Nurullah ERTUĞRUL

Nurullah ERTUĞRUL

[email protected]

MARMARA'DA TESBİT EDİLEBİLEN YER ADLARI:II

27 Nisan 2022 - 11:47

Okçular(Kösem)(Bkz; Karkın)Köyü – Marmara Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Akça Köy Yörük Cemaati, Borlu Yörükleri yerleşikti. Halime Hatun Vakfı mülküydü.1,3,5 9,12,13
              Orta Oluk Mahallesi – Marmara Merkezi’nde3
           Ozanca(Gedevre) Köyü – Marmara Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Ozancalu Yörük Cemaati yerleşikti. Bu köy çevresinde Su Dedesi Yatırı ile Kuzulca Ören adlı bir köyün yıkıntıları vardır.3,4,6,8,13
           Öküz Uğrusu Köyü – Kestel Nahiyesi.1
            Ömer Köy (Kuyucak) – Marmara Kazası. Avarız Defterinde Kuyucak Köyü ile birlikte yazılmış.12
             Ömerler Köyü – Kestel Nahiyesi.1
            Ördek (Sofu=Sobu)(Geniş bilgi için bakınız; Saruhanlı-Ali Beyli Köyü-Beldesi)Köyü – Marmara Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Ellici Sakar Öküz Cemaati, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,3,13 (Saruhanlı İlçesi Yerleşke Listesine de yazıldı.)
            Ören Mezraası-Köyü – Gülnos Nahiyesi. Dağdere Köyü’nün Güldürmez Mevkiindeydi.4                                                       
            Örsler Köyü – Gülnos Nahiyesi.1
             Özgör Köyü – Marmara Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Abdurrahman Kethuda Cemati Urban Çelebi Taifesi, İğdir Boyundan Ellici Ketenci Yörükleri yerleşikti.13
            Parelüciyan=Süleymanlu Köyü(Bakınız bilgi için; Yare Pusan) – Marmara Kazası. Karkın Boyundan Abdurrahman Kethuda Cemaati Urban Çelebi Taifesi, Karkın Boyundan Mukataahane Bazdaran Cemaati, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.13
              Piren(Püren) Köyü–Marmara, Halime Hatun Vakfı mülkünden. Günümüzde Kanal İçi Yöresi.3,12
               Platya? – Marmara Nahiyesi. Yasakcı Memiş Beşe, buradaki koru ve bağları kesip zabt etmiştir. H.1127 Tarih ve 67 Numaralı Şikâyet Defteri, sf:64
               Rahmiye (Yemişligöl)Köyü – Gülnos Nahiyesi. Akhisar.4,8
               Sada Köyü – Marmara Kazası.12
               Safdanlu Köyü – Marmara Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.13
               Sarı Hızırlı Köyü – Gölmarmara.3
Sasa Mahallesi- Marmara Kazası. Kent Merkezinde. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.3,12,13
 Sasalu Mezraası-Köyü – Marmara Nahiyesi. Gülnos Nahiyesi.1
               Sası=Saz Köyü – Marmara Kazası-Nahiyesi.1, 3, 12
               Sasılu Köyü -  Marmara Nahiyesi.1                                                                                      
               Sataşar(Kızılçamlı) Köyü – Kestel Nahiyesi. Karkın ve Kızık Boyu’ndan Karaca Yörükleri yerleşikti.1,5                                                                                                                                
                       Sayış Köyü – Marmara Kazası. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri  yerleşikti.12,13
                         Saysi=Seyis=Seyis Başı Köyü – Marmara Nahiyesi. 2. Bayezid oğlu Şehinşah’ın anası Hüsnüşaz Hatun Vakfı mülküdür.4,11, Tapu kayıtlarına göre; Sazoba veya çevresinde görünüyor.
               Saz – Oba (Çiftlik) Köyü – Gülnos Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Çepni Yörük Aşireti, Ellici Kara Ahmet Yörük Cemaati yerleşikti. Tepecik Mevkiinde adı bilinmeyen bir yatır vardır.1,3,4,5,8,11,12,13
               Seğirdim=Seyirdin=Seyirdim Köyü(S) – Gülnos Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti. Seğirdim Baba Zaviyesi. Korkud Mevkiinde İsa Rumi Oğlu Korkud Baba ve Eşi Elif Hatun’un yatırlarının da bulunduğu eski bir mezarlık ile zaviye izleri vardır.1, 3, 4, 8, 11,12,13
              Sekid Köyü – Marmara Nahiyesi.3
              Selendi Köyü-Beldesi – Akhisar. Marmara. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kara Yağcı Yörük Aşireti, Emir Buhari Vakfı Reaya Yörükleri, Yoklular Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti. Günümüzde askeri hava alanı vardır.4, 5, 6, 8, 11,12,13  (Akhisar İlçesi Yerleşke Listesine de yazıldı.)
              Seldirek=Seldirik=Soldirek Köyü – Belen Nahiyesi. Marmara Nahiyesi.3,11,12 (Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.13 Saruhanoğlu İshak Çelebi Bu köyde Ahi Ali’ye bir çiftlik vakfetmişti. Hızır Derviş Zaviyesi var.3(Saruhanlı’ya da yazıldı)
         Sofu Deresi Köyü – Kestel Nahiyesi.1Saruhanlı’ya da yazıldı)
               Sofular(Sufiler)Köyü- Mahallesi – Marmara Merkezi’nde. Eski İç Hisar Mahallesi’nin olduğu yer. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Göde Yahşi Cemaati, Emir Buhari Vakfı Reaya Yörükleri, Ellici Göde Yahşi Yörük Cemaati yerleşikti.1,3,5,8,11,13
              Sorkan Köyü- Marmara. Bünyesinde Morlar ve Tatar Çiftlikleri vardı.3
               Şuayb(Kadı)Köyü – Kestel Nahiyesi.1
              Süleymanlu=Buca=Parelücüyan(Bilgi için bakınız; Yâre-Pusan=Yerebusan)Köyü – Gördük Nahiyesi. Marmara Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Ellici Tura Hoca Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Ellici Sakar Öküz Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, İğdir Boyunda Eldelik-Ellici Kömürcüler Cemaati, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,3,4,5,8,11,12,13,14
                     Taşkuyucak Köyü – Marmara Nahiyesi.3, 4, 8                                                                                                 
             Tatarlu Köyü – Gülnos Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,13,14
  Teğenli=Tığanlu=Tikenli Köyü – Marmara Nahiyesi.4,8 Kumkuyucak Beldesi yanında.
  Telek Köyü -  Bu köydeki Hacı Hasan Camisi’ne Saz Oba Köyü’nden Halil Oğlu Hacı Veliddin’in nukudu vakfı var.(Bkz; Siyakat Yazılar Vakıf Varlık listesi)
  Tok Sayrı(Çöp=Çopi=Sofu, Ördek)Köyü – Marmara Nahiyesi.1 (Bkz; Saruhanlı - Ali Beyli Köyü)
                Turak Köyü – Marmara Nahiyesi.4
                 Umur-Ebece Köyü – Gülnos nahiyesi.1
          Uzgur Köyü – Marmara Kazası-Nahiyesi.1 Yörüklerin koyunlarıyla gelip kışlaması üzerine, verilen hükümde kışlak olmadığıdır. H.1114 Tarih ve 37 Numaralı Şikâyet defteri, sf: 546
          Veled-i Musa-Fakıh Mahallesi – Gülnos Merkezi’nde-Marmara Merkezi’nde.1
          Voyvoda Mahallesi- Marmara Merkezde, Halime Hatun Külliyesinin batısı.(Halime Hatun Vakfiyesinde adı geçiyor)3
                   Yaparlar Köyü  - Marmara Nahiyesi.4
          Yarpınar Köyü – Marmara Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Mukataahane Bazdaran Cemaati yerleşikti.13
         Yare-Pusan=Yare Bosan=Parelüciyan(Süleymanlı=Buca)Yerebusan Köyü-Mezraası - Gördük Nahiyesi. Marmara Kazası- Nahiyesi, Obacılar Yörük Cemaati, Yoklular Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Ellici Tura Hoca Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Ellici Sakar Öküz Yörük Cemaati, , Bayad Boyundan Eldelik-Ellici Çalışlar Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Abdurrahman Kethuda Cemaati Urban Çelebi Taifesi, Karkın Boyundan Mukataahane Bazdaran Cemaati yerleşikti. Karkın ve Kızık Boyu’ndan Karaca Taifesinden Hamidlü Yörük Cemaati, Kızık ve Karkın Boyundan Karacalar Yörükleri, Karkın Boyundan Karaç(c)ayan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. Zağanus Paşa Vakfı mülkü.1,3,4,5,8,11,12,13
             Yaka Köyü – Marmara Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Arab Balı Cemaati Buğurcuyan Urbanı Taifesi, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Karacalar Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.11,13
            Yarcı Köyü – Gölmarmara.8
   Yaycılar Köyü – Marmara Nahiyesi.4
   Yaz(Yar?) Pınarı(Pazarı?) köyü – Marmara. Halidoğlu Çiftliği ile beraber, İne Ali Zaviyesinde adı geçiyor. Eymür Boyundan Ellici Ebedlü Yörükleri, Ellici Esedlü(Düğüneri) Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.3,5,13
   Yazıcı Köyü – Marmara Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.13
  Yemişlü Köyü – Marmara Kazası.12
   Yemişli Göl(Rahmiye)Köyü – Gülnos Nahiyesi.3
   Yeni(Karye-i Cedid)Köy – Gölmarmara. Tandır Mevkiinde Çakırlar Mahallesi adıyla anılan bir köy
yıkıntısı var. Köy halkı Diyarbakır tarafından göçürülmüş Avunduk Aşiretinden üremedir.3,4
   Yenice(Çobanlı)Köyü – Gördük Nahiyesi. Gülnos Nahiyesi. 1595-1617 Yıllarında 5 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1, 3, 4, 8, 9,14
   Yeni Cami(Bakınız; Cami-i Cedid)Mahallesi – Gölmarmara Merkezi.1,8,12,13
   Yenmişli Köyü – Gülnos Nahiyesi. Marmara Nahiyesi. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,4,12,14
   Yenüciler(Muradlu)Köyü – Marmara Nahiyesi.1
      Yund Alanı Köyü – Kestel Nahiyesi. Karkın ve Kızık Boyu’ndan Karaca Yörükleri yerleşikti.1,5 (Köyün adı: At alanı anlamında)10
     Yunuslu(Kümbed?) Köyü – Marmara.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.14
Yüncü Köyü – Marmara Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Ellici Sakar Öküzlü Cemaati yerleşikti.13
    Yüze Mahallesi – Marmara Merkezinde. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.13
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum