Nurullah ERTUĞRUL

Nurullah ERTUĞRUL

[email protected]

Manisa Merkez İlçeleri İle Güzelhisar ve Menemen İlçelerinde Tespit Edilebilen Yer Adları: VII. Bölüm

06 Nisan 2022 - 10:48

Manisa Merkez İlçeleri İle Güzelhisar ve Menemen İlçelerinde Tespit Edilebilen Yer Adları: VII. Bölüm

         Kabaağaç(lu) Köyü –Çanşa Nahiyesi. Güzelhisar Kazası. Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Sipahizadeler, Ellici ve Mukataa Yörükleri, Mukataa-i Alaiyyelü Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Halep’ten gelen Arab olmayan Urban-ı Buğurcular ve Urban-ı Çelebiler Taifelerinden Abdurrahman Kethuda Yörük Cemaati, Karaca Yörükleri, Tazyurd Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Ellici Yunddağı Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Özlüce-Karaça(c)yan Yörükleri yerleşikti. Değirmeni var.1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,2,4,5,11,12
         Kaba Menkeş Köyü – Yund Dağı Nahiyesi.4
         Kabaklıbaşı(Kapaklıbaşı)Mahallesi -  Sünbüller Köyü bağlısı– Yund Dağı.3
         Kablancık Köyü – Menemen.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
         Kablıca Köyü(S) – Menemen Nahiyesi.4
          Kadıoğlu Köyü – Güzelhisar Kazası-Nahiyesi. Yıva Boyundan Ellici Bahşişler Yörükleri yerleşikti.11
          Kadı(Şuayib) Köyü – Kestel Nahiyesi-Güzelhisar Kazası. Manisa Kazası. Karkın Boyundan Çanşa Ellici Cemaati-Saruhan Yörükleri, Karacalar Yörükleri, Yoncalar Ellicilerinden Conkara Yörük Cemaati,  Kızık Boyundan Sakar Öküzlü Ellici Yörükleri, İğdir Boyundan Doğan Hisarı Yörükleri yerleşikti.2,5,11 
          Kadı Köy (Hocendi=Koçantı)Mezraası(S) – Manisa Nahiyesi. Gediz Nehri üzerinde Saruhan Bey’in 14.asrın ilk yarısında yaptırdığı Tahta Köprü’nün kuzey kısmındaydı. Yerleşikleri bu köprünün idamesinden sorumlu oldukları için avarızdan muaftılar. Yakınında Urgancı Boğazı vardı. Kızık Boyundan Ellici Yund Dağı Yörükleri, Karkın Boyundan Karaç(c)ayan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,3,10,11       
         Kafirboz(Gavurköy, Hamidiye, Muradiye Beldesi)Köyü – Emlak Nahiyesi2,                                                                        Kağan Köyü – Yund Dağı. Kığan Aşireti. Mahfeller Köyü yolu üzerinde”Tadu”mezarlığı var.5,8
         Kavaflar Çarşısı – Çarşı Mahallesindeydi. Burada bulunan sebili Tösgelzade Ailesi,1907-1909 Yıllarında tamir ettirip, akar vakfetmişlerdi.
         Kalabak(Frenk)Köyü – Güzelhisar Kazası. Yıva Boyundan Ellici Yörük Cemaati, Karayağcı ve Kalabak Aşiretleri yerleşikti. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,5,12
         Kalabak Deresi – Eğri Köy(Üç Pınar Beldesi)yakınında Söğüt Arasında, Kalabak Deresinde bir çarklı su değirmenini Eğri Köylü Sıracalızade Ahmet Ağa vakfetti.
         Kalafatlu Köyü(S) – Menemen. Musa Dede’ye tevdi.3 
         Kalaycılar Çarşısı – Manisa Merkez.3
         Kale Köyü – Yund Dağı. 300 m. Doğusunda Hebi Köyü’nün harebeleri var. Kaya-Mengeş Köyü olmalı.4
          Kalemlü Köyü(S) – Doğanhisarı Nahiyesi. Arpacı Baba Zaviyesi. Ayyaş=Evbaş Baba Zaviyesi. Doğanhisarı Nahiyesin’ne bağlı bir piyade çiftliği iken, yerleşiklerin ataları Pir İslam’ın Fatih tarafından azledilmesiyle statüsü değişmiştir. Şehzade Mustafa ise tekâliften muaf tutmuştur. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Ellici ve Mukataa Yörükleri, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Karkın Boyundan Karaca-Kara(c)çayan Yörükleri, Sipahizadeler yerleşikti.1607-1609’da Kalenderoğlu Eşkıyası zülmüne uğradı 2,3,4,6,8,11  1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12     
          Kamanlu Köyü – Yund Dağı Nahiyesi. Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri yerleşikti.11
         Kamuklu Köyü - Önce, Kızık Boyundan Ellici Yunddağı Yörükleri, sonra da Karacalar Taifesi içinde yer alan Osmanlar Yörük Cemaati yerleşikti.5 
         Kanalıcı Köyü – Menemen Kazası. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
         Kandaran Obası Köyü – Manisa Kazası. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
         Kandırmış(Kandamış) Köyü – Menemen Nahiyesi. Karacalar Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Karaç(c)ayan Yörükleri yerleşikti.5,11
          Kalpak Kaya Köyü – Güzelhisar Nahiyesi-Kazası. Kızık Boyundan Ellici Yunddağı Yörükleri, Yıva Boyundan Ellici Bahşişler Yörükleri, İğdir Boyundan Doğan Hisarı Yörükleri, Karkın Boyundan Çanşa Ellici Cemaati-Saruhan Yörükleri, Çanşa Yörüklerine bağlı Ballı Obası Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.5,11
          Kan Elçi Köyü – Menemen. Kızık Boyu Yund Dağı Ellici Yörükleri Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
         Kanlıca Köyü – Menemen Kazası. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Halep’ten gelen Arab olmayan Urban-ı Buğurcular ve Urban-ı Çelebiler Taifelerinden Yörük Cemaati yerleşikti.11
         Karaağaçlı(Çiftçilü’yü temsil)Köyü – Belen Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik- Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.11 Bağlısı Dönmezler’de Âşık Yahya Zaviyesi vardı.1,3,4,8,11 (Bakınız; Çiftçilü Köyü)(Saruhanlı İlçesi Yerleşke Listesine de yazıldı)
          Karaağaç Köyü – Yund Dağı Nahiyesi. Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Abdülbaki Camisi adlı mabedi var.3,4,11
         Kara Ali(Karalu) Köyü – Emlak Nahiyesi. Batısında Çatal Köy’ün harabeleri var. Manisa Muradiye Külliyesi giderleri için tahsisliydi. Keçili Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Mukataa Yörükleri, Ellici Yörükleri yerleşikti. yerleşikt.3,4,5,8,11
         Kara Ahmetli Köyü – Yund Dağı. Çanşa Nahiyesi. Kapaklı ve Karatepe Mevkilerinde iki yatır ile bu çevrede Dere Köy harabeleri var. Küreklü/Kürelü Yörük Cemaati, Yıva Boyundan Ellici Bahşişler(Ömerler) Yörükleri. Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.2,4,5,8,11
         Karaca Ahmet Köyü(S) – Manisa. Horus Köyü’nün kuzey batısındaydı. Tokuz Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Ellici Yund Dağı Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti. Günümüzde, sadece Karaca Ahmed Türbesi kalmıştır. Bir de, Manisa-Turgutlu arasında Hoşkadem Paşa’ya evlatlık üzre vakfedilen aynı adlı mezraa vardır. Bu mezraada da Karaca Ahmed Mezarı var. Akhisar ilçesi Karaköy ile Uşak İli Eşme ilçesi’nde de Karaca Ahmed Türbeleri var.2,3,4,5,10,11
         Kara Balabanlu Köyü – Yund Dağı Nahiyesi. Kızık Boyundan Karacalar Yörükleri, Karkın Boyundan Çanşa Ellici Cemaati-Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Yoncalar Ellicilerinden Conkara Yörük Cemaati, Sipahizadeler yerleşikti.5,11
         Kara Burgaz( Burgos) ve Karkın Köyü – Manisa. Yund Dağı Nahiyesi. Ellici-Mukataa ve Karaca Yörükleri, Karkın Boyundan Ellici Resüller Yörük Cemaati yerleşikti. Köyde balıkçılık var.1,2
        Karaca Bergos=Burgaz Köyü(S) – Doğanhisarı Nahiyesi. Sakarkaya Köyü’nün mezraasıydı. Günümüzde Tepecik Köyü ile Beydere Devlet Çiftliği arasındaydı. Karkın Boyundan Ellici Resuller Yörükleri yerleşikti.1,2,3,4,11
         Kara Davudlu(Maraşlı) Köyü – Manisa Nahiyesi-Kazası. Güzelhisar Nahiyesi-Kazası. Kızık Boyundan Ellici Yunddağı Yörükleri, Yıva Boyundan Ellici Bahşişler Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.4,5,11
        Kara Dere Köyü – Manisa.3,8
        Karagöl Köyü – Emlak Nahiyesi Gürleye Üstündeki dağdadır. Okcular ve Kızılkeçili Cemaatleri.5 
        Kara Hasanlu(İsmaillü)Köyü –Menemen Kazası. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
        Kara Hisarlı(Adakale) Mahallesi – Manisa Merkez.1,2,3,6,8Adakale Mahallesi’nin Güney kısmı.9
        Kara Hüseyinli(Kara Mehmediler)Köyü - Yund DağıNahiyesi. Kara Hüseyinli Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Karacalar Yörükleri, Halep’ten gelen Arab olmayan Urban-ı Buğurcular ve Urban-ı Çelebiler Taifelerinden Abdurrahman Kethuda Yörük Cemaati yerleşikti. 1,4,5,8,11
         Kara Kasım(lar)(Oğlu)Köyü – Yund Dağı Nahiyesi. Manisa Kazası. Karkın Boyundan Çanşa Ellici Cemaati-Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Sipahizadeler, Ellici Çanşa Yörükleri yerleşikti.4,5,11
         Kara Hasanlar Köyü – Yund Dağı Nahiyesi. Karkın Boyundan Özlüce Yörük Cemaati yerleşikti.5
         Karakaşlar Köyü – Manisa.4
         Karakılınçlu Köyü(S) – Yund Dağı. Köyün 300 m. güneydoğusunda”Kazangöl” adlı köyün harabeleri var. Köyün kuzeyinde Siret Dedesi ile bunun yanında Yusuf Dede Yatırı var. Yağmur duasına çıkılır.4,8 Köy girişinde ve cami avlusundaki ulu ağaçlar yedi asırlık gibidir.9
         Kara(ca) Koca(Sabuncu)Köyü – Emlak Nahiyesi. – Manisa Nahiyesi.1,2 Manisa-İzmir arasında Devlet Karayolu Geçidi-Tüneli’ne ad olmuştur. Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Ellici Yund Dağı Yörükleri, Mukataa Yörükleri, Kara Koca Sultan Yörükleri yerleşikti. Eski köy, şimdiki köyün 2 Km. güneyinde idi. Eski Karakoca Köyü’nde Kara Koca Sultan’ın türbesi vardı.(Evliya Çelebi’den) Dağılan köy ve anılan türbeden (eski mezarlık dışında) bir iz kalmamıştır.5,9                                                                           
         Kara Köy Mahallesi(S) – Manisa Merkez’de. Kızık Boyundan Ellici Yund Dağı Yörükleri, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı- Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. 1,5,10,11 Semt adı.9
         Kara Köy – Menemen Kazası. Kızık Boyundan Ellici Yunddağı Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Halep’ten gelen Arab olmayan Urban-ı Buğurcular ve Urban-ı Çelebiler Taifelerinden Yörük Cemaati, yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.5,11,12
         Karalu Köyü – Yund Dağı Nahiyesi. Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Yoncalar Ellicilerinden Conkara Yörük Cemaati yerleşikti.4,5,11                                                                                                                                
         Karaman Kayası ve Kısığı – Yukarı Çobanisa’nın batısında, Manisa(Spil)Dağında; özellikle tek ve iri kaya kütlesi gibi ovaya dik yükselen tepeye Karaman Kayası adı verilir. Anılan, Karaman Kayası’nın kuzey doğusunda Aşağı Çobanisa-Hacı Haliller yönünde, Gediz Nehrine doğru uzanan ovalık alana da Karaman Kısığı denir.3
          Karaoğlanlu Köyü(S) – Manisa Nahiyesi. Yengi Nahiyesi, İshak Çelebi’nin Ulu Cam Külliyesi Vakfına aitdi. Konar Göçer Yörükleri, Mukataa Yörükleri, Öksüzler Yörük Cemaati, Sancaklı Aşireti. Buğurcu Yörükleri, Tekeli Yörük Cemaati, Ellici Yörükleri, Kırcalar Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Kırcalar Cemaati Urban Çelebi Taifesi, Mukataa-i Alaiyyeli Yörükleri, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükler yerleşikti. Kirizman (Nif) Çayı cıvarında verimli tarlalar var. Köyün tamamı ile köye bağlı nehir yatağında yılda 7,5 Müd pirinç ekilen alan Saruhanoğlu İshak Çelebi vakfına aitdi.2,3,5,8,10,11
            Kara Osmanlu Köyü – Yund Dağı Nahiyesi. Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Küreklü/Kürelü Yörük Cemaati yerleşikti.4,5,11
         Karaca Bucak – Kilizman Köyünde, Hasan Baba(Müderris Hamza) Vakıf arazisinin doğu sınırındaydı.3
         Kara Koca Köyü- Menemen Kazası. Bayad Boyundan 27 hane Haric Cemaati yerleşikti.11
         Karaca Koca Kalesi(Nefs) – Menemen Kazası. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri,Yörükan Cemaati yerleşikti.11
         Kara(ca) Pınar Köyü- Manisa. Karkın Boyundan Özlüce-Karaça(c)yan Yörükler, Karkın Boyundan Çanşa Ellici Cemaati-Saruhan Yörükleri, Yoncalar Ellicilerinden Conkara Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Ellici Çanşa(Ovacık) Yörükleri yerleşikti.5,11
         Kara Sili(ü)(Karasıllı) Köyü – Yund Dağı Nahiyesi. Yund Dağındaki Demirci Köyü’ne çıkarken sol yamaçta; Demirci Köy Orman Gözetleme Kulesi’nin güneyinde, yıkık ve terkedilmiştir.(Kaynak kişi: Belen Türk Yenice Köyü’nden, Edebiyat Öğretmeni Dr. Maksut Belen) Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Kığan Aşireti, Derzi Halil Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Özlüce-Karaça(c)yan Yörükleri, Karkın Boyundan Ellici Resüller Yörük Cemaati yerleşikti.4,5,11
        Karaman Köyü – Menemen. 1595-1617 Yıllarında 5 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
        Karasili Köyü – Güzelhisar Kazası.10
         Kara Mezidler Köyü – Manisa Kazası. Yund Dağı Nahiyesi. Önce, Kızık Boyundan Karacalar Yörükleri, Kızık Boyundan Ellici Yunddağı Yörükleri, sonra da Karacalar Taifesi içinde yer alan Osmanlar Yörük Cemaati yerleşikti.5,11
               Kara Sevinçlü Köyü – Manisa Nahiyesi. Karkın Boyundan Ellici Resüller Yörükleri yerleşikti.1,2,11
               Karasüncülü Köyü – Manisa.3,4
               Kara Veliler Köyü – Yund Dağı.4,8
              Karayağcı Çam Köyü – Manisa.8.
              Karayağcı Deneli Köyü – Manisa.8
              Karayağcı Hacılar Köyü – Manisa.8
              Kırk Hacılar Köyü – Yund Dağı Nahiyesi. Karkın Boyundan Çanşa Ellici Cemaati-Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
              Kara Sevinç Mahallesi – Menemen Merkezinde. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
              Karayağcı Molla Süleyman Köyü – Yund Dağı.4,8
             Karayağcı Sünbül Köyü – Manisa.8
            Kara Yakuplu Köyü – Menemen Kazası. Kızık Boyundan Ellici Yunddağı Yörükleri, Karkın Boyundan Mukataa Bazdaran Yörükleri Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 6 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.5,11,12
            Kara Yenice Köyü – Manisa.4,8
            Kara Yunus(Mimar Sinan)Mahallesi – Günümüzdeki Ali Rıza Çevik İlkokulu’nun 50- 60 m. kadar batısında Erler Caddesi’nin güney kıyısında iken, Türk Kurtuluş Savaşında Yunanlılarca yakılan Kara Yunus Camisi’nin çevresi idi. Bu Caminin doğu kıyısındaki Gurabba-i Müslimin adlı büyük çaplı iki katlı taş yapılı vakıf hastanesi de aynı şekilde yakılmıştır. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı- Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.2,3,5,6,8,11
          Kara Yusuflar Köyü – Yund Dağı Nahiyesi. Oruç Gaziler Yörük Cemaati yerleşikti.5
          Karbastı Köyü -  Manisa Kazası. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
          Kargı(Balık Ağı) Köyü(S) – Emlak Nahiyesi. Gediz Nehri’nin güneyindeydi. Sabuncu Tımarına yakındı.3(Revak Sultan Vakfiyesi)
                Karkın ve Kara Burgos Köyü – Manisa Nahiyesi. Çanşa Nahiyesi. Yund Dağı Nahiyesi. Karkın Boyundan Karaca-Kara(c)çayan Yörükleri, Ellici-Mukataa ve Karaca Yörükleri, Karkın Boyundan Ellici Resüller Yörükleri yerleşikti. Köyde Mirahor Hüseyin Ağa’nın çiftliği vardı. Köyde balıkçılık var.1,2   
           Karlı Dağ – Yund Dağı’nda bir mevki adı.6
           Karlı Pınar Köyü – Manisa. Gediz Nehri ile Hasırcı Köyü arasındaydı.3,9
          Karslı Köyü – Yund Dağı.3
          Kartal(lar) Köyü – Yund Dağı Nahiyesi. Karkın Boyundan Çanşa Ellici Cemaati-Saruhan Yörükleri, Yoncalar Ellicilerinden Conkara Yörük Cemaati, Ellici Çanşa(Ovacık) Yörükleri, Yıva Boyundan Ellici Bahşişler Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.4,5,11
         Karyalu Köyü- Yund Dağı. Kızık Boyundan Karaca Yörükleri yerleşikti.11
         Kasım Paşa(Tatar Şahabettin=İbni Çengi)Mahallesi – Manisa Merkez. Çeşnigir Camisi’nin güneyinde, günümüzdeki İl Müftülüğü (Kısa bir zaman önce, bu mülk Salih Okutan Kur’an Kursu Vakfı’na aitdi.)binasının bulunduğu yerde yok edilen Kasım Paşa Külliyesi’nin çevresiydi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,2,3,5,6,11
         Kaşıkcı Köyü – Manisa Kazası-Nahiyesi. İğdir Boyundan Cemaat-i Yörükan Eldelik Ellici Yörükleri, Tatar-ı Basan Cemaati yerleşikti.5,11
         Kaşlıca Köyü – Menemen. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
         Katan Hisarı Köyü – Manisa.4
         Katran Köyü – Manisa.4
         Kavaflar Çarşısı – Manisa Merkez’de Çeşniğir Camisi’nin kuzey batısında Alım ve Satım Sokaklar arası. Tapunun 281 ada, 2 Nolu parseli burada.3
         Kavak (İlnak) Köyü - Güzelhisar. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
         Kavun Pazarı – Manisa Merkezde, Taşcılar Mescidi’nin batısında, Rumlar’ın oturduğu mevki.3
         Kaya Alanı Köyü – Güzelhisar. 1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
         Kayadibi Köyü – Manisa. Sancaklı Aşireti. Günümüz Çeşme Başı Köyü’nün 3 km.güneybatısında.3,4
         Kaya Eberi(Ebriler)Köyü - Menemen. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
         Kayalu Köyü – Menemen. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
         Kayalu Mezraası, Köyü – Büyük Devlek=Düğlek Köyü bağlısı – Emlak Nahiyesi.  Akkoyunlu Mezraası ile aynı yöredelerdi. Biri pirinç iki değirmeni vardı. Mukataa Yörükleri.2
       Kayapınar Köyü – Emlak Nahiyesi. Eren Dede Yatırı var. Ellici Yörük Cemaati yerleşikti.2,3,4,5,8  
       Kaya Mengeş Köyü – Halidlu Köyü bağlısı - Palamut Nahiyesi.2
       Kaydıran Obası Köyü – Manisa. İğdir Boyundan Eldelik Ellici Kömürcüler Yörük Cemaati yerleşikti. Bu cemaatin kışlağ Manisa,yaylağı Bigadiç idi.5,11
        Kaydıran Zemini – Manisa Kazası. Ellici Tura Hoca Yörük Cemaati yerleşikti.2
         Kayırlı Köyü – Manisa Nahiyesi. Belen Nahiyesi.  Manisa Kalesi muhafızlarına tımar iken 1575 yılında zeamet hissesi oldu.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12     
        Kayraklu Köyü – Karaoğlanlı Köyü bağlısı-Manisa. Mukataa-i Alaiyyelü Yörükleri yerleşikti.5
         Kaz Alanı Köyü – Çanşa Nahiyesi. Kızık ve Karkın Boyu’ndan Karaca Taifesinden Hamidlü Yörük Cemaati, Karataş Yörükleri yerleşikti.5 Yund Dağı Nahiyesi. Sipahizadeler yerleşikti. Yarım kile çeltik tohumu ekilen tarlalar kuraklıkta bozuldu. Palamut ağaçları var.2
         Kazancık Köyü? - Güzelhisar. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
          Kazlık Köyü – Güzelhisar Kazası.1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
          Kebe Kilise Köyü – Manisa. Palamud Nahiyesi. Karkın Boyundan Kaçaç(c)ayan Yörükleri, Ellici Tura Hoca Yörükleri, Koyun Balılar Yörük Cemaati yerleşikti.2,5,11  1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12     
        Keçeciler Arastası(Pazarı) – Günümüz Kuyumcular Çarşısındaki Palamut Pazarı Çeşmesinin bulunduğu adaya sınır adada.3
         Keçi Alanı Mezraası – Kılıçlu Köyü bağlısı – Yengi Kazası-Nahiyesi.1,3
         Keçili Köy =Keçili Boz(Kızıltepe=Keçili Köy’ün terkedilen bağlı mezraası.)Köyü-Gürleye bağlısı. Manisa Nahiyesi. Keçili Yörük Cemaati, Menye Yörükleri, Urban-ı Çelebiler Yörük Taifesi, Urban-ı Buğurcular Yörük Taifesi, Ellici Yörükleri, Karacalar Yörük Cemaati, İsalar Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,2,4,5,8,10,11
         Kehle(Bit) Pazarı – Manisa Merkez. Bedestenler çevresindeydi.3
         Kerburtal Mezraası – Yund Dağı Nahiyesi.3
         Kersen(Çaparıca)Köyü – Emlak Nahiyesi. Menemen Boğazında. Harabesi Emlak Dere Köyü-Çapaçarık yakınındadır. Bu köyde Vani Mehmet Efendi’nin muallimhanesi vardı.2,3,4,5
         Kersencik Köyü – Gürle Köyü bağlısı – Emlak Nahiyesi. Ellici-Mukataa Yörükleri yerleşikti. Ve bir kısmı Nif’e bağlı Yaka Köyünde otururlardı.2,5 Kersen Köyü ile aynı köy olmalı.9
        Keşşaşlar Köyü - Yund Dağı. Kızık Boyundan Karaca Yörükleri yerleşikti.11
         Kethuda Balı Mahallesi – Menemen Merkezinde. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
         Kıbrıslı Köyü – Güzelhisar. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
        Kılıç Çayı(S) – Manisa.3Köseler Köyünden gelir. Çeşmebaşı Köyü’nün doğusundan ve Örnek Köy’den geçerek Nif Çayına dökülür. Yatak güzerğahı kılıcı andırdığından bu adı almıştır.(Bu bilgi, yöre yaşlısı Necati Eken ile Çobanisa’lı İzzet Bilge’den alınmıştır.)Yöresinde Kılıçlu Köyü de vardı.3,9
        Kılıçlu Köyü(S) – Yengi Kazası-Nahiyesi.1 Karkın Boyundan Özlüce-Karaça(c)yan Yörükleri, Emir Buhari Vakfı Yörükleri yerleşikti. (Turgutlu Listesine de yazıldı)Yukarı Çobansa’da Kılıç Çayı var. Bu köyde Horti Baba Oğlanlarına vakfedilen Yengi yakınında Çiftlik vardı. Yine bu köye bağlı Keçi Alanı Mezraasında Şeyh Ahmet’e vakfedilen çiftlik vardı.1,3,5,9,10,11  1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12     

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum