Nurullah ERTUĞRUL

Nurullah ERTUĞRUL

[email protected]

SARUHANOĞLU İSHAK ÇELEBİ'NİN ESKİ HİSAR MESCİDİ

13 Nisan 2022 - 15:04
Reklam

SARUHANOĞLU İSHAK ÇELEBİ’NİN ESKİ HİSAR MESCİDİ
 
BELGE – 15 (Şer’iyye Sicili): ESKİ HİSAR(Hisar-ı Atik) MAHALLESİ’NDE İSHAK ÇELEBİ’NİN BİNA EYLEDİĞİ MESCİD-İ ŞERİF EVKAFI HAKKINDA;1
 Mahmiyyeyi Manisa’da Eski Hisar Mahallesi’nde vaki Merhum İshak Çelebi bina eylediği Mescid-i Şerifte imam olan Mehmed Halife fevt olub, yeri halî kalmağla mescidi  mezbure bir imam nasbı lazım ve mühim olmağla sahibül kitab Mustafa Halife İbni Mehmed Beşe salih ve mütedeyyin ve her veçhile imamete kadir ve layık olduğu sikat ihbarile mezbur Mustafa Halife vazifei muayyenesile mescidi mezbure kıbeli şer’iden imam nasbu tayin olundukda, ol dahi imameti mezbureyi kabül ve hidmeti lazımasın kema yenbeği edaya mütaahhid olmağın hazihil vesika lieclit temessük bittaleb ketb olunub yedi talibe vaz olundu. Fi 17 Şevval il Mükerrem ve sene 1100/(04 Ağustos 1689)                             ______________________________________________________________________________________
1 - ) Mustafa Çağatay Uluçay, Saruhanoğulları ve Eserlerine Dair Vesikalar-1,İstanbul 1940,sf:167-168 de Vesika:119

 
Eski Hisar Mahallesi’nde İshak Çelebi Mescidi’nin 2014 Yılındaki durumu.Kuzeyinden. Arkada Mevlana Yolu
              

 Eski Hisar Mahallesi’ndeki İshak Bey Mescidi harabesi, Manisa Kent Rehberinde görüldüğü üzere, Tapunun 20M4C pafta,62 adasında,31 numaralı parseller üzerindedir.                      
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum