Nurullah ERTUĞRUL

Nurullah ERTUĞRUL

[email protected]

TARHALA (SOMA -KIRKAĞAÇ) VE GELENBE YÖRESİNDE TESBİT EDİLEBİLEN TARİHİ YER ADLARI:II

30 Nisan 2022 - 13:23

TARHALA (SOMA -KIRKAĞAÇ) VE GELENBE YÖRESİNDE TESBİT EDİLEBİLEN TARİHİ YER ADLARI:II

Kızıl Tozlu Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
Kiraz Köyü – Soma.2,8,9
Kireç(ci) Çiyan Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
Kirse Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası. Tekeli Işıklar Köyü’nün 1 Km. batısında yıkıntısı var.2,3,9
Kobaklar Köyü – Soma.2
Koca İskân Köyü – Kırkağaç. Köy Yeri Mevkiinde Ilıcaksu harabesi var.2
 Koca Mehmet Ağa Mahallesi – Kırkağaç Merkezi’nde.3,9
 Kocalu Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi.2
 Koçak Nehri – Tarhala Kazası- Nahiyesi.1
 Kopuzcu Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi.
 Korucu  Mezraâsı – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
 Koyun Deresi Köyü – Tarhala Kazası- Nahiyesi. Köyün Ment Başı Mevkiinde Dede Kıran Yatırı, kale duvarı ve eski mezarlar bulunmaktadır.2,3,9
 Kozanlı Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası.1,2,3
 Kozlu Ören Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası. Bu köy çevresinde çok eski mezarlar ve yıkıntılar vardır.2,9
 Köpek Şeyh=Köpekler Şeyhi Mezraası – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
 Kulfal Çiftliği – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
 Kum Köy – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası.2,9
 Kutlu Çiftliği – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
 Kutluca Mezraası – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
 Kuyucak Köyü – Gelenbe Kazası-Nahiyesi. Kırkağaç İlçesi.2,9
 Kuyumcular Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
Küçük Ağa Mahallesi – Kırkağaç Merkezi’nde.3
Küçük Burun Kışlağı ve Yayla Alanı Yaylağı – Soma.1840 Yılı kaydına göre Kıl Donlu Aşiretinden 80 kişi yerleştirildi.15
Küçük Güney Köyü – Soma.3
Küçük Mahallesi – Bakır Köyü İçinde.3
Küçük Musa Mahallesi – Kırkağaç Merkezi’nde.3
Küçük Yaya Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası.2,3
Mecnun Şeyh Mezraası – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1 Darkale’de Şeyh Mecnun Zaviyesi vardı.3
Melnikoğlu Mahallesi – Kırkağaç Merkezi’nde.8
Memişoğlu Mahallesi – Kırkağaç Merkezi’nde.8,9
Menteş=Menteşe Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası. Köyün 1 km. güneydoğusunda Göktepe Mevkiinde bir yatır var.2,3,9
Mesud Danişmend Mezraası – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
Meşe Yurdu Kışlağı ve Anbar Gediği Yaylağı – Soma.1840 Yılı kaydına göre Kıl Donlu Aşiretinden 95 kişi yerleştirildi.15
Mihal Çiftliği – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
Minberi Çiftliği – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
Mirşah Mahallesi – Tarhala Kazası-Nahiyesi Merkezi Darkale’de.5
Muhzıroğlu Mahallesi – Kırkağaç Merkezi’nde.3
Musa Ağa Mahallesi – Kırkağaç Merkezi’nde.3
Musa Hacı Köyü – Soma.9
Musa Hoca Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Kırkağaç Kasabası.1,2,3
Musalar Mahallesi – Kırkağaç Merkezi’nde.9
Mustafa Çiftliği – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
Naldöken Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası. Köyün Beş Tepe Mevkiinde Osman Dede Yatırı var. Küçük Dede Mevkiinde de adı bilinmeyen bir yatır vardır.1,2,3,9
Namazğah Mahallesi – Soma Merkezi’nde.9
Onduklu Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi.2
Orhan Bin Günek Bey(Firdevs)Mescidi ve Muallimhanesi – Tarhala Kazası-Nahiyesi Merkezi Darkale Köyü içinde.1
Orta (Bkz; Dualar)Köyü – Gelenbe Kazası-Nahiyesi. Kırkağaç Kasabası.2,3,9
Orta Mahallesi – Gelenbe Kazası Merkezi’nde.3
Orta Ümraniye Mahallesi – Gelenbe Bucağı Merkezi’nde – Kırkağaç İlçesi.9
Orta Mahalle – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Kırkağaç Merkezi’nde.3
Osman Mahallesi – Bakır Köyü Merkezi – Kırkağaç.9
Orta Yurt Kışlağı ve Kaplan Taşı Yaylağı – Soma. 1840 Yılı kaydına göre Kıl Donlu Aşiretinden 90 kişi yerleştirildi.15
Oruslar Mahallesi – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası.2
Öğeç(Öveçli)Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Kırkağaç Kasabası.1,2,3,9
Ökçelü Köyü(Işıklar Çiftliği) – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
Ömer Bağçesi – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
Ömer Bey Çiftliği – Türk Piyale Köyü bağlısı – Soma İlçesi.9
Ören Mahallesi – Kırkağaç Merkezi’nde.3
Örs Mahallesi – Gelenbe Kazası-Nahiyesi.3
Peltekler(Kaplan)Köyü  – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası.2,9
Pir Ahmet Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası. Köyün, Dede Mevkiinde Taş duvarla çevrili bir mezar vardır.2,9
Pirli Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi.3
Rifat Bey Çiftliği – Soma İlçesi.9
Sakalar Köyü – Gelenbe.3
Sakarlu Köyü – Gelenbe Kazası-Nahiyesi. Kırkağaç Kasabası. Köyün içinde adı bilinmeyen bir yatır var.2,9
Samsacı Mahallesi – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası Merkezi’nde.3,4,9
Saraçoğlu Çiftliği – Soma İlçesi.9
Sarı Ağa(Sara=Zor) Mahallesi – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Kırkağaç Kasabası Merkezi’nde.3,9
Sarı Hoca Mahallesi – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Kırkağaç Kasabası Merkezi’nde. Sarı Hoca Asitanesi  buradadır.3
Sarmısakcı Köyü – Soma. Bu köyde Soma Köprüsü Mevkii vardır.3
Saru(Sara)Mahallesi – Tarhala Kazası-Nahiyesi Merkezi Darkale içinde.3,4
Sazluca Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi. Zaman zaman Kırmızı(Kaş) köyü ile birlikte Kırkağaç’a bağlı olarak değerlendirilmiştir.1
Seçen Zade Mahallesi – Kırkağaç Merkezi’nde.8
Sevişler Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası. Köyün 200 m. batısında bir yatır var.2,3,9 Günümüzdeki Sevişler Barajı, adını bu köyden almıştır.10
Siledik Köyü – Gelenbe Kazası-Nahiyesi. Kırkağaç Kasabası. Siledik Tepesi denilen yerde Kral Ksenofon Zamanı’na ait olduğu söylenen yıkık bir şato ile köyün tek çeşmesinin duvarında kırık bir heykel ayağı bulunmaktadır. Selendarios-Stratonikeia-Hadrianapolis antik kenti buradaydı.2,3,7,9
Soğuk Çeşme(Karaca)Mahallesi – Kırkağaç Merkezi’nde.3
Soma Cami Mahallesi – Tarhala Kazası- Nahiyesi, Soma Kasabası Merkezi’nde.1
Soma Mahallesi- Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi. Eski Germa Kenti’nin yerinde kurulmuştur. (Şarl Teksiye; Küçük Asya, cild:2,sf:91.) Kaza olduğuna dair 23. Defter, sf:101 de yazılıdır. Ancak daha önce Tarhala’ya bağlı bir köydü. Defter:19,sf:181.Günümüzde İlçe Merkezi.1,2,3,8,9
            Somacık Tepesi Kışlağı ve Söğütcük Alanı Yaylağı – Soma. 1840 Yılı kaydına göre Buralara; Söğütlü Cemaatinden 8 hane 24 neferan, Orta Pare Parekendesinden 4 hane 12 neferan, Kıl Donlu Aşiretinden 1 hane 5 neferan, Kobaş Kara Musa Oğlu Cemaatinden 2 neferan yerleştirilmiştir.15
Sögütcük Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası.1,2,9
Söğüt Alanı Köyü - Kırkağaç. Tepe Çayırı’nda Dede Üstü Yatırı ile İn Tarla Mevkiinde Örenlik denilen bir köy yıkıntısı vardır.2
Su Beşir(Yayla Dalı)Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası.2,9
Sucak Yaylası – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
Sultaniye Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası.2,9
Süleyman Mezraası – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
Şeyh İlyas Mezraası – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
Şeyh Kebir Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi.3
Şeyh Yunus Mezraası – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
Şua Köyü – Tarhala. Karkın Boyundan Eldelikellici Yörükleri yerleşikti.13
Tabanlar Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası. 2 Km. kuzeyindeki Meriç Mevkiinde bir yatır vardır.2,3,9
Tarhala(Darkale) Kalası: Karesi ve Hüdavendigar Sancaklarına bağlı Tarhala Kazası’nın Merkezidir. Ancak Bu kaza zaman zaman nahiye sınıfında da değerlendirilmiştir. Günümüzde Darkale Köyü’nün güneyinde “Asar” adlı kalenin harabesi vardır. Avcılar, Delü Mustafa ve Karacalar Yörük Cemaatleri yerleşikti. Burada; Şeyh Mecnun Zaviyesi, Ahi Mahmut Zaviyesi, Tarhala Mutasarrıfı Esbak Ali Paşa Zaviyesi vardı.1,2,3,4,5,6,7,8,9
Taş Köprü Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
Taş Dibi(Hacı Yusuf Mezraası) Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası. Önceleri bir Rum çiftliği iken 1285/1868 Yılında otuz hane Türk tarafından satın alınarak köy yapılmıştır.1,2,9
Taş Tepe Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası.2,9
 Tevfikiye Mahallesi – Kırkağaç Merkezi’nde.9
 Tekeli Işıklar Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası. Tekeli Yörük Aşireti yerleşik. Köyün 1 Km. batısında Kirse Köyü’nün yıkıntısı vardır.2,3,9
Tekyeci Mahmud Mezraası – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1 Darkale’de Ahi Mahmud Zaviyesi vardı.3                                                     
Terziler Köyü – Türkali Köyü bağlısı – Soma İlçesi.9
Timurcu Mahallesi – Bakır Köyü Merkezi’nde – Kırkağaç Kasabası - Tarhala Kazası.3
Tolca Osman Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
Tura Han Çiftliği – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
Türk Ali Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası.2,9
Türk(g)ut Alp Köyü –Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası. Günümüzde Soma İlçe Merkezi’ne batısından birleşik belediye iken 2014 Yılında mahalle oldu. Yer altı suyolları bulunmaktadır.2,9
Türk Piyale Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası.2,9
Ularca Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası.2,9
Uruzlar Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası.3,9
Urumlu=Orumlu Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
Ulupınar Mevkii – Soma Merkezinde. Ulupınar(Hamidiye) Camisi’ndeki Ulupınar Çeşmesi.3
Uzun Ahar Mahallesi – Bayat Köyü bağlısı – Soma İlçesi.9
           Vakıflı Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası.2,3,9
           Yağcı(Yağcılı)Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası. Köy kıyısında Yaren Dede Yatırı var. Köyün 400 m. kuzeydoğusunda Asar Ardı denilen dağda bir kale harabesi var. Buradan yazılı taşlar ve paralar çıkmaktadır.1,2,3,9
           Yağmurlu Köyü-Mahallesi – Soma.3,9
           Yağmur=Yağmurlu Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Kırkağaç Kasabası.1,3
           Yamaklar Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi. Gök Habib Yörük Cemaati yerleşikti.6
           Yaya Küçük Köyü – Soma İlçesi.9
           Yayalar Mezraası – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
          Yayla Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası.2,3,9
          Yel Yolu(Hamidiye)Köyü – Gelenbe Kazası-Nahiyesi. Kırkağaç Kasabası.2,3
          Yeni Beyler Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
Yenice Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi. Baş Gelenbe Kazası-Nahiyesi.1,3
         Yenice Mahallesi – Gelenbe Kazası-Nahiyesi Merkezi’nde.3,9
         Yere Giren Mevkii – Çerkez Hamidiye Köyü – Soma.
         Yıdan(?) (…)Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
          Yirce=Yırca Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası. Akpınar Mevkiinde “Asarlık” denilen(Sandiana adlı ilkçağ yerleşkesi) bir köy yıkıntısı vardır.1,2,3,9
          Yortan=Yortanlar(Bostancı) Köyü – Gördük Nahiyesi. Gelenbe Kazası-Nahiyesi. Kırkağaç. Luviler’e ait Yortan Kültürü-Kaya ve Küp mezarlar.1,2,3,7,9,11
        Yukarı Mahalle – Bayat Köyü bağlısı – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası.2,3
         Yunus Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
          Yusuf Mahallesi – Kırkağaç Merkezi’nde.8
          Yusuf Veledi Bazarlu Mescidi – Tarhala Kazası-Nahiyesi Merkezi Darkale’de.1
          Yusuf Beylü Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
           Yusuf Işıklar (Âşıklar) Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi. Ali Viran Mezraası, Şeyh Mecnun Zaviyesi vakfından.3
            Zağarcı Ali Bey Hamamı – Tarhala Kazası-Nahiyesi Merkezi Darkale’de.1,3
            Zor(Sarı)Ağa Mahallesi – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Kırkağaç Kasabası içinde.3,9
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum