Mehmet Gökhan ÖZÇUBUKÇU

Mehmet Gökhan ÖZÇUBUKÇU

Hakkında

Gökhan ÖZÇUBUKÇU
Öğretim Görevlisi. PhD Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler. Siyaset Bilimi ve Dış Politika Uzmanı | Rusya, Azerbaycan ve Kafkasya Araştırmacısı…
Bakü Devlet Üniversitesi.
Yazar, Azerbaycan'ın tarihi, modernleşmesi ve Türk dünyası üzerine araştırma ve makaleler yazmaktadır.