Av. Abbas BİLGİLİ

Av. Abbas BİLGİLİ

Hakkında

Hukukçu-Yazar
Kitapları
1-İnanmak ya da İnanmamak
2-Emek ve Hukuk
3-İş Hukuku Açısından İş Yerinde Cinsel Taciz
4-Hizmet Tespiti Davaları Uygulama-Yargıtay Kararları
5-İş Hukukunda Mobbing
6-İş Güvencesi Hukuku İşe İade Davaları
7-İş Yargısında Belirsiz Alacak Davası