Nurullah ERTUĞRUL

Nurullah ERTUĞRUL

[email protected]

SALİHLİ (ADALA VE SART) YÖRESİNDE TESBİT EDİLEBİLEN TARİHİ YER ADLARI: IV

18 Mayıs 2022 - 10:17

SALİHLİ (ADALA VE SART) YÖRESİNDE TESBİT EDİLEBİLEN TARİHİ YER ADLARI: IV


               SART(SARDEİ) : Lydia=Lidya Ülkesi-Devleti’nin Baş Kenti. Henüz sırları tam anlaşılamayan
büyük bir kale-akrapol ve kente ait devasa yıkıntılar. Dünyada ilk altın paranın icad edildiği yer. Fetih ve Türkleşmesi; Birgi’de kurulan Aydınoğlu Beyliği Dönemindedir. Türkler Döneminde Kaza-Nahiye Merkezi. Bu Kaza-Nahiye’de; Çepni Boyundan Danişmend İnebeylü Cemati Karesi Beyliği Kestel Kadılığında Mastura çevresinde kışlardı. Güvendik Oğlu Yörük Cemaati, Pir Mahmut=Şeyullah =Kürekciyan (Kürekçiler)= İsrailli Yörük Cemaati, İranşah Cemaati, Kırklar Yörük Cemaati, Sinan Fakih Yörük  Cemaati, Kara Tekeli Aşireti(Salihli Köyü yöresi), Kara Sığır Alıcısı Aşireti, Kara Yahşi Aşireti, Alıcı Aşireti, Ahi Ali Yörük Cemaati, Ala Kalkanlu(Tataran) Cemaati, Cafer Cemaati’an Tataran, Kınık Boyundan Eldelik-Ellici Çanakçılar Cemaati, Çunkar Boyundan Cunkara(lar)Cemaati, Danişmend İne  Beylü Cemaati, Deveciler(Deveciyan) Cemaati. Eymür Boyundan Ebedlü Ellici Yörükleri, Eymür Boyundan Evrenlü Yörükleri, Göçeri Cemaati, Yıva Boyu Ahi Ali Cemaatinden ve Erilli ma’a Dihen Cemaatinden Teke Türkmenlerinden Karaca Koyunlu Yörükleri, Kara Aliler Yörükleri, Ellici Göde Yahşi Yörük Cemaati, Bayındır Boyundan Çapar Cemaati, Bayındır Boyundan Kapaklu Yörükleri, Bayındır Boyundan Kapaklu Yörükleri-Çakırlar Cemaati, Kara Bolucılar Cemaati, Kayı Boyundan Karamanlu Cemaati, Keller Cemaati,Köhneler Cemaati, Türkmenlü Cemaati yerleşikti. Sart Camisi ile Kanuni ve oğullarının medresesi vardı.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,15
                Sart Bazargahı – Sart Kazası-Nahiyesi Merkezi’nde.1
                Sart Mahmut Köyü – Salihli. Köy içinde Arab Dede ve Çetin Dayı Yatırları ile adı bilinmeyen diğer bir yatır vardır. Yakınında Sart Harabeleri ile Sazoba Köyü yıkıntıları vardır. Günümüzde beldedir.4,8
                Sart Mustafa Köyü – Salihli. Lydia=Lidya’nın başkenti Sardeis=Sart Harabeleri bulunur.4,8
                Sarucalar Köyü(S) – Gökce(Bektaşlar)Köyü bağlısı – Adala Kazası-Nahiyesi. Saruhanoğlu Hızır Paşa’nın Ahmet Fakıh Atası’na vakfıdır. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kokular Yörük Cemaati yerleşikti.3,4,5,8,10,15 Sarucalu Köyü Semiz Ali Paşa Vakfından idi.3
               Savıcak Köyü – Adala Kazası. 1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16
              Saz(Sazoba) Köyü – Sart Kazası.Adala Kazası. Sart Mahmut Yakınında yıkıntısı var. Yıva Boyu Ahi Ali Cemaatinden Teke Türkmenlerinden Karaca Koyunlu Yörükleri, İğdir Boyundan Karaca Ahmed Cemaati Ellici Yörükleri  yerleşikti.1,8,9,15
                Sazlu Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi.1
                Seğidler Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi. Salur Boyundan Göçerli Yörükleri, Salur Boyundan Darıcıyan Cemaati Karaca Koyunlu Yörükleri yerleşikti.15
                Sekilik Mezraası – Adala Kazası-Nahiyesi.1 Bağırğan Köyü bağlısı Halil adlı piyade çiftliği ile Sekilik Köyü bağlısı Rahman adlı piyade çiftliği ortak yönetildi.(1487 Tarihli 48 Nolu Tahrir Defteri)14 1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16

                Selcanlu Mezraası – Adala.10
                Selimşahlar Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.3
                Selman Oğlu Çiftliği – Çapaklı Köyü’nde mevki adı – Adala Kazası-Nahiyesi.3
                Selverçay Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi. Salur Boyundan Darıcıyan Cemaati Karakoyunlu Yörükleri yerleşikti.15
               Sereciler Köyü – Adala. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.15
              Serraçlu Köyü -  Adala Kazası-Nahiyesi.1
                Seydilü Köyü(S) – Adala Kazası-Nahiyesi. Manisa Fatihi Saruhan Bey’in, bu köyde kurulu Zaviyeye vakfıdır. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Çomaklu Yörük Cemaati yerleşikti. Kütahya Sancağı’ında Kılcan Taifesinden Seydi Obası Yörük Cemaati vardı.3,4,5,10 Kula İlçesi Listesi’ne de yazıldı.
               Seyreklü Köyü-Adala Kazası.Çavlu Köyü bağlısı Ali adlı piyade çiftliğine,Seyreklü Köyü bağlısı Saruca Uruz Oğlu Sevindik adlı piyade çiftliği eklendi.(1487 Tarihli 48 Nolu Tahrir Defteri)14
               Sığla Çiftliği – Şeyhlü Köyü bağlısı – Adala Kazası-Nahiyesi.3
               Sindel Köyü –  Adala Bucağı-Salihli İlçesi. Yanardağın patladığı dönemlerde akan kor üzerinde insan izlerinin olduğu yerdir.8,9
               Sofular Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi. Bayındır Boyundan Kapaklu Yörükleri, Menye Yörükleri yerleşikti.1,5,15
               Sovıcak=Soycak=Soğucak Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.1,4
               Söğüdcük Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi.1
               Sururiye Mahallesi – Poyraz Köyü bağlısı – Adala Bucağı – Salihli ilçesi.8
               Sülece Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Aynı yöredeki Kenise Köyü bağlısı Süle Bey Çiftliği vardı.3,4
               Sütlü Ece Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.7
                Süleymaniye(Teşvikiler=Tekyenişin)Köyü(S) – Adala Kazası-Nahiyesi. Köy mezarlığında Tekke Nişin Dede Yatırı var.3, 7, 8
                Süleymanlu(Yağbasde=Yarebosan)Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Sart Kazası-Nahiyesi. Yıva Boyu Ahi Ali Cemaatinden Teke Türkmenlerinden Karaca Koyunlu Yörükleri yerleşikti.1,4,15
               Süleymanlu Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi. Çunkar Boyundan Çunkara Cemaati, Salur Boyundan Darıcıyan Cemaati Karaca Koyunlu Yörükleri yerleşikti.15
               Şahinler Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi.1
                Şehriyar Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi.1,13
               Şerefüddünlü Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi.1,13
               Şeyh Hızır Çiftliği – Adala Kazası-Nahiyesi.
               Şeyh Resül Çiftliği-Adala.3
              Şeyh Seyyid (Karaca Ömer)Köyü – Adala Kazası. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Yund Dağı Ellicilerinden Meymunlar Yörük Cemaati yerleşikti.5,15          
              Şeyhi(Şeyhler)Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi. Adala Kazası Nahiyesi. Divane Keçilü Yörük Cemaati, Menye Yörükleri, Salur Boyundan Darıcıyan Cemaati Karaca Koyunlu Yörükleri yerleşikti.1,5,13,15
               Şeyhlü(Şeyhler) Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Bünyesinde Sığla Çiftliği vardı.3 Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.15    595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16
              Şeyh Seyyid(Mehdi Ömer)(Karaca Ömer)Köyü(S) – Adala Kazası.Hızır Paşa’nın Adala Külliyesi vakfından idi. Yanında Karkın Çiftliği var. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Küçük Yörük Cemaati Yerleşikti.3,5,10,15
              Tardı(Bakınız;Yenice) Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.1, 4, 7
              Tatar İslam(Tatar =Yılmaz)Köyü – Sart Kazası.Salihli. Kürkçü Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.3,5,15   
              Tat İslam Köyü – Salihli İlçesi.8  
               Tavunlu Köyü – Adala Bucağı -  Salihli İlçesi.8
               Tay Hane Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi.1
               Taytan(Taydan) Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Tay Batan diye de rivayet edilir. Kürke Sığmazlar Yörük Cemaati, Emir Buhari Vakfı Reaya Yörükleri Taifesinden Kürke Sığmazlar Yörük Cemaati yerleşikti. 3,4,5,8,10 Bu köye bağlı Koca Kara adlı piyade çiftliği vardı.(1487 Tarihli 48 Nolu Tahrir Defteri) 14
              Tecerli Köyü – Adala. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Yund Dağı Ellicilerinden Meymunlar Yörük Cemaati yerleşikti.5,15
               Tekeli Çiftliği – Salihli.3 Tekelioğlu Köyü’nün eski adı olabilir.9
               Tekelioğlu Köyü – Salihli. Sadrazam Manisalı Lala Mehmet Paşa(Tekeli Mehmet Çavuş)bu köydendir.(Bkz; Lala Mehmet Paşa Vakıfları Bölümü) Köyde Tekeli Türkmen Aşireti yerleşikti.3, 5, 8,
               Tekkeşen(Teşvikiler=Tekyenişin =Süleymaniye)Köyü(S)- Adala.3,7,8
               Tekye(Tekke)Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi.4
                Tepe Köy – Kabazlı Köyü bağlısı – Salihli ilçesi. Yıkıntıları var.4,8
                Tepecik Çiftliği – Süleymaniye Köyü bağlısı – Adala Kazası-Nahiyesi. Bünyesinde Murat Çiftliği var.3,8
                 Teşnelü Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi.1
                 Tekürlü (Tekerlü) Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Tekürlü Zaviyesi vardı. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Seyid Gaziye bağlı Yoncalar Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Yumacalu Cemaati yerleşikti.3,5,10,15
                 Tekfur Köyü(S) –Adala Kazası. Zaviye-i Tekfur Şeyh evladından Şeyh Paşa Zaviyesi buradaydı.10
                 Tevreh=Te,v,r,ha(Ova Su)Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.Salihli.4,7
                 Teşvikiler=Tekyenişin(Süleymaniye)Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Köy mezarlığında Tekke Nişin Dede Yatırı vardır.3, 7, 8
                  Tonuz Toru Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.4
                  Topal Ahmet Mahallesi – Kaplan Köyü bağlısı – Adala Bucağı – Salihli İlçesi.8
                  Torunlu(Okçular)Köyü – Salihli. Evliya Dede Yatırı vardır. Karkın Boyundan Mukataahane Bazdaran Yörükleri yerleşikti.4,8,15
                  Toyraklar Köyü – Adala. Menye Yörükleri yerleşikti.5
                  Turabeği Tımarı-Mahallesi- Adala Kazası. Cafer Bey Köyü bağlısı – Salihli İlçesi.8 Tura Beği Tımarı’nda İsmail adlı piyade çiftliğ vardı.(1487 Tarihli 48 Nolu Tahrir Defteri) 14
            Turası(Turasanlu=Hasanlu)Çiftliği – Adala ve Sart Kazaları-Nahiyeleri. Günümüzdeki Durasıllı Beldesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Çomaklu Yörük Aşireti yerleşikti.1,4,5,8,15 Adala Kazası’na bağlı Turasalı Reayası, Rukiye Sultan evkafındandı. Rukiye Sultan’ın vekili mutlakı 1087/1676 Yılında Veli Ağa idi. O cıvar köy ve çiftliklerine, bu vekilin kethüdası olan Hüseyin Ağa bakardı. Bu adam, zalim ve gaddardı. İşte aynı yılda, bunun zulüm ve cevrinden dolayı dağılacaklarına dair Turasalı Reayası hükümete haber verdi.(Manisa Şeriyye Sicili:147/134- İ.Gökcen: Vakıflar ve Hayırlar-2,1950, sf:10)
              Turahanlu(Turhanlu) Köyü - Adala Kazası-Nahiyesi.Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri Yund Dağı Ellicilerinden Meymunlar Yörük Cemaati yerleşikti.1,4,5,15
                 
               Turud=Tarud Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Yund Dağı Ellicilerinden Meymunlar Yörük Cemaati yerleşikti.4,5 Turudlu Bağları Köyü ile ilgisi olmalı.9 Turudlu Köyü bağlısı İshak Adlı piyade çiftliği vardı.(1487 Tarihli 48 Nolu Tahrir Defteri) 14
               Turudlu Bağları Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Bünyesinde Karaca Altay Çiftliği vardı.  
                        Türkeş Dede Mezarı – Adala.Yağlı Baba Evladından Sencer Dede Adlı Dervişin Zaviyesi bu mezar kurbündeydi.10
                        Türkmenlü Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi.1                                                                                                                                   
                Ulu Bağırgan Köyü-Adala Kazası.Ulu Bağırgan Köyü bağlısı Karaca İlyas adlı piyade çiftliğine Yenice Köy bağlısı Barak Oğlu Mesud adlı piyade çiftliği eklendi.(1487 Tarihli 48 Nolu Tahrir Defteri)14
                 Ulucak Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.Ellici Esedlü(Düğüneri)Yörük Cemaati yerleşikti.5
                 Umur Çiftliği(S)- Bereketlü Köyü bağlısı- Adala Kazası.3
                 Umudlu Köyü-Adala Kazası. Bu köyde Turud adlı piyade çiftliği vardı.(1545 Tarihli 239 Nolu Tahrir Defteri)14
                 Umurbeylü(Geri)Köyü – Yengi Nahiyesi. Sart. Ahi Ali Cemaati Teke Türkmenleri Karakoyunlu Yörükleri yerleşikti. Anadolu Beylerbeyi adamlarından Kartalcıoğlu Eşkıyası tarafından 1065/1655 Yılında soyuldu.1,6,15 1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16
                 Üzümlü Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi. Ellici Eldelik Yörük Cemaati, Ellici Göde Yahşi Yörük Cemaati yerleşikti.1,5
                 Üç Tepe(Kanevli=Kanavlu)Köyü – Kızıl Havlu Köyü bağlısı – Salihli İlçesi.4, 7, 8
               Vakf-ı Yenişehir Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi. Yıva Boyu Ahi Ali Cemaatinden Teke Türkmenlerinden Karaca Koyunlu Yörükleri yerleşikti.15
              Vayna(Vanya?)Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Türkmen soyundan Vayna(İdrisler) Yörük Cemaati yerleşikti.1,5,15 Bu köye bağlı Kıncı Eynebeği adlı piyade çiftliği vardı.(1545 Tarihli 239 Nolu Tahrir Defteri)14
                 Veled-i Salih Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi.1 Günümüzde Salihli İlçe Merkezinde Devlet Demir Yolları İstasyon Yapısı’nın olduğu yerlerde.9
                 Yağ(ı) Basan Köyü(S) – Adala Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Yund Dağı Ellicilerinden Meymunlar Yörük Cemaati yerleşikti. Yağ Basan Seydi Zaviyesi vardı. El-hac Ali Ağa İbn-i Mehmed Bini Abdurrahman’ın Receb 1154/Eylül 1741 Tarihli Vakfiyesinin mevkufatı İzmir’in Kasab Hızır Mahallesindedir.3,4,5,8,10,15
                 Yağ Basan Seydi Mezraası – Adala.10
                 Yağbasde=Yarebosan(Süleymanlu)Köyü – Adala ve Sart Kazaları-Nahiyeleri. Yıva Boyu Ahi Ali Cemaatinden Teke Türkmenlerinden Karaca Koyunlu Yörükleri yerleşikti.1,4,15
                 Yağcılı Köyü – Sart Kazası. Kınık Boyundan Eldelik-Ellici Çanakçılar Cemaati yerleşikti.13,15
                 Yağmurlar Mezraası-Köyü – Sart Kazası.Kanuni Oğlu Şekzade Mehmed Vakfiyesinde yazılı.1,3
                 Yahyalu Çiftliği-Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi. Yund Dağı Ellicilerinden Meymunlar Yörük Cemaati yerleşikti.1,5
                 Yahşili Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Külekler Yörük Cemaati yerleşikti.1,5,15
                 Yakacık Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Ellici Göde Yahşi Yörük Cemaati, Eldelek Yörük Cemaati yerleşikti 1,5,10,15
               Yaman Ece Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.  İğdir Boyundan Eldelik Ellici Calur Cemaati  yerleşikti. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,15,16
               Yarbak Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.15
              Yarışlu=Yaraşlu Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti. Ferhat Paşa Vakfından büyük ölçülü araziler vardı.1,3,5,15
              Yartmaçlı Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. 595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,16
              Yar Yatak Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. 595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,16
              Yave Umur Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Yave Kelimesi; kuytu, sıcak anlamındadır.4
              Yayla Mahallesi – Burhan Köyü bağlısı – Salihli İlçesi.8
          Yayalar Köyü – Sart Kazası.Yıva Boyu Ahi Ali Cemaatinden Teke Türkmenlerinden Karaca Koyunlu Yörükleri yerleşikti.15
              Yazı Yakası Köyü – Sart Kazası. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.15   
              Yazılmış(Yazı) Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kara Mustafalar Yörük Cemaati yerleşikti.1,5,15
                  Yedi Beğlü Köyü – Sart Kazası.13
                  Yeğenler Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.3
                  Yemlihalu Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.1
                  Yeni Mahalle – Salihli İlçe Merkezi’nde.8
                   Yeni Mahalle – Yeşil Kavak Köyü – Salihli İlçesi.8
             Yeniler Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.15   
            Yenice(Tardi)Köy – Adala Kazası-Nahiyesi.1, 4, 7 Ulu Bağırgan Köyü bağlısı Karaca İlyas adlı piyade çiftliğine Yenice Köy bağlısı Barak Oğlu Mesud adlı piyade çiftliği eklendi.(1487 Tarihli 48 Nolu Tahrir Defteri)14 Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.15 1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16
            Yenice Pazarı Köyü –Adala. Seyid Gaziye bağlı Yoncalar Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Yumacalu Cemaati yerleşikti.5,10,15 Salihli.8 1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16
                   Yeşil Kavak(Munamıklu)Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Sart Kazası-Nahiyesi, Salihli.1, 4, 8
                   Yeşil Ova(Arpalık, Kara Ahmetlü)Köyü – Mendehorya(Kemaliye) Nahiyesi. Salihli. Köye yakın bir tepe üzerinde Sıraca adlı yatır var. Tarlalarından eski devir taşlar çıkar.4, 7, 8  (Bkz; Kara Ahmetlü Köyü)
                   Yılmaz Köyü – Salihli.93 Harbi diye anılan,1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonucu, Bulgaristan’dan göçen Türkler tarafından kurulmuştur.4
                  Yirce Köyü – Sart ve Adala Kazaları-Nahiyeleri.1
                  Yire Girenlü(Bakınız;Gök Eyüb)Köyü(S) – Adala Kazası-Nahiyesi.1,8
                   Yörük Köyü – Kırveli Köyü bağlısı – Salihli. Günümüzde Salihli İlçesi Merkezi’nde mahalledir.8
                  Yuva Bükü Köyü – Adala.Semiz Ali Paşa Vakfındandı.Kovanlık Köyü ile bir yerde.3,10
                  Yuvacılu Köyü – Adala. Menye Yörükleri yerleşikti.5
                  Yürük Mahallesi – Sart Mahmut Bucağı – Salihli ilçesi.8
                  Yüz Havlu(Avlu)Köyü   
-Adala Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum