Nurullah ERTUĞRUL

Nurullah ERTUĞRUL

[email protected]

SARUHANLI İLÇESİNDE (BELEN NAHİYESİ) TESBİT EDİLEBİLEN TARİHİ YER ADLARI-I

20 Nisan 2022 - 15:11 - Güncelleme: 22 Nisan 2022 - 09:29

SARUHANLI İLÇESİ’NDE(BELEN NAHİYESİ)TESBİT EDİLEBİLEN TARİHİ YER ADLARI-I
     (Not: Metinler içinde yer alıp da gözden kaçtığı için buraya yazılamayan yer adları var olabilir.)
          Abbak=Appak=Apak Köyü -  Saruhanlı Bucağı.4 Abbak Köyü’nün Kuzeyinde Emiroğlu adında bir köy vardı. Emiroğlu Köyü 1945 Yılı ve öncesinde dağıldı. Dağılan Emiroğlu Köylülerinin bir kısmı 1945 Yılında günümüz Abbak Köyü’nü, diğer kısmı da aynı yılda ve aynı yörede Koyuncu Köyü’nü kurdu. (Bu bilgi,2014 Yılında 70 yaşlarında olup Manisa Merkezde oturan Emiroğlu Köyü’nden Emekli Mali Müşavir Eyüb Uğurlu’dan alındı.)
            Adil(İdil)Obası(Simar=Simad=Semave=Simav) – Manisa Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Palamud Nahiyesi. Günümüzde aynı adı taşıyan köyün 1 Km. batısında bilezikli yapıda Cafer Kuyusu’nun olduğu yerdeymiş. Köy içinde Osman Dede Yatırı var. Bozkuş Reayası(Germiyan Ümerasından komutan“Bozkuş”vardır. Kızık Boyu’ndan Ellici Yund Dağı Yörüklerine bağlı Ellici Çobansa Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri Sipahizadeler yerleşikti.1, 3, 4, 5, 6, 8,11 1595-1617 Yıllarında 13 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12     
           Ağaç Mezraası – Ali Beylü Köyü bağlısı – Manisa Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Zeamet hissesi.2
          Ahi Yakub Çiftliği(S) – Arslan Bey(Konurcalı) Köyü bağlısı – Doğan Hisar Nahiyesi. Belen Nahiyesi.1,3
          Akca Gedik Köyü – 1940-1950 Yıllarında Çaltepe Köyü Cıvarında yıkıntısı vardı.4
          Akça Kilise Köyü – Belen Nahiyesi. Çağa Dağı’nda.4
          Alacalar Köyü - Belen Nahiyesi. Gümülceli Köyünün 2 Km.Kuzey Doğusunda. Kızık Boyundan Karacalar Yörükleri, Karkın Boyundan Karacalar Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataalı Saruhan Yörükleri, Kırcalar Yörük Cemaati yerleşikt.1,3,4,5,10,12
          Ali Beylü (Sobı-u, Sofu-lar, Ördek, Tok Sayrı, Çöp. Çopi) Köyü – Gördük Nahiyesi. Manisa Nahiyesi. Belen Nahiyesi.  Marmara Nahiyesi Hyrcanis Antik Kenti. Sasa Bey Oğlu Calabverdi’nin Manisa Merkez Nahiyesinde mülk köyü idi. Sultan Paşalu Bey tarafından evlatlık üzere temlik edilmişti. Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Kızık Boyundan Sakar Öküzlü Ellici Yörükleri, Önce Kızık Boyundan Yund Dağı Yörükleri Taifesine sonra da Karkın Boyu Karaca Yörükleri Taifesine bağlı olan Osmanlar Yörük Cemaati, Mukataa Yörükleri, Sağırlar Yörük Cemaati, Yoklular Yörük Cemaati, Ellici Kara Ahmet Yörük Cemaati, Borlu Yörükleri, Menye Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti. Lala Cafer Bey Hassı. Çukuryurt Mevkiinde Sakaroba, Örentepe Mevkiinde de adı bilinmeyen köy yıkıntıları var. Dağ üzerinde kale yıkıntısı var.1,2,3,4,5,6,8,11,12   12 Ekim 1613 Tarihinde, Cuma Günleri Pazar kurulmasına dair hüküm verilmişti.(Emecen; 1989,sf:269) 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı. (Marmara İlçesi Yerleşke Listesine de yazıldı.)
          Ali Beylü Korusu – Şarabdar Köyü’nde – Gördük Nahiyesi1
          Arpalı(Burhaniye, Lütfiye)Köyü – Belen Nahiyesi.3,4
          Arpadere Köyü – Saruhanlı Bucağı-Manisa.8
          Arslan Bey(Kokurca-lık=Konurcalu)Köyü(S) – Doğan Hisarı Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Ahi Yakub Çiftliği buraya bağlıydı.1, 3, 10
          Asar Tepe Köyü – 1940 Yılı öncesinde Çaltepe Köyü yakınlarındaydı.(Ç. Uluçay, SOVEDV-1 sf:37)
          Aydınlar Köyü – Manisa Nahiyesi. Palamud Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Ellici Tura Hoca Yörükleri, Ellici Yörükleri, Önce Kızık Boyundan Yund Dağı Yörükleri Taifesine sonra da Karkın Boyu Karaca Yörükleri Taifesine bağlı olan Osmanlar Yörük Cemaati, Karkın Boyu Karaç(c)ayan Yörükleri, Gülekler Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri yerleşikti. Çağlayık Pınarında 6 kile, Viran Pınarında 1 kile, Kavakdere Pınarında 1 kile pirinç ekiliyordu1,2,4,5,8,11
          Ayık Süryan Köyü – Belen Nahiyesi. 1317/1899 Yılında köy camisi yeniden yapılmış.3
          Azimlı Köyü – Saruhanlı Bucağı Manisa.4,8   
          Babasuluk(S)(Papaslık, Hocalı, Halit Paşa)Köyü(S) – Belen Nahiyesi. 4 (İ.Gökcen; Saruhan Köyleri 1950, sf:44) Mukataa Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Sağırlar Yörük Cemaati yerleşikti.5,11
         Bahşilu=Bahşlu=Bacılu (Yahya, Geri, Umurbeylü)Köyü – Manisa Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Kara Bahşi adlı bir cemaat vardır. Kırcalar Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Ellici Sakar Öküz Yörük Cemaati yerleşikti.1,2,3,4,5,6,11
           Bahadır(lu?) (Memiler) Köyü –, Belen Nahiyesi. Palamud Nahiyesi. Manisa Nahiyesi. Halep’ten gelen Arab olmayan Urban-ı Buğurcular Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Mukataa Bazdaran Yörükleri, Karkın Boyundan Karacayan Yörükleri, Kızık Boyu’ndan Ellici Yund Dağı Yörüklerine bağlı Ellici Çobansa Yörük Cemaati, Doğancı Yörükleri, Osman Kethuda Bin Yunus Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Sıddık(Sadık)Şeyh Buğurcuyan Urbanı Yörükleri, Bahadırlu Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti. Adı geçen Bahadır Köyü, günümüzdeki Bahadır Köyü’nün 7-8 Km. kuzey batısındaydı. Mirliva zeameti iken padişah ve şehzade hassı ile tımar hisseleri oldu. 1581 Yılında Manisa Muradiye Külliyesi giderleri için tahsis edilmiştir. Geriye kalanı da sipahilere ayrılmıştır. 2, 3, 4, 5, 8,11
          Baha Sindel Köyü – Saruhanlı Bucağı Manisa.8 Sindel Baba Zaviyesi ve eski Bahadır Köyü’nü işaret eder gibidir.1946 Yılına kadar bu adın taşınması önemlidir. Sindel Baba Zaviyesi bu yöredeydi.9
         Balta (Halilce) Köyü – Manisa Nahiyesi. Palamud Nahiyesi. Mukataa Yörükleri, Ellici Yörükleri, Karaca Yörükleri, Kızık Boyu’ndan Ellici Yund Dağı Yörüklerine bağlı Ellici Çobansa Yörük Cemaati, Tura Hoca Yörük Cemaati yerleşikti. Değirmeni vardı.1,2,5
             Baluklu Köyü – Belen Nahiyesi. Mukataa Yörükleri yerleşikti.5 
            Balabanlu(Bektaşlu) Köyü(S) –Balabanlu=Ahmet Paşalu=Tilkiköy bağlısı. Manisa Nahiyesi. Yoncalar Ellicilerinden Conkara Yörük Cemaati, Sipahizadeler, Mukataa, Ellici ve Doğancı Yörükleri, Bayramşa Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Süleymanlu Mukataahane Yörükleri yerleşikti.1,2,5,6,8,11
          Balaban Geçidi – Saruhan Yörükleri Köyü kurbindeki(yakınında)Ilgın Ormanı’nın kuzey sınırındaydı.3 Düz arazide, geçit durumu ancak dere- çay üzerinde olmalıydı.9
            Bazerganlu(Bezirğanlı) Köyü –  Manisa Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Bazerganlu Yörükleri. Karkın Boyundan Çanşa Ellici Cemaati-Saruhan Yörükleri, Çanşa Ellicileri. Çanşa Ellicilerine bağlı Ballı Obası Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Ellici Resüller Yörükleri, Tatar-ı Basan Cemaati, Karkın Boyundan Özlüce-Karaça(c)yan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. Manisa Kalesi Muhafızlarına tımar tahsisliydi. Küçük Şamlu Mezraası bu köye bağlıydı. Balık Dalyanı vardı.1,2,4,5,7,11
         Bazarlu Köyü – Belen Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane  Saruhan Yörükleri, Tatar-ı Basan Cemaati yerleşikti.4,5,11         
          Bedeller(Abdihoca)Mahallesi – Halit Paşa(Babasuluk) bağlısı – Saruhanlı Bucağı Manisa.4,8
            Beğ-i Beylü Köyü – Tatar-ı Basan Cemaati, Sağırlar Yörük Cemaati yerleşikti.5
          Belen I(A)şık Köyü – Palamud Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
         Belen Köyü – Belen Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
            BELEN(Büyük Belen-Arıbelen)(S): (Lamyana?antik kenti)Kaza-Nahiye Merkezi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kıpçak Boyundan Banyan Tatarları-Mukataa Yörükleri, Kızık Boyu Yund Dağı Ellicilerinden Saruhan Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Döğerler Yörük Cemaati, Kasablar Yörük Cemaati, Sakallı Yörük Cemaati, Keçilü(Bey)ler Yörük Cemaati, Hüseyinler Yörük Cemaati, Karayağcı Aşireti, Sivrikülah Tahtacı Aşireti, Ozancı Aşireti, Otamışlar Cemaati, Akkocalı Yörük Aşireti, Şamiyan Yörükleri, Sağırlar Yörük Cemaati, Selçik Hamzası Yörük Cemaati yerleşikti. Belen dede Zaviyesi vardı.1,2,3,4,5,6,10,11
            Beypınarı Köyü – Belen Nahiyesi. Marmara Nahiyesi.4
            Beyce Köyü – Belen Nahiyesi. Mukataa Yörükleri yerleşikti.5
            Bozkır Köyü – Belen Nahiyesi.3   
            Börekcioğlu(Bilgi için bakınız Hacı İbrahim, Kebece)Köyü(S) – Gördük Nahiyesi. Palamud Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Ellici Yörükleri.  Sofu Sevindik Zaviyesi. Hacı İbrahim Zaviyesi.1,2,3,4,5,10
           Burhan=Burhaniye(Lütfiye, Arpalı, Naiblü)Köyü(S) – Belen Nahiyesi. Palamud Nahiyesi. Manisa Nahiyesi. Önce Kızık Boyundan Yund Dağı Yörükleri Taifesine sonra da Karkın Boyu Karaca Yörükleri Taifesine bağlı olan Osmanlar Yörük Cemaati, Bazdaran Yörük Cemaati yerleşikti.3,4,5,8 25.04.2017 Günlü Büyükşehir “Eski Manisa Resimleri Sergisi”nde resmi vardı.
           Burun Ören Fener Köyü – Belen Nahiyesi.3
           Burun Viran(Nuriye) Köyü – Manisa Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Sarı Ahmet Paşa Vakfı Mülkü idi. Bu vakfın çeltik değirmeni vardı. Kasablu ve Kum Köyleri buraya bağlıydı. Bayramşa Yörük Cemaati yerleşikti. 1,2,3,4,8,10   1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12     
              Burun Nehri – Gülnos Nahiyesi.1Burun Viran(Nuriye Beldesi)Köyü ile Burhaniye-Arpalı(Lütfiye Beldesi)Köyü arasındaki değirmenin olduğu (Sarıkız Su Pompaları arasında) çay olmalı.9
           Büyük Geri Köyü – Belen Nahiyesi.4 Selimşahlar ve Tekeliler Yerleşkelerinin bulunduğu yörede ve Ilgın Korusu yakınında olmalıydı. Çünkü Seydi Obası Köyü yöresinden doğan ve Selimşahlar Beldesi ile Tekeliler Köyü yöresinden geçerek Gediz Nehrine karışan ırmağın adı“Kızıl Geri Çayı”dır.3,9
           Büyük Kılcanlu Köyü – Manisa Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Kılcanlu Mezraası buraya bağlıydı. Gediz Nehri sularının bastığı ılgınlığı vardı.(Ilgın: Kumsalda, uzun ömürlü, çok gövdeli, kısa boylu ağaçtır) Padişah hassıydı. Bağlısı Kılcanlu Mezraası ile Kozluca Köyü birleşti.1,2,3(Bkz; Kozluca)
           Büyük Tatar (Bkz; Tatar-ı Kebir) – Belen Nahiyesi.4,5
           Cabariş Bey(Çaparic) Tımarı-(Tatarlar) Köyü(S) – Belen Nahiyesi. Manisa – Akhisar(İstanbul’a giden Ulu Yol) Yolundaydı. Bu Köyde Gökçe Su yanında İshak-ı Rumi’nin 1381 Miladi yılı ve öncesinde camisi vardı. Ulu Yol’dan gelip geçenler için vakıf çeşmesi vardı.3 Verilere göre;  günümüzdeki İshak Çelebi Beldesi’nin doğusunda Gökce Su ile Kum Çayının birleştiği noktada olduğu anlaşılıyor.9
           Cafer Ağa(Şamlu Köyü) Çiftliği – Belen Nahiyesi.3
           Cafer Kuyusu – Belen Nahiyesi. Adil Oba Köyü’nün eski yerleşim merkezinde.2,3,4
           Cimri Yakub(Çamurluca)Mezraası – Köşk Pınarı Köyü bağlısı – Manisa Nahiyesi. Yengi Nahiyesi. Yere Giren Köyü’ne yakındı.1,2
            Conkara(Çunkara)Kebir ve Conkara Sağir Köyleri - Belen Nahiyesi. Gediz Köprüsü aşağısında, Gediz Nehri’nin eski ve yeni yatağı arası ile çevresindelerdi. Belen ve Yund Dağı Nahiyelerine bağlı yerleşkelerde Conkara Yörükleri yerleşikti.1,4,5,6,7
           Cuma Yurdu – Belen Nahiyesi. Karaosmanzade Ataullah Oğlu Hacı Osman burada suyolu yaptırdı.3
            Çağa Köyü – Belen Nahiyesi. Çağa(Çaka) Dağında Şeyh Sinan Zaviyesi vardı. Saruhan Bey’in Çuğa Bey adlı kardeşi vardı. Çuğa Yörük Cemaati, Mukataa Yörükleri yerleşikti.2,3,4,5
            Çağlayık Pınarı- Aydınlar Köyü’nde – Doğan Hisarı Nahiyesi.2
            Çakmaklı(Akkocalı) Köyü – Belen nahiyesi.3
            Çal Dağı – Belen Nahiyesi.2
            Çal Tepe Köyü – Belen Nahiyesi.3,8Doğan Hisarı Nahiye Merkezi’nin kuzey sınırındaki köy.9
            Çamlıyurt(Cinbaşlar)Köyü-Belen Nahiyesi.4
            Çamurluca(Cimri Yakub)Mezraası-Köyü – Köşk Pınarı Köyü’nün batısında ve bağlısı – Belen Nahiyesi. Su Sığırı (manda) ve karasığır yetiştiriciliği yapılıyordu. 2
            Çaparıca(Çaparlar) Köyü – Manisa Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Develi Köyü buraya bağlıydı. Halit Paşa yakınındadır. Kemaloğlu(Korkud)Köyü-Çiftliği buradadır.1,2,4 Çaparıc Tımarı ile ilgisi olabilir.9
             Çar Hoca Köyü – Gökce Köyü bağlısı – Palamud nahiyesi.2,3
             Çataklu Köyü – Korkud Köyü bağlısı – Manisa Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Sipahizadeler ve Karaca haneleri.1,2
Çepni Harmandalı(Yobaz Harmandalı) Köyü – Saruhanlı Bucağı.4,8 05.12.1989 tarih ve20363 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 29.11.1989 Tarih ve 36364 Sayılı Karar ile Çepni Muradiye ve Çepni Harmandalı köyleri birleştirilerek Dilek Beldesi oluşturulmuştur.
Çepni Muradiye Köyü – Saruhanlı Bucağı.8 (Bkz; Çepni Harmandalı Köyü)
Çerkez Osmaniye(Yeni Osmaniye) Köyü – Palamud nahiyesi.4,8
Çınaroba Köyü(Molla Mehmed Köyü) – Belen Nahiyesi. Bünyesinde Molla Mehmet Mahallesi var.3,8
Çiftçilü (Temsilen Karaağaçlı)Köyü – Manisa Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik- Ellici Saruhan Yörükleri Cemaat-i Şamiyan (Şamlu Cemaati) yerleşikti. Dönmezler, Hatun, Şirmend Köyleri ile Gürcü, Toy Yusuflu, Balatcık ve Karaağaçlı Mezraaları buraya bağlıydı. Padişah hassı iken şehzade hassı oldu. Saruhanoğlu Hızır Şah, Şeyh İlyas Oğlu Bayezid’e buraya bağlı Karaağaçlı Çiftliğini vakfetti.1,2,3,4,11(Bakınız; Karaağaçlı)(Manisa Yerleşke Listesine de yazıldı.)
       Çobanlu Köyü – Gökçe Köy bağlısı – Palamud Nahiyesi. Gülnos Nahiyesi. Karkın Boyundan Mukataa Bazdaran Yörükleri, Önce Kızık Boyundan Yund Dağı Yörükleri Taifesine sonra da Karkın Boyu Karaca Yörükleri Taifesine bağlı olan Osmanlar Yörük Cemaati yerleşikti.1,2,3,5,11
         Çuğa Dağı- Belen Kazası-Nahiyesi. Bu dağda Şeyh Sinan Zaviyesi vardı.Karkın Boyundan Mukataahane yörükleri yerleşikti.3,11
         Çullu Görece Köyü – Belen Nahiyesi.(Lesnedda antik kenti)Çullu Cemaati.5,8
         Depecik Köyü(S) – Manisa Nahiyesi. Çanşa Nahiyesi. Doğanhisarı Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Önce Kızık Boyundan Yund Dağı Yörükleri Taifesine sonra da Karkın Boyu Karaca Yörükleri Taifesine bağlı olan Osmanlar Yörük Cemaati, Yıva Boyundan Ellici Bahşişler Yörük Cemaati, Sipahizadeler, Kızık Boyu’ndan Ellici Yund Dağı Yörüklerine bağlı Ellici Çobansa Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,2,5,11 Günümüzde de Hacı Rahmanlı Beldesi’nin batısında Tepecik Köyü var.9
        Depecik ve Kıranca(S) (Günümüzdeki Hacı Rahmanlı Beldesi)Köyleri(Bakınız; Hacı Rahmanlı Köyü) – Palamud Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Bu iki köy birleşmiş ve Hacı Rahmanlı Köyü adını almıştır. 10 ölçek pirinç ekimi yapılan Doğan Hisarı Deresi Mezraası ile Oda Düşen Mezraası bu köye bağlıydı. Hacı Rahman adlı hayırseverin 931/1525 Yılında buraya cami yaptırmasıyla Hacı Rahmanlı adını aldı.1,2,3,11
 Değirmen Deresi Köyü – Belen Nahiyesi. Çakal Aşireti.5
 Develü(Yeni Develi)Köyü – Manisa Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Çaparıca=Çaparca Köyü’ne bağlıydı. Karkın Boyundan Mukataa Bazdaran Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Sağırlar Yörük Cemaati yerleşikti. Nebi Bey adında bir şahsın elinde bin dönümlük çiftlik vardı.2,5,8,11 Günümüz Develi Köyü Eski Develi Köyü’nden gelenlerce kurulmuştur.9
 Develü(Eski Develi-Karayağcıdeveli) – Manisa Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Sarkınlu Köyüne bağlıydı. Bazdaran Yörük Cemaati, Mukataa Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Sağırlar Yörük Cemaati yerleşikti.2,4,5,11
 Dilek Beldesi(Bkz; Çepni Harmandalı ve Çepni Muradiye) – Saruhanlı Bucağı8 - İlçesi.
 Dindarlu Köyü – Palamud Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Hüseyinler Cemaati.4,5
 Derzilü Köyü – Belen Nahiyesi.4
 Doğan Hisar Deresi Mezraası – Depecik-Kıranca=Hacı Rahmanlı bağlısı – Belen Nahiyesi1,2,3
            DOĞAN=TOĞAN HİSAR - Nahiye Merkezi – Kalemli Köyünden Gökbel Köyüne giderken yolun sağındaki tepede, Doğan Hisar Kalesi vardı. Nahiye Merkezi burasıydı. 1940 lı Yıllarda Çaltepe Köyü yakınlarında yıkıntısı vardı. İğdir Boyundan Doğan Hisar Yörükleri, Karkın Boyundan Özlüce-Karaça(c)yan Yörükleri yerleşikti.1,2,3,4,5,11   1595-1617 Yıllarında 6 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12    2014 Yılı itibariyle kaleye ait izler belirgindir.9
           Doğan Hisarı Korusu – Manisa Nahiyesi. Belen Nahiyesi.1 Doğan Hisar Deresi ve Doğan Hisar Korusu; Doğan Hisar Nahiyesi’nin merkezi olan Doğan Hisar Kalesi’ne yakınlığından dolayı bu adları almış olmalıdır. Doğan Hisar Kalesi, Kalemli Köyü’nden Gökbel Köyüne çıkarken yolun ortasında ve doğu kenarındaydı.9
          Doğarlar Köyü – Belen. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
          Dökmeciler Köyü – Belen Nahiyesi.4
          Dönmezler Köyü – Belen Nahiyesi. Günümüzde yoktur. Olduğu yer Karaağaçlı Beldesi’nde bir bağ mevkiidir. Bozkuş Reayası yerleşikti. Âşık(Işık) Yahya Zaviyesi vardı. 1068/1658 Yılında Sarıca Eşkıyası’nın zulmüne uğradı.3,4,5,6
         Dündar(Keri=Geri, Umurbeylü, Bahşlü, Bacılu, Yahyalu)Köyü – Manisa Nahiyesi. Yengi Nahiyesi. Belen Nahiyesi.1,2,3,4,5,6  (Bkz; Geri Köy)
         Emre(Ömerli) Köyü – Gökce Köy bağlısı – Palamut Nahiyesi.2
         Erkend=Erkenud Köyü – Manisa Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Çanşa Nahiyesi. Kara Umur, Papaslık, Kızılca Havlu adlı yerleşkeler buraya bağlıydı. Günümüzde Ali Beyli Beldesi’nin Kuzeydoğusunda bir mevki olarak adıyla yaşar. Ali Beyli Beldesi’nin kuzeyinde, doğudan batıya doğru uzanan ovada akan çayın adı “Ergene”dir. Yıva Boyundan Ellici Bahşişler(Ömerler) Yörük Cemaati yerleşikti.1,2,3,11 Köy adının ırmak adında yaşadığı görülmektedir.9
            Elifinkuru (Kuru Dere, Kum Çayı)Çayı  - Belen Nahiyesi. Gördes Çayı’nın aşağı çığırı. Çoğu zaman kurur ve Gediz Nehrine ulaşamaz. Bu olay yere giren diye tanımlanmış olmalı ki; yöresinde, Yere Giren Köyü vardı.2,3
            Emiroğlu Köyü – Palamud Nahiyesi 8 Günümüzdeki Abbak Köyü’nün kuzeyindeydi.1945 Yılı ve öncesinde dağıldı. Köylünün bir kısmı güneye göç ederek Abbak köyünü kurdular. Bir kısmı da buraya yakın Koyuncu Köyünü kurdular.(Bu bilgi, Emiroğlu Köyü nüfusuna kayıtlı 2018 Yılında 65 yaşında Emekli Mali Müşavir Eyüb Uğurlu’dan alındı.
            Esirettin Baba Köyü(Muhtemelen İzzettin Köyü)(S) – Belen Nahiyesi. Mukata Yörük Cemaati yerleşikti.5
           Eynel Köyü  - Manisa Nahiyesi. Günümüzdeki Nuriye Beldesi’nin yakınındaydı. Güvenlik olmayışından dolayı 1117/1705 Yılında dağıldı.3,4.
Firuzlu Köyü – Manisa Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Palamud Çayı’nın sellerle taşan su baskınla rından zararlar görüyordu. Askeri Doğancı Tımarı’na tahsis edilmişti. Karkın Boyundan Özlüce-Karaça(c)yan Yörükleri yerleşikti.1,2,5,11 Palamud Çayı kenarında su taşkınlarına uğraması, bu köyün Kayışlar köyü ile Dilek Beldesi cıvarında olduğunu göstermertedir.9 1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12     
Geğin(Keri, Dündar)(Bkz; Geri Köy ve Umurbeylü Köyleri)Köyü – Yengi Nahiyesi.1,2,3,4,5,6
     Gençlü Köyü – Palamud Nahiyesi. Karkın Boyundan Karacayan Yörükleri yerleşiti.11
Geri Dere Köyü(Dereköy) – Manisa.4,8 Kızıl Geri Çayı ile ilişkili olmalı.9
Geri Köyü(Bahşilu=Bahşlu=Bacılu, Yahya=Yahyalı, Umur Beylü)Köyü – Yund Dağı Nahiyesi. Manisa Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Günümüzdeki Selimşahlar Beldesi ile Tekeliler köyü yöresinde ve eski Ilgın Korusu yakınında olmalıydı. Bu köyün üç adı daha vardı. Bunlar: Çamlu, Tahtalı ve Kuşlu’dur. Kartalcıoğlu Eşkiyası soydu. Tımar iken Lala Cafer Bey Hassı oldu. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kırcalar Yörük Cemaati, Sipahizadeler, Sağırlar Yörük Cemaati yerleşikti.1,2,3,4,5,6,11 (Geri: Öküz ve manda ile çekilen kağnıların kanatları arasına saman taşımak için gerilen çuldur. Çul ise; keçi kılından eğrilen iplerle dokunan ve kilime benzer yaygıdır.)9
             Gökçe Köy – Palamud Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Tura Hoca Ellici Yörükleri, Kızık Boyu’ndan Ellici Yund Dağı Yörüklerine bağlı Ellici Çobansa Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Karaçayan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri, yerleşikti. Şeyh, Çobanlu, Ömerli, Salihlü, Çar Hoca Köyleri ve Kıran Mezraası bu köye bağlıydı. Biri çeltik dingi olmak üzere iki değirmeni vardı. Köyde Noktacı İlyas Zaviyesi vardı. Gökçe Köy 1688 Yılında Bölükbaşılar tarafından soyuldu.2,3,4,5,6,8,11   
            Gökseki Köyü – Belen Nahiyesi.3
            Gömeclü Köyü – Belen Nahiyesi. Kızık Boyundan Urban-ı Çelebi Taifesinden Kırcalar Yörükleri yerleşikti.4,5,11
                       Gözlet(Ali Bey =Hire) Köyü – Belen Nahiyesi.3,8 Günümüzde var olan Pınarbaşı(Hire Kırı) Köyü ile Gözlet(Ali Bey, Hire)Köyü birbirine komşu köylerdir. Ortak paydaları :  “Hire Dede “sidir.9                                                                       
                       Gözübüyükler Köyü – Belen Nahiyesi. Gözübüyükler Cemaati.1,4,5
           Gümülcelü Köyü-Yunuslu Köyü bağlısı –Yengi Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Buğurcu Yörükleri.1,2,4,8
           Gürcü Mezraası – Çiftçilü Köyü bağlısı – Belen Nahiyesi. Marmara Nahiyesi. Ellici Göde Yahşi Yörük Cemaati yerleşikti.2,5
           Hacı İbrahim(Börekcioğlu, Kebece)Köyü(S) – Belen Nahiyesi. Manisa Kazası. Hacı İbrahim Zaviyesi ile Sofu Sevindik Zaviyesi vardı. Ellici Yörükleri, Kızık Boyu’ndan Ellici Yund Dağı Yörüklerine bağlı Ellici Çobansa Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Urbanı-ı Çelebiler Taifesinden Kırcalar Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri, Tura Hoca Yörük Cemaati yerleşikti.1,2,3,4,5,10,11 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12     
           Hacı Musa Köyü – Belen Nahiyesi. Akkoca Aşireti yerleşikti.3,8
           Halilce (Bkz; Balta Köyü)Köyü - Manisa Nahiyesi. Palamud Nahiyesi.1,2     
            Hacı (Abdurrahman)Rahmanlı (Bkz; Depecik ve Kıranca) Köyü – Palamud Nahiyesi. Belen Nahiyesi. 931/1525 tarihli Hacı Rahman Camisi, birleşen iki köye yeni ad olmuştur. Karkın Boyundan Mukataa Bazdaran Yörükleri, Kızık Boyu’ndan Ellici Yund Dağı Yörüklerine bağlı Ellici Çobansa Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti. 1918-1922 Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlılar’ın fırlattığı 70-80 Cm. uzunluğundaki top mermisi bu caminin ikinci katı güney duvarına çakılmış ve patlamamış haliyle 2014 Yılı itibariyle durmaktadır. Köyün batısında Melengic Dede Yatırı var. Kırlar Mevkiinde de bir köy yıkıntısı vardır.2,3,4,5,8,11
            Hamırcılu Köyü – Belen Nahiyesi.4
            Hamuluca Çiftliği(Köyü) – Manisa Nahiyesi. Köşk Pınarı Köyünün batı sınırında Sarı Ahmet Paşa Vakfı mülkündeydi.3
            Hatıplar Köyü – Palamud Nahiyesi. Manisa Muradiye Külliyesi’ne vakfedilen köylerden.3,4,6,8
            Hatun Köyü(S)– Yengi Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Çiftçili’(Karaağaçlı)ye bağlıydı. Ellici Resüller Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Özlüce-Karaça(c)yan Yörükleri yerleşikti.1,2,5,11 
           Hatun Nehri - Manisa Nahiyesi. Belen Nahiyesi.1 “Hatun”adlı Köy ve Nehir arasında ilgi olmalı9
           Heybeli Köyü(Tepeköy) - Halitpaşa bağlısı – Manisa.4,8
           Hırıkırı=Hire Kırı=Hira Kırı(Pınarbaşı) – Belen Nahiyesi. Köyün güney batısıbda “Hırı Dede=Hire Dede” Türbesi var.3,8
            Hoca Ali köyü – Manisa Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Günümüzdeki Halit Paşa Beldesi’nde Kum Çayı yakınındaydı. Karaca Yörükleri, Karkın Boyundan Özlüce-Karaça(c)yan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,2,4,5,11  1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12     
            Hoca Köyü – Yengi Nahiyesi. Belen Nahiyesi.1,2 Günümüzde Saruhanlı İlçe Merkezi’nin 5-6 Km. kadar doğusundaydı.3,9  1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Hocalı(Babasuluğ)(S)=Papaslık, Halit Paşalı) Köyü – Belen Nahiyesi.(Çevresinde Agadheira ve Hyrcanıs antik kentleri var.) Eski Hocalı köyü, bugünkü Halit Paşa Beldesi’nin 7-8 Km. kuzeyinde ovadaydı. Anadolu Beylerbeyi adamlarından Kartalcıoğlu Eşkıyası tarafından 1065/1655 Yılında soyuldu. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.3,4,6,8,11
           Ilgun Korusu-Ormanı(S) – Belen Nahiyesi. Günümüz Karaağaçlı Beldesi’nin batısında eski Ilgunlu Köyü’ne bitişikti. Saruhanlı Köyü yanındaydı. Cuğa Cemaati ve Koyuneri Yörükleri bu koruda otlakçıydı, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.3,5,11(Manisa Yerleşke Listesine de yazıldı.)
           Ilgun(lu) Köyü(S) – Manisa Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Tımar ve zeamet hissesiydi. Kuriş Burnu Mezraası buraya bağlıydı.1,2,3,4 970/1562-1563 Tarihli Manisa Şer’iyye Sicil Defterine göre; Gökce Su üzerindeydi. Karkın Boyundan Ellici Meymunlar Yörükleri yerleşikti.5,11  1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12     
        Ilgun(Bkz; Yılgun)Tatarı Köyü(S)  – Belen Nahiyesi. Tatar Cemaati yerleşikt.4,5        
          İmer – Bakınız; Şirmerd Köyüne – Belen Nahiyesi.1,2,3,4,5
          İmrahor Mezraası – Palamud Nahiyesi. Doğan Hisar Nahiyesi. Sakarkaya Köyü’ne bağlı Karaca Burgos ile beraber kaydedilmiştir. Bu iki köy 1531 Yılında köy iken 1575 de mezraadır.1,2,4
         İshak Çelebi(Bakınız; Mihailli Köyü)Beldesi – Belen Nahiyesi. Palamud Nahiyesi. Doğacalu Aşireti yerleşik.3,4,5,7,8,11
         İsraildin Köyü – Belen Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum