vardır, sevda vardır, inanç vardır, ideal vardır.
Samimiyet de cesaret vardır. Şüphe yoktur.
Samîmiyetsiz ise candan ve içinden geldiği gibi davranmayan, samîmî olmayandır.
Samimiyetsiz, sadece sahtekârdır!
Samimiyetsiz, aldatan, nihayetinden de aldanandır.
Yaptığı işte sahtekârlıktır.
Samimiyetsiz, insan değerlerini, inancını menfaat uğruna kullanır ve insanlara sadece algı yaratmaya çalışır, edepsizdir, ahlaksızdır.
Samimiyet zamana göre değişmez. Samimiyetin değişmesi adi bir çıkarın ön plana çıktığının resmidir.
Cemil Meriç, "Samimiyet öyle bir dildir ki; kör de görür, sağır da duyar” der. Samimiyetin dokunmadığı yürek, dokunmadığı akıl yoktur. Şu hayatta en hakiki dost, samimiyettir. Samimiyetin açmayacağı kapı yoktur; yeter ki gerçekten samimiyet olsun.” diyor.
İster dindar olunsun isterse olunmasın, samimiyet, halk nazarında şahsiyeti, Hak nazarında da kulluk kalitesidir.
Samimiyet, biz olmamızın, kendimiz olmamızın bir gereğidir. Samimiyetten yoksun kişilikler, çoğu zaman maskeyle dolaşan ve kendileriyle barışık olmayan huzursuz tiplerdir. Böyleleri hiçbir zaman kendileri olamazlar. Mesela, menfaatleri adına içinde bulundukları her bir gruba "biz sizinle beraberiz, diğerleriyle birlikte görünmemize aldırmayın" derler, "yapılan her toplantı ve konuşmayı aleyhlerinde zannederler", "gizli gizli iş çevirmekten hoşlanırlar", "muhataplarını inandırmak için sık sık yemine başvururlar", "içyapılarındaki eksiklerini kapatmak adına dış görünüşlerine ve konuşmalarına ayrıca bir önem verirler". Bu nevi kimselerin özgüven eksikliği hemen her hareketlerinde hissedilir.
Neml Suresi, 74’te, “Sinelerinin gizli tuttuklarını ve açığa vurduklarını kesin olarak bilendir” ve İsra Suresi, 25’te, “Rabbiniz, sizin içinizdekini daha iyi bilir. Eğer siz salih olursanız, şüphesiz O da, (Kendisi’ne) yönelip dönenleri bağışlayıcıdır.” diyor, Allah.
Peki samimiyet sahibi olmak, samimi olmak, kısaca ADAM olmak, ŞAHSİYET (sahibi) olmak istiyorsa(nız)k, niyeti(mi)nizin de samimi olması gerekir. Samimi bir niyetle yola/yollara çıkma(mı)nız, işe ve işlemleri(mi)nizi hulusi kalple yapma(mı)nız gerekir.

 Yok bunlarla işim(iz) olmaz derse(k)niz de SAMİMİ NİYETSİZ olmayacağı(mız)nız içinde SAMİMİYETSİZ olarak da yaşamaya devam edece(ğiz)ksiniz.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum