Nurullah ERTUĞRUL

Nurullah ERTUĞRUL

[email protected]

MANİSA MERKEZ İLÇELERİ, GÜZELHİSAR VE MENEMEN İLÇELERİNDE TESPİT EDİLEBİLEN YER ADLARI: II

31 Mart 2022 - 10:24 - Güncelleme: 31 Mart 2022 - 10:26

       MANİSA MERKEZ İLÇELERİ, GÜZELHİSAR VE MENEMEN İLÇELERİNDE TESPİT EDİLEBİLEN YER ADLARI: II


         Bazarlu Köyü – Güzelhisar Kazası. Karacalar Yörükleri yerleşikti. Kızık Boyundan Ellici Yunddağı Yörükleri, Karkın Boyundan Tura Hoca Ellici Yörükleri, Yıva Boyundan Ellici Bahşişler Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.5,10,11
       Bazar-ı Yengi(Gökce Ağaç=İshak Çelebi)Mezraası – Manisa Nahiyesi. Yılanlı Bozköy’e yakın.1,2,
             Bazerganlu Tımarı-Köyü – Kadı Köy ve Gölbeyi ile Uzun Memiler Tımarlarına yakın. Küçük Şamlu Köyü buraya bağlı. Karkın Boyundan Resüller Yörük Cemaati Yerleşikti.2,11(Bkz: Saruhanlı İlçesi yerleşkelerine.)10
              Bedenler Köyü –Yengi Nahiyesi. Sancaklı Boz ve Sancaklı İğdecik Köylerinin 3Km.kadar doğusunda, Nif Çayı kenarındaydı. Hacı İvaz Paşa’nın burada iki dink su değirmeni vardı.3
            Beğce Köyü – Manisa. Tazyurd Yörük Cemaati, Ellici Çanşa(Ovacık) Yörükleri  yerleşikti.5
            Bekir Beleni(Esen Beğlü)Köyü – Menemen Kazası. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
         Bekirler Köyü – Yund Dağı Nahiyesi. Zati Ağa Camisi var. Günümüzde Bergama İlçesine bağlıdır.3,8
         Bektaş Mahallesi –Menemen Merkezinde. Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
         Bektaş (Cedid-i  İbn-i Bektaş=İsa Balı, Tekke)Mahallesi(S) – Manisa Merkez’inde. Adını Bektaş Mescidinden almıştır. Kenzi Hasan, buradaki İsa Balı Mescidi yerine mescit ve tekke ile eklerini yaptırmıştı. Günümüzde Hasan Türek Lisesi ile onun güney ve güneydoğu bitişiğinde olan yerler. Kızık Boyundan Ellici Yund Dağı Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,2,3,5,11
          Bektaş ı Kebir(Molla Şaban) Mahallesi(S) – Manisa Merkez’inde. Günümüz Arda Mahallesinin güneyi. Kızık Boyundan Yund Dağı- Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti. 3,6,8,11  
    Bektaş ı Sağir Mahallesi(S) – Manisa Merkez’inde. Günümüz Arda Mahallesi’nin Kuzeyi. Kızık Boyundan Yund Dağı- Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.3,6,8,11                                      
         Bektaş(lu)lar Köyü(S) –Balabanlu=Ahmet Paşalu=Tilkiköy bağlısı. Manisa Nahiyesi. Yoncalar Ellicilerinden Conkara Yörük Cemaati, Sipahizadeler, Karkın Boyundan Mukataa Bazdaran Yörükleri, Ellici ve Doğancı Yörükleri, Bayramşa Yörük Cemaati yerleşikti.1,2,5,6,8,11  1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12     
         Belen (Asun Beylü) Köylü – Menemen Kazası. Kızık Boyundan Ellici Yunddağı Yörükleri yerleşikti.5
         Belen Köyü – Güzel Hisar Nahiyesi. Yund Dağı Nahiyesi. Kığan Aşireti, Menye Yörükleri yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 6 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,5,12
         Belen Köy – Manisa.10
        Belen(Türk)Yenice Köyü – Manisa Nahiyesi.4,8
        Bergos(Karaca Burgos) Köyü – Doğan Hisarı Nahiyesi.1,2,4(Bkz; Karaca Burgos)
             Beydere(Beytar=Baytara) Çiftliği, Köyü – Manisa Nahiyesi, Palamud Nahiyesi. Çullu ve Derici Cemaatleri yerleşik4,5,7Şamar ve Saru Nasuhlar Köyleri yanındaki Beydere Köyü olmalı.9
           Beğdere(Atik Yurt) Köyü(S) – Manisa Nahiyesi.4,7 Selimşahlar Beldesi yanındaki Devlet Çiftliği olan Beydere. Atik Yurt Beğdere(Kızıl Geri) Nehri yanındadır.3,9
     Beş Kiriş Korusu – Manisa Nahiyesi.1531 yılında padişah hassıydı.1,2
     Beynar Köyü – Yund Dağı Nahiyesi.3
           Bezci İne Bey(Yavular=Yaviler)Mahallesi – Manisa Merkez’indeydi. Yaviler Mahallesine ad olan Yaviler Mescidi, Serabad Camisi’nin 200 Metre kadar kuzeyindeydi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,3,11
      Biçer(lü) Köyü – Piyade Köyü.2,10  1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12     
       Beğlü(Beylü)Köyü – Manisa Kazası.Emlak Nahiyesi. Mukataa Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri,  Ellici Yörükleri, Alayundlu Boyundan Selçuk Hamzası Yörükleri yerleşikti.5,11 Biğli Köyü ile aynı köy olmalı.5,9,11
       Biğli(Beğli) Köyü – Yund Dağı Nahiyesi.4 Yund Dağında “Dede Beğlü” Köyü de var. Aynı olabilir.9
        Birköy – Menemen. Kızık Boyu Yund Dağı Ellici Yörükleri Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
        Bit(Kehle)Pazarı – Manisa Merkez’de Bedestenle çevresindeydi.3 Günümüzde de aynı çevrededir.
             Boğaz Köy – Yund Dağı Nahiyesi. Çanşa Ellicileri ve Yund Dağı Ellicileri içinde Ovacık Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Karayakılar Yörükleri, Sipahizadeler yerleşikti.
            Boğaz Köyu – Yund Dağı Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri yerleşikti.11
      Bostancı Köyü – Manisa.4
             Bostanlar Köyü –Yund Dağı Bucağı – Manisa.8
       Boyahane – Manisa Merkez’de Taşcılar Mescidi’nin Kuzey batı kısımları.3 Erler Caddesini doğu-batı yönünde birleştiren, Akbaldır Deresi üzerindeki tarihi köprüye(Şimdi toprak altında)“Boyahane Köprüsü”denirdi ki burada da bir boyahane olduğunu söyleyenler vardır.9
       Boyahane – Manisa Merkezinde Deveciyan Mahallesinde 262 ada 13 parselin olduğu yerler.3
            Bozköy(Bakınız; Yılanlı Bozköy) – Nif Nahiyesi, Yengi Nahiyesi, Manisa Nahiyesi. Manisa’nın Uncu, Arabacı, Sancaklı, Yılanlı, Manastır Mülkü-Kâfir sıfatıyla başlayan Boz köyleri vardır. Boz kelimesi bir aşiret adıdır. Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Karkın Boyundan Özlüce- Karaç(c)ayan Yörükleri, Ellici Tura Hoca Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.1.2,3.4.10,111595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12  (Turgutlu İlçesi Yerleşke Listesine de yazıldı.)                                                                                                                       
            Boz Ağaç Kışlağı – Saruhan.1840 Yılı kaydına göre buraya Veliler Cemaatinden 195 kişi yerleştirildi.13
             Bozca Köy – Manisa Nahiyesi, Palamud Nahiyesi.1,2    1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12     
         Boz Köy – Güzelhisar Nahiyesi-Kazası. Menemen Nahiyesi-Kazası. Karacalar Yörükleri, Kızık Boyundan Ellici Yund Dağı Yörükleri, Yıva Boyundan Ellici Bahşişler Yörük Cemaati, Çanşa Yörüklerine bağlı Ballı Obası Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Karkın Boyundan Karaç(c)ayan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.5,11,12
         Böğriler Köyü – Yund Dağı Nahiyesi. Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşiki.11
         Bölücek Mahallesi – Güzelhisar Merkezinde. Kızık Boyundan Ellici Yund Dağı Yörükleri, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Yıva Boyundan Ellici Bahşişler Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Yenişehir Ellici(yan) Çanşa(Ovacık) Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Resüller Yörük Cemaati yerleşikti.5,11
         Bölücek(Bakınız; Hacı İlyas=İlyas-ı Sağir)Mahallesi(S) – Manisa Merkez’indeydi. Kızık Boyundan Ellici Yund Dağı Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Ellici Çanşa Yörük Cemaati yerleşikti.1,2,3,5,11
           Bölücek-i Atik Mahallesi – Manisa Merkez. Eski Bölücek Mahallesi’nin Günümüzdeki Alan Kuyu(Kuyualan) yönünde kalan yerler. Hoşkadem Paşa Mescidi ve Musa Çelebi=İki Lüleli=Alankuyu Camisi buradaydı.3,6                                                                                                                                                                         
 Bölücek -i Cedid Mahallesi – Manisa Merkez’indeydi. Bölücek Dede(Kısık) Mescidi çevresi.3,6  
    Bucak Köyü – Menemen. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
     Budaklu(Çilingir)Köyü –Manisa.4 Köseler Köyüne varmadan aynı yönde Budak Köyü varmış. Dağılmış. Bu bilgi yöre yaşlısı Necati Eken’den alınmıştır.
          Budakluca(Bkz; Hacı Haliller)Köyü – Yengi Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kuşcu Aşireti, Bozkuş Yörük Cemaati, Karaca Koyunlu Yörükleri, Karkın Boyundan Ellici Resuller Yörükleri yerkeşikti. 2,4,5,8,11 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12  (Turgutlu İlçesi Yerleşke Listesine de yazıldı.)
           Bulduklu(Kuruca Dere) Köyü – Güzelhisar Nahiyesi-Kazası. B(Y)oklular Yörük Cemaati yerleşikti.5
           Bulga Köyü – Manisa Nahiyesi, Palamut Nahiyesi. Mukataa, Karaca ve Ellici Yörükleri, Bayramşa Yörük Cemaati, Önce Kızık Boyundan Yund Dağı Yörükleri Taifesine sonra da Karkın Boyu Karaca Yörükleri Taifesine bağlı olan Osmanlar Yörük Cemaati yerleşikti. Sancak Beyi hassıdır.1,5
   Burgaz Köyü – Menemen Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.11  
   Buruncuk-i Küçük Köyü – Büyük Buruncuk Köyü – Menemen Nahiyesi.1
        Bükücek= Bükecek(Gölcük) Mezraası – Manisa Nahiyesi. Manisa Kalesi Müstahfızlarına tahsisliydi.1,2  Evkaf Tekeli Köyü cıvarında aranmalı.9
        Büyük Bahşlu Köyü – Emlak Nahiyesi. Ellici Kuşlu Yörük Cemaati yerleşikti.5
        Büyük Buruncuk Köyü – Menemen Kazası. Kızık Boyu’ndan Ellici Yunddağı Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.5,11
       Büyük Devlek=Düvlek Köyü – Manisa Nahiyesi. Kayalu ve Akkoyunlu Mezraaları da aynı yöredeydi. Ellici Çanşa(Ovacık) Yörükleri yerleşikti 1,2,5 2014 yılında, Evrenos Köyü ile Karaca Ahmet Türbesi arasında, Düvlek Köyü’nün yıkık camisi ile şerefesine kadar sağlam minaresi  vardır. Bu Düvlek’in; büyük mü? Küçük mü? Olduğu tesbit edilemedi.9(Bkz; Küçük Devlek=Düvlek Köyü’ne) 1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12     
        Büyük Gedik Köyü – Menemen Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
         Büyük Kılcanlu Köyü – Manisa Nahiyesi.1 (Bkz; Saruhanlı ilçesi Yerleşkelerine)
           Büyük Kızılca Köyü – Menemen Nahiyesi- Kazası. Kızık Boyundan Ellici Yund Dağı Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti. 1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.5,11,12
         Büyük Kürek Köyü – Menemen Nahiyesi-Kazası. Kızık Boyundan Ellici Yund Dağı Yörükleri yerleşikti.5
         Büyük Şeyhlü Köyü – Menemen Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.11,12
        Büyük Yahşilü Köyü – Menemen Kazası. Kızık Boyundan Yörükleri Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.11    
        Büyük Yemişlü Köyü – Menemen Kazası. Karkın Boyundan Kuşlu Ellici Yörükleri yerleşikti.11
         Büyük Sümbüller Köyü –Yund dağı. Sazak Dede adlı yatırı vardır. Köyü, Sümbül Bey adında bir aşiret reisinin kurduğu söylenir.4,8
          Büyük Yahyalu Köyü – Menemen Nahiyesi-Kazası. Kızık Boyundan Ellici Yund Dağı Yörükleri yerleşikti.5
        2. Bölümün Sonu. Devamını gelecek bölümlerde okuyabilirsiniz.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum