Nurullah ERTUĞRUL

Nurullah ERTUĞRUL

[email protected]

SELENDİ YÖRESİNDE TESBİT EDİLEBİLEN YER ADLARI

10 Haziran 2022 - 09:15
Reklam

SELENDİ YÖRESİNDE TESBİT EDİLEBİLEN YER ADLARI
(Not: Metinler içinde yer alıp da gözden kaçtığı için buraya yazılamayan yer adları var olabilir.)
            Akça Kertil Köyü – Demirci Kazası.1       
            Ak Koğalı (Kebe Kilise) Mezrası (G)– Selendi ve Güre. Bayatlı ve Kebe Kilise Köyleriyle birlikte Şeyh Bayezid Paşa Zaviyesine vakıf imiş. Avşar Boyundan Baylu Yörükleri yerleşikti.12,13
            Aktaş Köyü – Selendi Kazası. Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti. Kütahya Sancağı Selendi Kazası’nda Aktaş Köyü Yörük Cemaati vardı.2,13
             Alacamasat(Bkz.Çinan)Köyü- Selendi Kazası.(Bu bilgi;2020 Yılında Manisa Merkez Halil Yurtseven İlkokulu Müdürü olup aslen Çinan Köyü’nden olan öğrencim Reşat Akyüz’den aktarıldı.
                  Alâni Göynük Mezraası – Selendi Kazası.2
           Alâni Çiftliği – Selendi Kazası.2
           Altın Köy – Selendi İlçesi.10
           Aşağı(Zir)Tefen Köyü – Selendi Nahiyesi – Kula Kazası.4,9 Köyün 1000 metre kadar doğusunda, Selendi Çayı üzerinde tarihi ve büyük, yıkık durumda bir taş köprü var.10          
           Avlaşa  Köyü – Selendi Nahiyesi – Kula Kazası. Ambar Tepe adlı mevkisi 1.ve 3. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenmiştir.4,9
           Bagas(Bagis, Burgazi)Köyü(G) –Selendi Kazası. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti.13 Kula Kazası’nda Burgazi Köyü Yörük Cemaati vardı.2,5,9  İlyas ve Süleyman Evladı(Mehmet ve Nasuh) Çiftliği(G)-Bağas Köyü bağlısı.2,10,12
           Bağlas Köyü(G) – Selendi Kazası.2(Bağas Köyü ile aynı olmalı?)
           Başkilise Köyü (G)– Selendi Nahiyesi. Derviş Kadim Zaviyesi’ne vakıf imiş.12
           Bayezid Çiftliği – Selendi Kazası.2
           Bayatlı(Yabanlu?) Köyü(G) – Selendi Nahiyesi. Kebekilise Köyü ile birlikte Şeyh Bayezid Paşa Zaviyesine vakıf imiş.12
           Bazarcı(Bezarcı?) Köyü – Selendi Kazası.3
           Beğler Han Köyü – Selendi. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti.13
           Behzat Yeri(G) – Selendi Nahiyesi. Kadı Muhyiddin diye ünlü Saru Kadı Muhyiddin Vakfı Ilıklı Mezrâsı ile birlikte vakf-ı evlâdlık üzere tasarruf ederler imiş.12
           Bekirağalar Köyü – Selendi İlçesi.10
           Bel ve Kralcuk(G)- Çarta Köyü bağlısı- Selendi Nahiyesi.  Bel ve Kralcuk adlı bir çiftlik yeri Şeyh Abdi Zâviyesi’ne vakf imiş.12
          Boyancık Köyü – Kula. Kula Kazası’nda Bağımsız Boyancık Köyü Yörük Cemaati vardı. Selendi’nin güney doğusunda Uşak İli’ne bağlı Boyalı Köyü var.2,5,10
          Bozbükü Köyü – Güre. Kayı Boyunan Kayı Yörükleri yerleşikti.13      
          Börek Köyü – Güre. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti.13
           Cami Mahallesi – Küre(Güre) Kayı Boyundan 261 hane 17 mücerred  Kayı Yörükleri yerleşikti.13      
           Conhisar Çiftliği – Demirci Kazası.1845 Yılı temettuat yazılımlarına göre; Şehidzade Mehmed Ağa ve ortaklarının Conhisar ve Kurşunlu çiftliklerinde büyük arazileri vardı.8 Bu bilgilere göre; Conhisar Çiftliği günümüzdeki Kayalı Mahallesi(veya Çarbaşa da)olmalı.10
           Cüllahlar Mezraası – Selendi Kazası.2 Demirci İlçesi’nde Cüllah Haliller Köyü ve Yörük Cemaati var.1,8
           Çakırca(Çakırlı-Çakırlar)Köyü(G) - Selendi Nahiyesi. Fatmaoğlu ve Süleyman Şah Köyleri ile birlikte Şeyh Seyyid Vakfındandı. 12
           Çalıklı Köyü – Selendi Bucağı – Kula İlçesi. Selendi Çayı kıyısında.9,10
           Çarıklı(Çalıklı?) Köyü – Selendi Kazası. Eymür Boyundan Yörükan Cemaati, Çarıklu dahi derler.13 Kütahya Sancağı Selendi Kazası’nda Çarıklı Köyü Yörük Cemaati vardı.2
           Çanşa=Çağşa Köyü – Demirci Kazası. Köy içinde Çırak Kalfa Türbesi var. Kandırmış Veli soyundan Hacı Şaban’ın yeniden yaptırdığı cami var. Çanşa adlı yörük cemaati de var.4,8,9
           Çarbaşa=Çeribaşı Köyü – Demirci Kazası.8 Anamaslı(Diğer adı: Karacalı)Yörükleri yerleşiktir. Kütahya Sancağı’nda Kılcan Taifesinden Karacalar ma’a Kayalar Yörük Cemaati vardı.5,8,10
           Çarta (Mıdıklı) Köyü(G) – Çarta Dağı’nda – Selendi Kazası.(Adala) Kayı Boyundan Kayı Yörükleri, Kozanlar Yörük Cemaati yerleşikti. Çarta Dağı Manisa Merkezindeki Hüsrev Ağa Cami-Külliyesi vakfındandı.1,2,3,9,11 Çarta Köyü bağlısı Bel ve Kralcuk adlı bir çiftlik yeri Şeyh Abdi Zâviyesi’ne vakf imiş.12
            Çaşlu(Caşlu) Köyü(G) – Selendi Nahiyesi. İsa Bey Vakfının akar vakfı idi.12
            Çinan(Bkz.Alacamasat)Mahallesi(Köyü) – Eskin Köyü bağlısı – Selendi Bucağı – Kula İlçesi.9
            Çıkrıkçı=Çakrıkçı Köyü – Demirci. Simav. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Yörükleri yerleşikti.13 Hacı Himmet Camisi var.1,4,8,9 1595-1617 Yıllarında 6 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.14             
           Çortak Köyü – Demirci Kazası. Kozanlar Yörük Cemaati, Demirci(Timurcu)Yörükleri yerleşikti. Selendi Kazası’nda Bağımsız Çortak Köyü Yörük Cemaati vardı. Hacı Eyüb Camisi var. İlge Çayı kıyısında Değirmen Dere dinlenme alanı var.1,5,8,9,10
          Çoruklu Köyü – Selendi Kazası. Miralay Lütfi Bey Tasarrufu Reayası Yörükleri. Kütahya Sancağı Selendi Kazası’nda Çoruklu Köyü Yörük Cemaati vardı.2
          Dedeler Köyü(S) – Demirci Kazası. Selendi İlçesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Timurcu Yörüklerine bağlı Kurt Tutan Yörükleri yerleşikti.1,5,8,9,11,13 Yağcı(Kandırmış)Dağı tepesinde Sultan Dede Yatırı olup 25 metre uzunluğundadır. Etrafı taşlarla çevrilidir.4 Anılan yatır Kandırmış Veli Sultan’a aitdir.10
          Değirmen Dere Mezraası – Çortak Köyü bağlısı – Demirci Kazası. İlge Çayı kenarındadır. Çay yatağında doğal güzellikleri olan mesire yeri var.10
          Demürcü-Tûr-Bâlî Kışlağı – Bağas Köyü bağlısı – Selendi Kazası.2
          Dere Köy – Selendi Kazası.2
          Dere Viran Köyü – Selendi Kazası. Kayı Boyundan Kayı Yörükanı yerleşikti. Selendi Kazası’nda Bağımsız Dere Viran Köyü Yörük Cemaati vardı. Kütahya Sancağı’nda Ak Keçili Taifesinden Dere Viran Yörük Cemaati vardı.2,5,13
           Derziler=Terziler Köyü – Karataş Nahiyesi – Demirci Kazası. Bayat Boyundan Akçaköy Yörükleri Cemaati, Manedler Yörük Cemaati yerleşikti.1,4,8,9,11,13
           Dırazlar Mahallesi–Selendi. Şeyh Bayezid Paşa soyundan Drazkotlu Bali adlı bir kişi vardı.12
           Dibek Köyü – Selendi Kazası. Kayı Boyundan Yörükan Cemaati yerleşikti. Selendi Kazası’nda Bağımsız Dibek Köyü Yörük Cemaati vardı.2,5,13
           Dibek Köyü – Güre Kazası. Kayı Boyundan Yörükan Cemaati yerleşikti.13
           Dumanlar Köyü – Kula Kazası.4,9
           Dos Köyü – Selendi Kazası.3
           Emirbaşı Köyü - -Selendi Kazası.3
           Eski Tefen(Bkz; Yukarı Tefen)Köyü – Selendi Kazası.2,9 Köyün 2 Km. kadar kuzey batısında, Köle Köye gidilen eski yolda büyük çam ormanlığı içinde iki adat yatırda üç şehit kız gömülüdür. Bunların; Yunan İşgaline karşı direnen Çete Reisi Kulalı İhsan Efe’(Erdillerin atası)nin ailesinden olduğu, ormandaki mağarada gizlenmekteler iken Yunanlılar tarafından yakalanarak şehit edildiklerine, Efe’nin de katilleri yakalayıp ağaç gövdelerine çivilerle çaktığına dair yaygın söylenti vardır.10
           Eskin=Eski İn Köyü – Selendi Kazası. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Yörükleri yerleşikti.2,4,9,13
 Köyde eski eser tescilli çeşme vardır.2,4,9
           Fatmaoğlu Köyü(G) - Kula Nahiyesi. Çakırca, Fatmaoğlu ve Süleyman Şah Köyleri Şeyh Seyyid Vakfındandı. 12
           Gergecik Köyü – Küre(Güre). Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti.13
           Göremecik Köyü – Selendi Kazası.2
           GÜRE VE SELENDİ KAZASI(G) – Kütahya Memlihası.16.Yüzyılda İki merkezli kaza. Daha sonraki devirlerde ayrı ayrı “Güre Selendi” ve “Selendi”olarak kaza veya nahiye merkezleri.2,12
           Gürleyik Köyü – Gediz. Kayı Boyundan Kayı Yörükanı yerleşikti.13
            Hacı Haliller Köyü – Selendi İlçesi.10
            Hacılar Köyü – Rahmanlar Köyü bağlısı – Selendi Bucağı – Kula İlçesi.9
            Halılar(Halıllar) Mezrası – Selendi İlçesi.10
            Hava(Havan)Oğlu Köyü – Demirci Kazası. Selendi İlçesi. Kuzey bitişiğinde eski eser tescilli Gürnevit Taşı Yöresi var.10
           Hüseyin Ağa Çiftliği – Çanşa Köyü bağlısı – Demirci Kazası.9
           Ilıklı Mezrâsı – Selendi Nahiyesi. Kadı Muhyiddin diye ünlü Saru Kadı, Vakfı evlâdlık üzere Behzat Yeri ile birlikte tasarruf ederler imiş.12
           İlge Köyü – Demirci Kazası. Kozanlar Yörük Cemaati yerleşikti.1,8 İlge Çayı’na ad oldu. Ancak köy tespit edilemedi. Varlığını yitirmiş veya adı değiştirilmiş olmalı. Demirci İlçesi’ne yazıldı.
           İlge Çayı: Demirci’nin dağlık Karataş Nahiyesi-Simav yöresinden doğar. Sırasıyla; Minnetler, Küpüler, Elek, Kuzayır, Gömeçler, Omurlar, Hava Oğlu, Satılmış Köylerinden geçer. Selman Hacılar Köyünde; Yine Karataş Yöresi’nde Esenyurt ve Yarbasan Köyleri çevresinden doğarak Ala Ağaç-Çanşa Köyü’nden geçen çayla birleşir. Bozca Atlı Köyünde Kara İsalı Çayı ile de birleşerek güçlenir. Gümele, Çay Köy ve Topuz Damları Köylerinden de geçtikten sonra Selendi Çayı’nı da bünyesine alan Gediz Nehri’ne katıldığı yörede, Tokmaklı-Eren Bağı Köyleri arasında Demir Köprü Barajı Göletine dökülür.10 İcikler Beldesi yakınındaki Saittai(Sidas)Antik Kenti bu çay vadisindedir.7
           İlyas ve Süleyman Evladı(Mehmet ve Nasuh)Çiftliği(G)-Bağlas Köyü bağlısı-Selendi Kazası.2,12
           İnnice Mezrası – Selendi İlçesi. İlçe Merkezi’nin kuzey bitişiğinde.10
           İne Hanlu+Tepe(Tepe Eyne Han)Köyü(S) – Demirci Kazası. Kozanlar Yörük Cemaati yerleşikti.1
           Kabaklar Mezrası- Kazıklı ve Eskin Köyleri arasında.10
           Kadem(Kadim)-Hocalar(Hacılar)Köyü – Demirci. Bayad Boyu Kadem Hocalar Cemaatinden Akçaköy Yörükleri, Manetler Yörük Cemaati yerleşikti.2,5,7,13(Demirci Listesinden, Selendi Selman Hacılar Köyü olması ihtimali üzerine buraya da yazıldı.)
           Kalburcu Köyü – Selendi Bucağı – Kula İlçesi.9
           Kapucu Çiftliği – Selendi Kazası.2
           Karabeyler(Pirnaz) Köyü – Selendi Nahiyesi – Kula Kazası. Pirnaz adlı yörük cemaati var.4,5,9,13
           Kara İbrahim Kışlağı – Bağas Köyü – Selendi Kazası.2
           Kara Kozan Köyü – Selendi Nahiyesi – Kula Kazası. Kara(Siyah) Kozan Yörük Cemaati yerleşikti.4,5,9
           Karamanlu Köyü – Selendi Kazası.2
           Kara Selendi Köyü – Selendi Bucağı – Kula İlçesi.9 Köyün güney bitişiği ile Selendi Çayı arasında  Antik Slandos Kenti Harabeleri vardır.4,7,10
           Kara Taş Korusu – Selendi Nahiyesi.2
           Kargıllu(Kılkavlu)Köyü(G) – Selendi ve Güre Kazası. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti Kütahya Sancağı Selendi Kazası’nda Kargıllu Köyü Yörük Cemaati vardı. Adını Kılkavlu Zaviyesinden alma 2,3,13
           Kayakılu(Bakınız; Konaklu)Köyü – Selendi Kazası-Kütahya Sancağı.2,5
           Kayalı Mezası- Kurşunlu Köyü bağlısı- Selendi İlçesi. Kütahya Sancağı’nda Kılcan Taifesinden Karacalar ma’a Kayalar Yörük Cemaati yerleşikti.5,8,10
           Kayran=Yenice Kayranlı Köyü – Demirci Kazası. Selendi ilçesi. 1595-1617 Yıllarında 9 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.4,10,14 (Demirci Listesinden alındı)
          Kazıklı Köyü(G) – Germiyan Memlihası. Selendi Kazası. Deli Aliler Mezrasında Nurullah Efendi Zaviyesi yıkıntıları ve zaviye banisine ait yatır var. Eyneller Yörük Cemaati yerleşikti. Kütahya Sancağında Bozkuş Taifesinden Kazıkçılar Yörük Cemaati vardı.1,4,5,9,10
         Kazgancık Köyü – Selendi. Günümüzde Dolay Damları’nın merkezi olan yerleşkedir. 2 Km. kadar kuzeyinde  “Yalnız Dam” diye bilinen yörede Roma-Bizans Dönemi eski bir yerleşimin kalıntıları var. Buralı ve 70 yaşındaki emekli öğretmen Süleyman Ercan 07.11.2021 Günü: “Çocukluğumdaki büyüklerim “Yalnız Dam”denilen yerde mağaza ve boyahane vardı derlerdi.” Dedi. Aynı gün görüştüğüm 65 ve 62 yaşlarındaki komşu köy Köle(Çamlıca)Köyünden çiftçi Abdullah ve Nuri Ertuğrul kardeşler de “Yalnız Dam denilen yerde 35 yıl önce çift sürerken traktörün pulluğuna çok eski mezarların kapak taşları takılıyordu.” dediler. 
            Kebekilise Köyü(G) – Selendi Nahiyesi. Bayatlı Köyü ile birlikte Şeyh Bayezid Paşa Zaviyesi’ne vakıf imiş.12
           Kınık Köyü(G) – Selendi İlçesi. Kınık Gediğinde Yunanlılarla yapılan yurt savunmasında Gördesli Şehit Mabule’nin kocası Usturumcalı Halil Efe şehit düştü.(Bu bilgi Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem’in Demirci Akıncıları adlı kitabından alındı.) Kınık: Oğuz Han Oğlu Deniz Han’ın 4.oğlunun adıdır. (Ebülgazi Bahadır Han; Secere-i Terakime – Muharrem Ergin; Türklerin Soy Kütüğü)   Kınık Köyü bağlısı Toviçe Mezraası var.2 Toviçe Kınık Köyü’ne tabi Şeyh Hamza Çiftliği, Şeyh Hamza Zaviyesi’ne vakıf idi.12
          Koca Köy – Selendi Kazası.2
          Koçaklar Köyü – Germiyan Memlihası. Eyneller Yörük Cemaati yerleşikti.1
          Konaklu(Kayakılu)Köyü – Selendi Kazası. Selendi Kazası’nda Bağımsız Konaklu(Kayakılu) Köyü Yörük Cemaati vardı.2,5
          Kozcu Köyü – Selendi Kazası.2
          Köle=Üç Kilise(Çamlıca)Köyü – Demirci Kazası. Kütahya Sancağı’nda Ak Keçili Taifesinden Köleler Yörük Cemaati vardı.1,5,9 1845 Yılı temettuat yazılımlarına göre; bu köyde, Kula’lı Müftüzade Mehmed ve Şerif Ağaların(Nurullah Ertuğrul’un Dedesi ve büyük dedesi) geniş arazileri vardı.8 Anılan ağaların burada vakıfları da vardır. Köyün 2 Km. kadar doğusunda Aslanlı Mevkiinde bir ören yeri ve çeşmesi var. Anılan Aslanlı Öreni “Antik Tamasis Kenti” olmalı. Köle Köy’ün 3 Km. kadar güney doğusunda eski Dolay Damları Mahallesi yolunda “Yalnız Dam” adlı ören yeri ve çeşmesi var. Köle Köy’ün Kalın Harman(Kale)Mevkiinde kaçak kazılarla devamlı tahrib edilen bir höyük + ören yeri var. Burası da “Antik Tarsi? Kenti” olmalı. Yine Köpüklü Suyu Mevkiinde kaçak kazılarla talan edilen bir kale yıkıntısı var.10
           Kumartaş Köyü – Selendi ve Küre(Güre)Kazası. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti.13 Selendi Kazası’nda Bağımsız Kumar Taş Köyü Yörük Cemaati vardı. Kütahya Sancağında Ak Keçili Taifesinden Kumarı Yörük Cemaati vardı.2,5
          Kurşunlu Çiftliği-Köyü – Demirci Kazası.1845 Yılı temettuat yazılımlarına göre; Demircili Şehidzade Mehmed Ağa ve ortaklarının bu köyde büyük arazileri vardı.8,9 Köy yanında İnce Gedik Mevkiinde Şıh İsmail Yatırı var. Anamaslı (Karacalı)Yörükleri yerleşikti.4,10
           Kurtulmuş Köyü – Selendi Kazası. Kayı Boyundan Yörükan Cemaati yerleşikti. Selendi Kazası’nda Bağımsız Kurtulmuş Köyü Yörük Cemaati vardı.2,5,13
           Kuru Ocak Köyü – Selendi Kazası.2
           Kuş Konağı Köyü – Tavak Köyü bağlısı – Demirci Kazası.9
           Küçük Kozcu(Kuzuca) Köyü(G) – Germiyan İlinde Selendi Kazası. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Yörükleri yerleşikti.5,13
           Ellici Eldelik Yörük Cemaati yerleşikti.5
          Küre Köyü(G) – Selendi Kazası – Kütahya Sancağı.2 Kütahya Sancağı Selendi Kazası’nda Küre Köyü Yörük Cemaati vardı.2
           KÜRE(Kaza-Nahiyes Merkezi.) (Selendi ve Küre iki merkezli kaza-nahiye merkezi.)KAZASI: 168 hane Bosna Yörükleri yerleşikti.13
           Kürkçü Köyü – Güre Kazası. Kütahya Sancağı Selendi Kazası’nda Kürkçü Köyü Yörük Cemaati vardı.2,4,9
           Madır Köyü – Selendi Kazası.2,9 Günümüzde Eskin Köyü bağlısı.10
           Mıdıklı (Geniş bilgi için bakınız Çarta Köyü’ne)Köyü(G) – Çarta Dağı’nda – Selendi Kazası. Kozanlar Yörük Cemaati ve Mıdıklı Yörükleri yerleşiktir.1,2,9,10,12
           Molla Ahmetler Mahallesi-Kazıklı Köyü bağlısı – Selendi İlçesi.10
            Nazar Çiftliği – Tefen Köyü bağlısı – Selendi Kazası.2
            Oğuz Oğlu Köyü – Küre Kazası. Kayı Boyundan Yörükan Cemaati yerleşikti.13
            Omurlar=Umurlar Köyü – Yarbasan Bucağı – Demirci Kazası. Omurlu=Umurlu adında bir yörük tarafından kurulmuştur diye bilinir. Kütahya Sancağı’nda Çobanlar Taifesinden Umurlu Yörük Cemaati vardı. Kütahya Sancağında Kılcan Taifesinden Kızıl Umur Yörük Cemaati vardı. Köyün Kuzey batısında İlge Çayı vadisinde, günümüzde mevcut olmayan Şarlıpınar (Sazlıpınar) Köyü’nde(şimdi mevki adıdır) Şeyh Kerim=Şıh Kerim=Şekerim Zaviyesi vardı. Yine Köyün batı girişinde ulu palamut ağaçları dibinde yerli kayalar arasındaki eski mezarlıkta Yaren Dede Yatırı var. Köyde Abdurrahim Camisi var.3,4,5,8,9
            Osman Mezrası(G)=Süleyman Mezrası(G) – Selendi Nahiyesi. İsmail Şeyh Zaviyesina vakıf idi.12  Selman(Süleyman)Hacılar Köyü ile ilintisi var mı? Bilinemiyor.10
            Ordu Köyü – Gediz Kazası. Kayı Boyundan Kayı Yörükanı yerleşikti.13
            Ören Çiftliği – Selendi Kazası.2
            Pınar=Pınarlar=Bunarlar Köyü – Demirci Kazası. İğdir Boyundan Pınarlar Karyesi Cemaati yerleşikti. Köyde Salih Ece Zaviyesi vardı. Zaviye banisinin yatırı, köy mezarlığındadır. Bu mezarlık; Köyün kuzey bitişiğindeki Aziz Beyli Köyü’nün de eski mezarlığıydı. Pınarlar Köyü, yakın dönemde kiraz yetiştiriciliği ile Karataş Yöresi’ ne önder olmuştur. Köyde Hacı Himmet Camisi var.1,3,4,8,9,10,11 1595-1617 Yıllarında 6 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.14
           Pirnaz(Pınar)Köyü – Selendi Kazası. Kayı Boyundan Kayı Yörükanı yerleşikti. Selendi Kazası’nda Bağımsız Pirnaz Köyü Yörük Cemaati vardı.2,5,13 Karabeyler Köyü’ne “Pıynar Köy” denilmektedir.10
           Rahmanlar Köyü – Selendi Nahiyesi – Kula Kazası.4,9, 1321-1323(1903-1905) Tarihli 395 Nolu Kula Ser’iye Defteri’nde köy olarak adı geçiyor. (Dr. Mustafa Akbel’in “Osmanlı’da Vekalet; Bir Kaza Örneği Olarak Kula Mahkemesi’ne Müracatlar” adlı makalesi, 2015-ANKARA  )
          Sabık Köyü – Selendi Kazası.3
          Sarı Köyü- Selendi Nahiyesi-Kula. Kütahya Sancağı’nda Kayılar Taifesinden Sarılar Yörük Cemaati vardı.5,8
          Satılmış(Yeşil) Köyü – Demirci Kazası. Hacı Şabanlar’ın mülkiyetinde iken dört yörüğe satılmıştır. Öylece türemiştir.4,9 Hacı Şabanlar: 19.Yüzyılda Yağcı Köyü’nde oturan ve Kandırmış Veli Sultan soyundan olan insanlardır. Satılan araziler de Saruhan Beyliği tarafından Kandırmış Veli Sultan’a zaviyesi için evlatlık üzere vakfedilen yerlerdendir.3,10 Demirci Kazasında Germiyan’a bağlı Satılmış Yörükleri vardır. Kütahya Sancağı’nda Müselleman-ı Toplu Taifesinden Satılmış Yörük Cemaati vardı.5 Köy içinde 130 Ada, 2 Parselde Maliye Hazinesi adına kayıtlı ibadete açık 1954 Yılı yapımı, bezemeli, Anıtlar Kurulunca birinci derecede korunması gerekli diye tescillenmiş cami var.
             Sazlı Çiftliği – Selendi. Selendili Diliklerindi.2.500 Dönüm idi. (Hüseyin Şahin, Tarihin Güzel Mirası Kula,2006-Kula, sf:343)
             Sazlı Pınar=Şarlı Pınar=Şeyh Kerim Köyü (S) – Demirci Kazası. Timurcu Yörükleri, Kozanlar Yörük Cemaati, Eymür Boyundan Yörükan Cemaati be nam-ı Koncak Yörükan-ı Hassa Cemaati yerleşikti. Omurlar=Umurlar Köyü’nün kuzey batısı yakınında İlge Çayı vadisindeydi. Günümüzde mevki adıdır. Bu köyde Şeyh Kerim=Şıh Kerim=Şekerim Zaviyesi vardı. Zaviyeye ve zaviye banisinin mezarı ile ilgili bir iz ve bilgiye henüz ulaşılamadı.1,3,8,10,11,13
           SELENDİ(G): Adını aldığı Antik Slandos Kenti; Günümüzdeki Kara Selendi Köyü ile Selendi Çayı arasındaki Kara Selendi Çayı Vadisindeydi. Yıkıntıları, yer altındaki tonozlu tünelleri, yıkık ve kırık mermer sütunları ile yüzeysel araştırmaya konu olabilecek pek çak kalıntıyı görmek mümkündür. 2013 Yılında yapılan Ala Çeşme yanındaki küçük ölçülü deneme kazısı dışında Henüz, herhangi bir resmi kazı yapılmamıştır. Kaçak kazılarla tahrib edilmiş ve edilmektedir. Bizanslılar Döneminde piskoposluk merkezi idi. 13. Yüzyılda Germiyanoğulları tarafından fethedilerek Türkleştirildi. Germiyanoğulları Döneminde kaza merkeziydi. Devam eden yıllarda bazen “Güre ve Selendi Kazası” şeklinde kaydedildiği görülmektedir. Takip eden dönemlerde nahiye merkezi olduğu anlaşılmaltadır.1954 Yılında Kula ve Demirci İlçelerinden aldığı köylerle ilçe olmuştur.(Kaynak: İbrahim GÖKCEN, Prof. Dr. Hasan MALAY ve Prof. Dr. Mustafa Çetin VARLIK’ a ait eser ve yazılarla yerinde yapılan tanılar.)
            Selendi Kazasında; Germiyanoğlu Beyliği Dönemine ait Bayezid Paşa’nın Zaviye Vakfı gibi çok sayıda vakıf vardı. Kızıl Keçili Yörük Cemaati, Sinan Fakıh Yörük Cemaati, Tala(s)z Yörükleri, Miralay Lütfi Bey Tasarrufunda Çaruklu Yörük Cemaati, Çarıklı Yörük Cemaati, Dibek Köyü Yörükleri Cemaati, Dere Viran Köyü Yörükleri Cemaati, Kayı Boyundan 48 hane 20 mücerred Küre(Güre) Yörük Cemaati, Kayı Boyu Has Yörükleri Parekende-i Taş İli Cemaatinden 425 hane 4 mücerred Has Yörükleri, Kayı Boyundan 100 hane 49 mücerred Usna Yörükleri, Bosna Yörük Cemaati, Bağas Köyü Yörükleri Cemaati, Aktaş Köyü Yörükleri Cemaati, Konaklı(Kayakılu)Köyü Yörükleri Cemaati, Kargıllu Köyü Yörükleri Cemaati, Kumar Taş Köyü Yörükleri Cemaati, Kurtulmuş Köyü Yörükleri Cemaati, Kürkçü Köyü Yörükleri Cemaati, Pırnaz Köyü Yörükleri Cemaati, Yatıblu Yörükleri Cemaati,  Yörük Köyü Yörükleri Cemaati yerleşikti.1,2,3,5,12,13
            Selendi, Germiyan Köyü – Demirci. Eymür Boyundan Yörükan Cemaati(Çarıklu dahi derler.)yerleşikti.13
           Süleyman Şah(Oğlu) Köyü(G) - Kula Nahiyesi. Çakırca, Fatmaoğlu ve Süleymanşahoğlu Köyleri Şeyh Seyyid Vakfındandı. 12
           Selman(Süleyman)Hacılar – Demirci Kazası. Bir yörük aşiretince kurulmuştur. Kütahya Sancağında Akkoyunlu Taifesinden Selmanlu Yörük Cemaati vardı. Camisi ve duvarındaki gür akan çeşmesi çok eski olmasına rağmen banisi tesbit edilemedi. İlge Çayı kıyısındadır.4,5,8,9,10             
           Süleyman Mezrası(G)=? Osman Mezrası(G) – Selendi Nahiyesi. İsmail Şeyh Zaviyesina vakıf idi.12  Selman(Süleyman)Hacılar Köyü ile ilintisi var mı? Bilinemiyor.
           Seyfüd-din Zemini – Selendi Kazası.2 (Kastedilen; Saruhanoğlu Hace Seyfettin olmalı.)10
           Sinan Fakih Köyü(G) – Selendi Kazası. Kütahya Sancağı Selendi Kazası’nda Sinan Fakih Köyü Yörük Cemaati vardı.2
           Sûy(?)Köyü – Selendi Kazası.2
           Şah(Şeyh) Süleyman Çiftliği(G) – Kuru Ocak(Orman?) Köyü bağlısı – Selendi Kazası. Üzerindeki yörükler Sultan Selim Vakfı Reayasıydı.2,5
           Şehirlioğlu Köyü – Selendi İlçesi.10
           Şeyh Davut Çiftliği- Timucuoğlu Köyü(G) bağlısı – Selendi Nahiyesi. Şeyh Davut Zaviyesi vakfından idi.12
           Şıh(Şeyh)Kerim(Bkz; Sazlıpınar) Köyü(S) – Demirci Kazası.1,3,8,10
           Şeyh Hamza Çiftliği(G) – Toviçe Kınık Köyü(G) bağlısı – Selendi Kazası.2
           Şeyh İne Bey Mezraası – Terziler Köyü bağlısı – Demirci Kazası.3
           Şeyh Polad Çiftliği(G) – Yare Pusan Köyü(G) bağlısı – Selendi Kazası.2
          Süleyman ve İlyas Evladı Mehmed ve Nasuh Çiftliği(G) – Bağlas(Bağas) Köyü bağlısı – Selendi Kazası.2
          Tahtacı Köyü – Çanşa Köyü bağlısı – Demirci Kazası.9
          Tahtacı-Kalburcu Köyü – Selendi Nahiyesi – Kula Kazası. Tahtacı Yörük Cemaati yerleşikti.4,5,9
          Tala(s)z Köyü(G) – Selendi Kazası. Kütahya Sancağı Selendi Kazası’nda Tala(s)z Köyü Yörük Cemaati vardı.2
          Tavak Köyü – Demirci Kazası. Timurcu Yörüklerine bağlı Kurt Tutan Yörükleri yerleşikti. Köyde İsmail Camisi var.4,5,8,9
          Tefen(Bakınız; Eski Tefen=Yukarı Tefen) Köyü – Selendi Kazası.2
          Telli Köy – Karabeyler Köyü bağlısı – Selendi Bucağı – Kula İlçesi.9
          Tepe-Eynehan= Depe İne Han Köyü(S) – Yarbasan Nahiyesi -  Demirci Kazası. Kozanlar Yörük Cemaati, Eymür Boyundan Yörükan Cemaati yerleşikti.1,4,8,9,13  1595-1617 Yıllarında 8 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.14
          Terziler=Derziler(Karataş Terziler)Köyü – Yarbasan-Karataş Nahiyesi – Demirci Kazası. Selendi ilçesi. Manedler Yörük Cemaati yerleşikti. Bünyesinde Şeyh İne Bey Mezraası vardı. Köyde Hacı Musa Camisi var.1,3,4,8,9,11
           Timuroğlu(Yağmuroğlu)Köyü(G) – Selendi Kazası. Kütahya Sancağı’nda Akkoyunlu Taifesinden Bey Timurlu Yörük Cemaati vardı. Kütahya Sancağı’nda Ak Keçili Taifesinden Dua Timur ve Divane Timur ve Kılcan Taifesinden Hallaç Timur Yörük Cemaatleri vardı.2,5  Demirci İlçe Merkezinde Yağmuroğlu=Yağmur Mahallesi var.10
           Timurcuoğlu Köyü (G)– Selendi Nehiyesi. (Timuroğlu Köyü ile aynı köy olmalı)Bünyesindeki Şeyh Davut Çiftliği, Şeyh Davut Zaviyesi vakfından idi.12
            Tokmakar Köyü – Kazıklı Köyü bağlısı – Selendi Nahiyesi – Kula İlçesi. Kütahya Sancağı’nda Bozkuş Taifesinden Tokmaklı Yörük Cemaati vardı.5,9
           Top Sekisi Mahallesi – Selendi Kazası. Bu mahalle bünyesinde Devadcik Kaşı Yaylası var.3
           Toviçe Mezraası(G) – Kınık Köyü bağlısı – Selendi Kazası.2 Toviçe Kınık Köyü’ne tabi Şeyh Hamza Çiftliği, Şeyh Hamza Zaviyesi’ne vakıf idi.12
           Tozluklu Mezraası – Selendi Kazası.2
           Turpçu Köyü – Selendi Nahiyesi – Kula İlçesi.9 Köyün 1 Km. güneyinde Derin Dere Mevkiinde eski bir köy yıkıntısı var.4,10
           Umurlu (Bakınız; Omurlar Köyü’ne) Köyü – Yarbasan Bucağı-Demirci Kazası. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.3,4,5,8,9,13
          Yağcı Köyü(S) – Demirci Kazası.4,9 Kandırmış Veli Sultan Zaviyesi vardı.3 Bu zaviyeye ait kar suyu kuyusu ile banisinin yatırı, Kandırmış Dağı doruğu dibindedir. Yatırın az alt doğu yanında, antik kültürlere ait yıkık bir kale de vardır. Dorukda da antik kültürlere ait yapı kalıntıları vardır. Yağcı Köyü içinde Kandırmış veli soyundan Şaban Oğlu Hacı Mehmet Ağa’nın camisi ve yatırı vardır.8 Yine, köy içinde Hacı Şabanlar sülalesinden kalma; bir kitabeli kargir çeşme ve Selendi İlçesinde en eski ve özgün Türk Evi özelliğine sahip olanlardan bir kargir ev ile bitişiğinde iki hamam yıkığı vardır.10
           Yağmuroğlu(Bkz; Timuroğlu)Köyü(G) – Selendi Kazası. Kütahya Sancağı’nda Akkoyunlu Taifesinden Bey Timurlu Yörük Cemaati vardı.2,5,12
            Yare Pusan Köyü(G) - Selendi Kazası. Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti. Bünyesinde Şeyh Polad Çiftliği var.2,12,13
           Yassı Yurt Köyü(G) – Germiyan İlinde Selendi Kazası. Karkın Boyundan 34 hane 12 mücerred Eldelik-Ellici Yörükleri yerleşikti.5,13 Ellici Eldelik Yörük Cemaati yerleşikti.5
           Yeğel Köyü – Gediz. Kayı Boyundan Kayı Yörükanı yerleşikti.13
           Yıldız Mahallesi – Selendi İlçesi.10
           Yenice(Bakınız; Kayran-Yenice Kayranlı) Köyü – Demirci Kazası.3,8,9
           Yeni Köy – Zıraman Köyü bağlısı – Selendi Nahiyesi – Kula İlçesi.9
           Yeniköy Çiftliği – Selendi. Cumhuriyet Dönemine kadar Selendili Diliklerindi. 3.500 Dönümdü. (Hüseyin Şahin, Tarihin Güzel Mirası Kula,2006-Kula, sf:343) Zıraman Köyüne bağlı Yeniköy ile aynı yer olmalı.
            Yörük(Yörükan-ı Karye-i Mezbur)Köyü – Selendi Kazası - Kütahya Sancağı’nda Kılcan Taifesinden Yörük Özü Yörük Cemaati vardı.2,5,12
            Yukarı Tefen(Yukarı Güllüce)(Bkz; Eski Tefen=Tefen) – Selendi Kazası.2,9
            Zıraman Köyü – Selendi Nahiyesi – Kula Kazası.4,9
            Zir Tefen(Aşağı Tefen=Aşağı Güllüce)Köyü – Selendi Nahiyesi – Kula Kazası.4,9
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum