Nurullah ERTUĞRUL

Nurullah ERTUĞRUL

[email protected]

DEMİRCİ YÖRESİNDE TESBİT EDİLEBİLEN YER ADLARI:I

27 Haziran 2022 - 10:05 - Güncelleme: 27 Haziran 2022 - 10:07

DEMİRCİ YÖRESİNDE TESBİT EDİLEBİLEN YER ADLARI:I

          (Not: Metinler içinde yer alıp da gözden kaçtığı için buraya yazılamayan yer adları var olabilir.)
          Ahatlar=Ahadlar Köyü – Demirci.1740 lı yıllarda, yılanların istila ettiği Bozca Atlı Köyü’nden     gelenler kurmuştur. Çevresinde Çıralık Dedesi Yatırı ile kale yıkıntıları bulunmaktadır.3, 4, 7, 8                                                                                                                                        
           Ahmetler Köyü – Demirci. Bayat Boyu Akça Köy Yörükleri Taifesinden Ala İnekli Yörük Cemaati yerleşikti.“İnce Uzun Dede Yatırı” var.3,4,5,7,8,11                                                                                                    
           Akça Köy(S)-Demirci. Timurcu Yörükleri, Bayat Boyundan Akçaköy Yörükleri Cemaati yerleşikti. Günümüzde yıkık olup Taşokçular Köyü’nün bir mevkisidir.3,5,9,11  1595-1617 Yıllarında 14 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Akça Alan Köyü – Demirci Kazası. Karkın Boyundan Mukataahane Bazdaran Yörük Cemaati yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 11 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.11,12
           Akça İn Köyü – Demirci. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.11   1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Akça Viran Köyü – Demirci Kazası.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
          Akdere Köyü(S) – Demirci. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan yörükleri yerleşikti.1, 2, 3, 4, 6, 8,11 1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12   Yemen Dede (Derviş Seci)Türbesi bulunuyor.9
           Akpınar Köyü – Demirci Kazası. Karapınar Köyü’nün güney batı(Batı ağırlıklı)sınırında.9
           Ala Ağaç Köyü  - Demirci. Timurcu Yörükleri, Karkın Boyundan Mukataahane Bazdaran Yörük Cemaati yerleşikti. Bünyesinde Boz Yer Çiftliği var. Bu çiftlikte Anıtlar Kurulunda kayıtlı bir alan var.2,3,5,7,8,9,11  1595-1617 Yıllarında 5 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Alaca İli Köyü(S) – Demirci. Aleyküm Emre Zaviyesi ile ilgili belgede adı geçiyor. Turasiler Yörük Cemaati yerleşikti.3,5,10
           Alan Köyü – Demirci.4
           Almalı Bük Köyü – Çardak Köyü bağlısı – Demirci.8
           Alemşah(Bakınız; Saik=Sayık)Köyü – Demirci.2,7,8
           Ali Mezraası – Demirci.10
           Amcalar(Emceler)Mahallesi- Köyü– Kuzayır Köyü bağlısı – Yarbasan Bucağı – Demirci. Timurcu Yörüklerinden Kulağuzlar Yörük Cemaati yerleşikti.5,7,8
            Armut Alanı Köyü – Demirci.2,7 1595-1617 Yıllarında 9 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Armutluk-Demir Harmanı Köyü-Demirci.7
           Asi Tepe(Bilgi için bakınız Sağnıç)Köyü – Demirci.4,5,8 Aynı adı taşıyan 1535 Metre yüksekliğinde dağ.9
           Aşıklar(Bilgi için bakınız Kargın Işıklar)Köyü(S) – Demirci.7
           Arslanoğulları=Arslanoğlu(Bilgi için; Gökçe)Köyü(S) – Demirci Kazası.1,2,7,12
                   Avcılar Köyü – Demirci. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
                  Ayıdluceöz Köyü – Demirci. Ellici Eldelik Taifesinden İncekler Yörük Cemaati yerleşikti.2,5,7
            Ayva Alanı(Aya Alanı=Ayu Alanı)Köyü – Demirci. Kütahya Sancağı’nda Ak Keçili Taifesinden Ayucular Yörük Cemaati vardı.2,3,4,5,7,8   1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
            Aziz Beğlü Köyü(S) – Demirci. Timurcu Yörükleri yerleşikti. Köyde Salih Ece Zaviyesi vardı. Salih Ece’nin yatırı günümüz Selendi İlçesi’ne bağlı Pınarlar Köyündedir. Ki; iki köy birbirine komşudur. Beğlü’de Kandırmış Veli Soyundan Hacı Şaban’ın yaptırdığı cami var. 1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1595-1617 Yıllarında 6 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,2,3,4,5,7,8,9,10,12
           Babalar?(Yayalar)Köyü – Demirci. Timurcu Yörükleri yerleşikti.5
           Bağırgan=Bağırkan(Kafir Çadırı Mukataası)Köyü – Salgın hastalıktan terkedildi. Serçeler Köyü yakınında harabesi vardır. Mıdıkoğlu Emin ile Şeyhoğlu Mustafa arasında ölümle biten kavganın geçtiği yer.(Bkz; Borlu Vakıfları cildi Şeyh Güllabi adlı bölüme)Günümüzde de Kılavuzlar Köyü’nün doğusunda Bağırgan adlı köy vardır. Hacı Evhad Camisi vardı.3,4,7,8
           Bahadır(Kazma Harman)Mezraası – Demirci. Aşağı Bahadır Köyü ve Yukarı Bahadır Köyü adlarındaki köylerin insanları salgın hastalıktan yok oldular. Anılan köylerin yıkıntıları Serçeler Köyü yakınlarındadır.2,4,7
           Balçık Hisarı Köyü(S) – Demirci. Saruhan Bey’in kardeşi Çuğa Bey, Bu Köyü Hacı Baba adlı aziz’e vakfetmişti. Timurcu Yörükleri yerleşikti.1,3,4,5,8,10 Balçık Hisarı, günümüzdeki Hisar Kaplıcaları ile veya Çat Hisarı ile aynı yer olmalı.9
           Baraklı Köyü – Demirci.4
           Bardakçı(Pomaklar)Köyü – Demirci.3,8
           Bayırlar ve diğer Bayırlar Köyü – Demirci. Yusuf Yörük Cemaati yerleşikti.5
           Bayramşah Köyü – Demirci. İğdir Boyundan Eldelik Ellici Bayramşah Yörük Cemaati yerleşikti. Depremde yıkılan eski Bayramşah Köyü yakınına yenisi kuruldu. 3 Km. ötesinde eski Bayramşah Köyü Mezarlığı var.3,4,5,7,8,11
            Bazar(Pazar) Mahallesi – Demirci Merkezi’nde. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan yörükleri yerleşikti.2,3,7,11
            Bedirciler Köyü – Demirci Kazası.(Borlu’da Bediroğlu Mezraası kaydı var.) 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
            Beyler Köyü – Demirci Kazası. 1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
            Bıyıklar Köyü – Ulacık Köyü bağlısı  – Demirci. Eyüb Binası Cami var.7,8
            Boyacık Köyü – Yarbasan Bucağı – Demirci. Muhiddin Camisi var.2,3,4,7,8 1595-1617 Yıllarında 8 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12 İzmir 2 Numaralı Koruma Kurulunun 29.04.2016 Tarih ve 6591 Sayılı Kararı(45.03/119) ile 172 ada 1 parselindeki bu cami ve köy odası birinci derecede korunması gereken eski eser olarak tescillenmiştir.
            Boz=Bozyer Mezraası – Ala Ağaç Köyü bağlısı – Demirci.2,7 İçinde, eski eser tescilli höyük var.9
            Bozyer Mahallesi – Mahmutlar Köyü bağlısı – Demirci.8       
            Bozköy – Demirci. Çulur Yörük Cemaati, Tala(s)z=Talas Yörük Cemaati, Timurcu Yörükleri, Eymür Boyundan Yörükan Cemaati be nam-ı Koncak Yörükan-ı Hassa Cemaati yerleşikti. Turgut Camisi var.2,3,4,5,7,11
            Bozca Atlı=Bozçatlı(Orağlu, Eğriçam, Kürdecik)Köyü – Demirci. 1740 lı yıllarda türeyen yılanların istilasına uğradı. Yerleşiklerin çoğu göçerek Ahatlar Köyünü kurdular. Boz Atlı Köyü’nün güney ucunda bir yatır var. Yatırın başucunda tahminen beş asırlık bir selvi ağacı vardı. 1980 yılı gibi bir zamanda kuruduğu için kesildi. Medine-i Münevvere Vakfı reayası yörükleri yerleşikti.2,4,7,8,9,10  1595-1617 Yıllarında 7 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
            Bulaç Köyü(S) – Demirci.1
            Bulduklu Köyü – Demirci. Bayat Boyundan Akçaköy Yörükleri Cemaati yerleşikti.11
            Burca İli Köyü – Demirci. Timurcu Yörükleri yerleşikti.5
            Burhan Köyü(S) – Demirci.1,8
           Büyük Havlu Köyü – Demirci Kazası.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Büyük Karesi Köyü - Demirci. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
           Büyük Kıran(Kıran Kebir)Köyü – Yarbasan Bucağı – Demirci.4,8
            Büyük ve Küçük Kuzayir(Kuzubad) Köyü – Demirci. İğdir Boyundan 45 hane 15 mücerred  Marmaracık Yörükleri yerleşikti.2,4,7,8,11  Büyük Kuzeyir’de 1595-1617 Yıllarında 5 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12  Küçük Kuzyir’de 1595-1617 Yıllarında 5 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
            Büyük Yahyalu Köyü – Demirci Kazası.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
            Büzülcenli Çiftliği – Demirci.7
            Cami-i Atik Mahallesi – Demirci Merkezi’nde. Adını Saruhanoğlu Yakup Çeleb Camisi, diğer adı Eski Cami’den alır.2,3,7,8
            Cami-i Cedid Mahallesi – Demirci Merkezi’nde. Timurcu Yörükleri, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan yörükleri, Çulur Yörük Cemaati yerleşikti.2,3,5,7,11
             Cami-i Köhne Mahallesi – Demirci Merkezinde. Karkın Boyundan Mukataahane Bazdaran Yörük Cemaati yerleşikti.11
            Cüllah Ali Köyü – Demirci. Olmaz Yörük Cemaati yerleşikti.2,5,7
            Cüllah Haliller(Cüllahcılar)Köyü – Demirci. Cüllah Haliller Yöruk Cemaati yerleşikti.2,5,7  1595-1617 Yıllarında 8 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
            Çavullar-Çavlılar Köyü – Demirci. 1697 ve 1827 Tarihli Hurufat Defterlerinde Yunus Camisi kaydı var. Kettancı Yörük Cemaati, Ellici Eldelik Taifesinden İncekler Yörük Cemaati yerleşikti.3,4,5,7,8   1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12(Bu köy Çöğürler Köyüne yakın)
            Çağıllar Köyü – Demirci. Köyde “Ahali-iKarye Camisi” var.7(Bu köy Marmaracık Köyüne yakın)
           Çam Köy – Yarbasan Bucağı – Demirci. Timurcu Yörükleri, Kızık Boyundan Karayakılar Cemaati yerleşikti.4,5,7,8,11
           Çanakçı Köyü – Demirci. Çanakçı Yörükleri, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti. Hacı Habib Camisi var.2,3,4,5,7,8,11
           Çandar=Çandır Köyü – Yarbasan Bucağı – Demirci. Çandar=Çandır Yörükleri, Timurcu Yörüklerinden Kulağuzlar Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan yörükleri yerleşikti. Turgut Camisi var.2,3,4,5,7,8,11  1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Çaputoğlu Köyü – Demirci.2,7
           Çardaklı(Martolos=Martoloz=Mart Ulus)Köyü – Demirci.7,8
           Çaşnigir Köyü – Demirci.2,7 1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Çataklu Köyü – Demirci.3
                 Çat Değirmeni Çiftliği –  Kozana Köyü bağlısı - Demirci.7
           Çat-Hisar Köyü(S) – Demirci.1,2  1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12 (Çat Değirmenleri)9 
          Çavlu-lar(Bakınız;Çavullar)Köyü – Demirci. Demirci=Timurcu Yörükleri yerleşikti. 1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.5,12
          Çavuş Köprü(Saru Haliller-Montuz-Taş köprü-Gündoğdu)Köyü-Demirci.(Borlu-Köprübaşı İlçesi yerleşke listesine yazıldı.)Turasiler Yörük Cemaati yerleşikti.5,7
           Çeke Köy – Demirci. Kızık Boyundan Karayakılar Cemaati yerleşikti.11
           Çomak Tarla Mevkii -  Saik Köyü cıvarı – Demirci.4
          Çorak=Çoruk=Çörük Köyü – Kulağızlar Köyü bağlısı – Demirci. Demirci=Timurcu Yörükleri, Salur Boyundan Kara Pürçek Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan yörükleri yerleşikti. 2,5,7,10,11
          Çöğürler(Çatal Oluk)Köyü – Demirci. Mehmet Oğlu Hacı Ali Camisi var.3,4,7,8
           Çömlekçi Köyü – Demirci. Timurcu Yörükleri, Karkın Boyundan Yörükan Cemaati yerleşikti.5,11 1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Çukur(İbik, Konare, Kanan, Bakınız;Seyreklü)Köyü – Demirci.2,7,12
           Danişmendler=Danişmendlü Köyü – Yarbasan Bucağı – Demirci. Danişmendlü Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kozanlar Yörük Cemaati, Timurcu Yörüklerinden Kulağuzlar Yörük Cemaati, Çulur Yörük Cemaati, Yörükan Cemaati be nam-ı Koncak Yörükan-ı Hassa Cemaati yerleşikti.1,2,4,5,7,11 1595-1617 Yıllarında 7 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Dargıl Köyü – Demirci Kazası. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Davutlar Köyü – Demirci. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri  yerleşikti.2,7,11 1595-1617 Yıllarında 5 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Deli Demirciler=Demirciler=Temurcu Köyü – Demirci. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kalabak Yörük Cemaati yerleşikti. Koca Harman Mevkiinde üstü açık Yaren Dede Yatırı var. Köy Çevresinde Kılca, Karapınar, Şadi Bağı ve Koca Ahmetli Köylerinin yıkıntıları var.2,3,4,7,8,11 1595-1617 Yıllarında 7 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
            DEMİRCİ=TEMURCU=TİMURCU: Saruhan Bey’in kardeşi Çuğa Bey’in yönetimiyle başlayan, Saruhanoğulları Beyliği’nin doğu kanadının merkeziydi. Osmanlılar Döneminde kaza ve nahiye merkezi olan Demirci ile aynı yöredeki Gördes, Kayacık, Borlu Kaza-Nahiyeleri ve bağlı yerleşkeleri Saruhanoğulları’nın ilk yurtlarıydı. İğdir Boyu Baltacılar Cemaatinden Marmaracık Yörükleri, İğdir Boyu Ala İneklü Cemaatinden Marmaracık Yörükleri, Bayad Boyu Arakçılar Cemaatinden Akçaköy Yörükleri, İğdir Boyundan Eldelik-Ellici Avcılar Cemaati, İğdir Boyundan Arıklar Yörük Cemaati, Bayad Boyundan Durucılar Cemaatinden Akçaköy Yörükleri, Bayad Boyu Donandılar Cemaatinden Akçaköy Yörükleri, Koru Pınarı Yörük Cemaati, Balıklulu Yörük Cemaati, Çanakçı Yörük Cemaati, İğdir Boyundan Eldelik-Ellici Çavlılar Cemaati, Beyiler Yörük Cemaati, İvazlar Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Ellici Yund Dağı Yörükleri, Karaca Ahmetler Yörük Cemaati, Kırk Hacılar Yörük Cemaati, İğdir Boyu Perakende-i Marmaracık-Baltıklulu Taifesinden Kırkıklar Yörük Cemaati, Perakende-i Marmaracık Taifesinden Çandır Yörük Cemaati, Kara Yusuflar Yörük Cemaati, Eymür Boyundan Çarıklı Yörük Cemaati, Kulağuzlar Yörük Cemaati, Donandılar Yörük Cemaati, Perakende-i Marmaracık Taifesinden Gözlüceler Yörük Cemaati,  Demirci ve Akça Köy Yörüklerinden Perakende-i Marmaracık-Baltıklulu Taifesinden Kürekçiler, Azgarlar, İğdir Boyu Çalış Cemaatinden Marmaracık Yörükleri, Bayad BoyundanManendler yörükleri, İğdir Boyu Hamiid İli Cemaatinden Toycalar Taifesi, İğdir Boyu Hamidlar Cemaatinden Marmaracık Yörükleri, Hamidler ve Baltacılar Yörük Cemaatleri, İğdir Boyundan Eldelik-Ellici Hendekler Yörükleri, Timurcu Yörükleri; Saruhan İli’nden başka en çok Kütahya İli olmak üzere Aydın İli, Karesi İli ve Bergamada da var.) Serraclar Yörük Cemaati, Kozca Yörük Cemaati, Konıcak Yörük Cemaati, Köseler Yörük Cemaati, Kozca Yörük Cemaati, Kozan Yörük Cemaati, Saru Çam Yörük Cemaati, Hoca Ahmetler Yörük Cemaati, Emir Buhari Vakfı Reayası Yörük Cemaati, Emir Buhari Vakfı Reasında Toklulu Yörük Cemaati, Akça Köy Yörükleri Taifesinden Ala İnekli Yörük Cemaati, Kara Yahşi Yörük Cemaati, Turasiler Yörük Cemaati, Evciler Yörük Cemaati, Bayad Boyu İvazlar Cemaatinden Akçaköy Yörükleri, Bayad Boyundan Kadem Hacılar Cemaati Akçaköy Yörükleri, Hacı Hızır Yörük Cemaati, Hacı Kalkanlar Yörük Cemaati, Marmaracık/Baltuklulu Taifesinden Karaca Ahmedler Yörük Cemaati, İğdir Boyundan Eldelik Ellici Bayramşah Yörük Cemaati, Göde Yahşi Taifesinden Kaşıkçı Yörük Cemaati, Timurcu Yörüklerine bağlı Kurt Tutan Yörükleri, Kurt Tutan Taifesinden Evliyalar Yörük Cemaati, Emin Fakıh Obası Yörükleri, Ahmet Fakıh Obası Yörükleri, Bayad Boyu Kırk Hacılar Cemaatinden Akçaköy Yörükleri, Koru Pınar Yörük Cemaati, Kuru Halil Yörük Cemaati, Ömer Oğulları Yörük Cemaati, Önce Kurt Tutan sonra Akçaköy Taifesinden Hoca Ahmetler Yörük Cemaati, Ermeni Derbendinde Korucular Yörük Cemaati, Çaylak Yörük Cemaati, Miralay Lütfi Bey Tasarrufunda Saruçam ve Çaruklu Yörük Cemaatleri ile Düzenler Yörük Cemaati ve Arıklar Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, İğdir Boyu Ergızlar Cemaatinden Marmaracık yörükleri, Bayad Boyundan Eyi(Hacı)Mahmudlar Cemaatinden Akçaköy Yörükleri, İğdir Boyu Kara Ahmedlü Cemaatinden Marmaracık Yörükleri, Bayad Bayu Kara Yusuf Cemaatinden Akçaköy Yörükleri, İğdir Boyu Gözlüceler Cemaatinden Marmaracık Yörükleri, İğdir Boyundan Eldelik-Ellici Hacı Hızır Cemaati, Bayad Boyu Hacı Kulfallar Cemaatinden Akçaköy Yörükleri, Bayad Boyu Koru Yantar Cemaatinden Akçaköy Yörükleri, Bayad Boyu Köseler Cemaatinden Akçaköy Yörükleri, Karkın Boyundan Kutalmış Yörükleri, İğdir Boyu Kürkçüler Cemaatinden Marmaracık Yörükleri, İğdir Boyundan Mukata-i Araflar Cemaati, İğdir Boyundan Saraçlar Cemaati, Avşar Boyundan Sarıçam Cemaati, Eymür Boyundan Çanakçı Yörük Cemaati, Eymür Boyundan El Maruf Kozbeli Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Karayakılar Cemaati yerleşikti. Manisa Fatihi Saruhan Bey’in babası Alpağu ile Alpağu’nun babası Saruhan’a ait henüz sır olan tarihi kültürel izler buralarda aranmalıdır. 08.Şubat 1673 Günü, Şehir, Ortapare ve Karataş Nahiyelerinden gelen 800 kadar reaya, silahlanıp Demirci Nakib-ül Eşraf Kaymakamı Seyyid Şeyh Ali Efendi’nin evinin kapısın kırıp soyduktan sonra Musalla’ya götürüp öldürdüler. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
             Depecik (Köleler, Üç Kilise)Köyü – Demirci. Bayat Boyundan Akçaköy Yörükleri Cemaati, Timurcu Yörüklerine bağlı Kurt Tutan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kozanlar Yörük Cemaati, Eymür Boyundan Yörükan Cemaati  yerleşikti.2,5,7,11
             Derviş Ece Köyü- Demirci.7
             Devrek Oğlu Köyü(S) – Demirci.1
             Dikilitaş Köyü – Demirci. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti. 3,7,11
             Doğancı Köyü – Demirci. Şeyh Abdullah Camisi var.3,7,8
              Donuz Deresi(Bilgi için bakınız; Kargın, Elek)Köyü – Demirci.2,4,7,8,11
             Donuzcu Köyü – Demirci.2,71595-1617 Yıllarında 7 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
             Döğen Önü=Düven Önü Mahallesi – Demirci Merkezi’nde.3
             Durhasan=Tur Hasan Köyü(S) – Orta Pare Nahiyesi – Demirci. Yıva Boyundan 19 hane 10 mücerred Eldelik-Ellici Turasanlar Cemaati yerleşikti. Köyün 5 Km. kadar güney batısında, kadim Ece Mezarlığında, Ece Sultan Türbesi var. Bu türbe yakınında Koçak İni Zaviyesi vardı. Mevcut, tarihi çeşme o günlerden kalmadır. Köy içinde Kız Kıranı’nda da Durhasan Hoca Türbesi var. Köy merkezinde Sinan Efendi Camisi var. Demirci=Timurcu Yörükleri, Çulur Yörük Cemaati yerleşikti.3,4,5,7,8,9,11
            Durmuşlar Köyü – Demirci. Serçeler Köyü yakınındaydı. Salgın hastalıktan dolayı terkedildi.4
            Düdencik Köyü – Demirci.2,7
            Düzenler Köyü – Demirci. Düzenler Yörük Cemaati, Bayad Boyundan Manendler Yörük Cemaati yerleşikti.5,11
            Ebedlüce Köyü – Demirci. İğdir Boyu Yörükleri yerleşikti.11
            Ebri Mezraası – Demirci.10
           Ece=İce Mahallesi – Demirci Merkezi’nde. Timurcu Yörükleri, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan yörükleri, Çulur Yörük Cemaati yerleşikti.2,5,7,8,11
           Ece Tur Hasan(Durhasan)Köyü(S) – Demirci.3
           Eğri  Çam(Bilgi için bakınız Bozca Atlı, Orağlu, Kürecik)Köyü – 2,4,7,8
           Elek(Bakınız; Kargın=Karkın, Donuz Deresi) – Yarbasan Bucağı – Demirci. Timurcu Yörükleri, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. Güneyinde Yaren Dede Yatırı vardır. 2,3,4,5,7,8,11  1595-1617 Yıllarında 9 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Emecen Köyü – Demirci. Eymür Boyundan Yörükan Cemaati yerleşikti.11
          Erişler=İrişler Köyü – Yarbasan Bucağı – Demirci.3,4,7,8
          Esenyurt(Bkz; Gürcü) Köyü – Demirci.1,3,4
          Esed Virani(Ören-Viran)Köyü(S) –Karataş-Yarbasan Nahiyesi – Demirci. M.S:96-97,M.S:123-124,M.S:173-174 tarihli üç adat mezar steli bulundu. Timurcu Yörüklerine bağlı Kurt Tutan Yörükleri, Emir Buhari Vakfı Reayası Yörükleri, Borlu Yörükleri, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. Günümüzdeki Ören Köyü ile Esenyurt(Gürcü)Köyü arasında iken dağılmıştır. Bu köydeki bir çiftliği Saruhanoğlu Hızır Paşa Şeyhoğlu Adlı azize vakfetmişti. 1,2,5,7,9,10,11 1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Eski Hisar Köyü – Demirci. Köy Çevresinde büyük taşlı yıkık Kale duvarları var.2,4,8
           Eski Hisar Mahallesi – Demirci Merkezi’nde.3,7
          Evciler Köyü(S) – Demirci. Yörede Evciler Yörük Cemaati vardı. Çulur Yörük Cemaati yerleşikti.5 (Bkz; Gördes İlçesi Yerleşke Listesine yazıldı. Bu köyde Numan Baba Zaviyesi vardı.)
          Evreşe Köyü – Demirci. Bayat Boyundan Akçaköy Yörükleri yerleşikti.11
          Eynebez Köyü – Demirci. Serçeler Köyü yakınındaydı. Salgı hastalıktan dolayı terk edildi.4
           Eyneller Köyü – Demirci. Eyneller Yörük Cemaati, Timurcu(Demirci) Yörükleri yerleşikti.2,5,7 Marmaracık Köyü’nün batısında “Eylenler=Eyneller? Köyü” yıkıntısı var.
           Fenari Mezraası – Demirci.10
           Ferhadlar Köyü – Demirci.2,7
           Gacarlar(Yeşildere)Köyü -  Demirci.4,8
           Garfiyan=Gafirgan Köyü – Ahadlar Köyü bağlısı – Demirci.7,8 Ahadlar Köyü’nün 1 Km. doğusunda. 
           Gencer Köyü – Demirci. Demirci(Timurcu)Yörükleri, Medine-i Münevvere Vakfı Reayasından Gencer Köyü Yörükleri yerleşikti.2,5,7,10
           Gevgeli(Kükeli)Köyü – Demirci.3
           Gödeler Köyü-Mahallesi – Kışla Köyü bağlısı – Yarbasan Bucağı – Demirci.7,8
          Gökçe Köyü(Arslan Oğlanlar=Arslanoğlu)Köyü(S) – Demirci.1,2,7   1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
              Gömeçler=Gümeçler Köyü(S) – Yarbasan Bucağı – Demirci. Köyde Receb Dede, Şıh Kerim ve Yaren Dede Yatırları var. Akbük Mevkiinde Tepe Köyü yıkıntıları vardır. Köyde Mehmet Oğlu Hacı Habib Camisi var.3,4,8
           Göğani=Gügani(Güveli)Köyü – Demirci. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan yörükleri yerleşikti.2,7,11  1595-1617 Yıllarında 6 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Gögeli Köyü – Orta Pare Nahiyesi – Demirci.3,7 (Gök Ali ile aynı mı?)
           Gök Ali Köyü – Demirci.10 (Gögeli ile aynı mı?)
           Görgihisar Köyü – Demirci.1
           Gövdeli Köyü – Orta Pare Nahiyesi – Demirci.3
           Gümele=Gümeli=Gömele(Kara Kaba Ağaç) Köyü – Demirci. Timurcu Yörükleri, Kozanlar Yörük Cemaati, Bayat Boyundan Akçaköy Yörükleri yerleşikti.2,3,4,5,7,11  1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Güneyce Köyü – Demirci.2,7,10 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Güneylüce Köyü – Demirci. Çanakçı Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Bazdaran Yörükleri yerleşikti.2,7,11
            Günyad Köyü-Demirci. Gürcü(Esenyurt)Köyü ile Ören=Viran(Esedlü Viran)Köyleri bitişiğindeydi.3
           Gürcü=Kürcü(Yeni adı: Esenyurt)Köyü – Demirci. Ahmedler Yörük Cemaati yerleşikti. 1,5 Km. doğusunda Aşık Baba Yatırı bulunmaktadır.1,3,4,51595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Gü(ö)rdecik(Kürdecik)Köyü – Demirci. Timurcu Yörüklerinden Kulağuzlar Yörük Cemaati, Eymür Boyundan Yörükan Cemaati be nam-ı Koncak Yörükan-ı Hassa Cemaati yerleşikti.2,5,7,11 1595-1617 Yıllarında 7 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Güsmanluca Köyü – Demirci. Eymür Boyundan Yörükan Cemaati yerleşiki.11
          Güveli=Göğani Köyü – Terziler Köyü bağlısı – Demirci.3,7,8 1595-1617 Yıllarında 6 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12 Köyün 3 Km. kadar batısında bulunan tarihi eski taş köprü Güveli Köprüsü olarak anılır.9
           Güvençler(Günçler)Köyü(Kaled olarak; Gövençler= Gömeçler olabilir mi?) – Demirci. Bazdaran Yörük Cemaati yerleşikti.5,11
           Güvercinlik Köyü – Demirci. Bayad Boyundan Köseler Cemaati yerleşikti.11
          Hacı Baba-ı Veli Mahallesi(S) – Demirci Merkezi’nde. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan yörükleri, Çulur Yörük Cemaati yerleşikti.2,3,5,7,8,11 Adını aynı adlı Zaviye-Türbe’den almıştır.9
           Hacı Hamza Mahallesi – Demirci Merkezi’nde.2,3,7,8 Adını aynı adlı Cami’den almıştır.9
           Hacı Hasan(Kadı) Mahallesi – Demirci Merkezi’nde.2,3,7,8  Adını aynı adlı Cami’den almıştır.9
           Hacı Tur Bey=Hacı Tür Bek Mahallesi –Demirci Merkezinde. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan yörükleri yerleşikti. 2,3,5,7,8,11 Adını aynı adlı Cami’den almıştır.9                                                                                                                                                         
     Hacı Tur Beğ Mahallesi – Demirci Merkez. Kütahya Sancağı’nda Bozkuş Taifesinden Hacı Tur Beğ (Sarılar-Osman İli)Yörük Cemaati vardı.5,10
           Hacılar Köyü – Demirci. Karbansaray(Kervansaray)Vakfı.3 Demirci İlçesi’nden alınarak, 1954 Yılında kurulan Selendi İlçesi’ne verilen Selman Hacılar adında köy var. Aynı köy mü? Bilinemedi.9
           Hakişe Köyü – Demirci. 1321-1323(1903-1905) Tarihli 395 Nolu Kula Ser’iye Defteri’nde köy olarak adı geçiyor. (Dr. Mustafa Akbel’in “Osmanlı’da Vekalet; Bir Kaza Örneği Olarak Kula Mahkemesi’ne Müracatlar” adlı makalesi, 2015-ANKARA  )
          Haliller Köyü – Demirci. Timurcu(Demirci) Yörüklerine bağlı Kurt Tutan Yörükleri yerleşikti.5
           Hamzalar Köyü – Demirci.2,7 1595-1617 Yıllarında 7 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Han Yüzü Köyü? – Demirci Kazası. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Havlulu(Avlulu)Köyü – Demirci. İğdir Boyundan Eldelik-Ellici Ketenci Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
          Hendekler Köyü – Demirci. Çulur Yörük Cemaati yerleşikti.5
           Hırkalı=Hırka Ali Köyü – Demirci. Yakınında yıkıntılar ve 5 Km. uzağında Delik Yar Mağarası var.3,4,7,8
           Hisar=İç Hisar Mahallesi – Demirci Merkezi’nde.2,3,7,8
           Hoca Reislü(İmrenler=İrezler)Köyü(S) – Demirci. Demirci ilçe Merkezi’nin güney batı bitişiğinde üç alperene ait türbe-cami ve eklentiler ile suyu bol akan çeşmesi önemli bir ziyaretgahtır.2,3,7,8,9 1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Hocalar(Tekeli) Köyü – Şehir Nahiyesi – Demirci. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan yörükleri, İğdir Boyundan Eldelik-Ellici Yörükan Cemaati yerleşikti. Salgın Hastalık nedeniyle terkedildi. Hoca Evhad Camisi vardı. Cemaat-i Yörükan yerleşikti.2,3,4,5,7,8,11
           Hoşcalar(Sevişler)Köyü – Şehir Nahiyesi – Demirci. Mağarada Çıban Dedesi Yatırı var. Bünyesinde Taş Madranı Mezraası Vakfı var.3,4,7,8 
           Hödük=Hüdük=Höyük Köyü – Demirci.3,4,8
           Iklıkcı=Aklıkcı Köyü – Yarbasan_Karataş Nahiyesi – Demirci. Köyün 600 metre batısında Şehit Dede Yatırı var. Yine, Köyün 500 metre doğusunda da bir köy yıkıntısına ait ören yeri vardır.3,4,7,8
           Işıklar Köyü – Demirci.10
           İbik(Çukur, Konare, Kanan, bilgi için bakınız Seyreklü)Köyü – Demirci.2,7
           İce=Ece Mahallesi –Demirci Merkezi’nde.2,7,8
           İceler Köyü – Demirci. İceler Yörük Cemaati yerleşikti. 1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.2,5,7,12
           İcikler=İncikler=İğcik Köyü – Borlu. Yöresinde Düzenler Yörüklerinden İçekler Yörük Cemaati vardı. Köyün 5 Km. kadar güneyinde Antik Saittai=Sidas Kenti Harabeleri var. Harabelerde en belirgin yapı Sidas Açık Hava Tiyatrosu’dur. Çanakçı Yörük Cemaati yerleşikti. Köyde Sinan Efendi Mescidi- Camisi var.2,3,4,5,7,8
           İç Hisar=Hisar Mahallesi – Demirci Merkezi’nde. Demirci=Timurcu Yörükleri yerleşikti. Evvelce, Demirci Kalesi’nin olduğu yer.2,3,5,7,8
           İğdecik Köyü – Demirci. Saik Köyü çevresinde yıkıntısı var.4
            İlbasan Köyü – Demirci. Saik Köyü’nün Çomak Tarla Mevkiinde yıkıntısı var.4
           İlcik Köyü – Demirci. Çanakçı Yörük Cemaati yerleşikti.2,7
           İlge Köyü – Demirci. Kozanlar Yörük Cemaati, Timurcu Yörükleri yerleşikti. Olması gereken Karataş Yöresinde günümüzde bu ad ile anılan bir köy yoktur. İlge Çayı’na ad olmuştur.2,5,7,9
           İlyeler Köyü – Demirci. Salgın hastalık nedeniyle terkedildi. Serçeler Köyü yakınlarında yıkıntısı var.
           İmrenler(Bkz; Hoca Reislü)Köyü(S) – Demirci.1,2,3,7,8
           İnce(İnce Hisar?) Mahallesi – Demirci Merkezi’nde. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan yörükleri yerleşikti.3,11
           İnceler Köyü – Demirci.2
           İncez Mevki – Demirci’nin 8 Km. batısında, Cat Hisarı Değirmenleri yanında Hacı Baba adıyla anılan iki yatır ve bir yıkıntının olduğu yer.2,3
          İncir Köyü – Demirci. Karkın Boyundan Eldelik Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
          İnebasan Köyü – Demirci. Demirci=Timurcu Yörükleri yerleşikti.5
          İnehanlar(İnehanlu) Köyü-Demirci. Demirci(Timurcu)Yörükleri yerleşikti.5,7(Birbirine yakın Tepe İnehan ve Yassı İnehan Köyleri var.)9
          İneller Köyü – Demirci. Demirci(Timurcu)Yörüklerinden Kulağuzlar Yörük Cemaati yerleşikti.5
          İniş Köyü – Demirci. Tala(s)z Yörük Cemaati, Timurcu(Demirci) Yörükleri, Emir Buhari Vakfı Reayasında Kökez Yörük Cemaati yerleşikti.2,5,7,10  1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12  (İlge Çayı’nın diğer adı: Deli İniş’dir)9
          İrişler=Erişler Köyü – Yarbasan Bucağı – Demirci. Köyde Hasan Fakıh Mescidi var.3,4,7,8
          İshaklar Köyü – Demirci. Demirci=Timurcu Yörükleri yerleşikti.5
          İsmailler Köyü – Demirci. Köy yıkıldı. Yenisi aynı ad ile yakınına kuruldu.2,3,4,7,8
          Kadem(Kadim)-Hocalar Köyü – Demirci. Bayad Boyu Kadem Hocalar Cemaatinden Akçaköy Yörükleri, Manetler Yörük Cemaati yerleşikti.2,5,7,11(Selendi İlçe Yerleşke Listesine de yazıldı.)
          Kadı(Hacı Hasan)Mahallesi – Demirci Merkezi’nde.2,3,7,8 Adını aynı adlı Cami’den almıştır.9
          Kafir Çadırı(Bkz; Bağırgan)Köyü – Demirci.3,4,7,                                      
          Kalabak(Orayda=Oyarda)Köyü – Öksüzlü Köyü bağlısı -  Demirci. Gökmuslu Yörükleri, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.2,7,11
      

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum