Nurullah ERTUĞRUL

Nurullah ERTUĞRUL

[email protected]

TARHALA (SOMA -KIRKAĞAÇ) VE GELENBE YÖRESİNDE TESBİT EDİLEBİLEN TARİHİ YER ADLARI: I

28 Nisan 2022 - 16:56 - Güncelleme: 28 Nisan 2022 - 16:58

TARHALA (SOMA -KIRKAĞAÇ) VE GELENBE YÖRESİNDE TESBİT EDİLEBİLEN TARİHİ YER ADLARI: I
 
           Adil Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi. Köse Dağında Köse Dede Yatırı var.2, 3, 9
           Ada Harabesi– Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası. Bu yıkıntı Evciler Köyü’nün bir Km. güneyindedir.2
           Ağaoğlu Mahallesi – Kırkağaç Merkezi’nde.8
           Ahi Aslhan Nezraası – Tarhala Kazası.1
           Akça Çaltı Köyü - Tarhala. Karkın Boyundan Eldelikellici Yörükleri yerleşikti.13
           Akça Havlu(Akça Ağıl)Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası. Bozkuş Cemaatinden Tavile Müslimi Taifesi.1, 2, 3, 6, 9
           Alacala(r)(Alıcılar)Köyü – Gelenbe Kazası-Nahiyesi. Kırkağaç. Eski bir kervan yolu üzerindedir. Yakınında eski mezarlar vardır.2, 3, 9
            Ali Fakıhlı(Alifakı)Köyü –Gördük Nahiyesi. Gelenbe Kazası-Nahiyesi. Kırkağaç. Köyün Güneyindeki Çamlık içinde bir yatır vardır. Akhisar Hacı İshak Medresesi’nde Ali Fakıh adlı bir müderris vardı. Köyde, İsa torunu ve Mustafa Oğlu İsa Beşe’nin yaptırdığı cami var. Sultan 2.Murat- Emir Buhari Vakfı Reayası Yörükleri yerleşikti.1, 2, 3, 9, 11
             Alişar Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
             Ali Viran Mezraası – Tarhala Kazası. Şeyh Mecnun Zaviyesi Vakfı’na mülk mezraa3
            Altınlı(Darkale)Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası.1,3
             Arab Fakıh Veledi Hacı Süvari Mülkü – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
             Arab Kulu Mahallesi – Bakır Köyü bağlısı – Kırkağaç Kasabası – Tarhala Kazası-Nahiyesi.3                                            
             Arık Mahallesi – Gelenbe Merkezi’nde. Şatır Camisi buradadır.3
            Asar Harabesi – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası. Bu yıkıntı Evciler Köyü’nün 2.Km. kuzeyindedir.2
             Asar Altı Mahallesi – Soma İlçesi.9
             Aşağı Mahalle – Kırkağaç Merkezi’nde.3
            Atik Mahallesi – Bakır Köyü – Kırkağaç İlçesi.9
            Avcılar Mahallesi – Kırkağaç Kasabası Merkezi –Tarhala Kazası.3
            Avcular(Evciler)Köyü – Soma.2
             Avdanlu(Avdan)Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası.1, 2, 3, 9
             Ayanzade Mahallesi – Kırkağaç Kasabası Merkezi’nde – Tarhala Kazası-Nahiyesi.3
             Ayva Bahşi Çiftliği – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
             Bademli Köyü – Gelenbe Kazası-Nahiyesi. Eski adı: Budala’dır. Dede Bağı Mevkiinde Budala adlı bir yatır vardır. Köyün kuzeyinde bir kale yıkıntısı bulunur.2, 3, 9
             Bakır Köyü-Beldesi – Gördük Nahiyesi. Tarhala Kaza-Nahiyesi, Kırkağaç. Nakras=Nakrasa=Neokastra=Akrasos adlı antik kentin üzerinde kuruludur. Güney bitişiğindeki dağın dik yükselen yarlarında kale yıkıntıları ve oyuklar vardır. Eski Türk Mezarlığı bozulmamıştır.2, 3, 7, 9, 10, 11
             Bakır Korusu Mezraası – Tarhala Kazası.1
             Balcı Çiftliği – Soma İlçesi.9
             Balcıoğlu Köyü – Soma ilçesi.9
             Basak Köyü – Tarhala Kazası.1
             Bayat Köyü – Tarhala Kaza- Nahiyesi, Soma Kasabası. Köyün Maltepe Mevkiinde Bayat adında bir köy yıkıntısı var. Bu köy eski devirlerin asayişsizliğinden dolayı yer değiştirmiştir. Bayat: Oğuz Han Oğlu Gün Han’ın ikinci oğlunun adıdır.(Ebül Gazi Bahadır Han; Secere-i Terakime – Muharrem Ergin; Türklerin Soy Kütüğü)1, 2, 3, 9
            Beğce Köyü – Soma İlçesi. Köyün,2 Km. doğusunda eski bir kalenin kalıntıları vardır.2, 3, 9
            Bekirler(Çatal Çam)Köyü – Soma.2,9
            Bey Döğen Köyü – Tarhala Kazası. Köyde, Toprak Zaviyesi vardı.3
            Belen Mahallesi – Söğütcük Köyü bağlısı – Soma İlçesi.9
            Bergos Köyü – Gördük Nahiyesi. İlyaslar Köyü’nün kuzeybatısında yıkıntısı var.2
            Bilal Ağa Çiftliği – Tarhala Kazası. Tarhala Voyvodası Bilal Ağa’nın burada mescidi de vardı.3
            Beyzade Mahallesi -  Kırkağaç Merkezi’nde.3
            Boduroğlu Mahallesi – Kırkağaç Merkezi’nde.3
            Boncuklu Köyü – Soma. Köyün, Kuzeydoğusunda Hüseyin Dede Yatırı var. Yayla Alanı Mevkiinde de bazı eski köy yıkıntıları görülmüştür.2,3
            Boncuklu Köyü – Gelenbe.3(Soma – Boncuklu Köyü mü? Tesbit edilemedi.10 )
            Boşcaklü Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi.3
            Bostancı(Yortan)Köyü – Gördük Nahiyesi. Gelenbe Kazası Nahiyesi. Kırkağaç. Luwiler’e ait Yortan Kültürü - kaya ve küp mezarları.1, 2, 3, 7, 9
            Bostanlı Köyü – Kırkağaç.2
            Bozarmut Köyü –  Soma.2, 3, 9
            Bozdoğan Köyü – Gelenbe Kazası-Nahiyesi. Kırkağaç.3
            Bölücek Köyü – Tarhala Kazası.1
            Bubeyler=Bubaylar Köyü –  Soma.2,3
            Buçuklar Köyü – Tarhala. Karkın Boyundan Eldelikellici Yörükleri yerleşikti.13
             Budala(Bkz; Bademli) Köyü – Gelenbe Kazası- Nahiyesi. Köyün Dede Bağ Mevkiinde Budala adı verilen yatır var. Köyün kuzeyinde bir kale yıkıntısı var.2, 3, 9
            Buhiylu Köyü – Soma İlçesi.9
            Burak Köyü – Tarhala Kazası. Büyük Güney Köyü – Soma. Köyün 5 Km. güneyinde Ada Mevkiinde Dede adlı yatır var. Yine köyün 2 Km. güneyinde Yaren Mevkiinde Çiftlik Yanı adlı yıkıntı vardır.2
            Büyük Musa Köyü – Kırkağaç.3
            Cami Mahallesi – Tarhala Kazası Merkezi’nde. Günümüz Darkale Köyü içindedir.3,4
            Cami-i Kebir Mahallesi – Tarhala Kazası-Nahiyesi Merkezi’nde. Bu mahallede Tarhala Mutasarrıfı Esbak Ali Paşa’nın zaviyesi vardı.3
             Cami-i Şerif Mahallesi – Soma Merkezi’nde.4
             Cedid Mahallesi – Soma Merkezi’nde.3
             Cedid Mahallesi – Bakır Köyü içinde – Kırkağaç İlçesi.9
              Cinge=Cıngı=Cenge(Bkz; Çinge) Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası.1, 3, 9
Cinosman Mahallesi – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Kırkağaç Kasabası Merkezi’nde.3, 9
Cumacı mahallesi – Tarhala Kazası- Nahiyesi, Soma Kasabası Merkezi’nde3,9
Cumalı Köyü(Mahallesi) – Tarhala Kazası- Nahiyesi.3
Çaltı=Çaltıcak Köyü – Gelenbe Kazası-Nahiyesi.1, 2, 9
Çanlu Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
Çardak(Der Mukabele-i Gelibolu) – Tarhala. Karkın Boyundan Eldelikellici Yörükleri yerleşikti.13
Çarşı Mahallesi – Kırkağaç Kasabası Merkezi’nde- Tarhala Kazası.3
Çatalçam(Bekirler) Köyü – Soma.2,9
Çavdır Köyü -  Tarhala Kazası-Nahiyesi.1, 2, 3
Çavdu Köyü – Soma İlçesi.9
Çayır Hisar Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
Çayiçi Çiftliği – Soma İlçesi.9
Çaylaklar Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
Çeltükçü Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
Çevircik=Çevricik Köyü – Soma.2,9
Çerçi Köyü – Tarhala Kazası- Nahiyesi’ne bağlı Kaya Dibi Köyü ile Çerçi Köyü’nde yapılan dükkânlar Hafsa Sultan Vakfından idi.1, 3
  Çerkez Sultaniye Köyü – Soma.3
  Çık Osman Mahallesi – Kırkağaç Merkezi’nde.3
  Çiftlik Köyü – Kırkağaç İlçesi.2, 9
  Çinge Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi. Köyün eski adının Cenk Köyü olduğunu söyleyenler vardır. Doğusunda Dedebaşı denilen bir yatır bulunmaktadır. Bu köy eskiden yer değiştirmiştir.1, 2, 3
 Çipil Mezraası – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
  Çomak-Döken Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
  Çubuklar(Çıplaklar)Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
  Darkale(Altınlı)(Bkz; Tarhala): Karesi ve Hüdavendigar Sancaklarına bağlı Tarhala Kazasının Merkezi’dir. Ancak; bu kaza zaman zaman nahiye sınıfında da değerlendirilmiştir.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 İbrahim Gökcen, Aslen Tarhala olduğunu ve Darkale adının sonradan uydurma olduğunu, güneyinde Asar denilen Kalesi’nin harabelerinin olduğunu yazmıştır.(Saruhan Köyleri-1950,Sayfa:67)
Deli İmamlar(Sarıkaya)Köyü – Tarhala Kazası- Nahiyesi, Soma Kasabası.2, 3, 9
Demirtaş Köyü – Gelenbe Kazası- Nahiyesi. Kırkağaç.2
Deniş=Deriş Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası.2, 3, 9
Dere Köy – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası.1, 2, 3, 9
Devlet Han Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası.2, 3, 9
Dikili Taş Korusu – Tarhala Kazası- Nahiyesi.1
Dil Küçük Köyü – Tarhala Kazası- Nahiyesi.1
 Doğla Kışlağı ve Emrud Alanı Yaylağı – Soma.1840 Yılı kaydına göre Kıl Donlu Aşiretinden 80 kişi yerleştirildi.15
Donuz Alanı Yaylası – Tarhala Kazası- Nahiyesi.1
 Dualar(Yıvalar)(Orta) Köyü – Gelenbe Kazası-Nahiyesi. Kırkağaç Kasabası. Eski adının “Yıvalar” olduğu söylenir. Köyün güneyindeki Kayacık Mevkiinde yıkık hanlar olup altında seramik eserler çıkmaktadır.2, 3, 9 Yıva=Ava: Oğuz Han Oğlu Deniz Han’ın üçüncü oğlunun adıdır.(Ebülgazi Bahadır Han; Secere-i Terakime-Muharrem Ergin; Türklerin Soy Kütüğü)
Dualar Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası.2, 3, 9
Duğla Köyü – Tarhala Kazası- Nahiyesi, Soma Kasabası2, 9
Durmuşoğlu Çiftliği – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
Ecizlü(Heciz)Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası.1
Eğnez(İnez)=Eynez Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası.1, 3
Elif.n.y.sin  Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi.2
Elma Dere Köyü – Tarhala Kazası- Nahiyesi, Soma Kasabası.2, 9
Emir Ağa(Emirağaoğlu)Mahallesi – Kırkağaç Kasabası Merkezi’nde – Tarhala Kazası-Nahiyesi.3
Eski Karbansaray Çiftliği – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
Esredin Mezraası – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
Eylem Oduk? Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi.3
Eymir=Mir Derviş Mahallesi – Tarhala Kazası- Nahiyesi Merkezi Darkale Köyü’nde.1
              Eymir=Eymür=İmir: Oğuz Han Oğlu Dağ Han’ın ikinci oğlunun adıdır.(Ebülgazi Bahadır Han, Secere-i Terakime- Muharrem Ergin; Türklerin Soy Kütüğü)
 Eynez Köyü -  Soma.3
Evciler=Avcular Köyü – Tarhala Kazası- Nahiyesi, Soma Kasabası. Köyün 2 Km. kuzeyinde Asar yıkıntısı var. Bir Km. güneyinde de Ada yıkıntısı var.2, 3, 9
Eyücek Mezraası – Tarhala kazası- Nahiyesi.1                                                                                                                Ferar Mahallesi(Ferah Kal’ası) – Tarhala Kazası- Kırkağaç Kasabası Merkezi’nde.3,8
Firdanlar Köyü – Gelenbe Kazası-Nahiyesi. Kırkağaç.2,9
Firdevs(Orhan Bin Günek Bey)Mescid ve Muallimhanesi – Tarhala Kazası-Nahiyesi Merkezi olan Darkale Köyü’nde.1
Fidanlı Köyü – Soma. Rumeli ve Anadolu Beylerbeğleği yapan ve Devlet hizmetinde iken Sadrazam Hüsrev Paşa’nın gaddar ve bilgisizliği yüzünden eşkıya başı olan, İlyas Paşa 1631 Yılında Manisa’yı soymuştur. 03.Mayıs 1632 Günü Anadolu Beylerbeyi Serdar Küçük Ahmet Paşa ile yaptığı Adala Savaşında yenildi.1632 yılında 4. Murat tarafından öldürülen İlyas Paşa, aslen Soma’nın Fidanlı Köyündendi.12
Gark Mahallesi – Baş Gelenbe Kazası Merkezi Gelenbe’de.3
              Gebeler=Kebeler Köyü – Gelenbe Kazası- Nahiyesi. Kırkağaç.2,9
Gedüklü Köyü – Tarhala Kazası- Nahiyesi.1
 Gelenbe=Baş Gelenbe: Karesi, Hüdavendiğar ve Saruhan’da Kaza ve Nahiye Merkezi. Günümüzde beldedir. Kalamos-Kalanda Antik Kenti buradaydı. Köy içinde üstü örtülü İbrahim Dede Mezarı vardır. Bir de Abdullah Dede Mezarı vardır. Bununla, Hacı Mahmud Dede Mezarı’nın üstü açıktır. Köyde Ksenofona adlı antik kente ait olduğu söylenen yıkıntılar vardır.2, 7, 9
Gök Çukur Köyü – Gelenbe Kazası- Nahiyesi. Kırkağaç.2, 3, 9
Göktaş Köyü – Soma. Köyün güneyinde ananesi yaşayan ancak adı bilinmeyen bir yatır vardır. Batısındaki Asar Mevkiinde kale duvarları yıkıntıları vardır.2, 3, 9
Göllüce-Güllüce Köyü – Tarhala Kazası. Bu köye bağlı Mesud Danişmend Mezraası vardı.3
Göllü Pınar Kışlağı ve Türk Ali Yaylağı – Soma.1840 Yılı kaydına göre Kıl Donlu Aşiretinden 75 kişi yerleştirildi.15
Günarı Köyü – Tarhala Kazası- Nahiyesi.1
Güney(Küçük)Köyü – Tarhala Kazası- Nahiyesi, Soma Kasabası.2,9
Güney(Büyük)Köyü – Tarhala Kazası –Nahiyesi, Soma Kasabası.2, 3, 9
Güvendik Köyü – Gelenbe Nahiyesi. Kırkağaç.2, 3, 9
Hacet Köyü – Gelenbe Kazası- Nahiyesi. Kırkağaç.2,9
Hacı Bilal Ağa Çiftliği – Tarhala. Hacı Bilal Ağa, Tarhala Voyvodasıydı. Bu çiftliğe mescid yaptırmıştı.3
Hacı Himmet Oğlu Mahallesi – Kırkağaç Merkezi’nde.8,9
Hacı Kasım Mahallesi – Tarhala-1697 Yılı tahriri. Ulupınar(Hamidiye)Camisi Burada.3,5
Hacı Yusuf Mezraası(Taşdibi) Köyü – Tarhala Kazası- Nahiyesi, Soma Kasabası. Önceleri bir Rum çiftliği iken 1285/1868 Yılında otuz hane Türk tarafından satın alınarak köy yapılmıştır.1, 2, 9
Hacı Veli Mahallesi – Kırkağaç Kasabası Merkezi’nde3
 Halkaavlu=Halkaevli Köyü -   Gelenbe Kazası- Nahiyesi. Kırkağaç.2,9  Alka Evli: Oğuz Han Oğlu Gün Han’ın üçüncü oğlunun adıdır.(Ebülgazi Bahadır Han; Secere-i Terakime-Muharrem Ergin; Türklerin Soy Kütüğü)
Hamidiye Köyü –Tarhala Kazası- Nahiyesi, Soma Kasabası. Çerkez göçmenlerinin yerleştirildiği bir köydür.2, 3, 9
Hamidiye Mahallesi – Soma.9                                                                                                                                                                                                                       Hamidiye(Yel Yolu)Köyü – Gelenbe Kazası-Nahiyesi. Kırkağaç.2, 3 25.04.2017 Günlü Büyükşehir “Eski Manisa Resimleri Sergisi”nde resmi var.
Hamitlü Köyü – Gelenbe Kazası- Nahiyesi. Kırkağaç. Hamitli Yörük Cemaati yerleşikti.2,3,6,9
Hark Köyü – Baş Gelenbe.3,9
            Harta(Hartı) Köyü – Gördük Nahiyesi. Kırkağaç. Epikrates’in, İsa’dan sonra 1.yy.ilk yarısı tarihli Manisa Arkeoloji Mezesindeki taş vakfiyesi bu köyde bulundu. Milli Mücadele Kahramanlarından Bakırlı Saçlı Efe’nin bu köyde arazisi vardı. Emir Buhari Yörükleri yerleşikti. 1595-1617 Yıllarında 8 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı. 2,3,10,11,13
Hatun(Katun=Kadın)Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası.1, 2, 3
Havranlu Köyü – Tarhala Kazası- Nahiyesi.1
Heciz(Ecizlü)Kayü – Tarhala Kazası- Nahiyesi, Soma Kasabası. Köye 500 metre uzaklıkta Asar Mevkiinde bir türbe vardır. Aynı yerde kaya içinde oyulmuş bir mağara bulunmaktadır.1, 2, 9
Hızır Hoca(Hıdır-Hızır Oğlu)=Hızır Ağa=Hıdır Ağa Mahallesi – Kırkağaç Merkezi’nde.3 8, 9
Hisaraltı Mahallesi – Tarhala Kazası-Nahiyesi Merkezi, Darkale’de.1
Hezargrat Köyü – Kara Kurt Köyü yakınında –Gelenbe Kazası-Nahiyesi, Kırkağaç Kasabası.1912 Yılında bu köy bu ad ile vardı.3
Hoca Halil=Hali Sofi(Karamanlu)Mahallesi – Soma Merkezi’nde.4
Ilıca Nehri – Tarhala Kazası- Nahiyesi.1
Işıklar(Ökçelü Köyü)Çiftliği – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
Işıklar Köyü – Gelenbe Kazası-Nahiyesi. Kırkağaç.2,9
Işıklar(Işıklar-ı Kebir)Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası. Şeyh Mecnun Zaviyesi’ne ait mezraa bu köydeydi.2, 3, 9
Işıklar(Işıklar-ı Sağir)Köyü  - Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası.2,9
İğdecik Mezraası – Tarhala Kazası- Nahiyesi.1
İğneci Oğlu Köyü – Kırkağaç.3
İlmen Köyü – Tarhala Kazası- Nahiyesi.1,9
             İlyaslar Köyü(S) – Gördük Nahiyesi. Palamud Nahiyesi. Kırkağaç İlçesi. Köy içinde Sarı Dede Yatırı, Köy yanında da İlyas Hoca ve Karapınar Dedesi Yatırları vardır. Köyün güneydoğusunda Karapınar Köyü yıkıntısı, kuzeybatısında da Bergos Köyü yıkıntısı bulunmaktadır. Köyün kuruluş efsanesi, 13-14. yy.daki alperenlerden olduğuna inanılan İlyas Hoca’ya ilişiklendirilir. Bu köyde Tursun Derviş adlı zaviyenin olduğuna dair kayıt vardır.      Kızık ve Karkın Boyundan Karacalar Yörükleri, Karkın Boyundan Karaçayan Yörükleri, Emir Buhari Vakfı Reaya Yörükleri, Obacılar Yörük Cemaati, Koçaşlar Yörük Cemaati, Göde Yahşi Yörük Cemaati yerleşikti,1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.2,3,6,11,13,14
             İnez(Eğnez)Köyü – Tarhala Kazası- Nahiyesi, Soma Kasabası.1
             İnce Gedik Mahallesi – Soma Merkezi’nde.9
             Kabaağaç Mezraası – Tarhala Kazası- Nahiyesi.1
             Kabaklar Köyü – Soma İlçesi.9
Kadı Kırı Tımarı - Gelenbe
Kadriye Köyü – Soma İlçesi.9 
Kâhya Çiftlik – Soma İlçesi.9
Kalem Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası.1, 2, 3, 9
Kalya – Viran Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
Kalpazoğlu Mahallesi – Kırkağaç Merkezi’nde.3,8
Kaplan(Peltekler)Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası.2,9
Kara Ağaç Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1,3
Kara Ağıl Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi.
Kara Ali Oğlu Mahallesi – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Kırkağaç Kasabası Merkezi’nde.3,9
Kara Bey Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Kırkağaç Kasabası.3
Karaca (Oğlu) Mahallesi – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Kırkağaç Kasabası Merkezi’nde.3
           Karaca Hisar Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası. Köyün Kıran Mevkiinde Dede Tepesinde bir yatır ile Yeniköy Mevkiinde çok eski bir harabe bulunmaktadır.1, 2, 3, 9
           Karacakaş Köyü – Soma. Köyün Örenlik Mevkiinde Cenevizlilere ait oldukları söylenen mezarlıklar ve tuğla döküntüleri vardır.2,9
            Karaca Kaya Köyü – Tarhala kazası-Nahiyesi1
           Karaçam Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası.2,9
           Kara Hüseyin Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
          Kara Kurt(Kara Yusuf)Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Kırkağaç Kasabası. Sultan 2.Murat-Emir Buhari Vakfı reayası yörükleri, Halep’ten gelen Arab olmayan Urban-ı Buğurcular ve Urban-ı Çelebiler Taifelerinden Arab Bali Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Arab Balı- Buğurcuyan Urbanı Yörükleri yerleşikti. 1595-1617 Yıllarında 5 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1, 2,6, 9, 11,14
Karamanlı(Hoca Halil=Hali Sofi) Mahallesi – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası Merkezi’nde. Damgacı Camisi buradadır.1,3,9
Kara Pınar Köyü – Gördük Nahiyesi. İlyaslar Köyü’nün güneydoğusunda yıkıntısı vardır.2
Karışık Kışlağı ve Çanak Pınar Yaylağı – Soma.1840 Yılı kaydına göre Kıl Donlu Aşiretinden 135 kişi yerleştirildi.15
Kaş(Kırmızı)Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Kırkağaç Kasabası. Kaş Köyü’nün tamamı Hafsa Sultan Vakfından idi. Zaman zaman Kırkağaç’a bağlı Sazluca Köyü ile birleşik veya komşudur.1, 3
Kaya Dibi Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Kırkağaç Kasabası.1,2,3,9
Kayrak Altı Mahallesi – Akça Avlu Köyü bağlısı – Soma.9
Kebeler=Gebeler Köyü – Gelenbe Kazası-Nahiyesi. Kırkağaç.3
Kerlengeç Bağçesi – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1                                                                                                      Kınalı Mahallesi – Kırkağaç Merkezi’nde.8
Kınık Köyü – Gelenbe Kazası-Nahiyesi. Kırkağaç.2,3,9 Kınık: Oğuz Han Oğlu Yıldız=Tingiz Han’ın dördüncü oğlunun adıdır. Selçuklu Devleti’nin kurucusu Kınık Boyudur.(Ebülgazi Bahadır Han;Secere-i Terakime - Muharrem Ergin; Türklerin Soy Kütüğü)
Kıraç Mahallesi – Kırkağaç Merkezi’nde.3
Kırkağaç: Tarhala Kazası-Nahiyesine bağlı bir köydü. Zamanla Tarhala Kaza ve Nahiye’si, Darkale ve Soma ile Kırkağaç’ın birlikteliğinde üçlü yönetim haline geldi. Bu birliktelikte kasaba niteliğinde iken gelişen Kırkağaç günümüzün ilçe merkezidir.8 Sarı Haca Asitanesi İlçenin kimliği gibidir.3
             Kırmızı(Kaş) köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi. Kırkağaç’a bağlı Sazluca Köyü ile zaman zaman birleşik veya komşu durumundadır.1
Kısacıklar Mahallesi – Adil Köyü bağlısı – Soma.9
Kızıl Borlu Köyü ve kurbunda Kızıl Borlu Mezraası – Tarhala Kazası-Nahiyesi.3
Kızıl(ca) Hisar Köyü – Tarhala Kazası-Nahiyesi, Soma Kasabası. Çam Doru Mevkiinde bir kale harabesi vardır.1,2,3,9
Kızılca Mişe=Kızılca Meşe Mezraası – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1
Kızıl Ören Köyü – Soma.2,3,9
Kızılca Su Mezraası – Tarhala Kazası-Nahiyesi.1

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum