FLAŞ HABER
Nurullah ERTUĞRUL

Nurullah ERTUĞRUL

[email protected]

SARUHANLI İLÇESİNDE (BELEN NAHİYESİ) TESBİT EDİLEBİLEN TARİHİ YER ADLARI-II

22 Nisan 2022 - 09:29
Reklam

        Karaağaçlı(Bkz; Çiftçilü Köyü) Beldesi – Çiftçilü Köyü bağlısı – Belen Nahiyesi. Evvelce Çiftçilü Köyü’ne bağlı bir çiftlik iken günümüzde eski Çiftçilü Köyü’nü temsil etmektedir. Şamiyan=Şamlu Cemaati, Karkın Boyundan Eldelik- Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,2,3,4,8,10,11.
          Kara Hasan Obası Köyü – Belen Nahiyesi.4
          Kara Umur Mevkii – Erkend=Erkenud Köyü bağlısı – Belen Nahiyesi.1,2,3
          Karaca Burgos Mezraası – Manisa Nahiyesi. Depecik Köyü’ne bağlı iken Palamud Nahiyesi’nin Sakarkaya Köyü’ne bağlandı.2   1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12     
        Kara Sevinçlü(Tunç Havlu)Köyü – Manisa Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Zeamet hissesiydi. Yere Giren Köyü’nün yakınındaydı.1,2
           Karasüncülü Köyü – Manisa Merkez Nahiyesi, Belen Nahiyesi. Hacı Hasan’ın çeşmesi var.3,4
           Kassablar(Kassablu)(Bozatlu) Köyü – Marmara Kazası. Emir Buhari Vakfı Reaya Yörükleri, Ellici Kara Ahmet Yörük Cemaati, Ellici Göde Yahşi Yörük Cemaati yerleşikti.1,3,5,11,12 Kasablu=Kassablu Köyü – Burun Viran Köyü(Nuriye Beldesi)bağlısı - Manisa Nahiyesi.1,2,3 Nuriye Beldesi Sarıkız Su Pompalarının olduğu yer, Kasablu Köyü’nün bulunduğu yerdi.9
         Kaşıkcı Köyü – Belen Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane  Saruhan Yörükleri, Tatar-ı Basan Cemaati yerleşikti.5,11
           Kayırlı Köyü – Manisa Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Manisa Kalesi Muhafızları tımarı iken 1575 yılında zemaet hissesi olduğuna dair kaydı vardır.1,2
           Kemaloğlu(Bkz; Korkud)Köyü – Manisa Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Çaparic Tımarındaydı. . Anadolu Beylerbeyi adamlarından Kartalcıoğlu Eşkıyası tarafından 1065/1655 Yılında soyuldu.2,4,6
          Kayışcılar Köyü – Palamud Nahiyesi. Belen Nahiyesi.3,8
           Kazgan Köyü – Belen Nahiyesi. Babasuluğ(Hocalı) Köyü’nün batısında, günümüzdeki Mütevelli Köyü cıvarındaydı.3
           Kıran Köyü(S) – Yengi Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Sindel Baba Zaviyesi bu köydeydi. Bkz; Sindel Baba Zaviyesi adlı bölüme)3
           Kıranca ve Depecik(Bkz; Hacı Rahmanlı)Köyü – Palamud Nahiyesi. Belen Nahiyesi.2,3,4,5,8
           Kavakdere Pınarı – Aydınlar Köyü’ndedir. Palamud Nahiyesi. Belen Nahiyesi.1,4,8
           Kebece(Bakınız; Hacı İbrahim, Börekçioğlu)Köyü(S) – Belen Nahiyesi. Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri, Ellici Yörükleri. Hacı İbrahim Zaviyesi. Sofu Sevindik Zaviyesi. 1,2,3,4,11   1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12     
            Kepenekli (Kenise=Kilise) Köyü(S) -  Palamud Nahiyesi. Belen Nehiyesi. Bu köyde Paşa ve Arab Sofu Zaviyeleri vardı.1,2,3,4,8
            Keçili Köy(S) – Belen Nahiyesi. Ilıca ve Yengi Kazaları-Nahiyeleri. Adala Kazası-Nahiyesi. Esireddin Baba Zaviyesi çiftlikleri bu Köy yanındaydı.3 Bu köyün Dibekdere Köyü ile Sinirli Köyü arasında olduğu anlaşılıyor. Günümüzde yoktur.9 (Turgutlu İlçesi listesine de yazıldı) Karkın Boyundan Sıddık(Sadık) Şeyh-Buğurcuyan Urban-ı Yörükleri, Kızık Boyundan Urban Çelebi Cemaati-Kırcalar Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri Mukataa Yörük Cemaati yerleşikti.5,11
            Kemiklidere Köyü – Saruhanlı Bucağı-Manisa.8
            Kılcanlu Köyü - Yengi Nahiyesi. Yeni Beylü Köyüne bağlı Kozluca Köyü ile birleşmiş. Ellici Çanşa(Ovacık) Yörükleri, Önce Kızık Boyundan Yund Dağı Yörükleri Taifesine sonra da Karkın Boyu Karaca Yörükleri Taifesine bağlı olan Osmanlar Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Özlüce-Karaça(c)yan Yörükleri yerleşikti. 1,2,3,5,6,9,10,11
            Kılınç Kalesi – 1940-1950 Yıllarında Çaltepe Yakınlarında yıkıntısı vardı.4
            Kıran Mezraası – Gökçe Köy bağlısı – Palamud Nahiyesi.2 Günümüzde(2007 Yılında) Gökçe Köyü’nün 4 Km. doğusunda kalıntıları ve eski Türk mezarları vardır. Malesef bazıları kazılmıştır. Eski bir çeşme ayaktadır.9
         Kıranca Köyu – Bakınız; Depecik ve Hacı Rahmanlı Köylerine.2,3
          Kızıl Çobi Köyü – Belen Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.11    
           Kızılca Havlu Mezraası – Erkend Köyü bağlısı – Manisa Nahiyesi. Belen Nahiyesi.2
            Kızıl Sulu Köyü – Belen Nahiyesi. Tatar-ı Basan Cemaati yerleşikti.5
            Kızıl Geri Çayı – Seyit Oba Köyü- Tekeli Köyü yönünde akan çay.3
           Koca Bel Köyü – Palamud Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
           Koca Kışla Köyü – 1940-1950 Yıllarında, Çal Tepe Köyü yakınlarında yıkıntısı vardı.4
            Koca Kilise Köyü – Manisa Nahiyesi. Yund Dağı Palamud Nahiyesi. 1531 ve 1575 yıllarında Şeyh Zekeriya ve Yayalı adlı iki vakıf çiftliği buraya bağlıydı.2
            Koçaklu Köyü – Belen Nahiyesi.4
            Kokurcalu(Arslan Bey)Köyü – Doğanhisar Nahiyesi. Ahi Yakup Çiftlği buradaydı.1,2,3,
            Koldere Köyü – Belen Nahiyesi. Musalar Yörük Cemaati, Kırcalar Yörük Cemaati, Tatar-ı Basan Cemaati, Kızık Boyundan Urban-ı Çelebi Taifesinden Kırcalar Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Sağırlar Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri yerleşikti. Bu köy ve bağlısı Namazoğlu Çiftliği İvaz Paşa’nın Manisa’daki camisi’ne vakıftı. 2,3,5,8,11
           Komarlı(Komariler)Köyü – Doğanhisar Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Özlüce-Karaça(c)yan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.11(Manisa Merkez Yerleşke Listesine de yazıldı.)
          Korkud(Kemaloğlu)Köyü – Manisa Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Bazdaran Yörük Cemaati, Doğancı Yörükleri, Mukataa Yörükleri, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Sağırlar Yörük Cemaati yerleşikti. Çaparic Tımarı dâhilindeydi. (MŞS;127/159) Şehzadeler hassı idi. Köyde Gökce Su Çayı suyu ile dönen Sarı Ahmet Paşa Vakfından bir değirmen ile iki dink değirmeni vardı. Çataklu ve Renani adlı mezraaları vardı. Develi Köyü’ne Komşuydu. Kartalcıoğlu Eşkiyası soydu.1,2,3,4,5,6
            Koruculu Köyü – Manisa Kazası. Urban-ı Çelebi Taifesinden Kırcalar Yörük Cemaati, Önce Kızık Boyundan Yund Dağı Yörükleri Taifesine sonra da Karkın Boyu Karaca Yörükleri Taifesine bağlı olan Osmanlar Yörük Cemaati yerleşikti.5
            Kozluca Mezraası(S) – Yeni Beylü Köyü bağlısı – Belen Nahiyesi. Mukataa ve Ellici Yörükleri yerleşikti. Ahi Yunus Evladından Musa Fakıh’ın elindeydi.2,3
            Kozluca Köyü(S) ve Kılcanlu Köyü – Büyük Kılcanlu Köyü bağlısı - Yengi Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Kozluca Köyü ile Kılcanlu Köyü birleşti. Saruhanoğlu İshak Çelebi, Kozluca Çiftliği-Kılcanlu Çiftliği’n i Ahi Yunus’a vakfetmişti.1,2,3 Buradaki Kozluca köyü ile bir üstde yazılı Kozluca Mezraası’nın  aynı yerleşke olduğu kabul edilirse, Bu köyler ile Büyük Kılcanlu Köyü ve Yeni Beylü Köyü birbirlerine yakındı.9
           Koyuncu(Hacıtığlı)-Belen Nahiyesi.4
           Kozanlu Köyü – Palamud Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Kıpcak Boyundan Banyan Tatarları-MukataaYörükleri, Sipahizadeler Yerleşikti.5,11  (Akhisar İlçesi Yerleşke Listesine de yazıldı.) 
         Kömürcülü Köyü – Belen Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Karaca Yörükleri yerleşikti.11
Kum Tepesi – Ilgun Korusu toprağında koyun kışlağı. Buraya, Saruhan Koyuneri Yörükleri dışarıdan gelip bir iki evler yapıp kışlamışlardır.3
            Kurış-Apa=Kuriş-Apa=Kurişapa=Korşabe Köyü – Ilgunlu Köyü bağlısı -  Çanşa Nahiyesi. Yund Dağı Nahiyesi. Sipahizadeler, Ellici ve Karaca Yörükleri, Seyid Gazi’ye bağlı Yoncalar Yörük Cemaati, Ellici Doğan Hisarı Yörükleri, Karkın Boyundan Özlüce-Karaça(c)yan Yörükleri, Karkın Boyundan Ellici Yamacalu Yörükleri yerleşikti. Harab değirmeni vardı.2,4,5,11
            Kuriş-Burnu Mezraası - Ilgun Köyü bağlısı – Belen Nahiyesi.2
            Köşk Pınarı Köyü – Belen Nahiyesi. Adını aynı adlı pınardan almıştır. Su Değirmeni vardı. Nuriye Beldesi cıvarındaydı. Su sığırı(manda)ve karasığırı yetiştirilen Çamurluca Mezraası buraya bağlıydı. Tatar Ocağı Hankahı ile Piri Dede Zaviyesi buradaydı. Köşk Pınarı Köyü Sarı Ahmet Paşa tarafından Manisa’daki Attar Ece Camisine vakfedilmişti. Palamud Irmağı ve Ulu Yol’un doğu yakasındaydı.2,3,4,10
         Kum Köyü – Burun Viran(Nuriye)Köyü bağlısı – Belen Nahiyesi.2,3
         Kum Kuyucak(Kuyucak)Köyü(Belde)-Halit Paşa Bucağı – Belen Kazası-Nahiyesi. Marmara Kazası-Nahiyesi. Derzi Hızırlar Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. Güney bitişiğindeki mezarlık içinde “Zeynel Dede Türbesi” var. Çocuk isteyenlerin uğrak ve ziyaret yeridir.4,8,9,11 (Marmara İlçesi Yerleşke Listesine de yazıldı.)
         Kumarlu Köyü – Doğan Hisarı Nahiyesi. Palamud Nahiyesi. Kızık Boyu’ndan Ellici Yund Dağı Yörüklerine bağlı Ellici Çobansa Yörük Cemaati yerleşikti. Özlüce Yörük Cemaati, Sipahizadeler, Karaca Yörükleri, Doğancı ve Ellici Yörükleri, Sağırlar Yörük Cemaati yerleşikti. Durmuş adlı birinin cami ve tekkesi ile vakıfları vardı.1,2,5
        Küçük Geri Köyü – Belen Nahiyesi.4 Büyük Geri Köyü ile aynı yörede olmalıdır.9
        Küçük Şamlu Köyü – Bazerganlu(Bezirğanlı) Köyü bağlısı – Manisa Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Karkın ve Kızık Boyu’ndan Karaca Taifesinden Hamidlü Yörük Cemaati, Mukataa Yörükleri, Resüller Yörük Cemaati, Tatar-ı Basan Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,2,4,5,11
Lutfiye(Meryemlü, Burhaniye, Arpalı)Köyü -  Halit Paşa Bucağı – Belen Nahiyesi.3,4,8
Memiler=Menirler(Bkz; Bahadır-lu)Köyü – Manisa Nahiyesi. Belen Nahiyesi.2,3,4,5,8
Metalipler Köyü – Belen Nahiyesi.4
Mihailli(İshak Çelebi)Köyü-Beldesi – Palamud Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri, Doğacalu Aşireti yerleşik.3,4,5,7,8,10,11
Mithatlılı Çiftliği – Burun Viran Köyü bağlısı.26.06.1823 Günü anılan çiftlik ile bu çiftliğin demirbaş ve hayvanatının Esseyit Osman’dan Köse Yahya’ya devri ile ilgili Müfredat Defterinde kaydı var. (Yrd. Doç. Dr.Kürşat Çelik’in 256 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicilinden aktarımından.)
Mütevelli Köyü – Saruhanlı Bucağı – Manisa.8
              Nablo(Naiblü)(S)(Meryemlü, Burhan=Burhaniye, Arpalı, Lütfiye) Doğan Hisarı Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Palamud Nahiyesi. Önce Kızık Boyundan Yund Dağı Yörükleri Taifesine sonra da Karkın Boyu Karaca Yörükleri Taifesine bağlı olan Osmanlar Yörük Cemaati, Bazdaran Yörük Cemaati yerleşikti.3,4,5,8  25.04.2017 Günlü Büyükşehir “Eski Manisa Resimleri Sergisi”nde resmi vardı.
              Namazoğlu Nezraası – Koldere Köyü bağlısı – Belen Nahiyesi. İvaz Paşa Camisi Vakfı.2,3,5,8,10
Nuriye(Burun Viran)Köyü-Beldesi – Halit Paşa Bucağı –Belen Nahiyesi. Kasablu ve Kum Köyleri de buraya bağlıydı. Sarı Ahmet Paşa Vakfı mülkü idi. Bu vakfın burada çeltik değirmeni vardı.1,2,3,4,
Oda Düşen Mezraası – Depecik ve Kıranca(Hacı Rahmanlı)Köyü bağlısı – Palamud Nahiyesi.1,2,3
Oğul Beylü Köyü – Palamud nahiyesi.4,10
Orta Oba Köyü - Belen Nahiyesi4
Ömerlü(Emre)Mezraası-Köyü –Gökçe Köyü bağlısı –Manisa Nahiyesi. Palamud Nahiyesi. Belen Nahiyesi.1531 Yılında harabdı. Köyün bir kısmı doğancıların tasarrufundaydı.1,2,3
Ören Köyü – Çağa Dağında - Belen Nahiyesi.4
 Palamud Nehri – Mecidiye(Palamud)Havzasından doğar. Günümüz Dilek Beldesi’nin güney doğusu yakınından geçerek Kum Çayı’na karışır.3,9
Papaslık(Bilgi için bakınız; Babasuluk, Hocalu, Halit Paşalı)Köyü(S) – Belen Nahiyesi. Piyade Köyü. Bünyesinde Yahşi Çiftliğ var.3, 4, 6, 8,10,11
Paşa Köy(S) – Palamud Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Saruhanoğlu, bu köyde bir çiftliği adamlarından Okçu Uruz’a vakfetmiştir. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Özlüce-Karaça(c)yan Yörükleri, Önce Kızık Boyundan Yund Dağı Yörükleri Taifesine sonra da Karkın Boyu Karaca Yörükleri Taifesine bağlı olan Osmanlar Yörük Cemaati, Sipahizadeler, Kızık Boyu’ndan Ellici Yund Dağı Yörüklerine bağlı Ellici Çobansa Yörük Cemaati yerleşikti, Mukataa Yörükleri, Ellici Yörükleri, Doğancı Yörük Cemaati, Buhurcu Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Kızık Boyundan Urban-ı Çelebi Taifesinden Kırcalar Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti. Vakıf olan bir çiftlik sonradan Yaya Başı Durud’un tasarrufuna geçmiştir. Köyde “Küncer” adı verilen bir panayır kurulmuştur. Bir de değirmeni vardı.1607-1609’da Kalenderoğlu Eşkıyası zülmüne uğradı.1,2,3,4,5,6,8,10,11   1595-1617 Yıllarında 10 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12      
        Paşa Yiğidlü Köyü – Palamud Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
Pekmezci Kumu – Ilgın Ormanı’nın güney ve doğu sınırında.3
Pınarbaşı(Hıra Kırı=Hire Kırı=Hırı Kırı)Köyü – Belen Nahiyesi. Köyün güney batısında “Hire Dede Türbesi vardır.3,4,8
Pireli Kıran - Seyit Oba Köyü’nün 4 Km. kadar kuzey batısında, Kara Köy Mevkisinin doğusunda “Pireli Kıran” adlı mevki vardır.9
Raziyenelik(Rezenelik) – Pekmezci Kumunda, rezene otlu, İnce Kara Ağacın olduğu yöre.3
Renani Mezraası - Korkud (Kemaloğlu) Köyü bağlısı – Belen Nahiyesi.1,2
Sakaroba Köyü – Ali Beylü Köyü’nün Çukur Yurt Mevkiindeydi – Belen Nahiyesi.4
Sakarya Köyü – Manisa Kazası. Ellici Tura Hoca Yörük Cemaati yerleşikti.2
Salihlü Mezraası – Gökçe Köy bağlısı – Palamud Nahiyesi. Doğancı, Mukataa, Karaca ve Ellici Yörükleri yerleşikti.2,3
Sarıca(lı) Köyü – Marmara Naiyesi. Hacı Han Hodan ve Sekendur Çiftlikleri vardı.3 Bahirli Köyü’ne yakın olmalı.10
Sarkınlu Köyü – Manisa Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Eski, Develi Köyü buraya bağlıydı.1,2  1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12     
Saruhanlu=Saruhan Köyü – Belen Nahiyesi. Saruhaniler Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. 1956 Yılında Bucak Merkezi iken Tatar(Yılmaz) Köyü ile birleşerek ilçe merkezi oldu. Saruhanlu Köyü 1688 Yılında Bölükbaşılar tarafından soyuldu 1,2,4,5,6,8,11 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12     
Saruçam(lu) Köyü – Manisa Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Karkın Boyundan Çanşa Ellici Cemaati-Saruhan Yörükleri, Önce Kızık Boyundan Yund Dağı Yörükleri Taifesine sonra da Karkın Boyu Karaca Yörükleri Taifesine bağlı olan Osmanlar Yörük Cemaati, Sipahizadeler, Kobak Aşireti, Mukataa Yörükleri, Ellici Yörükleri, Karaca Yörükleri, Karkın Boyundan Özlüce-Karaç(c)ayan Yörükleri, Çanşa Yörüklerinden Conkara Yörük Cemaati, Kızık Boyu’ndan Ellici Yund Dağı Yörüklerine bağlı Ellici Çobansa Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Tura Hoca Ellici Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti. Değirmeni vardı. Tuztepe ve Sivrice Mevkilerinde iki zaviye vardı. Bunlardan biri Hacı Ali bin Eyne Bey tarafından kurulmuştu.1,2,3,4,5,8,10,11  1595-1617 Yıllarında 5 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12     
              Seldirek=Soldirek Köyü – Belen Nahiyesi. Marmara Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.3,4,11(Marmara’ya da yazıldı)
Selimşahlar Köyü-Beldesi – Belen Nahiyesi.4,8
Seydi Obası Köyü – Balat(Belen?) Nahiyesi. Palamud Nahiyesi.4,8
Simad=Simar=Semave=Simav(İdil=Adil Obası) Köyü – Manisa Nahiyesi. Palamud Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Eski Adil Oba Günümüz Adil Obası’nın 1 Km. batısında bilezikli Cafer Kuyusu’nun olduğu yerde; Cafer Kuyusu Mevkiindeydi.  Köyde Osman Dede Yatırı vardır. Bozkuş Reayası, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Sipahizadeler yerleşikti. (Bakınız Adilobası Köyü’ne) 1,2,3,4,5,6,8,11
            Sindelli – Manisa Kazası. Karkın Boyundan Mukataa Bazdaran Yörükleri, Karkın Boyundan Tura Hoca Ellici Yörükleri, Çunkar(Türkmendirler)Boyundan Yund Dağı Ellici Yörükleri yerleşikti.2,11
            Sir Karaca Köyü – Belen Nahiyesi. Tatar Cemaati yerleşikti.5
            Sivrice Mevkii – Saru Çam Köyü bağlısı – Doğanhisar Nahiyesi.2
             Sobı-u, Sofu-lar, Ördek, Tok Sayrı, Çöp. Çopi (Alibeyli) Köyü – Gördük Nahiyesi. Manisa Nahiyesi. Belen Nahiyesi(Geniş bilgi için bakınız; Alibeyli Köyü-Beldesine)1,2,3,4,5,6,8
           Sofu Deresi Köyü – Kestel Nahiyesi.1 (Akhisar- Marmara’ya da yazıldı)
            Sofuluca Çiftliği (Köyü) - Manisa. Ali Beyli, Gökcesu Nehri ve Akhisar’ giden Ulu Yol arasında Sarı Ahmet Paşa Vakfı mülkündeydi.3
            Sükuti Köyü – Belen Nahiyesi.3
             Şatırlar Köyü – Palamud Nahiyesi. Belen Nahiyesi.3,4,8
             Şamlı=Şamlu(Cafer Ağa Çiftliği)Köyü – Belen Nahiyesi. Karkın Boyundan Ellici Resüller Yörükleri yerleşikti. Adil Oba Köyü’nün 1 Km. batısında Cafer Kuyusu ve aynı adlı mevkii var. Çiftçilü Yöresinde de Şamlu=Şamiyan Cemaati yerleşikti.2,3,5,11
           Şeyh(Şeyhlü) Köyü – Gökçe Köyü bağlısı – Palamud Nahiyesi. Karkın Boyundan Tura Hoca Ellici Yörükleri, yerleşikti.2,3,5,11(Akhisar İlçesi Yerleşke Listesine de yazıldı.)
          Şeyh Zekeriya Çiftliği – Koca Kilise Köyü bağlısı. Manisa Nahiyesi.2   
              Şıhlar(Şeyhler)Tatarı Köyü– Belen Nahiyesi. Tatar-ı Basan Cemaati, Kıpçak Boyundan Banyan Tatarları-Mukataa Yörükleri yerleşikti.4,5,11
            Şirmend=Şir-Merd(İmer) Köyü - Çiftçilü Köyü bağlısı - Manisa Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Kızık Boyundan Urban-ı Çelebi Taifesinden Kırcalar Yörükleri, Sipahizadeler ile devecilikle uğraşan iki hane Buğurcu Yörüğü, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Mukataa Bazdaran Yörükleri, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane  Saruhan Yörükleri, Sağırlar Yörük Cemaati yerleşikti. Irmak kenarındaydı. Sık sık su basardı. Köyde Hacı Hasan Camisi vardı.1,2,3,4,5,11  Bu ve diğer kayıtlara göre; Şirmend Köyü’nün, Günümüzdeki Çerkez (Yeni) Mahmudiye Köyü veya çevresinde olduğu kanaatine varılmıştır.(Bkz; Toy Yusuflu)9(Manisa Merkez İlçesi Yerleşke Listesine de yazıldı.)
            Taş Dibi Köyü – Belen Nahiyesi. Ak Kocalı Aşireti.3,8
            Taşlıburun’da İncirlik Mevkii – Heybeli Köyü yakınında – Belen Nahiyesi.3
            Tatar(Yılmaz) Köyü – Manisa Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Karkın Boyundan Yenişehir Ellici(yan) Çanşa(Ovacık) Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Resüller Yörük Cemaati yerleşikti. Türk Kurtuluş Savaşında Yunanlılara karşı üstün başarı sağladıkları için bu köylere “Yılmaz” adı verilmiştir. 1956 Yılında doğu bitişiğindeki Saruhanlı Bucağı ile birleştirilerek Saruhanlı İlçesi oluşturulmuştur.3,4,5,8,11 Kebir ve Sağir adlı iki adet Tatar Köyü vardı. Tatar Köyü 1688 Yılında Bölükbaşılar(Uydurma Yeniçeriler)tarafından soyuldu. Yılmaz adını alan Tatar-ı Kebir olmalı.3,6,9,11
Tatarlar( Bkz; Cabariş Bey Köyü-Tımarı)Köyü(S) – Manisa. Belen Nahiyesi. Burada Şeyh İshak-ı Rumi Zaviyesi ve Cabariş Vakıf Çeşmesi Vardı. Ulu yol ve Göksu çayı kenarındaydı.3,9
Tatar Ocağı Köyü – Belen Nahiyesi. Köyde Piri Dede Zaviyesi vardı. Günümüz Nuriye ve Lütfiye Beldeleri cıvarındaydı.3,8
              Tepe Ağıl Köyü-Mevkii – Çerkez(Yeni)Osmaniye Köyü bağlısı - Palamud Nahiyesi. Belen Nahiyesi.3,8
Tirkeş Köyü – Palamud Nahiyesi. Belen Nahiyesi.4,8
Tiyenlikebir(Tiyenli)Köyü- Belen, Marmara.4
Toy Yusuflu Mezraası- Köyü – Manisa Nahiyesi. Palamud Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Sipahizadeler, Mukataa Yörükleri, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Ellici Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhanlu Yörükleri, Bayramşa Yörük Cemaati, Önce Kızık Boyundan Yund Dağı Yörükleri Taifesine sonra da Karkın Boyu Karaca Yörükleri Taifesine bağlı olan Osmanlar Yörük Cemaati, Ellici Tura Hoca Yörük Cemaati yerleşikti. Mezraa iken Çiftçilü Köyüne bağlıydı. Köy iken, Ilgunlu ve Şirmend’e yakın Ilgınlu Ormanı(Korusu) buraya bağlıydı. Ilgunlu Korusunda Koyuneri Taifesi işgalci oldu. Ilgunlu Korusunda Çugalar Cemaati, Kızık Boyu’ndan Ellici Yund Dağı Yörüklerine bağlı Ellici Çobansa Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. Yine; Bekmezci Kumu, Raziyane(İnce Karaağaç) adlı yerler ile Balaban Geçidi bu köyde idi. Toy Yusuflu Köyü, 989/1581 Yılında 412.000 akçe bedelle Durmuş Oğlu Hızır adlı sipahiye mukataaya verildi.2,3,4,5,6,7,11
Tunç(Toyca) Havlu(Kara Sevinçlü)Köyü – Manisa Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Zeamet hissesiydi. Yere Giren Köyü’ne yakındı.1,2
Tuz Tepe Mevkii – Saru Çam Köyü’nde – Doğan Hisarı Nahiyesi. Manisa Nahiyesi. Bu mevkide zaviye vardı. (Bkz; Saru Çam Köyü)1,2,3,4,5,8
Ulu Yol – Manisa’dan Akhisar yönünde Eski İstanbul yolu.3
Umur Beylü(Geri, Bacılı, Yahya=Yahyalı, Bahşlu=Bahşilu) Köyü – Manisa Nahiyesi. Belen Nahiyesi.(Bkz; Geri Köy) Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Kırcalar Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Mukataa Yörükleri yerleşikti.1,2,3,4,5,6,11
Uzunca Köyü – Belen Nahiyesi.3
Viran Pınarı Suyu – Aydınlar Köyü’nde – Doğan Hisarı Nahiyesi.2
Yağlılar Köyü- Belen Nahiyesi.4
Yahyalı(Kesiri)=Yahya Köyü(Bkz; Umurbeylü ve Geri (Kesiri?) Köyleri) – Belen Nahiyesi. Palamud Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Urban-ı Çelebi Taifesinden Kırcalar Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kırcalar Yörük Cemaati yerleşikti.1,2,3,4,5,6,11
              Yahşi Çiftliği(Yahşilü Köyü)- Papaslı Köyü bağlısı, Manisa Nahiyesi. Karkın Boyundan Mukataa Bazdaran Yörükleri, Kızık Boyundan Sakar Öküzlü Ellici Yörükleri yerleşikti.3,11
Yapaklı Köyü – Belen Nahiyesi.4
 Yayalu Çiftliği – Koca Kilise Köyü bağlısı – Manisa Nahiyesi. Belen Nahiyesi. 1,2,5,
                Yayuklu Köyü – Belen. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
              Yeni Beylü Köyü(S) – Yengi Nahiyesi.10 Kozluca Mezraası bu köye bağlıdır. Saruhanoğlu İshak Bey, Kozluca Çiftliğini Ahi Yunus’a vakfetmiştir. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Eymür Boyundan I(a)şıklar Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.11 Kılcanlı Köyü ile Kozluca Köyü birleştiğine göre1,2,3 birbirine yakındılar.9 17.Yüzyılda Belen Nahiyesi’ne bağlıdır.6          1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12 (Turgutlu İlçesi listesine yazıldı. Bkz.Ahi Yunus Çiftliği)
             Yeni(Çerkez)Osmaniye Köyü – Palamud Nahiyesi.4,8
            Yenice Köyü – Belen Nahiyesi. Saru Çam Köyü yakınında. Halıtlı Köyünün 2 Km.kadar Kuzeyinde. Emir Buhari Vakfı reayası yörükler yerleşikti.3,4,9,10 1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12       
Yere Giren Köyü – Yengi Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Tunç Havlu(Kara Sevinçlü)Köyü yakınındaydı. Köşk Pınarı Köyü’ne bağlı Çamurluca(Cimri Yakub) Mezraası da buraya yakındı. Cuğa ve Sakal Yörük Cemaatleri, Ellici Yörük Cemaati, Tatar-ı Basan Cemaati, Ellici Çanşa Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,2,3,5,11  1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12   Bu ve diğer verilere göre; Yere Giren Köyü, günümüz Nuriye Beldesi (Eski, Burun Viran) yakınlarındaydı. Yere Giren(Elifinkuru, Kum=Kuru Çay)Nehri ile ilgili olmalı.9
Yere Giren Nehri – Manisa Nahiyesi. Belen Nahiyesi.1 (Bkz; Elifinkuru)
Yılgun(Bkz; Ilgun)Köyü – Belen Nahiyesi.4 Günümüz Selimşahlar Köyü yöresindeydi.9
Yılmaz(Tatar)Köyü-Mahallesi – Palamud Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Ellici Çanşa(Ovacık) Yörükleri yerleşikti. 3,4,5,7,8 Eski Tatar-ı Kebir Köyü. 1956 Yılında Saruhanlı Bucağı ile birleşerek Saruhanlı İlçe Merkezi oldu. İlçe Merkezi’nin batı bölgesi  Yılmaz Mahallesidir.9
Yitilmiş(Yetilmiş) Oğlu(Nablo) Köyü(S) – Palamud Nahiyesi.3,10
Yunuslu Köyü – Doğan Hisarı Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Gümülcelü Mezraası(Günümüzde Gümülceli Köyü var) buraya bağlıydı. Bir değirmeni ve iki çeltik dingi vardı. Yunuslu Köyü’ndeki İmadoğlu Değirmeni’nin 16.yy.daki yıllık vergisi 80 akçeydi. Karkın Boyundan Özlüce-Karaça(c)yan Yörükleri 1,2,11
Zekeriya Çiftliği – Koca Kilise Köyü’ne bağlıydı – Palamud Nahiyesi.2
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum