Muhammet KEMALOĞLU

Muhammet KEMALOĞLU

[email protected]

Birilerini Suçlamak Kolay

04 Ekim 2021 - 09:45 - Güncelleme: 04 Ekim 2021 - 18:25

Birilerini Suçlamak Kolay

Yolsuzluk, farklı kaynaklarda “kamu gücünün veya kamu gücüyle” sınırlı olmayan “herhangi bir görevin özel çıkarlar için kötüye kullanılması”, “...doğrudan doğruya ya da dolaylı yollardan rüşvet ve yasadışı bir menfaat temin eden kişinin yürüttüğü görevlerin veya gerekli davranışların yasalara uygun bir şekilde yerine getirilmesinde sapmalara yol açan rüşvet veya başka her türlü yasadışı menfaatin talep edilmesi, teklif edilmesi, verilmesi ya da kabul edilmesi”, "emanet edilmiş yetkinin, kamusal ve özel çıkarları zedeleyecek şekilde her türlü kötüye kullanımı”, “..ortak yetkiyle donatılmış kişi ya da kişiler, kişi ya da grubun karar alma gücünü veya ortak yetkilerini düzenleyen mevcut kurallar, kuralların kişi ya da grup tarafından ihlal edilmesi ve kuralların ihlal edilmesi sonucunda kişi ya da gruba çıkar sağlanırken ortak değerlere zarar verilmesi..” ile "kamu ve özel kuruluşların karar verme mekanizmalarındaki yozlaşma ve bozulma"  olarak tanımlanır.
Rüşvet, zimmet, irtikap, kara paranın aklanması, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, içerden öğrenenlerin ticareti, dolaylı olarak ceza yaptırımına bağlanan veya suç sayılmayan yolsuzluk türleri, rant kollama, lobicilik, oy ticareti, kayırmacılık (akraba kayırmacılığı, eş-dost kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık (partizanlık),hizmet kayırmacılığı, kurumsal bilginin kötüye kullanılması, anayasa ihlalleri, politik faaliyetlerde harcanan paranın kaynağının gizli tutulması, mal beyanında bulunmama veya eksik mal beyanı verme, hediye alma, hukuka aykırı dinlemeler, politik bilgi sızdırma, özellikle yerel kamu hizmetlerini yürütmekle görevli hizmet birimlerinde yaygın olarak görülen aşırı partizanlık, siyasi kayırmacılığın bir türü olan gönül yapma gibi eylemler de yolsuzluk türleri arasında gösterilir.
Tarihçi Peçevi, “III. Murad'ın vezirlerinden Şemsi Paşa ataları Kızıl Ahmetli ailesinin öcünü almak için bir bahane bulup, padişaha 40.000 altın rüşvet almayı kabul ettirmiştir. Böylece rüşvet hastalığını devletin en yüksek katına da bulaştırdığını tarihçi Ali'ye bizzat kendisi anlatmıştır. Aynı Şemsi Paşa bu olaydan sonra da padişaha verilen dilekçeleri yüklü rüşvetler karşılığında almaya ve aldığı rüşvetlerin bir bölümünü de padişaha vermeye, böylece bir komisyoncu gibi çalışmaya başlamıştır.” der.
Yeni ismi ile Cumhurbaşkanlığı Arşivi olan kurumumuzun sisteminde Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi’nde rüşvet, irtikap yazdığınızda, hacısından, hocasına, askerinden, memuruna, nazırından, müftüsüne, köylüsünden kentlisine yüzlerce ahlaksız örneklere şahit olursunuz.
Peki bu ahlaksız işler nasıl ve hangi şartlarda meydana gelir. Eğer bir toplumun/devletin yönetsel yaklaşımı, yapısal yaklaşımı, siyasal yaklaşımı yolsuzluğa direnmiyor, yolsuzlukla mücadele etmiyorsa, iş ve işlemlerde saydamlık gözetilmiyorsa, hesap verme mekanizmalarının eksik çalışıyorsa, kamusal denetimin yetersizse, adli sistem doğru ve etkin çalışmıyorsa, hukuk devleti anlayışı tam olarak gerçekleştirilememişse, cezaların yetersizliği ve infaz sistem zamanında uygulanmıyorsa, devletin/milletin ekonomik şartları bozuk veya dengesiz ise, toplum ahlaken sosyal olgunlaşmamış, bireyler/cemiyetler donanımı, liyakati, kendine yeterliliği ve hakkaniyeti benimsememiş, kamu yararı şahsi yarardan sonra geliyor ise orada her türlü adi eylemleri görmek ziyadesiyle mümkündür.
Ne yapılabilir?
İlk olarak size ait olmayan her hangi bir şeyi (kendinize ve ailenize)  her hangi bir yerden almayarak işe başlayabilirsiniz.
Atanmak, tayin olmak için aracı aramazsınız.
Birilerinin sizi sevmesi, tercih etmesi için onlara hediye dağıtmayabilirsiniz.
Mesleğinizin en iyisi olup, hak etmediğiniz kadro ve görevlere talip olmayabilirsiniz.
Her hangi bir suç işlediğinizde suçunuzu mertçe itiraf edebilirsiniz.
Polisten, hakimden, savcıdan korkmayabilirsiniz.
Hakkınızı aramak için gönül rahatlığı ile mücadele verebilirsiniz.
Bedenen olgunlaştığınız gibi ruhen, manen, ahlaken de olgunlaşabilirsiniz.
Çalmak yerine isteyebilirsiniz.
Tüyü bitmemiş yetimin, karıncanın, koyun, kuzunun, ayının, atın, eşeğin hakkını da gözetmeği bilmelisiniz.
“Bildirilmeyen ve vergisi ödenmeyen bir gelirle tasarruf edildiği tespit edilen mal ve haklarınızın, safi irad olarak”  kabul edileceğini bilmelisiniz[i].
Bunları yapmadığınız takdirde istediğiniz kadar, saçınızı başınızı yolun, dizinizi dövün. Yoksa, “inandığınız gibi yaşamadığınız için yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.


[i]https://www.tepav.org.tr/upload/files/haber/1255423113r9546.Bir_Bilgi_Olarak_Yolsuzluk_Nedenler__Etkiler_ve_Cozum_Onerileri.pdf

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum