Nurullah ERTUĞRUL

Nurullah ERTUĞRUL

[email protected]

MARMARA'DA TESBİT EDİLEBİLEN YER ADLARI

25 Nisan 2022 - 10:10 - Güncelleme: 28 Nisan 2022 - 12:29

Metinler içinde yer alıp da gözden kaçtığı için buraya yazılamayan yer adları var olabilir.

Gölmarmara nerede | Gezilecek Yerler
              Ahmedler Köyü – Taş Kuyucak Köyü bağlısı – Marmara Nahiyesi. Gördük Nahiyesi. Akça Köy Yörük Cemaati.1
      Alayundlu Köyü – Gördük Nahiyesi. Gülnos Nahiyesi.1,11 Oğuz Han Oğlu Dağ Han’ın üçüncü oğlunun adıdır.(Ebülgazi Bahadır Han; Secere-i Terakime-Muharrem Ergin; Türkleri Soy Kütüğü) Alayundlu Boyundan Alayundlu Cemaati, Karkın Boyundan Mukataahane Bazdaran Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.13
Ali Ağa Çiftliği – Marmara Nahiyesi.3
Ali Beğ Mezraası – Marmara.11
Ali Efendiler Mezraası – Taş Kuyucak Köyü bağlısı. – Marmara Nahiyesi.8
Ali Kadı Damları Çiftliği – Marmara Nahiyesi.3
Arucuk Köyü -  Marmara Nahiyesi.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,14
Ayanlar Mahallesi – H. Hasan Kıran Köyü bağlısı. Gölmarmara Bucağı – Akhisar.8
Ayanlar Mahallesi – Taş Kuyucak Köyü bağlısı – Gölmarmara Bucağı – Akhisar.8
Agad Köyü -  Marmara Nahiyesi.2
Bademler Köyü – Marmara Nahiyesi3
Bağırgan Köyü – Marmara Kazası-Nahiyesi. Ellici Göde Yahşi Yörük Cemaati yerleşikti.5
Bahirlü Köyü-Marmara Nahiyesi. Bünyesinde Hisarlı ve Derun,Selman,Sinan Çiftlikleri vardı.3
Baran Köyü – Marmara Köyü.12
Bazerganlu Köyü – Gördük Nahiyesi.(Marmara Nahiyesi İne Ali Zaviyesinde adı geçiyor.)1,3
Bayezidler Köyü – Marmara Nahiyesi.4
Beğlikler Köyü – Marmara Nahiyesi.4
              Beğmişlü(ler)Köyü – Marmara Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, İğdir Boyundan Ellici Kara Ahmet Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.13
              Beğ Obası (Kündeşli) Köyü-Beldesi – Marmara Nahiyesi. Gülnos Nahiyesi. Gündüz=Gündeşli Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Ellici Sakar Öküzlü Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. Kum Çayı Mevkiinde Hierokaisareia=Hierakome antik kenti vardı. Köyü, Saruhanoğullarından Gündüz Bey’in kurduğu söylenir. Selvi Mezar Mevkiinde Hacı Bektaş Yatırı-Türbesi var. Bu türbenin yanına 1990’lı yıllarda üç şerefeli minaresi olan yeni bir cami yapılmıştır. Çayır Mevkiinde de Ethem Yatırı var.1, 3, 4, 8, 9,12,13
        Belgele Köyü – Marmara Kazası.12
       Bekircili Köyü – Marmara Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.13     
     Beyler Köyü – Marmara.(Bakınız; Gülnos Nahiyesi)
              Bey Pınarı Köyü – Belen Nahiyesi. Marmara Nahiyesi.4
Bınarbaşı Mevzii – Marmara Nahiyesi.6
Boncalar(Yon)Köyü – Marmara Nahiyesi.4
Bozatlu(Bilgi için Bakınız; Kasablu) Köyü – Marmara Kazası.1, 3, 11, 12,13
Boyarlu Köyü – Marmara Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Göde Yahşi Cemaati yerleşikti.13
Bögeçler Köyü – Marmara Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.13
Budunca Köyü – Gülnos Nahiyesi.1
Buğdaylı Köyü - Marmara Nahiyesi. Halime Hatun Vakfına ait köydü. Gölmarmara’nın doğusundaydı. Bol su kaynayan mesire yerine varmadan, ovadaki yerlere günümüzde Buğdaylı Mevkii denir. Ve burada halen üç parçada 70 dönüm civarı vakıf tarlası vardır.1, 3, 12
Burhan(Nayıb-Hızır)Köyü – Gördük Nahiyesi. Marmara Nahiyesi. Kara Hayrettin’e temlik Karacadağ Korusu sınırında1,4 Saruhanlı İlçesi’nde Burhaniye(Arpalı, Lütfiye)Köyü-Beldesi var.10
             Bühne Köyü – Marmara Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,13
              Cami – i Atik Mahallesi – Gölmarmara Merkez’inde.3
Cami-i Köhne Mahallesi – Gölmarmara Merkezinde. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.13
Cami –i Cedid Mahallesi – Gölmarmara Merkez’inde. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,12,13
Cami-i Kebir – Marmara Kazası. Kent Merkezinde12
             Çayan (Çiyan) Köyü – Marmara Nahiyesi. Karkın Boyundan Abdurrahman Kethuda Cemaati Urban Çelebi Taifesi, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.4,13
Çam Mahallesi – Taşkuyucak Köyü bağlısı – Gölmarmara Bucağı – Akhisar.3, 8, 9
              Çamurlu Köyü – Marmara Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.13
             Çarık Mahallesi – Marmara Kazası. Kent Merkezinde.12
                 Çatak Köyü – Marmara Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Menye Yörükleri yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,5,13,14                                                                                                     
Cece(Harmandalı) Köyü – Marmara Nahiyesi. Kennes(Pınarcık)-Melengi hududunda.3, 11
Çerçi Halil Mahallesi – Marmara Merkezinde. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,12,13

Çırpı Mahallesi – Marmara Merkezinde.1
 Çift Köyü – Marmara. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.13
               Çobanlı(Yenice)Köyü – Gördük Nahiyesi. Gülnos Nahiyesi. 1595-1617 Yıllarında 5 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1, 3, 4, 8, 9,14
                       Çomaklı Köyü – Kestel Nahiyesi.1
Çomarlu Köyü – Marmara Nahiyesi. Ellici Göde Yahşi Yörük Cemaati yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,5,14
Çoruk Köyü – Marmara, Akhisar, Gülnos Nahiyesi. Bünyesinde İne Bey Çiftliği var.1, 3, 4, 8
           Çöp(Tok Sayrı),Çopi(Sofu)(Ördek) Köyü – Marmara Nahiyesi. İğdir Boyundan Ellici Kara Ahmet Yörük Cemaati yerleşikti. Halime Hatun Vakfına ait bir köydü.1,3,9,13 Köyün “Sofu” ve “Ördek” adları onun Saruhanlı İlçesine bağlı Ali Beyli Köyü ile aynı köy olduğunu belirtiyor.10
           Çölmekci=Çömlekci(Kerdime)Köyü – Gördük Nahiyesi. Marmara Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Akça Köy Yörük Cemâti yerleşikti. Köyün, Geriz Mevkiinde bir yatır var. Yine köy çevresinde adı bilinmeyen bir köy yıkıntısı vardır.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,4,8,13,14
            Dağdere Köyü – Gülnos Nahiyesi. Gördes. Köyün Ilıca Mevkiinde Hisar ve Akköy adlı köyleri yıkıntıları var. Güldürmez Mevkiinde de Ören Köy yıkıntısı var. Oruç Alanı Mevkiimde ise Gökçe Sarı Köy yıkıntısı var.4, 8
           Damlaluca Köyü – Gülnos Nahiyesi.1 Aynı adı taşıyan başka bir köy Demir Köprü Barajı altında kaldı10
Değirmenaltı Yöresi – Piren Nehri üzerinde var olan değirmenden dolayı bu adı almıştır.
Değnekler Köyü – Marmara Nahiyesi.3,8
Depecik Köyü – Marmara Nahiyesi.1
Deli Beyler Köyü – Gölmarmara Bucağı – Akhisar.8
Dere Köyü – Marmara Kazası. Eymür Boyundan Ellici Ebedlü Yörükleri, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Ellici Göde Yahşi Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Ellici Esedlü (Düğüneri) Yörük Cemaati yerleşikti. 2.Bayezid, hocası Mevlâna Sinan’a bu köyü temlik etti.3,5,11,12,13
Derziler Köyü – Kestel Nahiyesi.1
Doğanlu Köyü – Marmara. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.14
Doğancalu(Ozanca) Köyü – Gülnos Nahiyesi. Palamud Nahiyesi.1,2
Doğanoğlu(Kilise)Köyü – Kestel Nahiyesi. Palamud Nahiyesi. Karkın ve Kızık Boyu’ndan Karaca Yörükleri yerleşikti.1,4,5
 Eğri Göl Mezraası – Gülnos Nahiyesi. Marmara Nahiyesi.1,4
Eğri Gölcük Mezraası – Gülnos Nahiyesi.1
               Eseler Mahallesi – Taş Kuyucak Köyü bağlısı – Gölmarmara Bucağı – Akhisar.8
 Eski Cami Mahallesi – Gölmarmara Bucağı – Akhisar.8
 Eş Köyü – Marmara Nahiyesi. İne Ali Zaviyesinde adı geöçiyor.3
 Fitillü Köyü – Marmara.11
              Gedün Köyü – Marmara Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Göde Yahşi Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.13
             Gelbus Köyü – Marmara Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.3,13
               Geyikli Köyü – Marmara Nahiyesi. Menye Yörükleri yerleşikti.4,5
               Gemicili Köyü – Marmara Nahiyesi.4
               Gelecanlar(Bkz; Gılcanlar?) Köyü – Gölmarmara Bucağı – Akhisar.8
               Gedevre(Ozanca)(Gervere?) – Marmara. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti. Su Dedesi Yatırı ve Kuzulca Ören Köyü yıkığı var.3,12,13
               Gılcanlar Köyü – Marmara Nahiyesi. Helvacılar Mevkiinde Arablar Dedesi Yatırı var.3,4
               Göbekli(Köbekli)Köyü – Marmara Nahiyesi. İğdir Boyundan Ellici Kara Ahmet Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri Emir Buhari Yörükleri yerleşikti.1,4,5,11,13
       Girenuz Köyü -  Kestel Nahiyesi.1                                                                                                               
          Göbez(Kayalı )Çiftliği-Köyü – Marmara Nahiyesi. Ellici Sakar Öküz Yörük Cemaati yerleşikti.1,4,5, 8,12
               Gök İlyaslar Köyü – Marmara Kazası. Kara Hayreddine temlik edilen Karaca Dağ Korusu sınırında.3                                                                                             
      Gökceli Köyü – Marmara Kazası. Karkın ve Kızık Boyu’ndan Karaca Yörükleri yerleşikti.5,12
            Gök Beylü Köyü – Marmara Kazası. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.13
 Gök Musalı Köyü - Marmara Kazası. Tavilegan Yörük Taifesi. Gök Musalı Yörük Cemaati yerleşikti.12
      Gökova Köyü – Marmara Kazası-Nahiyesi. Eymür Boyundan Ellici Ebedlü Yörükleri, Ellici  Esedlü(Düğüneri) Yörük Cemaati yerleşikti.5,13
      Gömeçli Köyü – Marmara.11
     Güderlü Köyü – Gülnos Nahiyesi1
            GÜLNOS NAHİYESİ=Gülnos Köyü(Maa’ Hızır’da Vakf-ı Sultan Selim Han tabi.)- Marmara Kazasına bağlıdır.12 Akhisar – Salihli arasındadır. (Ord. Prof. İ. H. Uzunçarşılı; Osmanlı Tarihi 1972- T.T.K.Cild:1,Sf:401)Marmara’ya bağlı Gülnos Köyünde Piyale Bey’in vakıf hamamı vardı11 Bilgi ve belgeler; Beyler Köyü olduğunu gösteriyor. Beğdili Boyundan Kaşıkcı Taifesinden Beylükler Yörük Cemaati, Keçürlü Yörük Cemaati, Karkın ve Kızık Boyu’ndan Karaca Taifesinden Hamidlü Yörük Cemaati, Urban-ı Buğurcular ve Urban-ı Çelebiler Taifesinden Abdurrahman Kethuda Yörük Cemaati yerleşikti.5,10
               Güneri Köyü – Marmara Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Göde Yahşi Cemaati yerleşikti.13
               Gürün Köyü – Marmara Nahiyesi.1
             Gündeşli=Kündeşli (Bkz; Beğ Oba)Köyü – Belen Nahiyesi. Marmara Nahiyesi. Gülnos Nahiyesi.1, 3, 4, 8, 9
          Hacı Beyler Mahallesi – Taş Kuyucak Köyü bağlısı – Gölmarmara Bucağı – Akhisar.8
                  Hacı Beyler Mahallesi – Hacı Hasan Kıran Köyü bağlısı – Gölmarmara Bucağı – Akhisar.8
                  Hacı Durası Nehri – Gülnos Nahiyesi.1
                  H. Hasan Kıran Köyü – Ayanlar adlı mahallesi var – Gölmarmara Bucağı – Akhisar.8                           

              Hacı İbrahim Köyü – Marmara Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Ellici Tura Hoca Yörük Cemaati yerleşikti.13
             Hacı Veliler Köyü – Gölmarmara Bucağı – Akhisar. Köyün kuzeyinde Bakacık Dağı üzerinde bir yatır var. Kızar Yağ Mevkiinde de Hacı Ahmet denilen bir köy yıkıntısı vardır.3, 4, 8
                 Haleflü=Halfelü Köyü(S) – Gördük. Emir Buhari Yörükleri yerleşikti. Halife Sultan Zaviyesi 3,11
               Halitoğlu(Vahitoğlu?) Çiftliği – Marmara Nahiyesi. İne Ali Zaviyesinde adı geçiyor.3 
                Hamidli Köyü – Marmara Kazası-Nahiyesi.3, 4, 12
                Hamza Fakıh(İsa Fakıh)Mahallesi – Marmara Merkezi’nde.1
               Harbendeli(Harmandalı Köyü olmalı)Köyü – Gölmarmara. Aynı adlı Yörük Cemaati.5
               Harmandalı(Cece)Köyü – Akhisar. Palazlı Mevkiinde “Palazlı(Palas Dede)Yatırı”vardır.3,4
               Hızır(Gelenos)Köyü – Marmara Kazası.12
               Hisar Köyü – Dağ Dere Köyü’nün Ilıca Mevkiindeydi – Gülnos Nahiyesi.2
               Hoca Köy – Marmara.1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.14
              Ilıca Köyü – Kestel Nahiyesi.1
               İç Hisar Mahallesi – Marmara Kazası. Kent Merkezinde.1,3,12
İhsaniye Mahallesi – Gölmarmara Bucağı Merkezi’nde – Akhisar.8
               İlman Köyü – Marmara Nahiyesi. Kara Hayreddin’e temlik Karaca Dağ Korusuna sınır.3
 İlnak(?)(Kavak) Köyü – Kestel Nahiyesi.1
               İmir(Eymür)Köyü  - Marmara.2,4 Oğuz Han Oğlu Dağ Han’ın ikici oğlunun adıdır.(Ebülgazi Bahadır Han; Secere-i Terakime- Muharrem Ergin; Türklerin Soy Kütüğü)
İnce Hisar Mahallesi – Marmara Kazası. Kent Merkezinde. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.13
                       İnce Köyü – Marmara Nahiyesi.(İncecik Mevkii var.)
 İne Hoca Köyü- Marmara. Aleyküm Emre Zaviyesi ile ilgili belgede adı geçiyor.11
 İsa Fakıh(Hamza Fakıh) Mahallesi – Marmara Kazası. Kent Merkezinde. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. 1,3,12,13
 Kabaağaç Köyü Kestel Nahiyesi.1
 Kadı(Şuayb) Köyü – Kestel Nahiyesi.1,4
 Kan Boğazı – Marmara Gölü’nün batısında.9
                Kanlıca Çiftliği- Marmaara Nahiyesi. Bu vakıf çiftliği 974/1566-1567 Yılında günde bir akçe ile Hasan adlı kişinin tasarrufundaydı.3
               Konlucak Köyü – Gülnos Nahiyesi.1
                        Kara(Kırancalu) Köyü – Gülnos Nahiyesi.1
                Karacadağ Korusu – Marmara Nahiyesi. Sultan Süleyman’dan Kara Hayreddin’e temlik1,3,4
                Karaca Dağ – Marmara Nahiyesi.4
                Karaca Kaya Çiftliği- Köyü – Gülnos Nahiyesi. Marmara Nahiyesi.1,4,9
                Kara Kızlar Köyü – Marmara Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti. 4,13 
             Karkın(Kösem) Köyü – Marmara ve Gülnos Nahiyesi. Karkın Boyundan Karkın Cemaati, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Mukataahane Bazdaran Cemaati, Akça Köy Yörük Cemaati, Borlu Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,5,11,13,14 Karkın: Oğuz Han Oğlu Yıldız Han’nın dördüncü oğlunun adıdır.(Ebülgazi Bahadır Han; Secere-i Terakime- Muharrem Ergin; Türklerin Soy Kütüğü)
           Kara Ahmet(lü)ler Köyü - Marmara Kazası- Nahiyesi. İğdir Boyundan Ellici Kara Ahmedler Yörük Cemaati yerleşikti.5,13
           Kara Mustafa(lı-lar)Köyü – Marmara Kazası. Ellici Sakar Öküz Yörük Cemaati, Yoklular Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Abdurrahman Kethuda Cemaati Urban Çelebi Taifesi, İğdir Boyundan Eldelik-Ellici Kaşıkcı Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Ellici Sakar Öküzlü Cemaati, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Cemaatinden Saruhan Yörükleri  yerleşikti.5,12,13
           Kargucak Köyü – Marmara Kazası. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Akça Köy Yörük Cemaati yerleşikti.1,13
          Karmel Köyü – Marmara Nahiyesi.4
         Kassablar(Kassablu)(Bozatlu) Köyü – Marmara Kazası. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Emir Buhari Vakfı Reaya Yörükleri, İğdir Boyundan Ellici Kara Ahmet Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Ellici Göde Yahşi Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,3,5,11,12,13 Kasablu=Kassablu Köyü – Burun Viran Köyü bağlısı - Manisa Nahiyesi.1,2,3 Nuriye Beldesi Sarıkız Su Pompalarının olduğu yer, Kasablu Köyü’nün bulunduğu yerdi.9
           Kaşıkcı Köyü – Marmara Kazası.3,12
            Kayışcılar Köyü – Marmara Kazası.12
            Korkud Köyü(S) – Marmara. Akhisar. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Sultan 2.Murat-Emir Buhari Vakfı reayası yörükleri yerleşikti. Korkud Baba zaviyesi vardı. 3,11,12,13 (Bakınız: Akhisar-Seğirdim Köyü)
             Kaşıkcı Köyü  - Marmara Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. Şehzade Şehinşah anası Hüsnüşaz Hatun Vakfı mülkü.4,11,12,13
              Kalazak? – Marmara Nahiyesi. Yörüklerin keçi ve koyunlarıyla gelip otlatması üzerine, verilen hükümde yaylak olmadığıdır. H.1183 Tarih ve 175 Numaralı Şikâyet defteri, sf: 62
                         Kavak(İlnak ?)Köyü – Kestel Nahiyesi.1
                 Kayaaltı Mahallesi – Ozanca Köyü bağlısı – Gölmarmara Bucağı – Akhisar.8
                 Kayapınar Mahallesi – Gölmarmara Bucağı bağlısı – Akhisar.8
                 Kayışcılar Köyü - Marmara Kazası.12
Kaz(Nayıb(?))Köyü – Marmara Kazası.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.14               
Keçiler Köyü – Marmara Kazası.12
                 Kend Köyü – Marmara Nahiyesi.4
                 Kennes(Kenas)(Pınarcık) Köyü(S) – Marmara, Akhisar.3,4,8,11
                 Kepezlü(Kuşlar) Köyü – Gülnos Nahiyesi.1
                 Kerdime(Bkz; Çölmekçi) Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Gördük Kazası-Nahiyesi. Marmara Kazası-Nahiyesi.1,4,8
                KESTEL:  Kaza - Nahiye Merkezi. Aydoğdular Yörük Cemaati, Ellici Sakar Öküz Yörük Cemaati yerleşikti. Günümüzde Marmara Gölünün güney batısında, anılan göl ile Gediz Nehri arasında “Kestelli Köyü” dür.1,5,10
             Kılcanlu(Kılcanlar=Gılcanlar) Köyü - Yengi Nahiyesi. Marmara-Kestel Nahiyesi. Yeni Beylü Köyüne bağlı Kozluca Köyü ile birleşmiş. Gılcanlar Yörük Cemaati, Ellici Çanşa(Ovacık) Yörükleri, Önce Kızık Boyundan Yund Dağı Yörükleri Taifesine sonra da Karkın Boyu Karaca Yörükleri Taifesine bağlı olan Osmanlar Yörük Cemaati, Özlüce Yörük Cemaati yerleşikti. 1,2,3,5,6,8,9,10
                        Kırancalu(Kara) Köyü – Gülnos Nahiyesi.1
                Kızılçam(Sataşar)Köyü – Kestel Nahiyesi.1
                Kilise(Doğanoğlu)Köyü – Kestel Nahiyesi. Palamud Nahiyesi.1,4
                Kilyos Köyü – Marmaara Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Abdurrahman Kethuda Cemaati Urban Çelebi Taifesi, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.13
                Korkucak Köyü – Marmara Nahiyesi. Akça Köy Yörük Cemaati yerleşikti.1,
                Koruca En(Kurcain) Köyü – Marmara Kazası, Gülnos Nahiyesi.1,12
                Koru(Kuru?) Köyü – Marmara Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Ellici Göde Yahşi Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Menye Yörükleri yerleşikti. Kara Hayreddin’e temlik Karaca Dağ Korusuna sınır.3,5,13
                Köhne Cami Mahallesi – Marmara Kazası Merkezi’nde3
                Kömürcüler Köyü – Marmara Kazası. Parekende-i Temürcü Cemaati.12
                        Köbekli(Göbekli)Köyü – Marmara Nahiyesi. İğdir Boyundan Ellici Kara Ahmet Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,4,5,13,14
               Köpez Köyü – Marmara Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Ellici Sakar Öküzlü Cemaati, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.13
           Kösem(Bkz; Karkın)Köyü – Marmara Nahiyesi. Karkın Boyundan Karkın Cemaati, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Akça Köy Yörük Cemaati, Borlu Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,5,12,13
          Kulaklı Mahallesi – Çölmekçi= Çömlekci Köyü bağlısı- Gölmarmara Bucağı – Akhisar.8
          Kum Köy – Marmara Kazası.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.14
          Kurca İn Köyü – Marmara Nahiyesi.4,12
          Kuruca Kestel Köyü – Kestel Nahiyesi.1
          Kuşlu(lar) Köyü – Gülnos Nahiyesi. Kızık ve Karkın Boyundan Karacalar Yörükleri, Karkın Boyundan Karaç(c)ayan Yörükleri yerleşikti.1,5,13
          Kuyucak Köyü(Kumkuyucak?) – Marmara Kazası. Belen Kazası. Avarızda Ömer Köy ile birlikte yazılmış. Derzi Hızırlar Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikt.12,13 Güney bitişiğindeki mezarlık içinde “Zeynel Dede Türbesi” var. Çocuk isteyenlerin uğrak ve ziyaret yeridir. (Marmara İlçesi Yerleşke Listesine de yazıldı.)
          Kuzu Köyü – Marmara Kazası-Nahiyesi. Gülnos Nahiyesi. Karkın ve Kızık Boyu’ndan Karaca Yörükleri, Karkın Boyundan Karaç(c)ayan Yörükleri yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 6 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,4,5,11,12,13,14
           Kuzulca Ören Mevkii – Ozanca(Gedevre)Köyü’nde yıkığı var– Marmara Nahiyesi.4
           Küçük Mahallesi – Maramara Kent Merkezinde.12
           Küçük Paresi Köyü? – Marmara. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.14
           Kündeşli(Bkz; Beğ Obası)Köyü  – Marmara Nahiyesi. Gülnos Nahiyesi.1, 3, 4, 8, 9
           Küsdüm(Küsdem) Köyü – Marmara Kazası- Nahiyesi. İğdir Boyundan Ellici Kara Ahmed Yörük Cemaati yerleşikti.5,6,13
               MARMARA(S): Kaza Merkezi. Nahiye Merkezi. İğdir Boyundan Ellici Kara Ahmet Yörük Cemaati, Eymür Boyundan Ellici Ebedlü Yörükleri, İğdir Boyundan Eldelik-Ellici Bünceler Kabilesi, İğdir Boyundan Eldelik-Ellici Celekler Cemaati, Eldelek Yörükleri, Ozancalu Yörükleri, Kaarayahşi Yörükleri, Kara Bahşi Yörükleri, Ala İnekli Yörük Cemaati, Cüllah Haliller Yörük Cemaati, Manendler Yörük Cemaati, Yoklular Yörük Cemaati, Germiyan’a bağlı Satılmış Yörük Cemaati, Yoncalar Yörük Cemaati, Doydu Yörük Cemaati, İğdir Boyundan Ellici Ketenci Yörükleri, Ellici Esedlü(Düğüneri) Yörük Cemaati, Timurcu Yörükleri, Önce Karacalar Taifesi sonra da Urban-ı Çelebiler Taifesinden Hamidlü Yörük Cemaati, Kızık Boyu Hamidlü Cemaatinden Karaca ve Mukataahane Yörükleri, Urban-ı Buğurcular ve Urban-ı Çelebiler Taifesinden Abdurrahman Kethuda Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Abdurrahman Kethuda Cemaati Urban Çelebi Taifesi, Haleb’ten gelen Arab olmayan Urban-ı Buğurcular ve Urban-ı Çelebiler Taifesinden Arab Bali Yörük Cemaati, Mukataahane Divane Halil Yörükleri, İğdir Boyundan Eldelik-Ellici Terzi Hızır Cemaati, Beğdili Boyu Beğlikler Cemaatinden Mukataahane Yörükleri, Beğdili Boyundan Beğlikler Cemaati-Eldelik-Ellici Kaşıkcı Yörükleri, Çunkar Boyundan  Toklular Cemaati Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Cemaatinden Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yörükan Cemaati yerleşikti. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13
                Marmara Gölü – Antik Kültürlerdeki adı: “Gygaia” dır.9
                 Mesud Köyü – Marmara Kazası. Kara Hayreddin’e temlik Karaca Dağ Korusuna sınır.3
                 Mezid Köyü – Marmara Kazası. Kara Hayreddin’e temlik Karaca Dağ Korusuna sınır 3
                 Muradlu(Yenücüler)Köyü – Marmara Nahiyesi.1
                 Müftü Hanı – Marmara Merkezi’nde3
                 Narcı Köyü – Marmara kazası.12
                 Nargile(?) Köyü – Gülnos Nahiyesi.1
               Nazikli Köyü- Marma

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum