Nurullah ERTUĞRUL

Nurullah ERTUĞRUL

[email protected]

KULA'DA TESBİT EDİLEBİLEN YER ADLARI:II

04 Haziran 2022 - 09:34

KULA'DA TESBİT EDİLEBİLEN YER ADLARI:II

                                                                                                               
              KULA(G) : Manisa Merkez ve diğer ilçelerinden daha önce, Germiyanoğulları tarafından fethedilerek Türkleştirilmiştir. Fetih öncesindeki Kula kenti, genelde Köhne Camisi’nin kuzey yönündeydi. Anılan yerde Türklerin hoşgörüsü altında yedi asır rahat yaşayan Rumlar 1922 Yılında ayrılmışlardır. Günümüz itibariyle, Kula ve köylerinde azınlık hiç yoktur. Ancak; Merkezde, Akgün ve Zafer Mahallelerinde iki kilise ile bir müştemilatlı manastır(Zafer İlkokulu) vardır. Gölde Köyünde de bir Rum mektebi T.C. İlkokulu olarak kullanılmıştır. Kula, Germiyanoğlu Beyliği’nde kaza merkeziydi. Germiyanoğlu Beyi Şah Süleyman Devrinde Kula, adı geçen beyliğin merkezi olmuştur. Sonraki dönemlerde bazen nahiye, bazen kaza ve en son ilçe merkezi olmuştur. Kula’da; Sungur Bey, Kutbettin Bey, Kara Timurtaşzade, Zağunus Paşa ve Sadrazam Lütfi Paşa gibi hayli tarihi şahsiyetlere ait vakıflar ile eserleri vardı. Hz. Mevlana’nın torunu Mutahhara Hatun ile eşi Germiyan Beyi Şah Süleyman’ın beraber defin olduğu türbeleri Kula’da Gürhane Medresesi derunundadır. Türbe, 2008-2015 Yılları arsında Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarılmıştır. Germiyanoğullarından sonra Saruhanoğullarından Hoca Seyfettin Devrinde de Kula mamur edilmiştir. Kurşunlu Cami o devre aittir.(Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Rüstem BOZER, Prof. Dr. Mustafa Çetin VARLIK, Prof. Dr. Hasan MALAY, Prof. Dr. Zeki ARIKAN, Ergin Türkel ile O’nun tez danışmanı Yrd. Doç. Dr. Vedat Turgut ve Prof. Dr. Turan GÖKÇE’ ye ait yazı ve eserler ile yerinde yapılan tanılar.)
             Kula ve Çevresinde; Germiyan Türkmen Taifesi, Beğdili Boyu Divane Kara Oğulları Cemaatinden 586 hane Divane Karalu Yörükleri, Kayı Boyundan 294 hane Divane Yörükleri Mehmed Cemaati, Kayı Boyundan 51 hane 1 mücerred Kayı Yörükleri, Kara Yakılar Türkmen-Yörük Cemaati, Fınducak Köyü Yörük Cemaati, Emirhan Köyü Yörük Cemaati, Eşme Köyü Yörük Cemaati, Divane Karalu Yörük Cemaati, Çevik Yörük Cemaati, Çavuş Köyü Yörük Cemaati, Burgaz Köyü Yörük Cemaati, Böğürtlenci Köyü Yörük Cemaati, Bey Köyü Yörük Cemaati, Ala Viran Köyü Yörük Cemaati, Akça Köyü Yörük Cemaati, Gökbayır Köyü Yörük Cemaati, Gökçe Pınar Köyü Yörük Cemaati, Güney Viran Köyü Yörük Cemaati, İslüce Köyü Yörük Cemaati, Kara Fatma Yörük Cemaati, Kara Öz Köyü Yörük Cemaati, Kara Keçili Yörük Cemaati, Karaca Viran Köyü Yörük Cemaati, Kavak Köyü Yörük Cemaati, Kızılca Musalı Sipahileri ve Sipahizadeleri Cemaati, Korucak Köyü Yörük Cemaati, Kozanlar Yörük Cemaati, Köseler Köyü Yörük Cemaati, Manedlü Köyü Yörük Cemaati, Mercan Köyü Yörük Cemaati, Niyyet Oğlu Köyü Yörük Cemaati, Sapaca Kavağı Köyü Yörük Cemaati, Saraycık Köyü Yörük Cemaati, Saru Yar Köyü Yörük Cemaati, Seki Özü Köyü Yörük Cemaati, Şeyh Yemliha Köyü Yörük Cemaati, Yağmur Duru Köyü Yörük Cemaati, Yer Depecik Köyü Yörük Cemaati, Menye Yörükleri, Avşar Boyundan 159 hane 28 mücerred Köpeklü Yörük Cemaati, Deli Kara Yörük Cemaati, Divane Yörük Cemaati, Avşar Boyundan Eldelik-Ellici Bazarlu Yörükleri, İğdir Boyundan Eldelik-Ellici Arslanlar Cemaati, Binek Yörükleri Cemaati, 206 hane Cöbek Yörükleri, Deli Kara Yörükleri, Eymür Boyundan Işıklar(Aşıklar) Cemaati, Salur Boyundan 37 hane Kızılca Musalı Cemaati, Yıva Boyundan 32 hane 2 mücerred Yıvalı Cemaati yerleşikti.2,5,15
          Kula Bazar – Kula.2
          Kula Cami Mahallesi – Kula Merkezi’nde2
          Kulacım Hacı Zaviyesi – Kulacım Hacı Köyü – Uşak Kazası.2
               Kulfallu Köyü – Kula Kazası. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.15 (Salihli İlçesi Yerleşke Listesine de yazıldı.)
        Kulağuzlar Köyü – Kula.4 Kulağuzlar Yörük Cemaati yerleşikti.1
         Kurt Geldi Deresi Çiftliği – Kula.2
         Kuruçay Çiftliği – Sirge Köyü bağlısı – Kula.2
         Kurucak Köyü – Kula. Kula Kazası Kurucak Köyü’nde Yörük Cemaati vardı.5
         Kutlu Çukur Çiftliği – Kula.2
         Kutlu Viran Köyü – Kula. Yaparlu Boyundan Yenişehir Yörükleri yerleşikti.15
              Kuzer(Körez?)Köyü - Kula. Sultan 1. Abdülmecid’in vakıf akarı zımpara madeni bu köydeydi.3 Kula Kent Merkezi ile Körez Köyü arasında “Maden Kazığı” denilen yerdeydi.12
          Kuzguncuk Mahallesi – Kula.3,8,13Kilisenin bulunduğu yer.(Hüseyin Şahin-Kula Efeleri 2006)
          Lütfi Çiftliği – Evcik Köyü bağlısı – Kula. Miralay Lütfi Bey tasarrufunda olan yerler vardı.2,5
               Manaklar Köyü – Kula.3,9,13   15.000 Dönümlük Manaklar Çiftliği, Müftüzadelerindi. (Hüseyin Şahin, Tarihin Güzel Mirası Kula,2006-Kula, sf:343)
          Manavlı Köyü – Gürneyit=Gürnevit(Esen Yazı) Köyü bağlısı – Kula.9
               Manendlü Köyü – Kula. Kütahya Sancağı’ında Kayılar Taifesinden Manendlü Yörük Cemaati vardı. Kula Kazası’nda Bağımsız Manendlü Köyü Yörük Cemaati vardı.2,5
              Mehamid=Mihmad Mahallesi(G) – Kula Merkezi’nde. Mehamid Kuyusu Günümüzde var.2,3,9,10,13 Kütahya Sancağı’ında Kayılar Taifesinden Saru Mihmadlu Yörük Cemaati vardı. Kütahya Sancağı’nda Akkeçili Taifesinden Mihmad Yörük Cemaati vardı.5
               Mehmet Ağa Köyü – Hamidiye Köyü bağlısı – Kula.9
               Mehmed Fakih Değirmeni – Aydoğmuş Köyü – Kula.2
               MENYE(S)(Gökçe Ören):Adala Kazasına bağlı nahiye merkeziydi. Günümüzde Kula İlçesi’ne bağlı belde iken 2014 Yılında Bütün Şehir Yasası ile yine Kula İlçesine bağlı mahalle oldu. Kadim “Meonya” kenti yerinde kurulmuştur. Burada Şeyh Karkın Zaviyesi vardı. Karkın: Oğuz Han Oğlu Yıldız Han’ın en küçük ve dördüncü oğlunun adıdır.(Ebülgazi Bahadır Han: Secere-i Terakime – Muharrem Ergin: Türkleri Soy Kütüğü)Belde çevresinde, Yaren ve Korkut adlı yatırlar vardır. Menye Yörük Cemaati, Artuk İlyas Yörük Cemaati yerleşikti. Yakınında; Karaman Köyü, Çıkrık Köyü yıkıntıları vardır.1,3,4,5,9
      Mercan Köyü – Kula. Kula Kazası’nda Bağımsız Mercan Köyü Yörük Cemaati vardı.2,5     
      Merdeşe(Merdus?) Köyü – Kula. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti.2,15
      Mescid Mahallesi(G) – Kula Merkezi’nde.3
      Molla Mustafa Oğlu Çiftliği – Hamidiye(Köleli)Köyü İle ilişkili – Kula.3
      Muradcalar Köyü – Kula.2
            Musa Hacı Mezraası – Kula. Kütahya Sancağı’ında Avşarlar Taifesinden Musalar Yörük Cemaati vardı.2,5
             Mülke(Geniş bilgi için bakınız Eroğlu Köyüne)Köyü(G)- Kula Nahiysei.14
            Narıncalı Battal Mustafa Köyü – Kula. Narıncalı adında büyük bir aşiret vardır.4,5,9,10
       Narıncalı Hacı Mustafa Köyü – Bebekli Köyü bağlısı – Kula.9                                                                         
              Narınca – Kula. Narınca’nın üzerinde Paslı Mehmet’in 2.500 Dönümlük çiftliği vardı. (Hüseyin Şahin, Tarihin Güzel Mirası Kula,2006-Kula, sf:343)
        Narıncalı Pıtrak Köyü – Kula.4,9
              Narıncalı Süleyman Köyü Kula. Narıncalı Aşiretince kurulmuştur. Omurlu adında bir yörüğün kurduğu rivayet edilir. Köy yakınındaki Umur Baba Dağı doruğunda Omur Baba Yatırı ile Büyük bir kale’nin yıkıntıları var.4,5,9,10
       N.y.te.lu Köyü – Kula.4
       Nay Bazar – Kula.2
       Nay Nahiyesi – Kula.2
       Niyyet Oğlu Köyü – Kula. Kula Kazası’nda Bağımsız Niyyet Oğlu Köyü Yörük Cemaati vardı.2,5
       Okçu Köyü(G) – Kula Nahiyesi. Bu köyde bir çiftlik yerin geliri Şeyh Nasuh Zaviyesi Vakfına aitti.14
       Ordu(Uladı) Köyü(G) – Kula.2,14
       Ova Meşhed Çiftliği – Karaca Viran Köyü bağlısı – Kula.2
       Ovacık Köyü – Kula Kazası.13
       Palamud Mezraası – Kula.2
       Puladlar Köyü – Kula.4
             Papuçlu Köyü – Şeremet(Çavur) Köyü bağlısı – Kula.9 4.500 Dönümlük Papuçlu Çiftliği, Haydar Göl’ün babası Fettah Ağa’ya aitti. (Hüseyin Şahin, Tarihin Güzel Mirası Kula,2006-Kula, sf:343)
             Sandal Köyü(G) – Kula. Türklerin fethinde önce var olan bir yerleşkedir. Şeyh İbrahim Zaviyesi vardı. Günümüzde belde iken Bütün Şehir Yasası ile mahalle oldu. Köy içinde türbeyi andıran su sarnıçları var. Durali Bahçe Deresi’nde mülk bağ Selim Fakıh Zaviyesi vakfındandı.3,4,9,10,14
        Sapaca Köyü – Kula.2
             Sapaca Kavağı Köyü – Kula. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti. Kula Kazası’nda Bağımsız Sapaca Kavağı Köyü Yörük Cemaati vardı.2,5,15
       Saraçlar Köyü – Kula. Saraçlar Yörük Cemaati yerleşikti.”Nisyra” adlı antik yerleşke.3,4,5,7,9,12
             Sarıca(lar)(Serraçlu)Köyü – Adala. Kütahya Sancağı’nda Bozkuş Taifesinden Saruca Yörük Cemaati vardı.4,5
             Saraycık Köyü – Kula. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti. Kula Kazası’nda Bağımsız Saraycık Köyü Yörük Cemaati vardı.2,5,15
       Sarı Sığırlı Köyü – Kula. Çevresinde harabeler vardır.4,9,13                                                                                              
             Sarnıç Köyü(G) – Kula. Said Emre Yatırı bu köydedir.3,4,9,10   3.500 Dönümlük Sarnıç Çiftliği, Müftüzadelerindi. (Hüseyin Şahin, Tarihin Güzel Mirası Kula,2006-Kula, sf:343)
              Saru Hızır Mezraası -  Balçıklu Köyü – Kula.2
        Saru Kadı Çiftliği(G) – Kula.2,14
             Saru Yar Köyü – Kula. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti. Kula Kazası’nda Bağımsız Saru Yar Köyü Yörük Cemaati vardı.2,5,15
        Sazak Köyü – Kula.2
             Seki Özü Köyü – Kula. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti. Kula Kazası’nda Bağımsız Seki Özü Köyü Yörük Cemaati vardı.2,5,15
              Selman Mezraası – Kula. Kütahya Sancağı’ında Akkoyunlu Taifesinden Selmanlu Yörük Cemaati vardı.2,5
              Senedlü Çiftliği(G) - Burneoğlu Mezrası bünyesinde-Kula Nahiyesi. Bu çiftlik Derviş Senedlü Zaviyesi vakfındandı.14
             Sendellüce Çiftliği –-Kula Nahiyesi. Kütahya Sancağında Kayılar Taifesinden Sendellü Yörük Cemaati var.2,5,
             Seydili Köyü(S) – Adala. Manisa Fatihi Saruhan Bey’in, bu köyde kurulu Zaviyeye vakfıdır. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Çomaklu Yörük Cemaati yerleşikti. Kütahya Sancağı’ında Kılcan Taifesinden Seydi Obası Yörük Cemaati vardı.3,4,5,15 Salihli İlçesi Listesi’ne de yazıldı.
       Seyid Ali(Esseyid Hacı Ali) Mahallesi – Kula Merkezi’nde. Nuzuli’nin asıl adını taşımaktadır.3,9,10,13
             Seyfeddin Cami Mahallesi(S)– Kula Merkezi’nde idi. Adını, Saruhanoğlu Hoca Seyfeddin Bey Camisi’nden almıştır.3
             Sırt Saraycık Köyü – Kula. Kütahya Sancağı’ında Kayılar Taifesinden Sırt Sarayı Yörük Cemaati var.2,5
         Sinan Bey(Taş) Mahallesi -  Kula Merkezi’nde’dir.3
              Sirge(Alanyurt) Köyü(G) – Kula.2 1953 Yılında Uşak İlçesi’nin il merkezi olmasıyla “Alanyurt” adını alarak oraya bağlandı.10 Sirge Köyü yerinde veya çevresinde Gediz Nehri kıyısında Bagas(Bagis)antik kenti vardı.12  Sirge Köyü’nde Kula’daki Ali Fakıh Zaviyesi Vakfından Cerdelbeg Çiftliği vardı.14
         Soğanlı Köyü – Kula.4,9,13
         Sotallı Köyü – Kula Kazası.13
              Söğütcük Çiftliği(G) – Kabaağaç Köyü bağlısı. Kula Nahiyesi. Anılan çiftlik Mehmet Fakıh Zaviyesi’nin vakıf çiftliydi.14
         Söğüt Çayı Vadisi –Kula Kazası.13
               Süleler(Sülüler=Ti-Kovan) Köyü – Kula. Bayındır Boyu Acarlar Cemaatinden Eldelik-Ellici Atçeken Yörükleri, Kara Yakîlar Yörük Cemaati yerleşikti.1 Kütahya Sancağı’ında Akkoyunlu Taifesinden Sülekler Yörük Cemaati vardı.5,15
              Süleyman Şah(Oğlu) Köyü(G)- Kula Nahiyesi. Çakırca, Fatmaoğlu ve Süleyman Şah Köyleri Şeyh Seyyid Vakfındandı. 14
               Şaban Mezraası – Saru Yar Köyü bağlısı – Kula.2
         Şah Çelebi Türbesi(G) – Kula Nefsi.2
              Şehitli(Gökdere)Köyü – Kula. Kütahya Sancağı’nda Kılcan Taifesinden Şehidli Yörük Cemaati vardı.3,9
         Şehitli Çiftçi Köyü – Kula.9
         Şehitli Oğlu Köyü – Kula.4,9,13
         Şeremet(Geniş bilgi için bakınız; Çavur Köyüne)Köyü – Kula.4,9
               Şeyh Hacı Tufan Köyü – Kula. ”Hacı Tufan Köyü” olarak biliniyor. Şehitli Aşireti tarafından kurulan bu köyde Hacı Tufan Dede, Kaysen ve Bakacak Yatırları vardır.4
              Şeyh İbrahim Çiftliği(G) – Kula.2,3,4 Sandal Köyü-Beldesi’nde Şeyh İbrahim Zaviyesi vardı. Muhtemelen bu zaviyeye akar sağlayan vakıf çiftliği idi.10,14
        Şeyh Mîrâs Çiftliği – Yağmur Köyü bağlısı – Kula.2
        Şeyh Murad Mezraası – Akça Ova Köyü bağlısı – Kula.2
        Şeyh Nasuh Çiftliği(G) – Ordu(Uladı) Köyü bağlısı-Kula. Şeyh Nasuh Zaviyesi Vakfına akardı.2,14
        Şeyh Pusad Çiftliği – Kula.2
              Şeyh Seydi Çiftliği(G) – Kara Fatma Köyü – Kula.2 Çakırca, Fatmaoğlu ve Süleyman Şah Köyleri Şeyh Seyyid Vakfındandı. 14
              Şeyh Yemliha(n) Köyü – Kula. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti. Kula Kazasında Bağımsız Şeyh Yemliha Köyü Yörük Cemaati vardı.2,5,15 
         Şeyh Polad Çiftliği(G) – Yare-Pusan Köyü -  Selendi – Kula. Şeyh Polad Zaviyesine vakıf idi.2,14
              Şeyhli=Şıhlı Köyü – Kula. Kütahya Sancağı’ında Kayılar Taifesinden Şeyhler Yörük Cemaati var.  3,4,5,9
              ŞEYHLİ(G) : Kaza Merkezi. Kütahya Sancağı’ında Kayılar Taifesinden Şeyhler Yörük Cemaati var. Kütahya Sancağı’ında Kayılar Taifesinden Göller Yörük Cemaati Şeyhli Kadılığında yerleşiktiler.5
        Takmak Köyü – Kula.2,4
              Tabakhane Mahallesi(G)– Kula Merkezi’nde,3 Paşa Camisi’nin batısında kalan yerlerdi.1940’lı yılların sonlarına doğru günümüzdeki yeni yerine taşınan tabakhane eski geleneğini sürdürüyor.10,14
         Taranca Köyü – Kula. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Yörükleri yerleşikti.15
         Taş(Sinan Bey)Mahallesi – Kula Merkezi’nde. Yanardağ taşları üzerinde kuruludur.3,9,10
              Tatar Davud Çiftliği – Yağmur-Duru Köyü bağlısı – Kula. Kütahya Sancağı’nda Kılcan Taifesinden Tatar Yörük Cemaati vardı.2,5
              Tatlıçeşme ve Çelinkos Çiftliği – Kula. Cumhuriyet Dönemine kadar Bekir Beyler ve Keleşlerindi.                                               6.500 Dönümdü. (Hüseyin Şahin, Tarihin Güzel Mirası Kula,2006-Kula, sf:343)
        Tekfur Çayırı Köyü – Kula.2
              Tek Köyü – Kula. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti.15
              Tekke(Erenbağı)Köyü – Kula.4,9 Köyde Şeyh Nasuh Yatırı var.10
         Tepe Köyü – Kula Kazası.13
               Ter Gazi Köyü – Kula. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti.15
               Teyyen Oğlu Köyü – Kula. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti.15
         Timur Köyü(G)– Kula Nahiyesi. Bünyesinde Kadim vakıf Miras Çiftliği vardı.14
         Turanca Köyü – Kula. Ellici Eldelik Yörük Cemaati yerleşikti.5
         Turhanlu(Turahanlar)Köyü – Adala. Aynı adlı yörük cemaati var.1,4,5 Salihli İlçesi’ne yazıldı.10
         Topuz Damları – Börtlüce Köyü bağlısı – Kula.3,8,9
          Uğurlu Dere Köyü- Kula Kazası.(571 Numaralı Aydın Defteri)
               Uladı(Aradı) Köyü(G) – Kula Nahiyesi. Bu köyde Şeyh Nasuh Zaviyesi vardı.3,14 Erenbağı(Tekke) Köyü’nde de Seyh Nasuh Yatırı var. Bu iki köyün birbiriyle ilişikli olması ihtimali var.10 Burada Şeyh Nasuh Çiftliği vardı. (Prof. Dr. Zeki Arıkan, Kula Sempozyumu Bildirileri-2006,sf:46-47)
                Ulu-Güğercinlik Köyü – Kula.2
          Uşaklı=Uşaki(Zaferiye)Mahallesi(G) – Kula Merkezi’nde.2,3,9,13
               Umur Dede Zaviyesi(G) – Eroğlu Köyü Yöresi’nde – Kula. Kütahya Sancağı’ında Akkoyunlu Taifesinden Umurlu Yörük Cemaati vardı. Kütahya Sancağı’nda Kılcan Taifesinden Kız(r)l Umur Yörük Cemaati vardı.2,3,5,14
          Üzümcüler Köyü – Kula.2
          Veled-i Depecik Köyü- Kula Kazası.(571 Numaralı Aydın Defteri)
          Yağbasdı Köyü – Adala. Kula. Adana’dan gelen üç kardeş tarafından kurulmuştur.4,9
          Yağmur Köyü – Kula.2
               Yağmur-Duru(r) Köyü – Kula. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti. Kula Kazası’nda Bağımsız Yağmur Duru Köyü Yörük Cemaati vardı.2,5,15
              Yanko Çiftliği – Kula. Cumhuriyet Dönemine kadar Mehmet Ağa’ya aitti. 2.500 Dönümlük.(Hüseyin Şahin, Tarihin Güzel Mirası Kula, 2006-Kula, sf:343)
         Yapağılar Köyü – Kula. Eşme.
               Yare Pusan Köyü(G) – Kula Nahiyesi. Bünyesinde Şeyh Polat Zaviyesi Vakfından Şeyh Polad Çiftliği vardı.2,14
                Yassı Yurt Köyü –Selendi. Karkın Boyundan 34 hane 12 mücerred Eldelik-Ellici Yörükleri yerleşikti.13
         Yave Umur Köyü – Adala. Yave: Sıcak-kuytu anlamındadır.4 Salihli İlçesi’ne yazıldı.
              Yalımlar Köyü – Kula.9   3.500 Dönümlük Yalımlar Çiftliği, Veliağaların(Velaların) ve Göldelilerindi. (Hüseyin Şahin, Tarihin Güzel Mirası Kula,2006-Kula, sf:343)
               Yaya Danişmend Çiftliği – Kula.2
        Yenice(su) Köyü(Yaylağı) – Kula. Salur Boyundan Bayraklar ve İlyaslu Cemaati yerleşikti.2,15
          Yer-Depe(cik) Köyü – Kula. Kula Kazası’nda Bağımsız Yer Depecik Köyü Yörük Cemaati vardı.2,5
          Zaferiye(Hoca Bali) Mahallesi(G) – Kula Merkezi’nde.9,14
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Ali Yiğithan Çetinkaya
    2 yıl önce
    ''Selman Mezraası – Kula. Kütahya Sancağı’ında Akkoyunlu Taifesinden Selmanlu Yörük Cemaati vardı.'' Selendi ilçesindeki Selmanhacılar Köyü ile bir alakası var mı?