Nurullah ERTUĞRUL

Nurullah ERTUĞRUL

[email protected]

SALİHLİ (ADALA VE SART) YÖRESİNDE TESBİT EDİLEBİLEN TARİHİ YER ADLARI:II

12 Mayıs 2022 - 09:34

SALİHLİ (ADALA VE SART) YÖRESİNDE TESBİT EDİLEBİLEN TARİHİ YER ADLARI:II


              Dad Beği(Dolaylar)Köyü – Sart Kazası. Yıva Boyu Ahi Ali Cemaatinden Teke Türkmenlerinden   
Karaca Koyunlu Yörükleri yerleşikti.15
              Damatlı Köyü – Salihli.4 Bu köyde eski yapı cami var.9
              Darucalu Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi.1
              Debbağ-Hane Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi. Eymür Boyundan Evrenlü Yörükleri, Yıva Boyu Ahi Ali Cemaatinden Teke Türkmenlerinden Karaca Koyunlu Yörükleri yerleşikti.1,13,15
              Dedelü(Mevlütlü)Köyü – Salihli İlçesi. Aynı adı taşıyan eski köy 2-3 Km. kadar kuzeydeydi.4, 7, 8
              Dede Taşı Köyü – Salihli İlçe Merkezi mahallesi oldu.3 
            Değirmen Depe Köyü? – Adala Kazası. 595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16
            Depe Köyü-Adala Kazası. Bu köyde Timur Han adlı piyade çiftliği vardı.(1575 Tarihli 568 Nolu Tahrir Defteri)14(Değirmen Depe ile aynı köy mü?)
             Deli Başlu=Delice Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi. Adala Kazası-Nahiyesi.4,8
             Deli Salih Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi. Salur Boyundan Göçerli Yörükleri yerleşikti.15
              Demircik Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi.Salur Boyundan Darıcıyan Cemaati Karakoyunlu Yörükleri yerleşikti.15
            
             Depecik Mezraası-Köyü– Adala. Bünyesinde Murat Çiftliği vardı. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Yaparlı Boyundan Yenişehir Yörükleri, Hacı Musalar Yörük Cemaati yerleşikti. 1,3,5,10,15 Depecik Köyü bağlısı Devlet Han piyade çiftliği ile Güzellü Köyü bağlısı Halitoğlu Süleyman adlı piyade çiftliği ortak yönetildi.(1487 Tarihli 48 Nolu Tahrir Defteri)14 Depecik Köyü bağlısı Ali Adlı piyade çiftliğ ile Bozyar Köyü bağlısı Bana Oğlu Ahad  adlı piyade çiftliği ortak yönetildi.(1487 Tarihli 48 Nolu Tahrir Defteri)14 Depecik Köyüne bağlı Yayla ve Devlet Han adlı piyade çiftlikleri vardı. (1545 Tarihli 239 Nolu Tahrir Defteri ve 1582 Tarihli 600 Nolu Tahrir Defteri)14
              Derelü Köyü – Aydın Sancağı. Saruhan Sancağı. Salur Boyu Darıcıyan Cemaatinden Karakoyunlu Cemaati yerleşikti.15
Dere Barkoz(Bürgüz=Burgaz)Köyü – Sart Kazası. Ellici Eldelik Yörük Cemaati yerleşikti. Sadrazam Şehla Ahmet Paşa Vakfındandı.3,5
              Derbent Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Yörükan-ı Eldelek yerleşikti. Salihli İlçesi.3,4,5,8
              Dere Köyü – Sart Kazası. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.15   
              Derecik Köyü(S) – Adala Kazası-Nahiyesi. Bünyesinde Eyne Bey Çiftliği vardı. Yanında da Hızır Şah’ın Melek Gazi Karbansarayı’na vakfettiği Çogan ve Gence Çiftlikleri vardı. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Yörükan-ı Eldelek, Karkın Boyundan Yumacalu Cemaati yerleşikti 3,5,10,15
            Derziler Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.15
            Dertlü Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Eymür Boyundan Ebedlü Ellici Yörükleri yerleşikti.15  
Derziler Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.Yund Dağı Ellicilerinden Meymunlar Yörük Cemaati yerleşikti.5
              Dibek Dağı Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Çanakçı Yörük Cemaati, Demirci(Timurcu) Yörükleri,Bayad Boyundan Yörükan Cemaati yerleşikti.1,5,15
              Dibek Dere Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.3
              Didik Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.4
              Derecik Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Seyid Gaziye bağlı Yoncalar Yörük Cemaati yerleşikti. Bünyesinde Satılmış Eyne Bey Çiftliği vardı.3,5
              Deveciler Mahallesi – Sart Kazası.13
              Doğancı(Atmaca)Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.1 1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16
              Doğanlar(Doğanlu) Köyü-Sart Kazası.Kanuni Oğlu Şehzade Mehmet Vakfiyesinde yazılı.3,13
              Dombaylu(Dumbali) Köyü – Salihli.3, 4, 8
              Donuz Dürten Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. 595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,16
              Donuz Deviren Köyü – Adala. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.15
              Doydu Köyü-Adala Kazası. Bu köye bağlı Koca Kara adlı piyade çiftliği vardı.(1545 Tarihli 239 Nolu Tahrir Defteri)14
              Doymuşlu Köyü-Adala Kazası. Bu köye bağlı Bediroğlu adlı piyale çiftliği vardı.(1487 Tarihli 48 Nolu Tahrir Defteri)14 Doymuşlu Köyü’ne bağlı Boz adlı piyade çiftliği vardı.(1545 Tarihli 239 Nolu Tahrir Defteri)14
              Dönekistan Köyü(S) – Adala.3,10
              Dulkadirli(Çanakçılar)Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Sart Kazası-Nahiyesi.Yıva Boyu Ahi Ali Cemaatinden Teke Türkmenlerinden Karaca Koyunlu Yörükleri, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Eymür Boyundan Yörükan Cemaati, Köseler Yörük Cemaati, Kara Mustafalar Yörük Cemaati, Menye Yörükleri,Demirci(Timurcu) Yörükleri yerleşikti. Poyraz Köyü’ne yakındı.1,5,9,15
              Durasıllı Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Yavuz Sultan Selim’in hükümdar olduğu yıllarda, Akkoyunlu Aşiretinden bir oymağın buraya gelip yerleştiği rivayet edilir.1, 3, 4, 8 (Bkz; Turası Çiftliği) Konurlu Köyü bağlısı Asil Beğ adlı piyade çiftliği ile Durasallı Köyü bağlısı Aslıhan adlı piyade çiftliği ortak yönetildi.(1487 Tarihli 48 Nolu Tahrir Defteri)14 
             Ece Köyü – Adala Kazası. 595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16
             Edeli(Bkz; Mersin Dere)Köyü – Salihli.3
             Eğenlü Köyü- - Ilıca Kazası Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Kırcalar Cemaati Urban Çelebi Taifesi yerleşikt.15
             Eksiklü Köyü – Adala Kazası. Kızık Boyundan Göde Yahşi  Yörükleri yerleşikti.15
             Eldele(i)k Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Bayramşeh Yörük Cemaati, Yund Dağı Ellicilerinden Meymunlar Yörük Cemaati yerleşikti. Köye yakın mezarlık içinde Çerkez Dede Yatırı var.3, 4, 5, 8,15
              Eleklü (Elif K,k,lu=Elif Keklü?)Köyü – Adala. Yund Dağı Ellicilerinden Meymunlar Yörük Cemaati yerleşikti.5
              Elif K,k,lu=Elif Keklü(Eleklü?) Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.4
              Ekinlü Köyü – Adala Kazası10
              Eliflü Köyü – Tire Kazası. 2.Selim’in Sart’daki vakıflerını da içeren H.965 Tarihli Vakfiyesi’ne göre anılan vakfın mevkufatındandı.3
              Emirler Köyü- Sart Kazası-Nahiyesi. Salur Boyundan Darıcıyan(Kazlıca) Cemaati Karaca Koyunlu Yörükleri yerleşikti.15
             Emin Bey(Asmalı)Köyü – Emir Hacılı Köyü bağlısı – Adala Bucağı -  Salihli İlçesi.4,8
              Emir Hacılı(İmraşlı)Köyü – Salihli. Eskisi, Kır Mezarlığı yanındaydı. Bu mezarlıkta 18.asır tarihli mezar taşları vardır.4, 7, 8
              Emirlü Köyü- Adala. Biçerlü Köyü bağlısı Halil adlı piyade çiftliğine Emirli Köyü bağlısı bağlısı Turud adlı piyade çiftliği eklendi.(1487 Tarihli 48 Nolu Tahrir Defteri)14 
              Emir Bey Köyü – Adala Bucağı – Salihli İlçesi.8
              Emir Han Çiftliği – Sart Kazası-Nahiyesi.1
              Emreh(Kula) Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.4,7
              Eneklü Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.Ellici Göde Yahşi Yörük Cemaati yerleşikti. 1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,5,16
              Ereğli Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.4
              Esbalar Köyü – Adala.Yund Dağı Ellicilerinden Meymunlar Yörük Cemaati yerleşikti.5
              Esedlü Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi. Ellici Esedlü(Düğüneri) Yörük Cemaati yerleşikti.4,5,10
              Evrenlü Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi. Evrenlü Yörük Cemaati.1,12
              Eskiler Köyü -  Sart Kazası-Nahiyesi. Salur Boyundan Darıcıyan Cemaati Karakoyunlu Yörükleri yerleşikti.15
              Eski Cami Mahallesi – Salihli İlçe Merkezi’nde.8
              Evhanlu Köyü-Adala Kazası. Hacılu Köyü’ne bağlı  Ömer Oğlu Bedir adlı piyade çiftliğine Evhayemlü Köyü’ne bağlı Sefer Cüllah Oğlu Osman adlı piyade çiftliği eklendi.(1487 Tarihli 48 Nolu Tahrir Defteri) 14
            Evrenlü Köyü – Sart Kazası. Eymür Boyundan Evrenlü Yörükleri yerleşikti.15
            Eymirlü Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi. Salur Boyundan Darıcıyan Cemaati Karakoyunlu Yörükleri yerleşikti.15  595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16
             Eyücek Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Eymür Boyundan Ebedlü Ellici Yörükleri yerleşikti.15
             Fevzi Bey Çiftliği – Pazar Köy bağlısı – Adala Bucağı – Salihli İlçesi.8
             Firuzlu Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi.1
             Fota Köyü – Sart Kazası.13
             Fukaracıklar Köyü – Adala.10
             Gebeş Mahallesi – Çapaklı Köyü bağlısı – (Günümüzde, Süleymaniye Köyü’nün doğu kenarı)Adala Bucağı – Salihli İlçesi.8,9
             Gedehorya Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. 595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,16
            Gedik Köyü -  Sart Kazası-Nahiyesi.Yıva Boyu Ahi Ali Cemaatinden Teke Türkmenlerinden Karaca Koyunlu Yörükleri yerleşikti.15
 Germiç=Kırmenç(Kara Yahşi)Köyü – Salihli.3, 4, 5, 7, 8 (Bkz, Kara Yahşi Köyü)
              Gence Köyü(S)-.Adala3
              Gençlü Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi.1
              Genlik Köyü-Adala.(571 Numaralı Aydın Defteri)
              Geri(Umurbeylü)Köyü – Yengi Nahiyesi. Sart. Ahi Ali Cemaati Teke Türkmenleri Karakoyunlu Yörükleri yerleşikti. Anadolu Beylerbeyi adamlarından Kartalcıoğlu Eşkıyası tarafından 1065/1655 Yılında soyuldu.1,6,15 1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16
              Geyik(ler) Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Bayındır Boyu Acarlar Cemaatinden Eldelik-Ellici Atçeken Yörükleri, İğdir Boyundan Arıklar Cemaati, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri Çomaklu Yörük Aşireti, Menye Yörükleri yerleşikti.5,15
               Göçeri(Deynek)Köyü – Sart Kazası. Yıva Boyu Ahi Ali Cemaatinden Teke Türkmenlerinden Karaca Koyunlu Yörükleri yerleşikti.13,15
               Göçüklü Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.3,16
               Gökce( Bkz; Bektaşlar)Köyü(S)  - Adala Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Çomaklu Yörük Aşireti yerleşikti. 1,3,4,5,8,10,15  Gökce Köyü’nebağlı İbrahim adlı piyade çiftliği vardı.(1487 Tarihli 48 Nolu Tahrir Defteri)14 (1545 Tarihli 239 Nolu Tahrir Defteri)14 Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.151595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16
               Gök Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi.1,8,13
               Gök(-i diğer)Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi.1,13
               Gönen Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16  Karacasu(Gönen) diye Alaşehir’e de yazıldı.
               Gök Eyüb(Yire Giren)Köyü(S) – Adala Kazası-Nahiyesi. 2 Km. kuzey doğusunda Ömer Emre Yatırı var. Ömer Emre’nin zaviyesi vardı.1, 3, 4, 81595-1617 Yıllarında 10 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16  (Borlu ve Demirci Listelerine de yazıldı.)
               Gök Musa(lu)lar Köyü(S)– Gök Eyüb Köyü bağlısı – Adala Kazası-Nahiyesi.3, 7, 8
               Göl Yaması Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.4
               Görnük Köyü-Adala Kazası.Bu köye bağlı Emir adlı piyade çiftliği vardı.(1487 Tarihli 48 Nolu Tahrir Defteri)14
               Gülistan Mahallesi – Emin Bey Köyü bağlısı – Adala Bucağı – Salihli İlçesi.8
               Güneri adlı yer(S) – Adala. Burada Mustafa Oğlu Halil Fakıh, cebinden açtığı zaviye için kendi değirmenini vakfetti. Yörükan-ı Eldelek yerleşikti 3,5,10 Güneri Köyü’nde Kayabeği adlı piyade çiftliği vardı.(1545 Tarihli 239 Nolu Tahrir Defteri)14
               Güney Mahallesi – Çelikli Köyü bağlısı – Salihli İlçesi.8
               Gürneyit Köyü – Adala Kazası. 1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16
              Güzellü(Gözellü) Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Bünyesinde Halitoğlu Süleyman Çiftliği vardı.1,3 Halitoğlu Süleyman adlı piyade çiftliği ile Depecik Köyü bağlısı Devlet Han piyade çiftliği ortak yönetildi.(1487 Tarihli 48 Nolu Tahrir Defteri)14 Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Yund Dağı Ellicilerinden Meymunlar Yörük Cemaati yerleşikti.5,15
              Güvendük Beğ Köyü-Adala Kazası.Bu köye bağlı Kaya Beğ adlı piyade çiftliği vardı.(1487 Tarihli 48 Nolu Tahrir Defteri) 14
               Hacı Ali Çiftliği – Sart Kazası-Nahiyesi.1
               Hacı Bektaşlu Köyü – Salihli.4,8
               Hacı Halil Köyü – Adala.10
               Hacı Hıdır(Hızır-lar) Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Salihli ilçesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.3,4,8,15
               Hacı Köseli Köyü – Borlu Kazası-Nahiyesi.4,7
               Hacılar Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.15
              Hacılı Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Salihli İlçesi. Eskiden 3 Km. kadar kuzeyde idi. Eski mezarlığı da burada olup, içinde Saru Saltuk Türbesi vardır. Güney batı kenarında da tarihi taş köprü var.1, 4, 8 Hacılu Köyü’ne bağlı  Ömer Oğlu Bedir adlı piyade çiftliğine Evhayemlü(Evhanlu?) Köyü’ne bağlı Sefer Cüllah Oğlu Osman adlı piyade çiftliği eklendi.(1487 Tarihli 48 Nolu Tahrir Defteri) 14 Bu köyde Ömer Oğlu Bedir adlı piyade çiftliği vardı.(1575 Tarihli 568 Nolu Tahrir Defteri)14 Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.15 1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16

               Hacı Musalar Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.Hacı Musalar Yörük Cemaati yerleşikti.5
               Hacı Oğlu Çiftliği – Dal Beylü Köyü bağlısı – Sart Kazası-Nahiyesi.1 Bkz; Turgutlu-Ahmetli İlçeleri listesinde Dal Beyi(Uzun Ali)Köyü yazılıdır.9
               Hacı Seydi Köyü-Adala Kazası. Bu köyde Yayabaşı adlı piyade çiftliği vardı.(1575 Tarihli 568 Nolu Tahrir Defteri)14
               Halidi Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.15
               Halislar Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.15
              Hamidlü Mezraası-Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Eymür Boyundan Yörükan Cemaati, Çanakçı Yörük Cemaati, Demirci(Timurcu) Yörüklerinden Serraçlar Yörük Cemaati yerleşikti. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,5,15,16
               Haramgızlar Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.15
            Haram Ömerler Köyü – Adala. Kara Mustafalar Yörük Cemaati yerleşikti.5
             Harbe Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.15
             Hasalan Köyü – Salihli. Adı bilinemeyen bir yatır vardır.4,8
             Hasanlu(Hasunlu?)Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Salur Boyundan Göçerli Yörükleri, Çomaklu Yörük Aşireti yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,4,5,15,16
               Hasırcı Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.1 Bu köyde Hacı Hamza adlı piyade çiftliği vardı. (1039/1629-1630 Tarihli 78 Nolu Tahrir Defteri)14 1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16
               Hasmana(Bkz; Bağırgan Çiftliği, Kendirlik Köyü)Çiftliği – Adala Kazası-Nahiyesi.1,3,5,7,8
                Havlu(Avlu) Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri  yerleşikti.15
                Hazer Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.3
                Hazımdar Çiftliği – Çapaklı Köyü bağlısı – Adala Bucağı – Salihli İlçesi.8
                Hersek Köyü – Adala. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.10,15
                Hıyarlık Mahallesi – Orta Köy bağlısı – Adala Bucağı – Salihli İlçesi.8
                Hızır Paşa Mezraası – Adala.10
            Hızır Ali Köyü – Adala Kazası. 595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16  
            Hızır(Hıdır)İlyas Çiftliği(S)-Adala.3
                Hoca Ahmedlü Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Divane Keçilü Yörük Cemaati yerleşikti.5,15
                Issızdur Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi.Bayındır Boyundan Bayındırlu Yörükleri yerleşikti.15
                İçlü Köyü – Adala. Uzun Ömerler Yörük Cemaati yerleşikti.5
                İdrisler Köy- - Adala Kazası. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.15
               İğdecik Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi. Adala Kazası-Nahiyesi. Kula ve Salihli İlçeleri. Köyün doğusundaki tepe üzerinde Kara Kale adı verilen büyük bir bina yıkıntısı vardır. Yine, Ören Mevkiinde bir köy yıkıntısı var. Harben Deli Aşireti ve Kara Yakılar Yörük Cemaati, Salur Boyundan Darıcıyan Cemaati Karaca Koyunlu Yörükleri yerleşikti.1,3,4,8,15
                İl Basanlu Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,16
                İl Beğlü Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.15

 İl Delik(İldelik) Haneleri(Ömerli Köyü) – Sart Kazası-Nahiyesi.1
                İlhamiye Köyü – Salihli. Günümüzde Salihli İlçe Merkezi’nde mahalledir.3, 4, 9
                İli Bilürce Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.15
               İmceler Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.Yıva Boyundan Çarpan Cemaati yerleşikti.15
 İncilu Köyü(S)– Adala. Saruhanoğlu Hızır Paşa’nın Adala Külliyesi Vakfından)3,10
                İnallu Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri  yerleşikti.15
                İncilü Köyü – Adala Kazası. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.15
                İne Beylü Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.Demirci(Timurcu) Yörükleri yerleşikti.1,5
                İnekesri – Adala. Yanında Sarı Ahmet Paşa’nın Adala Kadısı Muhyiddin’den satın aldığı vakıf değirmeni vardı. Kadı da bu değirmeni Seyyid Hasandan tapuya almış.3
                İrni Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi.1
                İsalu Köyü-Adala.(571 Numaralı Aydın Defteri)
                İsa Oğlu Mahallesi – Mersin Dere(Koyunculu)Köyü bağlısı – Salihli İlçesi.8
                İstasyon Mahallesi – Yeşil Kavak Köyü bağlısı – Salihli İlçesi.8
                İyallu Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Mendehorya Nahiyesi’ne bağlı Ayallu Köyü adının değişik bir yazılıp-okunuş hali olmalı.(Bkz; Alaşehir Listesine)1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı. 1,4,16
                Kabazlı(Kabaslı) Köyü – Salihli. Kaysenli Deresi Mevkiinde Tepeköy yıkıntıları var.4,8
                Kablancık Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.1
                Kadı Mezraası – Sart Kazası-Nahiyesi.1
                Kadılar Köyü – Adala Kazası. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kara Mustafalar Yörük Cemaati yerleşikti. Çapaklı Köyü’nde “Kadı Ören”adlı eski köy yıkıklığı var.4,5,7,9,15
                Kadıköy(S)- Adala. Yağbasan Köyünde.(Bkz; Yağabasan Zaviyesi)Gediz Nehrinde Değirmen hattında diye yazılı. Kadılar Köyü ile benzerliği var. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti 3,5,15
                Kağallu Köyü – Adala. Karkın Boyundan Eldelik Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.15
                Kakcık Çakal Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. İğdir Boyundan Karaca Ahmed Cemaati Ellici Yörükleri yerleşikti.15                                                         
                Kale(Kara Ağaç)Köyü – Salihli. Antik Daldis-Nardı Kent Kültürü’ne ait kale duvarları ve sütun başlıkları ve benzeri eski kalıntılar bulunmaktadır.3, 4, 8
                Kale Dibi Mahallesi – Poyraz Damları Köyü bağlısı – Adala Bucağı – Salihli İlçesi.8
                Kalkallu Köyü – Adala  Kazası-Nahiyesi. Yörükan-ı Eldelek yerleşikti.5
                Kamerlü Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.1
                Kanatlı Köyü – Salihli.3
                Kanevli=Kanavlu(Üç Tepe) Köyü – Salihli. Deli Başlı Köyü hududunda bir yatır var.4, 7, 8, 9
                Kapancı Köyü – Salihli. Ferhat Paşa vakfı mevkufatından büyük çaplı arazi vardı.3, 4, 8
                Kaplan Köyü – Salihli.4,8
                Kaplancuk Köyü - Adala Kazası. Otamışlu Oğlu Tımarındaki Kesikbeğlü  Oğlu adlı piyade çiftliği ile Kaplancık Köyü bağlısı Yayla adlı piyade çiftliği ortak yönetildi.(1487 Tarihli 48 Nolu Tahrir Defteri)14 Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.15  595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16
               Karalar Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.15
               Kara Ağaç(Bkz; Kale)Köyü – Salihli.3, 4, 8
               Kara Ahmedli(Arpalık, Bkz; Yeşilova)Köyü – Mendehorya(Kemaliye) Nahiyesi. Salihli. Bu ve çevresindeki; Sofular, Hacılı, Kuleli ve Kışlalı köylerinde Kara Arablı Aşireti yerleşikti.4, 7, 8
                Kara Aliler Köyü – Sart Kazası-Nahyesi. Salur Boyundan Darıcıyan Cemaati Karaca Koyunlu Yörükleri yerleşikti.15(Ilıca Kazası-Nahiyesi’ne bağlı Kara Ali Köyü vardı.)
                Kara Ayüdlüce Köyü – Adala.Menye Yörükleri yerleşikti.5
                Kara Bayezid(ler)Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Yund Dağı Ellicilerinden Meymunlar Yörük Cemaati yerleşikti.1,4,5
               Kara Beylü Köyü – Sart. Kıpçak Boyu Cafer Cemaatinden Tataran Cemaati yerleşikti.15
                Karasi Beylü Köyü – Adala, Ilıca ve Sart Kazaları-Nahiyeleri. Kıpçak Boyu Ahi Ali Cemaatinden Tataran Cemaati, Kıpcak Boyundan Güvendikoğlu -Tataran Cemaati, Dodurga Boyu Alagöz Cemaati Tataran Taifesi yerleşikti.1,2,15  (Turgutlu İlçesi listesine de yazıldı.)
                Karagözler Köyü-Adala Kazası. Bu köyde Asilbeğ ve Aslıhan adlı piyade çiftlikleri vardı.(1545 Tarihli 239 Nolu Tahrir Defteri)14  
                Kara Halil Köyü – Adala.Kara Halil Yörük Cemaati, Menye Yörükleri yerleşikti.5
                Kara Hızır Köyü – Adala Kazası. İğdir Boyundan Murad Han Cemaati Eldelik-Ellici Yörükleri yerleşikti.15
               Kara İnebeyler Köyü –Adala. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Uzun Ömerler Yörük Cemaati, Menye Yörükleri yerleşikti.5,15
                Karaca Ali Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.1,3 Aynı adlı tımarda Fatmacık Oğlu adlı piyade çiftliği vardı.(1487 Tarihli 48 Nolu Tahrir Defteri) 14  595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16
                Karaca Köy-Adala Kazası.Otacı(Ortaca)Köyü bağlısı Kayalu adlı piyade çiftliğine Karaca Köy bağlısı İsrail adlı piyade çiftliği eklendi.(1487 Tarihli 48 Nolu Tahrir Defteri) 14
                Karaca Altay Çiftliği- Turudlu Bağları Köyü-Adala Kazası.3
              Kara Bayezid(ler) Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.15
              Karaman Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kara Mustafalar Yörük Cemaati yerleşikti.5,15(Karamanlı Köyü ile aynı köy olabilir.)
                Karamanlı Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi.1 Turgutlu İlçesi Listesinde “Karamaniler Köyü” var.
                Karaoğlanlı Köyü – Salihli.4,8
                Kara Keçili Mahallesi – Çelikli Köyü – Salihli İlçesi.8
                Karaca Ömer(Şeyh Seyyid) Köyü – Adala Kazası. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Yund Dağı Ellicilerinden Meymunlar Yörük Cemaati yerleşikti.5,15          
                Karaca Viran Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Menye Yörükleri yerleşikti.4,5,10 Ali Beğlü Köyü bağlısı Taka adlı piyade çiftliğine Karaca Viran Köyü bağlısı Kör Emir adlı piyade çiftliği eklendi.(1487 Tarihli 48 Nolu Tahrir Defteri)14 
                Kara Pınar Köyü -  Salihli.3, 4, 8
                Kara Savcı(Bare-i Savcı=Ber Savcı=Pir Savcı)Köyü(S) – Adala Kazası-Nahiyesi.1,3,10
                Kara Sütlücü Köyü – Sart Kazası.13
                Kara Tülbendlü Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Demirci(Timurcu) Yörükleri yerleşikti.5
                Kara Yahşi(Germic=Kırmenç)Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Salihli. Kara Yahşi Cemaati yerleşikti. Eski adı Kırmenç imiş. Kız Mezarlığı ile Bozavlu ve Sarıkız Yatırı var. Gediz Irmağı suyu baskınlarından dolayı yeri değişmiştir.3, 4, 5, 7, 8

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar