Nurullah ERTUĞRUL

Nurullah ERTUĞRUL

[email protected]

TURGUTLU (YENGİ-ULGAMLU-DAĞMARMARA) VE AHMETLİ (ILICA) İLE KEMALPAŞA (NİF) İLÇELERİNDE TESBİT EDİLEBİLEN TARİHİ YER ADLARI: I

03 Mayıs 2022 - 12:42

TURGUTLU (YENGİ-ULGAMLU-DAĞMARMARA) VE AHMETLİ (ILICA) İLE KEMALPAŞA (NİF) İLÇELERİNDE TESBİT EDİLEBİLEN TARİHİ YER ADLARI: I

         Abdal Ali( Bozköy) Köyü –Yengi Nahiyesi. Karkın Boyundan Ellici Resuller Yörükleri yerleşikti.1,2,4,5,11                                                                                                                                                                                                                                  
         Abdal Özü(Şeyhler) Köyü(S) - Ilıca Kazası-Nahiyesi. Abdal Ayrı ve Dede Bali(Bacı?)Zaviyesi vardı.3
            Ahmet Beğlü(S)(Bkz; Ak Kilise)- Nif Kazası.3 Kızık Boyu’ndan Mukataa-Ellici Yunddağı Yörüklerinden Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.5,11 Seyid Mehmed Zaviyesi vardı.3,10 Yard. Doç.Dr. Serap Özkan Kılıç’ın ve Doç.Dr. Hüseyin Üreten’in 17-19 Kasım 2016 Turgutlu Sempozyumuna sunduğu “Troketta’da(Turgutlu)Ele Geçen Bir Kehanet Yazıtı ve Lydia” adlı makalesine göre; Ahmet Beylü=Klaros’da Apollon Tapınağı vardı. Turgutlu Kent Müzesi Sorumlusu Sn.Mehmet Gökyayla 05.06.2018 Günü, anılan yerin günümüzdeki Dalbahçe Köyü’ne yakın“Hacı Veli Mahallesi” olduğunu belirtdi.
            Ahmedli Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi. Ilıca Nahiyesi. Turgutlu. Köyün(Günümüzde İlçe Merkezi’dir)500 Metre doğusunda Gül Dede Yatırı vardır. Günümüzde bu yatırın çevresi Gül Dede Asri Mezarlığıdır. Köy; Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlılar tarafından yakılmıştır. Aynı yere yeniden kurulmuştur Karkın Boyundan Ellici Meymunlar Yörükleri, Kızık Boyundan Ellici Yund Dağı Yörüklerine tabi Meymunlar Yörük Cemaati, Kızık Boyu Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yunddağı Ellici Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti. 4,5,11
        Abdi Bey Çiftliği – İzzettin Köyü bağlısı – Turgutlu İlçesi.8
         Acarlar Mahallesi – Turgutlu İlçe Merkezi’nde.8
        Ağalar Mahallesi – Karaköy Bağlısı – Dağ Marmara Nahiyesi– Turgutlu İlçesi.8
        Ağanseri- Nif Kazası. Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Kızık Boyu Yunddağı Ellici Yörüklerinden Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
        Akça Havlu Köyü –  Yengi Kazası-Nahiyesi. Manisa’nın doğusundaydı.4,7
        Akça Ömerli Köyü – Ulgamlu Kazası-Nahiyesi.4
             Akça Pınar(Kızılca Hatun)Köyü – Ilıca Kazası-Nahiyesi. Sart Kazası-Nahiyesi. Ahmetli Bucağı-İlçesi. Hacı Musa’nın yeniden yaptırdığı cami var. Kızık Boyu Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yunddağı Ellici Cemaatinden Saruhan Yörükleri, Çunkar Boyundan Çunkara Cemaati yerleşikti. Çallı Mevkiinde bir yatır var. Yatak Deresi’nde de bir yatır var. 1,3,4,8,10,11
                Ak Kaya – Nif Kazası. Nif yakınında dağ içinde bir yer. Burada Süca Baba, Derviş Sinan, Derviş İsmail, Derviş Mustafa, Ali Küçük ve Kaygusuz ile arkadaşlarının kurduğu zaviye vardı.3
               Ak Kilise(Bkz; Ahmet Beğlü)(S) – Nif kazası. Seyyid Mehmed Zaviyesi Vakfına mülk yurt. Sınırında: Bahirlü, Aktaş, Küçük Kilise Köyü ile Ak Kilise Yolu vardı. Kızık Boyundan Karaca Yörükleri yerleşikti. 3,11
               Akköy Mahallesi – Musamcalı=Musumcalı=Musacalı Köyü bağlısı – Turgutlu İlçesi.8
       Aktaş Köyü(S) – Nif kazası.3(Bilgi için: Bkz; Ak Kilise)
       Akyar Mahallesi – Sivrice Köyü bağlısı – Dağ Marmara Nahiyesi – Tugutlu İlçesi.8
       Alacayan(Alacalı) Köyü – Yengi Kazası-Nahiyesi. Günümüzde Alaca Tımarı var. 1531 Yılında Emekliliği için Sinan Bey’e verilmiş. 1575 Yılında da Sığla Miralayı Kalenderin zeametiyle, diğer 4 kişinin tımarına tahsis edilmiştir. Köyde yetişen ürünler arasında kestane de var olduğuna göre ovada değildir. Kızık Boyundan Kırcalar-Urban Çelebi Yörükleri, Karkın Boyundan Paşa Balı(Çallu)-Ellici Yund Dağı Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Mukataa Yörükleri yerleşikti.1, 2, 3,5, 7, 9,11 1595-1617 Yıllarında 31 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12      
        Aladelik(Aldelik?) Köyü – Nif. Ellici Esedlü Yörük Cemaati yerleşikti.5
          Alahıdır Köyü – Ahmetli Bucağı bağlısı – Turgutlu. Hacı Mehmed’in yaptırdığı mescidi 1739 Yılında Hacı Suhte Mustafa camiye cevirdi. 3, 4, 8 Prof.Dr. Ergün Laflı’nın 17-19 Kasım 2016 Turgutlu Sempozyumunda sunduğu “Turgutlu’nun Roma Dönemi Tarihi ve Arkeolojisi”adlı makalesine göre Burada “Yukan” adlı antik yerleşke var.)
       Alan Kapu- Turgutlu Merkezinde. Alan Kapu’da bir mescit ve bir de mekteb vardı.3 (Alan Kuyu?)
       Alaşlar Mezraası – Hacı İsalar Köyü bağlısı  – Dağ Marmara Nahiyesi – Turgutlu.8
       Alataylar Köyü- Ilıca Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyu Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.11  
       Albayrak Mahallesi – Turgutlu İlçe Merkezi’nde.8
       Arab Mahallesi – Nif Merkezinde.3 (İğdecikli Sarıyeğenoğlu Vakfiyesi)
        Arablı Tepe(Çam Pınar)Köyü – Turgutlu.3 ,4, 8
        Armutlu Köyü – Nif Kazası. Karkın Boyundan Ellici Çaylu yörükleri, Kızık ve Karkın Boyundan Yunddağı Yörükleri, Karkın Boyundan Paşa Balı(Çallu)-Ellici Yund Dağı Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyu’ndan Karaca ve Yunddağı Ellici Yörükleri, Karkın ve Kızık Boyu’ndan Karaca Taifesinden Hamidlü Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Karkın Boyundan Ellici Resüller(Polad) Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Karacayan Yörükleri yerleşikti.1,5,11 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
         Altay Mahallesi – Turgutlu İlçe Merkezi’nde.8
              Atabey (Tatar Ocağı) Köyü – Ilıca Kazası-Nahiyesi. Ahmetli Bucağı-Turgutlu İlçesi.3,8
              Asartepe(Hisar Tepe) – Ulgamlu(Urganlı). Günümüzde Turgutlu İlçesine bağlı Urganlı Beldesi’nin 3,5 Km. kuzeyinde, Lidyanın başkenti Sart Antik Kenti’nin 18 Km. batısında, Gediz Nehri’nin 150 Metre güneyinde, 6.000M2 alanlı dört bir tarafı düz ova ile çevrili bir höyüktür. Prof. Dr. Ergün Laflı’nın 17-19 Kasım 2016 Turgutlu Sempozyumuna sunduğu “Turgutlu’nun Roma Dönemi Tarihi ve Arkeolojisi”adlı makalesine göre Burada “Asartepe” adlı antik yerleşke var. Konu ile ilgili ilk çalışma Recep Meriç’e, ikinci çalışma Rafet Dinç’e aitdir. Prof.Engin Akdeniz de konu ile ilgilidir. Perikome (Perkomme = Prikomma)? Antik Kenti Yerleşmesi - Asartepe(Hisar Tepe)-Urganlı Höyüğü olarak, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.12.2015 Gün ve 6053 Sayılı Kararı ile 45.12/10 Nolu dosyasında,1.ve 3. derecede Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenmiştir.)
         Atı Yavuzca Köyü – Ilıca Kazası-Nahiyesi. Kulağızlar Yörük Cemaati yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 5 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,12
        Avşar(Melkid)Köyü – Turgutlu.3, 4, 8 Avşar: Oğuz Han Oğlu Yıldız Han’ın büyük oğlunun adıdır.(Ebül Gazi Bahadır Han; Secere-i Terakime – Muharrem Ergin, Türklerin Soy Kütüğü)
        Avulgamlu(Geniş bilgi için bakınız; Ulgamlu)(S) : Ilıca Kazası Merkezi. Günümüzde Urganlı Beldesi. Burada Kutlu Bey Zaviyesi vardı.1, 2, 3, 5, 8, 9,11 1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12      
         Ayıdluca Köyü – Yengi Kazası-Nahiyesi.1
         Aytemür Mahallesi – Nif Merkezinde.1
         Ayvacık Köyü – Dağ Marmara Nahiyesi -Turgutlu. Yund Dağı Ellicilerinden Meymunlar Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.4,5,8,11
        Azizlü Köyü(S) – Yengi Kazası-Nahiyesi. İskender Bin Hızır tarafından kazdırılan kuyu, köyün su ihtiyacını karşılıyordu.1548 Yılında bu köyde Memi Adlı demirci kalp para yapmıştı. Azizli’ye; Yaylalu, Küçük Yaylalı (Hediyeli dâhil) Bostancalu, İsmaillü köyleri de dâhildi.1531 Yılı az öncesinde çeltiğe salınan suyun taşmasıyla Azizlü Köyü toprakları ile Yaylalu ve Derzilü Köyleri de su altında kalmıştı.13.000 koyunu vardı. Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Mukataa Yörükleri yerleşikti.1,2,5,7Gözlü Baba kaydına göre Azizli Köyü Hamza Baba Köyü’dür.
         Baba(Baba?)ca Köyü – Turgutlu.4,6,7
         Bağ Yurdu (Bkz; Parsa) Köyü(S) -Nif Kazası.3 Parsa adı yakın devirde değiştirildi.9
         Bakla- Nif. Kızık Boyu’ndan Karaca Yörükleri yerleşikti.11
         Balcı Köyü- Turgutlu – Bu köyde Emine adlı bir kadın cami yaptırmış.3
         Başlamış (Köprü Değirmeni) Mahallesi(S) – Nif. Ahi Süle Zaviyesi ile ilintili.1,3,10
         Bazar-ı Yengi Köyü – Yengi Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
         Bazar Köyü – Yengi Kazası-Nahiyesi.7
         Boğaz Köyü – Ilıca Kazası-Nahiyesi.4
         Bağ Havlusu Köyü(S) – Ilıca Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. Bu köydeki Hızır Fakıh Çiftliği Süleyman Çelebiye vakfedilmişti.1,3,11
         Bağçecik Köyü – Dağ Marmara Nahiyesi – Turgutlu.3, 4, 8
         Bağçelü Köyü – Ilıca Nahiyesi. B(Y?)oklular Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Aygırlar Cemaati-Buğurcuyan Urbanı Yörükleri yerleşikti.5,11
         Bahirlü Köyü(S) – Nif Kazası. Manisa Kazası-Nahiyesi.Yengi Kazası-Nahiyesi. Bünyesinde Şeyh Nusret Zaviyesi vardı.3  (Bilgi için: Bkz; Ak Kilise)
         Bahşayış Çiftliği(S) – Kör Köy bağlısı – Yengi Nahiyesi. 2.Bayezidi Ayn-ı Ali Zaviyesi’ne vakfeyledi3
         Baktırlı Mahallesi-Köyü – Bağçecik Köyü bağlısı – Dağ Marmara Nahiyesi – Turgutlu.4,8Bu köyün güneyinde İzmir’e bağlı Horzum Köyü var. Horzum Harizim’den gelmedir.9
         Baraklu-Nif. Kızık ve Karkın Boyu’ndan Mukataa ve Yunddağı Ellici Yörükleri Taifesinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
         Baryalu – Nif Kazası. Kızık Boyundan Karaca Yörükleri yerleşikti.11
         Bayındır(lu) (Bkz; Şeyhlü, Kara Ayidlü-Eğerli) Köyü(S) – Ilıca Kazası-Nahiyesi.1, 4, 6 Bayındır Boyundan Bayındırlu Yörükleri, Bayındır Boyundan Kapaklu Yörükleri, Kızık Boyu Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.11 1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12 Bayındır: Oğuz Han Oğlu Gök Han’ın birinci oğlunun adıdır.(Ebülgazi Bahadır Han; Secere-i Terakime – Muharrem Ergin; Türklerin Soy Kütüğü)Ç.Uluçay-17.yy.Eşkıyalık ve Halk Hareketleri 1944,sf:60, 282, 284, 372 de”Karaidlü” olarak yazılıdır. Bu köye bağlı Burma Hacı adlı piyade Çiftliği vardı.(1545 Tarihli 239 Nolu Tahrir Defteri)(Salihli İlçesi Yerleşke Listesine de yazıldı.)
       Baykan Mahallesi – Nif Merkezinde. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.11 
       Bayramşalu (Bayram Şeh)(Bayramişlu) Köyü – Ilıca Kazası-Nahiyesi. Burada Derviş Mehmet Çiftliği ve Kıllıcan Baba Çiftliği vardı1, 3, 4, 10 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12      Cambazlı Köyü’nün batısında(Kaynak:10.02.2018 Günü, Tarihçi Hasancan Eralaca)
       Beğ Çayırı Köyü – Ilıca Kazası-Nahiyesi. İğdir Boyundan Ellici Karaca Ahmed Yörükleri yerleşikti.11
       Beğlü Köyü – Ilıca Kazası. Burada Yakub Tekke- Zaviyesi vardı.3,10,                                                           
       Bektaşlar Bahçesi Mezraası – Turgutlu İlçesi.8
          Belenlü Yörüğü Köyü – Yengi. Kızık Boyu Kırcalar Cemaatinden Urban Çelebi Taifesi yerleşikti.11
          Bey(ğ)lü İli (Germiyancık)Köyü – Nif Nahiyesi. Karkın ve Kızık Boyu’ndan Karaca Taifesinden Hamidlü Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Kızık Boyu’ndan Ellici Yund Dağı Yörükleri Taifesi ve bu taifeye bağlı Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Karacayan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. Yakub Zaviyesi vardı.1,5,10,11
          Beğmiş(li)(Söğüdcük)(Yenmiş=Sütçüler?)Köyü – Nif Kazası. Bu köyde Hasan Dede Zaviyesi vardı. Kızık Boyundan Yunddağı Ellici Cemaatinden Saruhan Yörükleri. Karkın Boyu’ndan Karaca ve Resüller Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.3,5,9,10,11
         Bekillü Köyü -  Nif Kazası. Bu köye bağlı Haydar Mezraası vardı.11595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
         Belenli Yörüğü Köyü – Yengi Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
        Bezci(Geniş bilgi için bakınız; Etmeksüz=Ulucak) Köyü(S) – Nif Nahiyesi.1,11
        Bezirganlu Köyü – Nif Kazası. Karkın Boyundan Eldelik-Elllici Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
        Bezirganlu Köyü – Ilıca Kazası. Karkın Boyundan Eldelik-Elllici Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
        Biçerli Köyü(S)- Yengi Kazası. Bünyesinde Nusret Çiftliği vardı.10
          Biyengi Kasabası(S) – Yengi’nin diğer adı.(Bkz; Yengi Nahiyesi-Kazası)3
          Boğazlayan-Nif Kazası. Kızık Boyu Yunddağı Ellicileri Taifesinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
          Borca İli Köyü-Ilıca.Urban-ı Çelebilerden Kırcalar Yörük Cemaati yerleşikti.5                                                                                                                                                    
          Bostancalu(Bostancı?)Köyü – Yengi Nahiyesi. Azizli Has Birliğinde. Mukataa Yörükleri, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. 1,2,5,7,11 Günümüzde Bostancalı Tımarı var.9
          Boyalu(Badanalu)Köyü – Nif Nahiyesi. Karkın Boyundan Ellici Resüller Yörük Cemaati yerleşikti.1,5,11
          Boyalu(Diğer Boyalu)Köyü – Nif Kazası. Karkın Boyundan Ellici Resüller Yörük Cemaati yerleşikti.5,11
          Boz Çayırı Köyü- Ilıca Kazası-Nahiyesi. Ellici Kara Ahmet Yörük Cemaati yerleşikti.5
          Bozkır Köyü – Turgutlu.4,8
          Bozkır Mahallesi – Kayrak Köyü bağlısı – Turgutlu İlçesi.8
         Bozköy – Nif Nahiyesi. Kızık Boyu’ndan Mukataa-Ellici Yunddağı Yörüklerine bağlı Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,5,11
          Bozköy(Yılanlı Boz) – Yengi Nahiyesi. Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Karkın Boyundan Özlüce- Karaç(c)ayan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,5,11 1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12  (Manisa Merkez Yerleşke Listesine de yazıldı.)
         Bozkurt Mahallesi – Turgutlu İlçe Merkezi.8
          Bozca Atlı Köyü – Ilıca Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Kırcalar Cemaati Buğurcuyan Urban-ı Çelebi Taifesi, Kızık Boyu Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 7 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,11,12
          Budakluca(Bkz; Hacı Haliller) Köyü(S) – Yengi Nahiyesi. Günümüzde Manisa Merkez’e bağlı Hacı Haliller Beldesi. Mukataa Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Ellici Resuller Yörükleri yerleşikti.1,2,11   1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12 (Manisa Merkez İlçeler Yerleşke Listesine de yazıldı.)
       Bulduklu(Kuruca Dere)Köyü – Ilıca Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyu Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yunddağı Ellici Cemaatinden Saruhan Yörükleri, Bayad Boyundan Yörükan Cemaati yerleşikti.1,10,11                                                                                                   
         Buraklu(Kulaklu?-Baraklu)Köyü – Nif Nahiyesi. Kızık Boyundan Ellici Yund Dağı Yörükleri ve bunlara bağlı Saruhan Yörükleri, Kızıl Keçili Yörük Cemaati, Kızık Boyu Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,5,11 1595-1617 Yıllarında 7 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
          Buraklu(Boz-köy)Köyü – Nif Nahiyesi.1
          Buruncuk Akpınar Köyü–Ilıca Kazası-Nahiyesi. Bünyesinde Hasan çiftliği vardı.3
          Bülbüllü Köyü – Nif Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataa Yörüklerine bağlı Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,11
          Büyük Çallu Köyü – Nif Kazası. Kızık Boyundan Yunddağı Ellici Cemaatinden Saruhan Yörükleri, Karkın Boyu’ndan Paşa Balı- Çallu(Çullu) Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.5,11
          Büyük Köfine Köyü – Ilıca Kazası Nahiyesi. 1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,10,12
          Büyük Parsa - Nif. Kızık ve Karkın Boyu’ndan Karaca ve Yunddağı Ellici Yörükleri, Kızık Boyu Ellici Yund Dağı Yörükleriden Saruhan Yörükleri, Karacalar Taifesinden Hamidlü Cemaati, Karkın Boyu’ndan Ellici-Resüller Yörükleri, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.5,11
          Cami-i Kebir Mahallesi – Nif Merkezinde. Kızık Boyundan Yund Dağı Ellicilerinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,5,11
         Cami Mahallesi – Nif Merkezinde. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
         Cami Mahallesi – Kasaba Merkezi’nde.2 Günümüzde Turgutlu İlçesi Merkezi’ndeki Albayrak Mahallesi’dir.9
         Cami Mahallesi – Hacı İsalar Köyü bağlısı – Dağ Marmara Nahiyesi– Turgutlu İlçesi8
         Cami Mahallesi – Ayvacık Köyü bağlısı – Dağ Marmara Nahiyesi– Turgutlu İlçesi.8
         Cami-i Atik Mahallesi – Turgutlu Merkezi’nde.3
         Cami-i Cedid Mahallesi – Turgutlu Merkezi’nde.3
        Cimri Yakub(Çamurluca)Mezraası(S) – Yengi Nahiyesi.1,3
          Canbazlı Köyü – Ahmetli Bucağı - Turgutlu İlçesi. Kuzeyindeki Çal Dağı’nda Yorgun Dede Yatırı vardır.3,4,8
          Cedid Mahallesi – Turgutlu Merkezi’nde. Burada Beşir Efendi Camisi vardı.3
          Cihanlar Mahallesi – Hacı İsalar Köyü bağlısı – Dağ Marmara Nahiyesi – Turgutlu İlçesi.8
          Cumhuriyet Mahallesi – Turgutlu İlçe Merkezi’nde.8
          Cüneyd Köyü – Ilıca Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Elllici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyu Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
         Çaldağ Mahallesi – Kuşlar Köyü bağlısı – Dağ Marmara Nahiyesi – Turgutlu İlçesi.8
          Çaltı Köyü – Nif Kazası. Kızık Boyundan Yunddağı Ellici Yörüklerinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.5,11
           Çam Köy – Nif Kazası. Karkın Boyundan Ellici Çaylu Yörükleri, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Kızık Boyu’ndan Karaca Buğurcu-Kırcalar, Kızık ve Karkın Boyundan Mukataa-Ellici Yunddağı Yörükleri ve bunlara bağlı Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Kırcalar Cemaati Buğurcuyan Urban-ı Çelebi Taifesi, Karkın Boyundan Tura Hoca Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Ellici Resüller (Polad)Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Karacayan Yörükleri,  Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. Nif Kalesi Tımarından. Köyün; Koz Deresindeki Abası(Abaza?) Armutluğu ve Kızılca Suyunda dönen Başa Değirmeni Tufan Dede Zaviyesi vakfındandı.3,5,11
           Çam Altı Mezraası – Nif Nahiyesi.1
           Çamburnu – Nif Kazası. Kızılca Musa Alanı’nın ötebaşı.3
           Çam Pınar(Arablı Tepe)Köyü – Turgutlu.3,4,8
            Çamurluca (Cimri Yakub)Mezraası(S) – Yengi Nahiyesi.1,3
            Çanşa Köyü- Yengi Nahiyesi. Kızık Boyundan Yunddağı Ellici Cemaatinden Saruhan Yörükleri, Mukataa Yörükleri yerleşikti.5,11
           Çatak Deresi – Aşağı Çobanisa cıvarında Eşrefzade Zaviyesi Vakfı mülküydü. Sınırında: Su Anası, Papas Deresi ve Rah-ı Öksüzce vardı.3 (Manisa Merkez İlçelere de yazıldı)
           Çatal Köprü Mahallesi-Köyü – Kayrak Köyü bağlısı –Turgutlu.3,8
           Çatal Oluk – Susendiraz’(Manisa Sipil Dağında Sultan Yaylası)den yukarıda bir mevki adı.3
         Çarık Deresi Köyü - Yengi-Kazası-Nahiyesi. Nif Kazası. Kızık Boyu’ndan Mukataa-Ellici Yunddağı Yörüklerinden Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.4,5,11 
         Çarşu Mahallesi(S) – Nif Merkezi. Ahi Süle Mescidi vardı.3
         Çayır Köyü – Ilıca Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyu Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,11 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12  (Manisa’ya da yazıldı)
         Çayır Nehri – Ilıca Kazası-Nahiyesi.1
         Çayır Alanı Mahallesi – Yunus Dere Köyü bağlısı – Dağ Marmara Nahiyesi – Turgutlu İlçesi.8
         Çebuğalu Köyü – Yengi Kazası-Nahiyesi.1
          Çelebi Yakası Köyü – Nif Nahiyesi. Karkın Boyundan Ellici Çaylu yörükleri, Eldelik ve Karaca Yörükleri. Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Kızık Boyundan Kırcalar Cemaati Buğurcuyan Urban-ı Çelebi Taifesi, Mukataa, Kızık Boyu Yunddağı Ellici Yörüklerinden Saruhan Yörükleri. Karacalar Taifesinden Hamidlü Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Ellici Resüller(Polad) Yörük Cemaati, Kızıl Keçili Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Eldelik-Elllici Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Karacayan Yörükleri, Kızık Boyu Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,5,11 1595-1617 Yıllarında 10 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
          Çepni Bektaş Köyü – Turgutlu.4,8
          Çepni Dere Köyü – Turgutlu.4,8
        Çığalu Köyü – Yengi Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Sadad Ellici Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
       Çıkrıkçı Köyü – Turgutlu.4,8
           Çınar Deresi-Nif Kazası. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.5,11
           Çırtlık Mahallesi – Nif Merkezinde.1
           Çiçekler Mahallesi – Yunus Dere Köyü bağlısı – Dağ Marmara Nahiyesi – Turgutlu İlçesi.8
        Çoban Köyü – Ilıca Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyu Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.11 Manisa Merkez’deki Vak-Vak Tekkesi banisi Karlızade Süleyman Efendi’nin vakfı mülküydü. Anılan Vâkıf, Çernik(Çortak)Köyünde yaptırdığı muallimhanesi için buradaki toprağını vakfetti.3,4  Günümüzdeki Mersindere Köyü ile Dereköy çevresinde olmalı.9
          Çobansa(Yukarı Çobanisa=Işık Hacı) Köyü (S) – Biyengi. Karaman Kayasında Çoban Hanları Cemaati. Kayı Boyu, Çobansa Yörükleri, Sancaklı Yörükleri, Mukataa yörükleri.1,3,4,5
          Çomakoğlu Çiftliği-Mezraası – Nif Nahiyesi.1
          Çortak(Çernik) Köyü(S) – Adala Kazası-Nahiyesi, Ulgamlu Kazası-Nahiyesi.3,4  Günümüzdeki Salihli İlçesi' Tekkeşen-Süleymaniye Köyü olma olasığı var.
          Çömlekçi Mahallesi-Turgutlu Merkezinde. Zati Ağa Camisi’nin olduğu mahalledir.3
           Çöp(Tok Sayrı)Köyü – Ilıca Nahiyesi.1 (Bakınız; Saruhanlı ve Marmara’ya da yazıldı.)
           Çugalu Köyü – Yengi Kazası-Nahiyesi. Çuğalar Yörük Cemaati, Mukataa Yörükleri yerleşikti. Saruhan Bey’in Çuga=Çaga adında kardeşi vardı.2,4,5Turgutlu’nun kuzeyinde yükselen Çuka=Çağa=Çağ Dağında Çuka=Çağa Dede yatırı var. Yine, günümüzde Çıvgalı Tımarı vardır.9
           Çukurbağ - Nif Kazası. Karkın Boyundan Ellici Çaylu yörükleri, Kızık Boyu’ndan Karaca ve Yunddağı Ellici Yörüklerinden Saruhan Yörükleri, Karacalar Taifesinden Hamitlü Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Ellici Resüller(Polad) Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.5,11
           Çürüklü(Çürük Halil) Mahallesi – Dalbahçe Köyü bağlısı – Turgutlu İlçesi.8
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum