Nurullah ERTUĞRUL

Nurullah ERTUĞRUL

[email protected]

Manisa Merkez İlçelerinde Tespit Edilebilen Yer Adları: X. Bölüm

09 Nisan 2022 - 09:32

Manisa Merkez İlçeleri İle Güzelhisar Ve Menemen İlçelerinde Tespit Edilebilen Yer Adları: X. Bölüm


          Seyyid Gazi – Saruhan Sancağı. Karkın Boyundan Yumacalu Cemaati yerleşikti.11
          Seyyid Köyü – Çanşa Nahiyesi. Manisa. Kızık Boyundan Karacalar Yörükleri, Sipahizadeler ile Mukataa, Ellici ve Karaca Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellicileri Taifesinden Osmanlar Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Ellici Resüller Yörükleri, Ellici Çanşa(Ovacık) Yörükleri, Karkın Boyundan Özlüce-Karaça(c)yan Yörükleri yerleşikti. Harab değirmeni vardı.2,5,11 Siyekli=Seyidlü Köyü ile aynı köy olmalı.9
          Siyekli=Siyetli=Seyyidlü Köyü – Yund Dağında. Karkın Boyundan Çanşa Ellici Cemaati-Saruhan Yörükleri, İğdir Boyundan Ellici Doğanhisar Yörükleri, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Özlüce Yörükleri yerleşikti.2,4,5,8,11 Seyyid Köyü ile aynı köy olabilir.9
           Seyfe(Çatal Kilise) Köyü(S) – Manisa Merkez. Saz(Şehitler) Mahallesi ile Gediz Irmağı arasındaydı. Buraya bağlı Nıfs-ı Seyfe’lerin(Yarım Seyfe’lerin) biri Çınar Zaviyesi’ne vakıf idi Diğeri ise Manisa Kalesi Muhafızları’nın Tımarı’na tahsisliydi. Kızık Boyundan Ellici Yund Dağı Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,2,3,5,10,11
           Sınur-ı Havlu Köyü - Menemen.1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Sırtlanlu Köyü – Emlak Nahiyesi. Gürleye Has Ünitesi’ne dâhildi. Sabuncu Köyü’nün batısında ve Gökceler Köyu’nün güneyinde bulunan “Sırtlan Mevkiinde” kurulmuştu. Keçili Yörükleri, Çaparlı Yörükleri yerleşikti.2, 4, 5  
          Sin(Sen)eşar Köyü – Güzelhisar-Kestel Kazası Nahiyesi. Karkın Boyundan Karacayan Yörükleri yerleşikti.10,11
          Simaoğlu Köyü – Manisa. Karkın Boyundan Ellici Çanşa Yörükleri yerleşikti.11
          Sipahi Pazarı – Manisa Merkezde,2009-2014 Yıllarında onarılan Saruhan Bedesteni cıvarı.2, 3
           Sirek Köyü – Menemen Kazası. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
         Sofular Mahallesi- Menemen Merkezinde. Karkın Boyundan Ellici Kuşlu Yörük Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.5,11
            Sofular(Nıfs-ı Seyfe) Köyü – Manisa. (Bkz; Nısıf Seyfe Köyü) Kızık Boyundan Ellici Yund Dağı Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Yıva Boyundan Ellici Bahşişler(Ömerler) Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Yund Dağı- Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,2,3,4,5,11
            Sofu Deresi Köyü – Gürleye Köyü bağlısı - Emlak Nahiyesi. Menemen Kazası.Güzelhisar Kazası. Piyade Köyü idi. Kızık Boyundan Ellici Yund Dağı Yörükleri yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.2,5,10,12
            Soğan Çukuru Mezraası – Yengi Kazası-Nahiyesi. Kurşunlu Köyü İle Ömerler Köyü yakınındaydı.(Bu bilgi Yöre yaşlısı Necati Eken’den alındı.)
             Soğan Pazarı  - Manisa Merkez. Tapunun 261 ada,19 parseli burada. Zeytin Pazarı ile komşu. Rüstem Zade Vakfında;  Büyük Yeni Han(Atik Han)Soğan Pazarında diye kayıtlı. 3
              Sovucak (Soğucak) Korusu – Manisa Nahiyesi. Sovucak Pınar(Akhisar Yolundaki Üç Lüleli Çeşme) Zaviyesinin olduğu yerlerde de Piyale Ormanı.1, 3
              Söğüdlü Köyü – Manisa. Karkın Boyundan Yenişehir Ellici(yan) Çanşa(Ovacık) Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.2,4,11,12
              Subaşı(Bakınız;Kızıl Kilise) Köyü – Menemen. Güzelhisar Kazası. Karkın Boyundan Halep’ten gelen Arab olmayan Urban-ı Buğurcular ve Urban-ı Çelebiler Taifelerinden Abdurrahman Kethuda Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti. 1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı. 5,10,11,12
              Sufi Deresi Köyü – Menemen Kazası. Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
             Sufiler Köyü – Çanşa Nahiyesi. Yıva Boyundan Ellici Bahşişler Yörükleri yerleşikti.11
              Sultan Mahallesi – Manisa Merkez. Hafsa Sultan Külliyesi’nin çevresi.3,6
           Sultan Tımarı – Günümüzdeki Yeni Harmandalı cıvarı topraklar. Kanuni’nin anası Hafsa Sultan adına Manisa’da yapılan külliye Vakfı’na ait yerler.3
          Sultan(Susendraz)Yaylası – Manisa(Spil) Dağı’nda2,3
            Sultaniye Köyü – Manisa. Çerkez İsmail’in H.1301 Yılında bu köy camisine nukudu var.3 Bu nedenle, Çerkez Sultaniye(Bağ Yolu)Köyü olmalı.9 25.04.2017 Günlü Büyükşehir “Eski Manisa Resimleri Sergisi”nde resmi var.
           Susendraz (Susendraz)Yaylası – Manisa(spil) Dağı’nda. Dağın Manisa’ya bakan yüzünde ve Manisa Kenti’nin güney yamaçlarındaki küçük düzlükler.2,3,9
           Surnazen Köyü –Manisa Nahiyesi. Zeamet iken sonradan müstakil tımara tahsis olundu.1,2  1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12     
           Surnazen Mahallesi – Manisa Merkez. Varlığını yitiren Surnazen Mescidi’nin çevresiydi. Karkın Boyundan Mukataa Bazdaran Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,2,5,11
          Susuz Viran Köyü – Manisa. Harab iken, Hoca Ali Çavuş adlı bir sipahinin dedesi ve babası tarafından şenlendirilmiştir.(19 Mayıs 1573 tarihli kayıtdan)2
           Sülbeğlü Köyü – Menemen Kazası. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
            Süle Beylü Köyü – Menemen. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
                 Süle Beylü(diğer)Köyü – Menemen. 1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
            Süleymanlu(Gökçeler) Köyü – Menemen Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Ellici Yunddağı Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.5,11
               Sünbültepe Köyü – Yund Dağı.5 Karayağcı Sümbül Köyü ile aynı olmalı.9
               Süncülü Köyü – Manisa.4 
               Süngüller(lü)(Sünbüllü) Köyü – Yund Dağı Nahiyesi.3, 4, 8         
Musacalar Köyü – Emlak Nahiyesi. Gürleye Has Birliğindeydi.2,4 
Sünnetler Köyü– Emlak Nahiyesi. Gürleye Has Birliği’ndeydi.2,4
              Şamari=Şemari Köyü – Emlak Nahiyesi. Yund Dağı Nahiyesi. Piyade Köyü. Sipahizadeler yerleşikt.2,4,5,8
              Şamaroğlan Köyü – Yund Dağı. Bu köy ahalisi 1907 Yılında köylerine mescid yapmışlar.3
              Şaşar(Kırbay)Köyü – Kestel-Güzelhisar. Karkın Boyundan Yenişehir Ellici(yan) Çanşa(Ovacık) Yörükleri, Karkın Boyundan Çanşa Ellici Cemaati-Saruhan Yörükleri, İğdir Boyundan Ellici Doğan Hisarı Yörükleri yerleşikti.11
               Şatırlar Köyü – Manisa.4, 8
Şehitler (Saz)Mahallesi – Manisa Merkez.1, 3, 8
               Şeneşar Köyü - Yund Dağı. Kestel Kazası. Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Karkın Boyundan Karaçayan Yörükleri yerleşikti.11
               Şeyh Hacı Köyü – Manisa. Bunamak Cemaati.5
              Şeyhlü(?)Köyü – Menemen. 1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
             Şeyh Paşa(Vakf-ı Şeyh Paşa) Köyü – Kestel Nahiyesi-Güzelhisar Kazası. İğdir Boyundan Doğan Hisarı Yörükleri yerleşikti.5,11
Şeyh İskender Çiftliği – Manisa. Yengi. Aşağı Çobanisa yakınlarında Çınar Zaviyesi’ne sınır idi.3
Şirmend=Şir-Merd Köyü – Manisa. Çiftçilü(Karaağaçlı)ye bağlıydı. Aynı adı taşıyan bir de sipahi vardı. Sipahizadeler ile devecilikle uğraşan iki hane Buğurcu Yörüğü, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Kızık Boyundan Urban-ı Çelebi Taifesinden Kırcalar Yörükleri yerleşikti. Köyde Hacı Hasan Camisi vardı. Irmak kenarındaydı. Sık sık su basardı.1, 2, 3, 4, 5,11 Günümüzdeki Mütevelli veya Mahmudiye köylerinden biri olmalı.9 (Saruhanlı İlçesi Yerleşke Listesine de yazıldı.)
Şuayib(Kadı) Köyü – Kestel Nahiyesi-Güzelhisar Kazası. Ellici Sakar Öküz Yörük Cemaati, İğdir Boyundan Doğan Hisarı Yörükleri yerleşikti.2,5,11
Tabakhane Mahallesi – Deresi – Manisa Merkez’de Serabad Mahallesl – Deresi.2, 3
            Tabbahîn Çarşısı – Manisa Merkez.2
            Tahıl=Ekin(Galle) Pazarı – Manisa Merkez. Günümüzdeki Beyaz Fil diye anılan binanın olduğu yer ve güney bitişiğindeki yerler.2, 3
           Tahir Oğlu Tımarı –Piyale Bey Vakfından ilişikli taşınmaz kayıtlarına göre; Günümüzdeki Kuşlubahçe ve Barbaros Mahalleleri ile Gediz Nehri arasında görülüyor. Piyale Bey’in Tahir adlı torunu vardı.3
           Tahtalı Köyü - Menemen.1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Tahta Kale – Manisa Merkez. Tapu kayıtlarına göre; Günümüz Cumhuriyet Hamamı’nın doğu kıyısı.2,3
           Takyeciler Çarşısı – Manisa Merkez.2
           Tarhan’(Turhan)iyet(S)(Bakınız; Menemen) - Saruhanoğulları Beyliği’ne bağlı nahiye - kaza merkezi.1,2
           Taruçlu Köyü – Manisa. Küreklü/Kürelü Yörük Cemaati, Ellici Çanşa(Ovacık) Yörükleri yerleşikti.5
            Tatar Köyü(S) – Biyengi Nahyası. Manisa Nahiyesi. Hoşkadem Paşa Vakfı Çiftlikleri Tatar köyü eteklerindeydi. Vakfiyedeki hududlar Hamza Beyli Köyü yerini veya çevresini gösteriyor. Sonuç Olarak; Hamza Beyli Köyü’nün olduğu yerde veya çevresinde olmalıydı. Marmaracık-Baltıklulu Taifesine bağlı Hamidler Yörük Cemaati, Mukataa Yörükleri, Ellici Çanşa Yörük Cemaati yerleşikti.3,5
            Tatar Şahabüddin(İbn-Çengi, Kasım Paşa)Mahallesi – Manisa Merkez. (Bkz; Çengizade Mh.)1, 2, 3
            Tay İli Köyü – Menemen Kazası. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
            Tazyurt=Dazyurt Köyü(S) – Yund Dağı Nahiyesi. Sipahizadeler yerleşikti. Boynuyoğun Zaviyesi vardı.3,4,5,8
            Tavukçu Azmağı – Dündarlı Köyündeydi.3
            Tavukçukuru – Yund Dağı.6,8Günümüzde Bergama İlçesi’ne bağlı.9
            Tazı(Yavaş(cı)oğlu, İbn-i Nazı=Nazlıoğlu) – Manisa Merkez.(Bkz; İbn-i Nazı Mahallesi) Mukataa Yörükleri yerleşikti.2,3,5
             Tecerlü Köyü - Yund Dağı. Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Kızık Boyu Yund Dağı Ellici Yörükleri Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
             Tekürlü Köyü – Menemen.1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
             Tekelü(Evkaf Emlak Teke) Köyü – Emlak Nahiyesi.(Bkz; Evkaf Emlak Teke Köyü’ne)2, 4, 8
             Tekeliler Köyü – Belen Nahiyesi. Palamud Nahiyesi. Çevresinde Çatal Başlu ve Kuşlu Köyleri vardı.2, 3, 4, 6, 7, 8 Güneyinde, Kızıl Geri Çayı üzerinde eski taş köprü var. Yenisi yapıldığından hizmet dışıdır.9
           Tekke=Tekye(Bektaş, İsa Balı, Kenzi)Mahallesi(S) – Manisa Merkez.(Bkz; Bektaş Mahallesi) 1,3,6,11  
             Temaşalık Mevkii – 16.Asırda Manisa Merkez’e 4-5 Km. uzaklıkta eşkıyaların zulmündeki yer.6
             Tepecik Köyü – Manisa.8 Eski, Depecik(S) Köyü yerinde.9
             Tevfik Mahallesi – Manisa Merkez.8 Cumhuriyet Döneminde verilen ad. Mahallenin güney kısmı, eski “Malta Hasan “ Mahallesi merkezlidir. Kuzey kısmı ise; eski Ali Bey Kesiği üzerine kurulu.9
Tepe Köy=Sancaklı Tepe Köy  - Manisa.8 Sancaklı Bozköy cıvarında.9
Timurcu Deresi Köyü – Manisa. Timurcular Cemaati.4,5                                                                                                        
Tilki=Tilki Süleymaniye(Balabanlu, Ahmet Paşalı) Köyü – Manisa Nahiyesi. Palamud Nahiyesi. (Bkz; Ahmet Paşalı Köyü)1, 2, 3, 6, 8
               Toğancılar=Doğancalu)Köyü – Manisa Nahiyesi.(Bkz; Doğacalu Köyü)3,4
 Topçu Asım Mahallesi – Manisa Merkez. Cumhuriyet Döneminde verilen ad. Bu mahallenin doğudaki bölümü, eski Hacı Yahya Mahallesidir. Batıdaki bölümünün güney kısmı da, eski Ebe Kuyusu Mahallesidir. Yine batıdaki bölümün kuzey kısmı ise eski Baba Kuyusu Mahallesi’dir.3, 6, 8
 Tortulu Köyü – Manisa Kazası. Yonmacalu Yörük Cemaati yerleşikti.2
To(u)rudlar Köyü – Menemen. Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Ellici Yunddağı Yörükleri yerleşikti.5,11
 To(u)rudlar Köyü - Manisa. Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Küreklü/Kürelü Yörük Cemaati yerleşikti.5,11
            Toy-lar Köyü – Menemen Kazası. Kızık Boyu’ndan Ellici Yund Dağı Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti. 1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.5,11,12
             Toycalu Köyü – Manisa.4
             Toy Yusuflu Mezraası- Köyü – Manisa Nahiyesi. Palamud Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Sipahizadeler ile mukataa, Karaca, Ellici Yörükleri ve Saruhanlu Cemaati, Bayramşa Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Yenişehir Ellici(yan) Çanşa(Ovacık) Yörükleri, Karkın Boyundan Eldelik Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti. Mezraa iken Çiftçilü Köyüne bağlıydı. Köy iken, Ilgunlu ve Şirmend’e yakın Ilgınlu Ormanı(Korusu) buraya bağlıydı. Ilgunlu Korusunda Koyuneri Taifesi işgalci oldu. Ilgunlu Korusunda Çugalar Cemaati, Karkın Boyundan Tura Hoca Ellici Yörükleri yerleşikti. Yine; Bekmezci Kumu, Raziyane(İnce Karaağaç) adlı yerler ile Balaban Geçidi bu köyde idi. Toy Yusuflu Köyü,989/1581 Yılında 412.000 akçe bedelle Durmuş Oğlu Hızır adlı sipahiye mukataaya verildi.1065/1655 Yılında Saruhan Sancağı Mutasarrıfı Zeynalabidin Paşa 500 den fazla atlı ile bu köyü soydu.2,3,4,5,6,7,11  1595-1617 Yıllarında 9 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12     
Tunca Mahallesi – Manisa Merkez. Cumhuriyet Döneminde verilen ad. Bu mahallenin büyük olan güney kısmı, eski Girdeci Mahallesi’dir. Kuzey kısmında ise Ditrek Sinan Bey Medresesi var.1, 2, 3, 8
              Tur Ali(ler) Köyü – Yund Dağı Nahiyesi. Ellici Çanşa(Ovacık) Yörükleri yerleşikti.4,5
              Turasanlu=Turasılu=Turasıllı Köyü – Yund Dağı Nahiyesi.3,4(Bkz; Durasılı Köyü)
              Turfanda Köyü – Manisa. Karkın Boyundan Karaçayan Yörükleri yerleşikti.11
              Turgut Kışlağı – Saruhan. 1840 Yılı kaydına göre buraya Veliler(Deliler)Cemaatinden 24 hane 65 neferan yerleştirildi.13
               Turgut Alp Köyü – Manisa(Spil)Dağında.2,4
Turudlar Köyü – Menemen Kazası. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleriyerleşikti.11
Turşucu(Umur, Kirişci, Gözsüzler=Amalar) Mahallesi – Manisa Merkez.(Bkz; Amalar Mahallesi)1, 2, 3 8
            Tutlu(Dutlu?) Köyü – Manisa.4
            Türkeri Köyü – Saruhan Sancağı. 37 hane 14 mücerred Türk Cemaati yerleşikti.11
            Türkmen Köyü – Yund Dağı. Batısındaki Yaran Dağ Mevkiinde bir kale harabesi var. Karayağcı Aşireti yerleşik. Batısında“Yaren Dede Yatırı “var. Yine batısında İbrim Dede Zaviyesi’nin yanında 44 metre yüksekten uçan su var. 3, 4, 5, 8 1918 Yılında Manisa’nın işgali üzerine Parti Pehlivan Müfrezesi, Yunanlılara karşı saldırılara bu köyün batısındaki Kara(Dumanlı) Dağ’da başlamış ve vur- kaç taktiği ile ulaştığı Gördes’de konaklayarak Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem komutasındaki Kuva-i Milli’ye birliğine katılmıştır.9
X. Bölüm Sonu
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum