Nurullah ERTUĞRUL

Nurullah ERTUĞRUL

[email protected]

DEMİRCİ YÖRESİNDE TESBİT EDİLEBİLEN YER ADLARI:II

08 Temmuz 2022 - 16:21

DEMİRCİ YÖRESİNDE TESBİT EDİLEBİLEN YER ADLARI:II


         Kanan=Konare(Bakınız; Seyreklü, İbik, Çukur)Köyü – Demirci.2,7,12
         Kapancı Köyü? – Demirci Kazası. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
         Kara Köy – Demirci Kazası. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
         Karabaşlar Köyü -  Karataş Nahiyesi – Demirci.7
          Kara Beğlü Köyü – Demirci Kazası.10,7 1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
          Karaca Ahmedler Köyü – Demirci.2,7 1595-1617 Yıllarında 8 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
          Karacalar Köyü – Demirci.2,7
          Karaca Taşlu Köyü – Demirci. Kozanlar Yörük Cemaati, Demirci(Timurcu)Yörükleri yerleşikti.2,5,7
          Kara Dirlik Köyü – Borlu.
          Kara Geyiklü(Oruç) Köyü – Demirci.2,7
          Kara Göklü Köyü – Demirci.1
          Kara-ca Hisar Köyü – Yarbasan-Karataş Nahiyesi – Demirci. Hacı Baba Vakfından cami,(Ece Sultan Cami)pınar, iki kuyu ve bir kervansaray vardı. Günümüzde Simav İlçesine bağlıdır. Hacı Ali Camisi kaydı da var.2,3,4,7,8,10  1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
          Karaca İbrahim Köyü – Karataş Nahiyesi.  Borlu Yörükleri, Demirci ve Akça Köy Yörüklerinden Perakende-i Marmaracık-Baltıklulu Taifesi ve bu taifeye bağlı Toklulu Yörük Cemaati yerleşikti.5
          Kara İsalar Köyü – Demirci. Timurcu Yörükleri yerleşikti.3,4,5,7,8 Bozca Atlı Köyü’nden geçerek İlge Çayı’na karışan Kara İsalar Çayı adını bu köyden almıştır.9
          Kara Kaba Ağaç(Gümele)Köyü(Bilgi için bakınız; Gümele Köyü’ne) – Demirci.2,7,12
          Karakoz – Kılavuzlar Kurt Tutan’da bir mevkii adıdır – Demirci.3
          Kara Kuyu Köyü – Demirci. Saik Köyü çevresinde yıkıntısı var.4
          Karataş-Kızılcalı Köyü - Demirci. Ağaçeri=Tahtacı Yörükleri.7 Prof. B.Ögel’den notlar: M.Ö:659-620 Yılları arasında Çin’in kuzeyinde Lin-hu(Orman Hunları) ile Lou-fan(Lou-huan) Kavimleri yaşıyorlardı. Bunlar Hun Kavimleridir. M.Ö:306 Yılında Chao Beyliği Kralı Hunların arazisine girdi. Ordos Bölgesi’nin kuzeyindeki Yü-chung Bölgesine geldi. Buradaki Orman Hunları’(Lin-hu)nın Kralı ona atlar gönderdi.(Çin kaydı: SC,43, 3a: DG,1,sf:35) Sonraki Türk Tarihinde de Orman Türklerine rastlıyoruz. Göktürk Çağındaki Böklü İl ile sonraki Türklerden Ağaç-eriler’i burada hatırlamada fayda görüyoruz.(Prof.Dr. Bahaeddin Ögel, Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi cilt:1,sf:71, 116,190-191, Türk Tarih Kurmu 2015-Ankara.                                                            
           İbrahim Kafesoğlu’ndan alınan bilgi: Batı Hun İmparatorluğunda, ülkenin her yerinde üstün olan Hun Kavminden başka; Karadeniz kuzeyi düzlüklerinde: Üç-Ogur ve Beş Ogur’lar, İtil’e doğru: Altı-Ogur, On-Ogur, Şara-Ogur’lar, daha kuzeyde: Ağaçeri’(Akatzir, Agazir)ler, İtil’in doğusunda: Sabarlar ve başka Türk Kütleleri vardı. Türk olmayanlarla birlikte toplam 45’e varan kavimle siyasi birlik sağlanıyordu. M.S:442 Yılındaki Ağaçeri Kavmi’nin İsyanı Hun Orduları Başkomutanı Önügez ile Attila’nın büyük oğlu İlek tarafından bastırılmıştır. Bunun dışında sükunet hakimdi.(Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu, Asya Türk Devletleri, Türk Dünyası El Kitabı, sf:703,Türk Kültürünü Araştırma Enstitusü Yayını-45, seri:1,sayı:A5, 1976-Ankara.)
          Karaca Taşlık Köyü – Demirci. Eymür Boyundan Yörükan Cemaati yerleşikti.11
          Kara Pınar köyü – Demirci. Hacı Halil Camisi var.2,4,7,8,10 Gökmuslu Yörükleri yerleşikti. Günümüzde Simav İlçesi’ne bağlıdır.9
         Kara Pürçek Köyü – Demirci. Salur Boyundan Kara Pürçek Yörükleri yerleşikti.11
         Karardan Köyü – Demirci.2,71595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
         KARATAŞ NAHİYESİ: Timurcu Kazası’nın güneydoğusundaki dağlık bölgenin genel adı. Aynı zamanda, Yarbasan Köyü Merkezli idari bölgenin adıdır. Saruhanlu Yörükleri, Saru Veliler Yörük Cemaati, Sakalı Kesik Yörük Cemaatinden Bayramlular Yörükleri, Göğsü Yanık Yörükleri, Pazargan Yörükleri Taifesinden Yolmaçlar Yörük Cemaati, Demirci ve Akça Köy Yörüklerinden Perakende-i Marmaracık-Baltıklulu Taifesinden Karaca Ahmetler Yörük Cemaati ve Çandır Yörük Cemaati yerleşikti.5,7,9
          Karıncalık Köyü – Demirci. Timurcu Yörüklerinden Kulağuzlar Yörük Cemaati yerleşikti.5
          Karkın(Donuz Deresi, Elek)Köyü – Karataş Nahiyesi – Demirci. Timurcu Yörükleri, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. 2,4,5,7,8,11 1595-1617 Yıllarında 9 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12 Karkın: Oğuz Kağan oğlu Yıldız Han’ın dördüncü oğlunun adıdır.(Ebülgazi Bahadır Han; Secere-i Terakime – Muharrem Ergin; Türklerin Soy Kütüğü)
         Kark(ğ)ın Âşıklar Köyü(S) – Karataş Nahiyesi – Demirci. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti. Köyün kuzeyinde taşlarla çevrili Abdül Musa Yatırı ve Musa Mezraası-Çiftliği var. Yerleşikleri, atalarının Horasan’dan geldiklerine inanıyor. Köyün eski adının “Kalkankar” olduğu söyleniyor. Köyde İbrahim Çelebi Camisi var.3,4,7,9,11
         Kasım Fakı Mahallesi – Demirci Merkezi’nde. Timurcu Yörükleri, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Çulur Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan yörükleri yerleşikti. Kadı Ramazan Oğlu Abdi Çelebi Mescidi var.2,3,5,8,11
          Kaşıkcılar Köyü – Demirci.2,7 İğdir Boyu Göde Yahşi Taifesinden Kaşıkcı Yörük Cemaati yerleşikti.5,9,11 1595-1617 Yıllarında 6 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12 Kaşıklu Köyü ile aynı köy olabilir.   
          Kaşıklu Köyü – Demirci.2,7 Kaşıkcılar Köyü ile aynı köy olabilir.1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12  Gördes’in Kaşıkcı Köyü var.9
          Katır(Kavak?)Alanı Köyü – Demirci. Kulağuzlar Yörük Cemaati yerleşikti.2,5,7
          Kavaklı Mahallesi – Demirci Merkezi’nde.7 Bu mahallede aynı adı taşıyan cami de var.9
          Kavriyan Köyü – Demirci.2,7 1595-1617 Yıllarında 8 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12               Durhasan Köyü merkezli yöreye “Kayran” deniliyor.9
          Kaya Abad Köyü – Demirci. Korkudlar Yörük Cemaatinin Yaylağı Üç Tepe Köyü idi. Kışlağı ise Kaya Abad Köyü idi.11
         Kaya Âşık=Kaya Işık Köyü – Yarbasan Bucağı - Demirci.3,4,8 Günümüzde Simav İlçesi’nde.9
          Kaya İli Yaylağı – Demirci. Korkutlar Yörük Cemaati yerleşikti.5
          Kayrak Köyü – Demirci. Yusuf Yörük Cemaati yerleşikti.5
          Kayran Köyü – Demirci.2,7,8 1595-1617 Yıllarında 9 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12  Durhasan Köyü çevresindeki yöre köylerine “Kayran” deniyor. Anılan yöre toprağına da “Kayran Toprağı” deniyor.                  Selendi ilçesi’ne devredilen Kayranlar Köyü var.9(Selendi Listesine de yazıldı)
          Kayran Bağ Köyü - Demirci. Saik Köyü çevresinde yıkıntısı var.4
          Kayran Okçular Köyü – Demirci.3,4,7,8
          Kazancı=Kazğancı(Kozanlar?) Köyü – Demirci.2,3,4,7,8 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.9,12
          Kazma Harman(Bakınız; Bahadır)Mezraası – Demirci. Serçeler Köyü yakınlarındaydı.2,7
          Kemah(Bkz.Yeşildere)Köyü – Kulağızlar Köyü bağlısı -  Demirci. Köyde Kemah Zaviyesi vardı.3,7,8
          Kemercik Köyü? – Demirci Kazası. 1595-1617 Yıllarında 7 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
(Borlu Listesine de yazıldı.)
          Kepez(Bkz.Kuzu)Köyü – Demirci. Depremde yıkılan Kepez Köyü yerine Kuzu Köyü kurulur.2,3,4,7  1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
          Kerpiçlik Köyü(S) – Demirci. Çevresinde “Küpçeyiz” ve “Elekşe” yıkıntıları var. Köye 500 metre uzaklıkta Tuğla-harç yapımı yıkık temeller vardır. Köyde Köseler Yörük Cemaati, Medine-i Münevvere Vakfı reayası yörükler yerleşikti.1,2,3,4,7,8,10  1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
                Kesr-i Göçebeğlü Köyü Adala’da – Demirci. Bayad Boyundan Yörükan Cemaati yerleşikti.11
           Kılavuzlar=Kulağuzlar Köyü – Demirci. Cami Kenarında Arab Dede Yatırı ve ona ait geleneği var. Gavur Yıkığı-Harabeleri var. Köyde Demirci Yörüklerinden Kulağuzlar Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti. Hacı Halil Camisi var.2,3,4,5,7,11
          Kılıcu Kanlu Köyü – Demirci.2,7
         Kınık Köyü – Demirci Kazası. Kınık Boyundan Kınık Cemaati yerleşikti.11  1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12  (Borlu Listesine de yazıldı.)
         Kıran Köyü – Demirci. Emir Buhari Vakfı Reaya Yörükleri, Bazerganlu Yörük Cemaati, Timurcu Yörükleri, İğdir Boyundan Eldelik-Ellici Yörükan Cemaati yerleşikti.5,10,11
           Kıran-ı Kebir(Büyük Kıran)Köyü – Demirci. Hacı Turan Camisi var.7
           Kıran-ı Sağir(Küçük Kıran)Köyü – Demirci.7
           Kırancı Köyü – Demirci. Demirci=Timurcu Yörükleri yerleşikti.5
           Kırk Ali(Kırkalı)Köyü- Demirci.7
           Kırk Hüseyin(Kırk Oğlu, bakınız; Kuzu, Kepez, Poladca)Köyü – Demirci.2,7
           Kışlak Köyü – Karataş-Yarbasan Nahiyesi – Demirci.2,3,4,7,8 1595-1617 Yıllarında 7 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Kızılca Köyü(S) – Demirci. Köyde Devlet Bey Zaviyesi vardı. Mülkiyeti vakfına ait olan Şeyh Hasan Yatırı var. Çanakçı Yörük Cemaati, Eymür Boyundan Yörükan Cemaati be nam-ı Koncak Yörükan-ı Hassa Cemaati yerleşikti.1,2,3,4,7,8,9,10,11  1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Kızılca Hacılar Köyü – Demirci.7
           Kızılca Mahmut(Yenice) Köyü – Demirci. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.2,7,11  1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Kızılca Yakuplar Köyü – Demirci Kazası.1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Kireçli Köyü – Şehir Nahiyesi – Demirci.7,8
           Kireçlik(Tepe)Köyü – Saik=Sayık Köyü bağlısı – Demirci. Gökmuslu Yörükleri yerleşikti.7,8
           Koca Ahmed Köyü – Orta Pare Nahiyesi - Demirci.3,7
           Kocalar Köyü(S) – Demirci.1,2,7 1595-1617 Yıllarında 7 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Koçak İni Köyü(S) – Durhasan Beldesi- Köyü’nün 5 Km. Güneybatısındaydı. Aynı adı taşıyan zaviyesi vardı. Bu eski Türk Kültüründen kalma Ece Mezarlığı ve içindeki Ece Sultan Türbesi ile bitişiğindeki tarihi çeşme, korunması gerekli önemli kültürel varlıklardır.1,3,9,10
           Koçaklar Köyü – Demirci.2,7   1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
            Konare(Çukur, İbik, Kanan, Seyreklü)Köyü – Demirci.2,7
           Koru Pınar Köyü – Demirci. Timurcu Yörüklerine bağlı Kurt Tutan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan yörükleri  yerleşikti.5,11
           Kovan Alanı Köyü – Demirci. Kızık Boyundan Karayakılar Cemaati yerleşikti.11
           Kozana Köyü – Demirci. Çat Değirmeni Çiftliği, bu köye bağlı.7,8
           Kozlubük Köyü –Yaykın Köyü bağlısı – Karataş Nahiyesi – Demirci.8 Günümüzde Simav İlçesi’ne bağlıdır.9
           Kozbenam? Köyü – Demirci.3
           Köğlüce=Köylüce Köyü(S) -  Demirci. Timurcu(Demirci)Yörükleri, Torbacılar Yörük Cemaati yerleşikti.1,2,3,4,5,7,8  1595-1617 Yıllarında 8 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Kölebaş Köyü – Demirci.2,7
           Köle-ler(Üç Kilise, Depecik)Köyü – Demirci. Bayat Boyundan Akçaköy Yörükleri Cemaati, Timurcu Yörüklerine bağlı Kurt Tutan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.2,5,7,11    1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Kör Obası Köyü – Demirci. Timurcu(Demirci) Yörükleri yerleşikti.5
            Köseler Köyü – Demirci Kazası. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Kösem Köyü – Demirci. Bayat Boyundan Akçaköy Yörükleri Cemaati yerleşikti.11
           Kulağuzlar Köyü – Demirci. Salur Boyundan Kulağuzlar Yörükleri yerleşikti.11
           Kulalar Köyü(Kula Germiyan)-Demirci. Eymür Boyundan Yörükan Cemaati yerleşikti. Hacı Nureddin Camisi var.7,11
           Kurt Beği Köyü – Demirci. Kozanlar Yörük Cemaati, Timurcu Yörükleri,  Eymür Boyundan Yörükan Cemaati be nam-ı Koncak Yörükan-ı Hassa Cemaati yerleşikti.2,5,7,11
           Kurt Bükü Köyü – Demirci.2,7
           Kurt Tutan Köyü – Kayran Okçular Köyü bağlısı – Demirci. Demirci=Timurcu Yörükleri içinde Kurt Tutan Yörük Cemaati yerleşikti.2,3,5,7
           Kuzayir Köyü(Kebir-i Kuzayir ve Sağir-i Kuzayir)–Yarbasan-Karataş Nahiyesi– Demirci.2,4,7,8
           Kuru Köy(S) – Demirci.1
          Kuruca Hisar Mezraası – Demirci.2
          Kurum Özü Köyü – Demirci.2,7  1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
          Kuyucak(Kara Pınar)Köyü – Demirci. Gök Muslu Yörükleri, Demirci=Timurcu Yörükleri yerleşikti.5,7 Kayacık’a da yazıldı.9
          Kuyucak Kara Köyü – Demirci.8 Kuyucak(Kara Pınar) ile aynı köy olmalı.9
          Kuzu(Kepez, Kırkoğlu, Poladca)Köyü – Demirci. Köyün sınırındaki eski Kepez Köyü, depremde yıkıldı.2,4,7,8   1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
          Küçük Kıran Köyü – Yarbasan-Karataş Nahiyesi – Demirci. Köyün kuzeyinde Yaren Dede Yatırı ve Yatırda Yağmur Duası geleneği vardır.4,8
          Küçük Oba(Yortancık, Küçük Yortan)Köyü – Demirci. Oğul Beyler Yörük Cemaati yerleşikti.2,4,5,7,8  1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
          Küllüce Çiftliği – Marmaracık Köyü bağlısı – Demirci.8
          Küplüce Köyü – Demirci.10 
          Küpüler Köyü(S) – Karataş-Yarbasan Nahiyesi – Demirci.1,2,3,4,7,8,10  1595-1617 Yıllarında 5 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12  Eski Camisi ibadete kapalı olup tarihi değeri vardır. Manisa Bütünşehir Belediyesince onarılarak 2020 Yılında ibadete açıldı.
           Kürcü=Gürcü(Esenyurt)Köyü – Demirci.1,3,4,7    
           Kürdecik Köyü – Demirci. Çanakçı Yörük Cemaati, Timurcu Yörükleri yerleşikti.2,5,7   1595-1617 Yıllarında 7 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Küreklü(Kürekcik)Köyü – Demirci.2,7  1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
                Marmaracık Köyü – Demirci.  Timurcu Yörükleri, Emir Buhari Vakfı Reayası Yörükleri, Timurcu ve Akça Köy Yörüklerinden Perakende-i Marmaracık-Baltıklulu Taifesi, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan yörükleri yerleşikti. Karaçam Mevkiinde Ballı Baba Yatırı var. Köyün batısında Eylenler Köyü yıkıntıları vardır. Köyde Hacı Ahmet Camisi var.2,3,5,7,8,10,11  1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Mahmutlar Köyü – Şehir Nahiyesi - Demirci. Borlu Yörükleri, İğdir Boyundan Mahmudlar Yörükleri yerleşikti. Beylik Pınarı Mevkiinde, M.S:132-133 tarihli bir mezar steli bulundu. Köyde Şaban Çavuş Camisi ve Hacı Hasan Camisi var.3,4,5,7,8,11
           Martolos=Martoloz=Mart Ulus(Çardaklı) Köyü – Demirci.7,8
           Marul(Ulacık)Köyü – Demirci. Türkmen Tepesinde Türkmen Dede adlı üç yatır var.2,7,8  1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
          Merilçe Köyü – Demirci. Düzenler Yörük Cemaati yerleşikti.5
          Mehamidlü Köyü – Demirci Kazası. 1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
         Mehmeler Köyü – Demirci. Salgın hastalık nedeniyle terk edildi. Serçeler Köyü yakınında yıkıntıları var.4
           Meşhedcik=Maşatcık Köyü – Demirci. Köylüce Köyü’nde mevki- kabirlik adı.9
           Mezardan? Köyü – Demirci. Timurcu(Demirci) Yörüklerine bağlı Kurt Tutan Yörükleri yerleşikti.5
           Mezitler Köyü – Demirci. Yusuf Yörük Cemaati yerleşikti. Kütahya Sancağı’nda Kılcan Taifesinden Mezidli Yörük Cemaati vardı. Köy çevresinde; Kara Hasan, Gevrekler, Ören ve Yavuklar adlı köylerin yıkıntıları var. Köyde Hacı Yusuf Camisi var.3,4,5,7,8
           Mıhluca Köyü – Demirci Kazası. 1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Minnetler(Manetler=)Köyü – Köyü – Karataş-Yarbasan Nahiyesi – Demirci. Timurcu Yörükleri, Bayad Boyundan Perakende-i Marmaracık-Baltıklulu Taifesinden Manendler Yörükleri, Yusuf Yörük Cemaati yerleşikti. Köyde Mehmet Dede Camisi var.2,3,5,7,8,11
            Montuz (Çavuş Köprü-Saru Haliller-Taş köprü-Gündoğdu)Köyü-Demirci.(Borlu-Köprübaşı İlçesi yerleşke listesine yazıldı.)Turasiler Yörük Cemaati yerleşikti.5,71595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
            Musa Mezraası(S) – Karkın Aşıklar Köyü bağlısı – Karataş Nahiyesi – Demirci. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.3,11 1595-1617 Yıllarında 8 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
            Nayibler Köyü – Demirci.2,7
           Ocak İli Köyü(S)- Demirci. Demirci Köy ve Ahmetli Köyü yakınındaydı. Tur-Şah Zaniyesi’ne vakıftı.3
           Okçular köyü – Demirci. Çulur Yörük Cemaati yerleşikti. 2,3,5,7  1595-1617 Yıllarında 9 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Orayda=Oyarda (Kalabak)Köyü – Öksüzlü Köyü bağlısı. Demirci. Gök Muslu Yörükleri yerleşikti.2,7 1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Orağlu Köyü – Demirci. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.11  1595-1617 Yıllarında 7 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
            Orta Pare Nahiyesi – Demirci. Demirci Kazası’nın; Şehir, Karataş ve Orta Pare adlı üç yönetim-nahiye biriminden biridir.7 Nahiye merkezinin hangi köy olduğu tesbit edilemedi. Büyük bölümü Çortak ve İcikler köyleri arasındaki hattın güneyinde kalan bölgenin muhtemel merkezi Durhasan Köyü olmalıydı.9
            Oluk Köyü – Demirci. Demirci=Timurcu Yörükleri yerleşikti.5
            Oruç Beği(Kara Geyiklü) Köyü – Demirci. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri  yerleşikti.2,7,11
            Orhanlar Köyü – Demirci. Timurcu Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan yörükleri yerleşikti.5,11
            Osmanlar Köyü- Demirci.  Osmanlar Yörük Cemaati yerleşikti. Ömer Dede Camisi var.5,7
           Öksüzlü Köyü – Demirci. Öksüzlü Köyü çevresinde Kalabak (Orayda)Köyüne ait 1,5 metre kalınlığında duvarlar var. Köyün 2,5 Km. güney batısında kalın duvarlı harabeler bulunur. İmam Cafer Camisi var.2,3,4,7,8   1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
            Ömerler Köyü – Demirci. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti. 2,7,11  1595-1617 Yıllarında 8 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12 
            Ören(Viran)(Bilgi için bakınız; Esed Viran)Köyü(S) – Demirci. Olmaz Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. Bu köy, günümüz Ören Köyü ile Esenyurt(Gürcü) Köyü arasındaydı. Dağılmış.1,2,5,7,8,9,11 1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
            Örücüler Köyü – Mahmutlar Köyü bağlısı – Demirci. Ma’bedi Kadim Mescid var.2,3,7,8  1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
            Özkanlar Köyü – Demirci. Kızık Boyundan Karayakılar Cemaati yerleşikti.11
            Palamud Köyü – Demirci. Kozanlar Yörük Cemaati, Timurcu Yörükleri, Eymür Boyundan Yörükan Cemaati yerleşikti.2,5,7,11
            Parsımaz Köyü – Demirci.2,7
            Pazar Mahallesi – Demirci İlçe Merkezi’nde.3,7,8
            Poladca(Kırk Oğlu, Kuzu, bakınız Kepez)Köyü – Demirci.2,7
            Pomaklar(Bardakcı)Köyü – Demirci.3,8
            Pulluca(Bolluca)Köyü – Karataş-Yarbasan Nahiyesi – Demirci. Köyde, Osman Camisi ve Hacı Ahmet Camisi var.2,3,4,7,8 1595-1617 Yıllarında 7 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12  Günümüzde Simav İlçesi’ne bağlıdır.9
           Reisler Köyü-Demirci. Köyde Şeyh İbrahim Camisi var.7
           Reislü Köyü(S) – Demirci.1
           Rumşah=Urumşa Köyü – Demirci.2,7
           Reislü=Hoca Reislü(Bkz; İmrenler)Köyü(S) – Demirci.1,2,3,7,8
           Sadas=Sidas Köyü – Borlu. İcikler Köyü’nün 5 Km. kadar Güneyinde antik Saittai Kenti.2,7(Geniş bilgi için bakınız Borlu-Köprübaşı İlçesi Vakıfları bölümüne) 1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Sağnıç (Asi Tepe) Köyü – Demirci. Demirci=Timurcu Yörükleri, Kozanlar Yörük Cemaati yerleşikti. Köy, susuz olduğundan bu adı almıştır. Eski adı Asi Tepe’dir. Bulunduğu Asi Tepe’ye ad olmuştur. Güneyindeki yöre zirvesi Asi Tepe yamacında Çağıran Dede ve Doruklu Dede yatırları ile yazısız dikili taşlar bulunur. Köyün 4 Km. doğusunda 1,5 kalınlığında yıkık kale duvarları vardır.4,5,8
           Samedler(Samedlü, Kıran, Kozobası, Saraycık) Köyü(Bakınız; Borlu-Köprübaşı Yerleşke Listesine) – Demirci. Kozanlar Yörük Cemaati, Timurcu Yörükleri, Eymür Boyundan Yörükan Cemaati yerleşikti.2,5,7,11  1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Sayık=Saik(Alemşah)Köyü – Demirci. 1940 lı yıllarda köy içinde adı belirsiz bir yatır vardı. Bu yatır köy mezarlığı ile musalla taşı arasında Dede Dalı denilen üç adet ulu palamut ağacı-gabec dibinde idi. Köye yapılan yolun altında kaldı. Köy çevresinde; İğdecik, Kayran Bağ, Çomak Tarla, İlbasan ve Kara Kuyu köylerinin yıkıntıları vardır. Ayrıca, 2-3 metre kalınlığında iki kale duvarı yıkıntısı var. Bunlardan biri köyün 300-400 metre güneyinde Kaba Armut Deresi kıyısındadır. Diğeri de yörenin zirvesi Asi Tepe’nin batısında yaylalık olarak kullanılan yerdedir.3,4,5,7 (Merhum İbrahim Gökcen’in verdiği bilgilere eklenen bilgiler bu köyün çocuğu Doç. Dr. Ertan Gökmen’e aitdir.) 1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
             Secaaddin Mahallesi – Demirci Merkezi’nde.3
            Seferiler Köyü-Kula’da – Demirci. Kızık Boyundan Karayakılar Cemaati yerleşikti.11
           Serçeler=Serçelü Köyü -  Demirci. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. Kıran Dede Yatırı var. Salgın hastalıktan yok olan Aşağı ve Yukarı Bahadır Köylerinin yıkıntıları bu köy çevresindedir.2,3,4,7,8,11
             Serke Köyü – Demirci. Timurcu Yörükleri, Borlu Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.5,7,11
             Sevinçler Sevişler(Hoşcalar)Köyü – Demirci. Demirci=Timurcu Yörükleri yerleşikti. 300 metre batısında Burçak Tepe’de Düğlek Kaşında harabeler var. Mağara’da Çıban Dede Yatırı var. Köyde Hacı Halil Camisi var.3,4,7,8
            Sevindik Köyü – Demirci. İğdir Boyundan Eldelik-Ellici Yörükan Cemaati yerleşikti.11
            Seyreklü(İbik, Çukur, Konare, Kanan)Köyü – Demirci.2,7  1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
                 Simavluca Köyü – Demirci.2,7  1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
            Sinan Efendi Mahallesi – Demirci Merkezi’nde.3,7
            Sofular=Sofi=Sufi Mahallesi – Demirci Merkezi’nde. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan yörükleri, Çulur Yörük Cemaati yerleşikti.2,3,5,7,8,11
            Sufi Haliller Mahallesi– Demirci Merkez. Demirci=Timurcu Yörükleri yerleşikti.5
           Soğancı Köyü – Demirci.
            Söğütcük Köyü – Demirci.8
           Secaaddin=Şucaaddin Mahallesi – Demirci Merkezi’nde.2,3,7,8
           Süleymanlar Köyü – Demirci.(Borlu’da Olabilir)Turasiler Yörük Cemaati yerleşikti.5
           Sündük Köyü – Demirci. Cemaat-i Yörükan yerleşikti.5
           Süvari Mezraası – Demirci.10
           Şehir Nahiyesi: Demirci Merkez ve cıvarı ile Demirci’nin batı yakasında kalan yerlerden oluşan yönetim birimidir. Demirci Kazası’nın bu nahiyeden başka Karataş ve Orta Pare Nahiyeleri vardı.3,7
          Şehre Küstü Mahallesi – Demirci Merkezi’nde. Timur Han Mescidi var3,7,8
          Şekerim(Şeyh Kerim)Köyü(S)-Demirci. Timurcu Yörükleri, Kozanlı Yörük Cemaati, Eymür Boyundan Yörükan Cemaati be nam-ı Koncak Yörükan-ı Hassa Cemaati yerleşikti. Sazlı Pınar Mezreasında Şeyh Kerim Zaviyesi vardı.2,3,11
          Şeyh Edek Köyü – Demirci.(Borlu’ya bağlı olabilir)Turasiler Yörük Cemaati yerleşikti.5
          Şeyh İdrisler Mahallesi – Demirci Merkez. Timurcu Yörükleri yerleşikti.5
          Şeyhler Köyü – Demirci.2,3,7  1595-1617 Yıllarında 6 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
          Şeyh Yunus Köyü – Demirci.10
          Şucaaddin=Secaddin Mahallesi – Demirci Merkezi’nde.2,3,7,8
          Talas(Talaz) Köyü(S) – Demirci. Timurcu Yörükleri, Çulur Yörük Cemaati, Eymür Boyundan Talaz Cemaati Yörükan-ı Hassa yerleşikti.1,2,4,5,7,8,11 Bozköy ve İniş Köylerinde Talas Yörük Cemaati yerleşikti.9 1595-1617 Yıllarında 9 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
          Tahtacı(Yeni)Çiftliği – Demirci. Kızıl Keçili Yörükleri yerleşikti.7
          Tarsamad Köyü – Demirci. Demirci=Timurcu Yörükleri yerleşikti.5
          Taş Okçular Köyü – Demirci. 1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.4,8,12
          Tatarlar Köyü – Demirci.2,71595-1617 Yıllarında 6 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
          Tavşanlar Köyü – Demirci. Akça Köy Yörükleri Taifesinden Ala İnekli Yörük Cemaati yerleşikti.5
          Teke Burnu(Zamineci)Köyü – Demirci. Anamaslı Yörükleri yerleşikti.7
          Tekeler=Tekelü(Hocalar)Köyü – Demirci. Cemaat-i Yörükan, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan yörükleri yerleşikti. 500 metre güneyinde eski bir köy yıkığı vardır. 2,3,4,5,7,8,11  1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
          Tekyeler Köyü-Demirci. Köyde Abdülkadir Camisi var.7
          Tekke Mahallesi – Demirci Merkezi’nde.3
          Tepe Köy(Kireçlik)Köyü – Sayık Köyü bağlısı – Demirci. Gök Muslu Yörükleri yerleşikti.7,8
          Tepecik=Depecik(Köleler, Üç Kilise) Köyü – Demirci. Kozanlar Yörük Cemaati yerleşikti.2,7
          Tepe Dibi Köyü – Ayva Alanı Köyü bağlısı – Demirci.7,8
          Teperik=Tepelik Köyü - Karataş-Yarbasan Nahiyesi – Demirci. Köyde Yaren Dede Yatırında yağmur duası geleneği vardır. Köyde Hacı Abdullah Camisi var.3,4,7,8
          Terziler Köyü – Sayık Köyü bağlısı –Demirci. Köyde Hacı Ramazan Camisi var.7,9
          Tokurca Köyü – Demirci. Yusuf Yörük Cemaati yerleşikti.5
           Torbacılar Köyü – Demirci. Torbacılar Yörük Cemaati yerleşikti.5
           Tura Şah Ece Köyü - Demirci.7 Tura Şah Ece Zaviyesi Demirci Köyündedir.(Ç.Uluçay)
           Turhasan Köyü(S) – Demirci. Bakınız Durhasan Köyü’ne.3,4,5,7,8,9,
           Tursunlar Köyü – Demirci. Karalar(Tursunlar) Yörük Cemaati yerleşikti.5
          Turudlar-Tarudlar Köyü – Demirci. Kozanlar Yörük Cemaati, Timurcu Yörükleri ve bu taifeye bağlı Kulağuzlar Yörük Cemaati, Eymür Boyundan Yörükan Cemaati be nam-ı Koncak Yörükan-ı Hassa Cemaati yerleşikti.2,5,7,11
           Uçlar Köyü – Demirci. Demirci=Timurcu Yörükleri yerleşikti.5
           Ulacık=Ulucak(Marul)Köyü – Demirci. Borlu Yörükleri yerleşikti. Türkmen Tepesi’nde Türkmen Dede adlı üç yatır bulunur. Köyde Hacı Mehmet Camisi var.2,3,5,7,8  1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
          Urumşa=Rumşah Köyü – Demirci. Timurcu Yörükleri, Olmaz Yörük Cemaati yerl

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum