Nurullah ERTUĞRUL

Nurullah ERTUĞRUL

[email protected]

HACI İSA FAKİH VAKFI

21 Temmuz 2022 - 10:01 - Güncelleme: 21 Temmuz 2022 - 12:48

                        HACI İSA FAKİH VAKFI

            Manisa’lı bir zengindir. Manisa’nın İsa Fakih Mahallesinde bir mescid yaptırmıştı. Mahalleye adını veren de bu kişidir. 16.Asır(başların)da yaşadığı anlaşılmaktadır.(Şer’iyye Sicili:8/153) İsa Fakih Mahallesi, Serabad Camisi’nin batı yakasıdır. Burada vaktiyle, yukarıda adı geçen mescid ve bunun yanında bir çeşme vardı.1   1531 ve 1575 Tarihli Tahrir Defterlerine göre; İsa Fakıh Mahallesinin 1531 Tarihinde 12 hane(mücerred nüfusu yok)ve 5 muaf nüfusu vardı. 1575 Tarihinde ise aynı mahallenin 14 hane,7 mücerred ve 1 muaf nüfusu vardı. Mahalleye adı verilen Hacı İsa Fakih Mescidi Vakfının 1531 Yılındaki yıllık geliri: Nakid türünden 425 akçedir. Aynı mescit vakfının 1575 Yılındaki yıllık geliri ise yine nakid türünden 425 akçedir.2 Günümüzdeki yeri Tapunun 4877 kütük, 20M3D pafta, 28 ada, 15 parselindedir.   __________________________________________________________________________________                                      
1 -) İbrahim Gökcen, Manisa Tarihinde Vakıflar ve Hayırlar-1, 1946 İstanbul, sf:13                                                                                                          
                2 -) Feridun Mustafa Emecen,16.Asırda Manisa Kazası,1989 T.T.K. Ankara, sf:49,89

Yukarıdaki tapu bilgilerine göre; İsa Fakih Mescidi ve Çeşmesi’nin yeri işaretlidir. Yıl:2010.Doğusundan.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum