Nurullah ERTUĞRUL

Nurullah ERTUĞRUL

[email protected]

TURGUTLU (YENGİ-ULGAMLU-DAĞMARMARA) VE AHMETLİ (ILICA) İLE KEMALPAŞA (NİF) İLÇELERİNDE TESBİT EDİLEBİLEN TARİHİ YER ADLARI: II

05 Mayıs 2022 - 10:37 - Güncelleme: 05 Mayıs 2022 - 10:39

TURGUTLU (YENGİ-ULGAMLU-DAĞMARMARA) VE AHMETLİ (ILICA) İLE KEMALPAŞA (NİF) İLÇELERİNDE TESBİT EDİLEBİLEN TARİHİ YER ADLARI: II


           DAĞ MARMARA: Nahiye Merkezi(S). Saruhan Eli’nde Marmara adlı iki ayrı yönetim merkezi vardı. Son asırda Kaza Merkezi olana: Göl Marmara, Nahiye Merkezi olana da: Dağ Marmara adı verildiği anlaşılmaktadır. Kızık Boyundan Ellici Yund Dağı Yörüklerine tabi Meymunlar Yörük Cemaati yerleşikti.3,4,5,8,9
           Dal Bahçe Köyü – Turgutlu İlçesi. Dal Beyi Köyü, burası Köy’ün ana çekirdeği olmalı. Dalbahçe Köyü; Hacı Veli, Gök Ali ve Çürük Halil adlı üç mahallenin 1957 yılında birleşmesiyle oluşmuştur.3,4,8
           Dal Beyi(Uzun Ali)Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi. Ilıca Kazası-Nahiyesi. Urban-ı Çelebi’lere bağlı Kırcalar Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Eldelik-Elllici Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,4,5,11
           Dalyanlu(Geniş Bilgi için bakınız; Dere)Köyü – Nif Kazası.1,3,5,10,11
           Darıca(Derice?) Köyü – Ilıca Nahiyesi.3
           Davutlu Köyü – Mazılu=Kara Ali Köyü bağlısı – Sart Kazası-Nahiyesi. Yengi Kazası-Nahiyesi.1,2,4 Günümüzde Davutlu Tımarı var.9
           Dedelü Köyü – Nif Kazası. Karkın Boyundan Tura Hoca Ellici Yörükleri yerleşikti.2,5,11
           Derbent Köyü – Turgutlu. Köroğlu Kırı’nda Gül Dede Yatırı vardır. Bu köydeki Karacalı Nehri Üzerinde Kolağasızade Hüseyin Ağa’nın iki taşlı su değirmeni vardı.3,4,8
           Dere(Dalyanlu)Köyü – Nif Kazası. Yıva Boyu’ndan Yalunlar-Ellici Büyük Çallu(Çullu?)Yörükleri. Kızık Boyu’ndan Mukataa-Ellici Yunddağı Yörüklerinden Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Eldelik-Elllici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyu Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti, Hamza Baba Oğlu Şeyh Uç Beği Değirmeni vardı.976/1568-1569 Yılında bu köyde Sinan Fakıh’ın tasarrufunda bir vakıf çiftliği vardı.1,3,5,10,11
          Derelü Köyü – Ilıca Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyu Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
         Dere Köy – Ahmetli Bucağı – Turgutlu. Köyün doğusunda Kara Ali Dede Yatırı var. Buradaki derede bazı temellere ve hamam yıkıntılarına rastlanır.3,4,8 Kara Ali = Mazılu Köyü burası olabilir.9
           Derici Köyü – Ahmetli Bucağı – Turgutlu.4,8 Korumaya birinci derecede tescilli Arkeolojik Sit Alanı var.9
           Derzilü(Karacalu)Köyü – Ilıca Kazası-Nahiyesi. Azizlü Köyü’ne yakındı. Kızık Boyundan Kırcalar Cemaati Buğurcuyan Urban-ı Çelebi Taifesi, Karkın Boyundan Ellici Meymunlar Yörükleri, Yoklular Yörük Cemaati, Kızık Boyu Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yunddağı Ellici Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,2,5,11,12
           Derlük Köyü – Ilıca. Salur Boyundan Darıcıyan Cemaati yerleşikti.11 
           Devlek Köyü – Nif. Karkın Boyundan Ellici Resüller Yörük Cemaati yerleşikti.5,11
           Dumanlu(?)Köyü – Ilıca Nahiyesi. Kızık Boyundan Ellici Yund Dağı Yörüklerine tabi Meymunlar Yörük Cemaati yerleşikti.5
           Durdulu Köyü – Yengi Kazası. Eymür Boyundan Ellici Ebedlü Yörükleri yerleşikti.11
           Dündar(Geğin)Köyü – Yengi Nahiyesi.1
           Dündarlu Mezreası – Yengi Nahiyesi. Mezra yakınlarında Eğer Irmağı ve Nif Çayında balık dalyanları vardı.2
           Dibek Dere Köyü – Kestelli Köyü bağlısı - Ahmetli Bucağı – Turgutlu.3,8
           Ebedlüce Köyü – Yengi Nahiyesi. Kirizman Suyu’na yakındı. Mukataa, Göçebe ve Çobansa Yörükleri.2
           Ederler Köyü –Yengi Kazası-Nahiyesi.7
           Ekizce(İkizce)-Nif. Karkın Boyu Aygırlar Cematinden Buğurcu-Urban Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Ellici- Çaylu Yörükleri, Kızık Boyu’ndan Buğurcu- Kırcalar Yörük Cemaati, Kızık Boyu Mukataa ve Yunddağı Ellici Yörüklerinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.5,11
           Ekserce(Eğerce?)-Nif Kazası. Kızık Boyu’ndan Karaca Yörükleri Taifesi ve bunlardan Hamidlü Yörük Cemaati, Kızık Boyu’ndan Yund Dağı Ellici Yörükleri yerleşikti.5,11
          Eline Köyü-Turgutlu. Bu köyde Ahi Sinan zaviyesi vardı.3    
          Elmekser-Nif Kazası. Kızık Boyundan Kırcalar Cemaati Buğurcuyan Urban-ı Çelebi Taifesi yerleşikti.5,11
          Emürcek-Nif. Eymür Boyu’ndan Çullu-Tahtacı Yörükleri. Kızık Boyundan Yund Dağı Ellicilerinden Osmanlar Yörük Cemaati yerleşikti.5,11
          Enceklü=İnciklü Köyü(S) – Ilıca Kazası-Nahiyesi. Köyde Ahi Bayezid Zaviyesi vardı. Kızık Boyu Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yunddağı Ellici Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,3,4,11,12
          Erdemişlü=Erdemşelü Köyü – Manisa Nahiyesi. Aşağı Çobanisa Köyünün güney doğu yakınlarında Kırcalı Köyüne de yakındı. İshak Çelebi Vakfından idi. Mukataa Yörükleri, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.2,5,10,11(Manisa Merkez Yerleşke Listesine de yazıldı.)
          Evliyadanlu Köyü – Yengi Kazası-Nahiyesi. Bir kısmı sazlık olan Gölcük Çiftliği, Kayrak ve Gencelü Köyleri bu köye bağlıydı.1,2
           Elkaman köyü – Ilıca Kazası-Nahiyesi. Köyde Kutlu Bey zaviyesi olduğuna dair kayıt olduğuna göre Ulgamlu’nın çok yakınındaydı. Çünkü belirtilen zaviye Ulgamlu’ da diye belirtiliyor.3  
           Esirettin Baba Köyü(Muhtemelen İzzettin Köyü)(S) – Belen Nahiyesi. Mukata Yörük Cemaati yerleşikti.5
           Etmeklü Köyü – Ilıca Kazası-Nahiyesi. Bünyesinde Eyne Han Çiftliği vardı. Karkın Boyundan Ellici Meymunlar Yörükleri  yerleşikti.3,11
           Etmeksiz(Bezci=Ulucak)Köyü – Nif Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Karacayan Yörükleri, Kızık Boyu’ndan Yunddağı Ellicileri, Karkın Boyundan Karacalar Taifesi ve bunlara bağlı Hamidlü Yörükleri, Urban-ı Çelebilerden Kırcalar Yörük Cemaati, Menteşelü Yörükleri, Kızık Boyu Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti. Piyale Bey’in Soyundan Ümmü Gülsüm1068/1658 Yılında bu köyde oturuyordu1,2,3,5,11 1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
          Ermenas Köyü(S)(Bilgi için bakınız; Ormenos-Irlamaz) – Turgutlu. Yeni adı Irlamaz’dır. Irlamaz Çayının doğu kenarında, Turgutlu’nun 2 Km. güneyindedir.4,7,9  Burada Kandıran Dede Türbesi ve Kadı Ramazan Camisi var.9
         Eymür Köyü –Nif Kazası. Kızık Boyundan Yund Dağı Ellicilerinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
        Fetrek(Vişneli)Köyü – Nif Kazası.11
        Geğin=Keri(Dündar)Köyü – Yengi Nahiyesi.1,21595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12      
           Gelen Baba=Gülüm Baba Köyü – Yengi Kazası-Nahiyesi.1575 Yılında Şehzade Hasları’na dahil edildi.1,2 Günümüz Ahmetli İlçesinde Gül Dede Yatırı var. Ancak ilişkisi var mı bilinemiyor.9
            Gencer Mahallesi – Kara Köy bağlısı – Dağ Marmara Nahiyesi – Turgutlu İlçesi.8
            Gencer Yeri – Kasar Köyü - Nif Nahiyesi.1
            Geri(Bilgi için bakınız; Umurbeylü)Köyü – Yengi Nahiyesi. Sart. Ahi Ali Cemaati Teke Türkmenleri Karakoyunlu Yörükleri yerleşikti. Anadolu Beylerbeyi adamlarından Kartalcıoğlu Eşkıyası tarafından 1065/1655 Yılında soyuldu.1,6,11
           Gerdeme(Gereme)(S)(Gökceyurt)Köyü – Nif Kazası. Karkın Boyundan Eldelik-Elllici Saruhan Yörükleri yerleşikti, Kızık Boyu Yunddağı Ellici Yörüklerinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,5,11 1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Germiyancık(Bakınız; Beğlü İli) Köyü – Nif Nahiyesi.1,10,11
           Göbel Köyü? – Nıf Kazası.1595-217 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Gögezlü Köyü – Yengi Nahiyesi. Manisa. Budakluca(Hacı Haliller)Köyü ile Gögezli Köyü aynı anda Gediz su taşkını altında kaldı. Gediz Irmağı kuzeyindeki korunun kontrolü bu köye aitdi. Karkın Boyundan Ellici Resuller Yörükleri yerleşikti.1,2,4,11
           Gök Ağaç(İshak Çelebi) Çiftliği(S)- Yengi.3 (Bkz; Pazar-ı Yengi’deki açıklamaya)
           Gök Ali Mahallesi – Dal Bahçe Köyü bağlısı – Turgutlu İlçesi.8
           Gök Gedik Köyü – Turgutlu.4,8
           Gökçe Kırı Köyü - Nif Kazası. Eymür Boyu’ndan Çullu-Tahtacı Yörükleri yerleşikti.5,11
           Gökçe Alan Köyü – Ayvacık Köyü bağlısı – Dağ Marmara Nahiyesi – Turgutlu İlçesi.3,8
           Gökçeler Köyü - Yengi. Manisa. Tazyurd Yörük Cemaati yerleşikti.5 Sancaklı Bozköy-Sancaklı Uzunçınar arasında, Bozköy’e yakındı.9(Kaynak kişi: Yöre Yaşlısı Necati Eken)
           Gök Kaya Köyü – Ilıca Kazası-Nahiyesi. Köyün güney kıyısında “Tmolos=Aureliopolis antik kenti harabeleri vardır.1,3,4,8 Tmolos Dağları (Türkçe adı: Bozdağlar)adını buradan almıştır.(Prof.Hasan Malay’dan) Salur Boyundan Darıcılar Yörükleri, Kızık Boyu Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.11 1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12      
          Görbek Köyü - Ilıca Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyu Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
         Gölcük Çiftliği – Evliyadanlu Köyü bağlısı – Yengi Kazası-Nahiyesi.1,2
           Görece Köyü- Canbazlı Köyü cıvarında. Canbazlı Camisi-Veli Oğlu Mehmet Vakfiyesinde adı geçiyor.
        Gözelek Köyü – Ilıca Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Yunddağı Ellici Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
 Güncelü Köyü – Evliyadanlu Köyü bağlısı – Yengi Kazası-Nahiyesi. Kayrak Köyü’ne yakındı.2
            Gülüm Baba (Bkz; Gelen Baba) Köyü – Yengi Nahiyesi.1,2
            Gümülcelü Köyü – Yengi Nahiyesi.1
            Gümüşlü Köyü -  Nif Nahiyesi. Kızık Boyu Mukataa-Ellici Yunddağı Yörüklerinden Saruhan Yörükleri, Karkın Boyu’ndan Yamacalu Yörükleri, Seyid Gazi’ye bağlı Yoncalar Yörükleri, Kızık Boyu Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,5,11  1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
            Gündek Köyü – Nif. Karkın Boyundan Karaçayan Yörükleri yerleşikti.11
            Güney Mahallesi – Ayvacık Köyü bağlısı – Dağ Marmara Bucağı – Turgutlu İlçesi.8
            Gürleyik Köyü - Ilıca. Salur Boyundan Darıcıyan Cemaati yerleşikti.11 
           Gür Bahçe Mahallesi – Nif Merkezinde.1
           Güvendik Mahallesi(S) – Nif. Ahi Süle Zaviyesi ile ilintili.3,10
           Güvençlü Köyü – Yengi Kazası-Nahiyesi.1
           Hacı Haliller(Budakluca)Köyü – Yengi Nahiyesi. Karkın Boyundan Ellici Resuller Yörükleri, Kuşcu Aşireti, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Bozkuş Yörük Cemaati ve Karaca Koyunlu Yörükler yerleşikti.2,4,5,8,11
           Hacı Hamza Çiftliği(S) – Ilıca Kazası-Nahiyesi. Saruhanoğlu bu çiftliği Hacı Hamza adlı Aziz’e vakfetmişti.3
           Hacı İsalar Köyü – Dağ Marmara Nahiyesi.3,4,8
           Hacı Köse Mahallesi – Bahçecik Köyü bağlısı – Dağ Marmara Bucağı - Turgutlu İlçesi.8
           Hacı Muharrem Mahallesi – Turgutlu Merkezi’nde.3
          Halil Beğlü Köyü(S) – Nif Nahiyesi. Karkın Boyundan Ellici Çaylu yörükleri, Kızık Boyu’ndan Mukataa-Ellici Yunddağı Yörüklerinden Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Ellici Resüller(Polad) Yörük Cemaati, Kızık Boyu Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti. Saruhanoğlu İshak Çelebi bu köydeki bir çiftliği Şeyh Salur Zaviyesine vakfetmişti. Kartalcıoğlu Eşkıyasu soydu. Saruhanoğulları Evladından Şeyh Saruhan Evladı olup Miladi 1604 Yılında Nif Kazası Kadısı görev alanında olan Halil Beğlü Köyünde yaşayan; Carullah, Ali, Hamdi ve Süleyman adlı kişiler vardı. Anadolu Beylerbeyi adamlarından Kartalcıoğlu Eşkıyası tarafından 1065/1655 Yılında soyuldu.3,5,6,10,11
          Halil Köyü – Nif Kazası. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
          Halilce(Baltalar) – Nif Kazası. Karkın Boyundan Tura Hoca Yörük Cemaati yerleşikti.5,11
          Halil Kahya Köyü – Turgutlu.4,8
          Hamidiye Mahallesi – Turgutlu Merkezi’nde.3
          Hacı Kerim Mahallesi-Yayla Köyü-Burada 1325/1907-1908 Tarihli Hacı Kerim Çeşmesi var.9
          Hacı Ömer Mahallesi – Bağçecik(Bahçelik) Köyü – Dağ Marmara Bucağı – Turgutlu İlçesi.8
          Hacı Tat Mahallesi – Dalbahçe Köyü bağlısı – Turgutlu İlçesi.8
          Hacı Veliler Mahallesi – Dere Köy bağlısı – Ahmetli Bucağı – Turgutlu İlçesi.8
          Hamza Beylü Köyü(S) – Yengi Nahiyesi. Köy,17.yy. harabdı.(MŞS:122/165) Mukataa Yörükleri, Karkın Boyundan Ellici Resüller Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Yunddağı Ellici Cemaatinden Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. 1531 yılında değirmen arkının taşması sonucunda bir hassa çiftlik su altında kalmıştır. Mart 1671 Tarihli iki berat’dan Hamzabeğli Tımarı adına haksız olarak, Hoşkadem Paşa ve Karaca Ahmed Tekyesi Vakıf arazilerinden öşür ve resm alındığı anlaşılmaktadır.3,4,5 8,10,11  1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12      
          Harzın(Horzum?)Köyü – Dağ Marmara Nahiyesi.3Baktırlı Köyü’nün güneyinde Horzum Köyü var.
          Hasan Dede Zaviyesi Köyü – Nif Kazası. Beğmiş Köyü bağlısı. Adını içinde bulunan aynı adlı zaviyeden almış.3
         Haydar Mezraası-Bekillü Köyü – Nif Nahiyesi.1
         Hediyeler Mezraası – Küçük Yayla Köyü bağlısı–Azizlü Köyü has birliğinde-Yengi Nahiyesi. Kızık Boyundan Yunddağı Ellici Cemaatinden Saruhan Yörükleri, Mukataa Yörükleri, Ellici Çanşa Yörük Cemaati yerleşikti.1,2,5,11
         Hızır Fakıh Çiftliğ – Bağ Havlusu Köyü(S) bağlısı- Ilıca Kazası.3
         Hoca Köyü – Yengi Kazası-Nahiyesi.1    1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12    Günümüzde Saruhanlı İlçe Merkezi’nin 5-6 Km. kadar doğusundaydı.3,9 (Saruhanlu Listesine de yazıldı.)    
         Hoca Beylü Köyü – Ilıca Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyu Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,11
         Hoca Ömerlü(Baz; Hacı Ömer Mahallesi?)Köyü – Ilıca Kazası-Nahiyesi.1,3,10
          Ilgınlu Köyü - Ilıca Nahiyesi. Kızık Boyundan Ellici Yund Dağı Yörüklerine tabi Meymunlar Yörük Cemaati yerleşikti.5
          ILICA: Kaza–Nahiye Merkezi. İsalar Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Halep’ten gelen Arab olmayan Urban-ı Buğurcular ve Urban-ı Çelebiler Taifelerinden Abdurrahman Kethuda Yörük Cemaati, Urban-ı Baraklı, Karkın Boyundan Mukataahane Bazdaran Yörükleri, Arablı Yörük Cemaati, Yoklular Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Aygırlar Cemaati-Buğurcuyan Urbanı Yörükleri, Karkın Boyundan Ellici Meymunlar Yörükleri, 28 hane 2 mücerred Ulgamlu ve ve Kuşlu Cemaati yerleşikti. Saruhanoğulları Evladından olub Miladi 1600 Yılında Ilıca Kadısı görev alanı içinde; Hüseyin, Dursun, Sefer, Bustan, Maden, Süleyman, Mahmud, Emrullah ve Nurullah adında kişiler yaşamaktaydı.1,3,5,11
          Ilıca- Nif. Karkın Boyu’ndan Ellici- Meymunlar Yörükleri yerleşikti.11
         Irlamaz(Ormenos)(S) Köyü – Yengi Kazası-Nahiyesi. Turgutlu. Derbend Mahali Karkın Boyundan Özlüce- Karaç(c)ayan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Ellici Meymunlar Yörük Cemaati yerleşikti.1,2,4,5,8,11 Burada Kandıran Dede Türbesi ve Kadı Ramazan Camisi var.9
         Işıklu Köyü – Ilıca Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyu Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.11(Işıklar Köyü ile aynı köy olabilir)
         Işıklar(Âşıklar) Köyü – Yengi Kazası-Nahiyesi. Nif Kazası. Kızık Boyu’ndan Yunddağı Ellici Yörüklerinden Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yunddağı Ellici Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.4,5,11 (Işıklu Köyü ile aynı köy olabilir)
        Işık(Aşık)Hacı (Çobansa=Yukarı Çobanisa) Köyü (S) – Biyengi. Karaman Kayasında Çoban Hanları Cemaati. Kayı Boyu, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Çobansa Yörükleri, Sancaklı Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Mukataa Yörükleri yerleşikti.1,3,4,5,11(Manisa Merkez Yerleşke Listesine de yazıldı.)
         İdris Mahallesi – Nif Merkezinde. Buradaki harab çeşmenin onarım ve bakımı için, Kale Dizdarı Köse Doğan 1575 Yılı öncecinde 4.400 Akçesini vakfetti. Karkın Boyundan Karacayan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,3,5,11
         İğdiçli Mahallesi – Bağçecik Köyü bağlısı – Dağ Marmara Bucağı – Turgutlu İlçesi.8
         İğneci Mahallesi – Kuru Dere Köyü bağlısı – Turgutlu İlçesi.8
         İğönü Mahallesi- Nif Merkezinde.3 (İğdecikli Sarıyeğenoğlu Vakfiyesi)
         İkizce Köyü – Nif Kazası. Ellici Sakar Öküz Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Halep’ten gelen Arab olmayan Urban-ı Buğurcular ve Urban-ı Çelebiler Taifelerinden Abdurrahman Kethuda Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Kırcalar Cemaati Buğurcuyan Urban-ı Çelebi Taifesi, Kızık Boyundan Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yunddağı Ellici Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.5,11
        İldecik Köyü – Yengi Kazası. Eymür Boyundan Ellici Ebedlü Yörükleri yerleşikti.11
        İlyasca Mahallesi – Nif Merkezinde. Kızık Boyu’ndan Yunddağı Ellici Yörüklerinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,11
         İnciklü =Enceklü Köyü(S)  Ilıca Kazası-Nahiyesi. Bu Köyde Ahi Bayezid Zaviyesi vardı.1,3,4,10 Karaca Ahmet Yatırı’nın doğusunda idi.(Kaynak Kişi: Tarihçi Hasancan Eralaca) Kızık Boyu Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yunddağı Ellici Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
          İncür Mahallesi – Nif Merkezinde. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
         İsmailce=İsmaillü Köyü – Azizlü Köyü bağlısı – Yengi Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Mukataa Yörükleri yerleşikti.2,4,5,6,7,11
         İstiklal Mahallesi – Turgutlu Merkezi’nde.8
         İzzeddin Mezraası-Köyü(S) – Adala Kazası-Nahiyesi. Turgutlu. Sakaraltı adlı yerde Çepni Yörük Cemaati yerleşikti. Esireddin Baba Zaviyesi muhtemelen bu(Keçili Köy)köydeydi.1,3,4,5,8
         Kabaçınar Mahallesi – Yunus Dere Köyü bağlısı – Dağ Marmara Bucağı – Turgutlu İlçesi.8
         Kacarlar Mahallesi – Musacalı(Musulcalı?) Köyü bağlısı – Turgutlu İlçesi.8
         Kala-i Sakacık-Nif. Kızık Boyu’ndan Yunddağı Ellici Yörüklerinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
         Kapu Kuyu Köyü - Nif Kazası. Kızık Boyundan Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti 11
         Kara Ali(Bkz; Mazılı ve Dere Köyleri)Köyü – Yengi Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Mukataa, Ellici ve Karaca Yörük Cemaatleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. Karlızade Şeyh Süleyman Adala’ya bağlı Çernik Köyünde yaptırdığı mekteb için bu köyün yarım hissesini vakfetmişti.1,2,3,4,10,11
         Kara Ayidlü(Bakınız; Bayındır=Şeyhlü) (Bkz; Bayındır)Köyü –Ilıca Kazası-Nahiyesi.1,4,6 1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12 Evliya Çelebi;300 hane ve camisi var diye yazmıştır.(Aynı yörede “Karaidlü” diye de bir köy var. Eşkıyalık-Ç. Uluçay)Bayındır Boyundan Bayındırlu Yörükleri, Kızık Boyu Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
          Karabudak Köyü – Turgutlu. Hacı Ahmed Ağa’nın yeniden yaptırdığı cami var.3
          Kara Bıyık Mahallesi – Halil Kâhya Köyü bağlısı – Ahmetli Bucağı – Turgutlu İlçesi.8
         Kara(si) Beylü Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Sart. Ilıca Kazası-Nahiyesi. Sart Kazası-Nahiyesi. Kıpçak Boyu Ahi Ali Cemaatinden Tataran Cemaati, Kıpcak Boyundan Güvendikoğlu -Tataran Cemaati, Dodurga Boyu Alagöz Cemaati Tataran Taifesi yerleşikti.1,2,4,11 (Salihli Listesine de yazıldı)
         Karaca Ahmed Köyü(S) - Mezraası – Yengi Kazası-Nahiyesi. Manisa Kazası-Nahiyesi. Hoşkadem Paşa’ya evlatlık üzere vakfedilmiştir. Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Mukataa Yörükleri yerleşikti.2,3,5,6,11 Günümüzde Karaca Ahmet Yatırı’nın yeri bellidir.9
        Karacalu(Bilgi için bakınız; Derzili)Köyü – Azizlü Köyü bağlısı – Ilıca Kazası-Nahiyesi.1,2,11
        Karacalu Nehri – Derbend Köyü’nde – Turgutlu.3
        Kara Köy – Ilıca Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Yoklular Yörük Cemaati, Kızık Boyu Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yunddağı Ellici Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 5 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,3,5,11,12
        Kara Köy – Dağ Marmara Bucağı – Turgutlu İlçesi.8 Bu köyde 1217/1802-1803 Tarihli Kıllızade Ebu Bekir Çeşmesi var.9
        Kara Kütük Köyü – Turgutlu İlçesi.8
        Karamaniler Köyü – Turgutlu.4 Sofular Maa (Nısıf Seyfe)Karamanlar Köyü7 ile aynı olmalı.9
        Karamuğ Köyü – Ilıca Kazası-Nahiyesi.4
        Karaoluk Mahallesi – Sivrice Köyü bağlısı – Dağ Marmara Bucağı – Turgutlu İlçesi.8
        Karaoğlanlu Köyü(S) – Yengi Nahiyesi. Mukataa Yörükleri yerleşikti.5
        Kara Sevinçlü(Toyca Havlu)Köyü(S) – Yengi Kazası-Nahiyesi.Ilıca Kazası.1595-1617 Yıllarında 7 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,10,12 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12      
        Karataş Mahallesi – Kuşlar Köyü bağlısı – Dağ Marmara Bucağı – Turgutlu İlçesi.8
        Kargın=Karkın Köyü – Turgutlu. Köyün kuzeyindeki Palamutlu Dağ’da Kömürcü Baba Yatırı vardır.4,8 1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12  Karkın: Oğuz Han Oğlu Yıldız Han’ın dördüncü oğlunun adıdır.(Ebülgazi Bahadır Han; Secere-i Terakime – Muharrem Ergin; Türklerin Soy Kütüğü)
         Kargucak Yaylası Köyü – Nif Nahiyesi.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,12
         Karlıyol (Kırı Yolu)Köyü(S) – Nif Kazası. Karkın Boyundan Ellici Çaylu yörükleri, Karkın Boyundan Karacalar Taifesi ve bu taifeye bağlı Hamidlü Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Karaca Yörükleri, Karkın Boyundan Ellici Resüller(Polad) Yörük Cemaati yerleşikti. Saruhanoğlu İshak Bey, bu köyde zaviye açan Saru İsa’ya yine bu köyde bir çiftlik vakfetmişti.3,5,11 1595-1617 Yıllarında 6 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
        Kasaba-i Turgutlu – Yengi Kazası-Nahiyesi.7
        Kasaba-i Yaylalı – Yengi Kazası-Nahiyesi.7
         Kasar Köyü – Nif Kazası. Bu köyde Gencer Yeri var. Karkın Boyundan Eldelik-Elllici Saruhan Yörükleri yerleşikti, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataa-Ellici Yunddağı Yörüklerinden Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri, Karacalar Taifesinden Hamidlü Yörük Cemaati yerleşikti.1,3,5,11
         Kasımlu Köyü – Yengi Kazası-Nahiyesi. Turudlu( Turgutlu’nun köy hali) Has Birliği içindeydi. Mukataa Yörükleri, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,2,5,11
         Kavalcılar Mahallesi – Kuşlar Köyü bağlısı – Dağ Marmara Bucağı – Turgutlu İlçesi.8
         Kayalarlı Hacı Abdi Çiftliği – Turgutlu İlçesi.8
         Kayrak Köyü – Evliyadanlu Köyü bağlısı - Yengi Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,2,4,8,11
         Kebeciler - Nif. Kızık Boyu Yund Dağı Ellici Yörüklerinden Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
         Keçi Alanı Mezraası(S) – Kılıçlu Köyü bağlısı – Yengi Kazası-Nahiyesi.1,3 (Manisa Listesine yazıldı)Keçi Alanı Mezraasında Şeyh Ahmet’e vakfedilen çiftlik vardı.
         Keçili Köy(S) – Belen Nahiyesi. Ilıca ve Yengi Kazaları-Nahiyeleri. Adala Kazası-Nahiyesi. Esireddin Baba Zaviyesi çiftlikleri bu Köy yanındaydı.3 Bu köyün Dibekdere Köyü ile Sinirli Köyü arasında olduğu anlaşılıyor. Günümüzde yoktur.9 (Saruhanlı İlçesi Yerleşke Listesine de yazıldı) Karkın Boyundan Sıddık(Sadık) Şeyh-Buğurcuyan Urban-ı Yörükleri, Kızık Boyundan Urban Çele Kırcalar Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Mukataa Yörük Cemaati yerleşikti.5,11
        Kemer Başı Köyü – Nif Kazası. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. Kızık Boyundan Yunddağı Ellici Cemaatinden Saruhan Yörükleri 11
        Kerdeme=Kerdime(Bakınız; Gereme=Gökceyurt?) Köyü(S) - Nif. Kızık Boyu’ndan Mukataa-Ellici Yund Dağı Yörükleri yerleşikti.1,5,10,111595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12

         Kemer Köyü - Nif. Karkın Boyundan Eldelik-Elllici Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
         Kemer Başı-Nif Kazası. Kızık Boyu Karaca ve Mukataa-Ellici Yunddağı Yörüklerinden Saruhan Yörükleri, Karacalar Taifesinden Hamidlü Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri yerleşikti.5,11
         Kerdiye Köyü – Nif Kazası. Kızık Boyu Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
         Keri(Geri-Geğin-Umurbeylü)(Dündar)Köyü -Yengi Nahiyesi. Padişah hassıydı(BOA. TD. Nr:165,sf:697-699).Mukataa-i Alaiyyelü Yörük Cemaati yerleşikti.2,5
         Kerpiçlik Köyü – Dağ Marmara Nahiyesi.3
         Kestane Pazarı- Turgutlu Merkezinde.3
         Kestelli Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Ahmetli Bucağı-İlçesi.3,8
         Keş(Keşen?) Köyü - Nif. Kızık Boyu Yund Dağı Ellici Yörüklerinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.5,11
         Kılcan Köyü – Nif Kazası. Kızık Boyundan Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
          Kılıçlu Köyü(S) – Yengi Kazası-Nahiyesi.1 Özlüce Yörük Cemaati, Emir Buhari Vakfı Yörükleri yerleşikti.(Manisa Listesine de yazıldı) Yukarı Çobansa’da Kılıç Çayı var. Bu köyde Horti Baba Oğlanlarına vakfedilen Yengi yakınında Çiftlik vardı. Yine bu köye bağlı Keçi Alanı Mezraasında Şeyh Ahmet’e vakfedilen çiftlik vardı.1,3,5,9,10
         Kıraçlı Köyü – Yengi Kazası-Nahiyesi.4
         Kıran Köy - Yengi. Bu köyde Şeyh Sündül Çiftliği vardı. Mukataa Yörükleri yerleşikti.3,10
         Kırcalı Köyü(S) – Biyengi(Yengi)Nahyası. Manisa Nahiyesi. Karaoğlanlı Köyü’nün 3 Km. kadar doğu kuzeyindeydi. Günümüzdeki Manisa – Turgutlu Karayolu üzerindeydi. Eşkıya tarafından yakılıp yıkıldı ve soyulup kırıldı. İshak Çelebi Vakfı köylerinden idi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Mukataa Yörükleri yerleşikti.3,5,6,10,11                                                                                         
         Kırıyol-(Karıyolu?-Karlıyol?)(S)-Nif. Karkın Boyu’ndan Karaca Yörükleri.11
         Kızaklu–Nif. Kızık Boyu Yunddağı Ellici Yörüklerinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
         Kızıl Bolu-Nif Kazası. Kızık Boyu’ndan Karaca Yörükleri, Kızık Boyu Mukataa ve Yunddağı Ellici Yörüklerinden Saruhan Yörükleri, Kızık Boyu Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
         Kızıl Köy – Yengi Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Mukataa Yörükleri yerleşikti.4,5,11
         Kızıl Emeli Köyü(S) – Ilıca Kazası-Nahiyesi. Aynı adı taşıyan zaviye buradaydı.3
            Kızılca Hatun(Akça Hatun= Akca Pınar)Köyü(S) – Ilıca Kazası-Nahiyes. Kızık Boyu Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti. Çallı Mevkiinde bir yatır var. Yatak Deresi’nde de bir yatır var. 1,3,4,8,10,11
         Kızılca Havlu(Mihmadlu)Köyü – Ilıca Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Ellici Meymunlar Yörükleri, Kızık Boyu Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yunddağı Ellici Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti. 1595-1617 Yıllarında 8 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,11,12
         Kızılca Musa Ağzı-Derbendi – Nif Kazası. Halil Beğlü’de Sinancalar üzerinde(güneyinde)Hacı Baba Zaviyesinin olduğu yer.3 Kütahya Sancağı’nda Bozkuş Taifesinden Kızılca Musa Yörük Cemaati vardı.5
          Kızıl Orta Köyü – Nif Kazası.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
          Kızılca Su(Meymunlar)Köyü – Nif Kazası. Buradaki çayda dönen “Başa Değirmeni”nin ½ si Tufan Dede Zaviyesi Vakfına aitdi. Yoklular Yörük Cemaati yerleşikti.3,5 Karkın Boyundan Ellici Meymunlar Yörükleri var.
         Kızılcalu(Toycalu=Yenicelü)Köyü(S)- Nif Nahiyesi. Karkın Boyu’ndan Ellici-Çaylu Yörükleri, Karkın Boyundan Ellici Resüller Yörükleri, Karkın ve Kızık Boyu’ndan Karaca Taifesinden Hamidlü Yörük Cemaati ile Saruhan Yörükleri, Karaca Yörükleri, Kızık Boyu’ndan Yund Dağı Ellici Yörükleri, Karkın Boyundan Eldelik-Elllici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. Sağrı Hatun Zaviyesi vardı.1,3,5,11
         Kızıl Üzüm Köyü –Nif Kazası. Kızık Boyu Karaca ve Mukataa-Ellici Yunddağı Yörüklerinden Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Karaca Yörükleri, Karacalar Taifesinden Hamidlü Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.5,11
          Kızıl Yakublu Köyü  -  Yengi Nahiyesi. Bünyesinde Sazlık Mezraası var. Karkın Boyundan Ellici Resuller Yörükleri, Karkın Boyundan Özlüce Yörük Cemaati yerleşikti.1,2,5,11
          Kilizman(Kirizman)Köyü(S) - Yengi Kazası-Nahiyesi. Saruhan Zamanında Hasan Baba öşrüydü. Mukataa-i Alaiyyelü Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Mukataa ve Ellici Yörükleri yerleşikti. Padişah hassıydı(BOA. TD. Nr:165,sf:697-699). Manisa Merkezdeki Yeni Cami’nin mücedded banisi Müderris Hamza Baba’nın Yeni Cami ile ilgili beratlı vakıf arazisi ve sazlığı buradaydı. Günümüz Hamza Beyli Beldesi ve Nif Çayı yakınındaydı.Doğancı Tımarı’nın doğusunda. Kilizman: Sazlık-kamışlık anlamındadır. Dündarlı Köyü ile aynı veya yakın köyler olmalı.1,2,3,4,5,7,10,11 (Manisa Merkez’e de yazıldı)
          Kilizman(Kirizman)Nehri – Yengi Nahiyesi.1Manisa Merkezde camisi bulunan Müderris Hamza Efendi’nin vakıf toprağı bu nehir boyunda idi.3
          Koca Beylü – Ilıca Kazası-Nahiyesi.4
          Konari Köyü – Turgutlu. Köyde Ahmed Beğ Camisi var.3  
         Konuşlu -  Nefs-i Ilıca Kazası-Nahiyesi.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,10,12
         Korkud Köyü –Nif Kazası. Yıva Boyu Bayezid Fakihler Taifesinden Çullu Yörükleri yerleşikti.11
          Koşu Köyü- Kasaba Kazası. Kerpiçlik Köyünden Süleyman Ağa Vakfiyesinde adı geçiyor.
           Koyun Çiftliği – Dalbahçe Köyü bağlısı – Turgutlu İlçesi.8
          Kozanlu Köyü-Yengi Nahiyesi. Manisa Nahiyesi. Palamut Nahiyesi. Karkın Boyundan Ellici Resüller Yörük Cemaati yerleşikti.1,2,5,11  1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12 Manisa Merkez Listesine de yazıldı.    
    

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum