Nurullah ERTUĞRUL

Nurullah ERTUĞRUL

[email protected]

GÖRDES VE KAYACIK YÖRESİNDE TESPİT EDİLEBİLİNEN TARİHİ YER ADLARI:I

21 Haziran 2022 - 09:53 - Güncelleme: 21 Haziran 2022 - 09:56

GÖRDES VE KAYACIK YÖRESİNDE TESPİT EDİLEBİLİNEN TARİHİ YER ADLARI:I
 
         (Not: Metinler içinde yer alıp da gözden kaçtığı için buraya yazılamayan yer adları var olabilir.)
         Abdurrahimler Köyü – Kayacık Kazası.6
         Aceblü Köyü – Gördes Kazası.11
         Adillü Köyü – Gördes. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Ellici Sakar Öküzlü Cemaati, Kızık Boyu Yund Dağı Ellici Yörükleri Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
         Ahiler Köyü – Gördes Kazası. Turasiler Yörük Cemaati, Borlu Yörükleri yerleşikti.1,4,6
         Ahi Teslim Köyü(S) – Gördes. Bayat Köyünde “Ahi Teslim Zaviyesi vardı)3,9
         Ahmedler Köyü – Kayacık Kazası. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.6,12
         Akbaş Köyü - Gördes. Bünyesinde Bicalı(Abi) Çiftliği vardı.3           
         Akça Köy – Gördes Kazası. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Ellici Sakar Öküzlü Cemaati, İğdir Boyundan Keçili(Divane Çobanlar) Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yörükan-ı Müteferrika yerleşikti.12
         Akça Alan(ı)Köyü – Kayacık Kazası. Aynı adlı köy Borlu’da da var. Karkın Boyundan Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Mukataahane Bazdaran Yörükleri yerleşikti. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,2,4,6,8,11,12,13
         Ak Köy – Kayacık Kazası. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,6,12
        Akça Köy – Kayacık. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.13
        Akaçık Köyü – Gördes. İğdir Boyundan Ellici Karaca Ahmed Yörükleri yerleşikti.12
        Aksu Köyü – Gördes. Ellici Kara Ahmet Yörük Cemaati yerleşikti.5
         Ak Oğlu Mahali – Eski Gördes Merkezi’nde.6
         Akpınar(Söveler=Sögeller)Köyü – Gördes Kazası. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti. 2,6,7,12
         Alayundlu Köyü – Gördes Kazası. Alayundlu Boyundan Alayundlu Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
        Ali Ağa Oğlu Mahali – Eski Gördes Merkezi’nde.6
         Ali Fakıhlar Köyü – Gördes. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı. 12,13
         Arablı Köyü – Gördes Kazası.11
         Armutlu Köyü – Gördes. Karkın Boyundan Mukataahane Bazdaran Yörükleri yerleşikti.12
         Aşağı Gök(çe)köy Köyü – Kayacık.1,6,11
         Atalan Mezrası – Gördes. Pınarbaşı Köyünün 2 Km güney doğusunda.6
         Avcılar Köyü –Gördes. Karkın Boyundan Eldelik Ellici Saruhan Yörükleri, Salur Boyundan Kara Pürçek Yörükleri yerleşikti.12
         Aya Alanı(Umur Hanlı)Köyü – Gördes. Karacalar Yörük Cemaati yerleşikti.1,6
         Avsallar Köyü – Gördes. Emir Buhari Vakfı Reayası Yörükleri yerleşikti.9
         Avşar Mahallesi – Gördes’in 5Km.kuzey batısındadır.8 Avşar Boyu Yağcı Bedir Cemaatinden 61 hane, 95 mücerred Mukataahane Yörükleri yerleşikti. Avşar: Oğuz Han Oğlu Yıldız Han’ın büyük oğlunun adıdır.(Ebülgazi Bahadır Han: Secere i Terakime - Muharrem Ergin: Türklerin Soy Kütüğü)
          Ayid(Kaya-lı)Köyü – Gördes. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı. 1,6,11,12,13
          Bağözü Köyü – Gördes Kazası. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Arab Balı Cemaati Buğurcuyan-ı Urbanı Yörükleri, Karkın Boyu Cemaati-Karaç(c)ayan Yörükleri yerleşikti.12
         Bahadırlar Mezrası – Gördes. Akpınar Köyünün 1 Km. güneyinde.6
         Bahşiler Köyü – Gördes Kazası.11
         Balcılı Köyü – Gördes. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
         Balıklağu=Balıklı Köyü(S) – Kayacık Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti yerleşikti. Köyde, Şeyh Hasan’ın ana baba ve kendisi ile soyundan gelenlerin şeyhlik yaptığı-yönettiği zaviye var. 1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,2,3,6,9,11,12,13
         Bala Mahallesi – Kayacık Merkezi’nde.6
         Balı Mahallesi – Karakeçili Köyü bağlısı – Gördes.7
         Baltacı Köyü – Kayacık Kazası.6
         Baş Amuca Mahali – Eski Gördes Merkezi’nde.6
         Baş Gümüş Köyü – Gördes.3,6   
         Baş Karaca Köyü – Gördes.1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,13
         Bayad Köyü(S)-Kayacık Kazası-Nahiyesi. Bayad Boyundan Bayad Yörükleri, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti. Bu köyde Ahi Mehmed ve Ahi Teslim Zaviyesi vardı. Köy Mescidinin imam maaşı için Bayat Hatun Çiftliği vakfedilmişti. 1595-1617 Yıllarında 5 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı. 1,2,3,6,7,9,11,12,13 Bayad=Bayat: Oğuz Han Oğlu Gün Han’ın ikinci oğlunun adıdır.(Ebülgazi Bahadır Han: Secere-i Terakime-Muharrem Ergin:Türklerin Soy Kütüğü)
         Bazar Mescidi(Pazar) Mahallesi- Gördes Kent Merkezinde. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.11,12
         Beğenler Köyü – Gördes.2,7,11
         Beğlikler Köyü – Gördes.2
         Bekir Efendi Mahali – Eski Gördes Merkezi’nde.6
         Benli Ali Köyü – Gördes. Beni olan bir çoban tarafından kurulmuştur.2,3,7
         Beğel=Beğ El Köyü – Gördes. Ali Beğ(Beşe)tarafından kurulmuştur. Anılan Bey-Paşa, köyde cami yaptırmıştır. Ali Bey’(Paşa)in mezarı köy mezarlığındadır.1595-1617 Yıllarında 8 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,2,3,6,7,8,13
         Beylü Köyü – Gördes.1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.13
         Bey(ğ)lü İli Köyü – Gördes. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 5 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı 1,2,6,11,12,13
         Beylü Atlar Köyü? – Gördes.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.13
         Bey Obası Köyü – Kayacık Kazası. Gök Musa Yörük Cemaati yerleşikti.1,6,11
         Bicalı(Abi) Çiftliği-Akbaş Köyü bağlısı- Gördes.3
         Biğler(Beğli)Köyü – Gördes.2,6
         Boduroğlu Mahallesi – Kayacık Merkezi’nde.3,6
         Boğa Deresi Köyü – Gördes Kazası. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.2,12
         Boyalu Köyü –Kayacık. Gördes. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Mukataahane Bazdaran Yörükleri yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 6 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12,13
         Emir Buhari Vakfı Reaya Yörükleri, Karkın Boyundan Bazdaran Yörükleri yerleşikti.1,2,3,4,6,7,9,11,12
         Boz Hisar Köyü – Kayacık Kazası. Emir Buhari Vakfı Reayası Yörükleri yerleşikti. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,6,9,11,13
         Bölükpaşa Mezrası – Gördes. Kürekçi Köyünün 5 Km. kuzey batısında.6
         Börez(Börüz)Köyü – Gördes.1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.          1,2,3,6,7,11,13
         Buldanlı Emir Ali Mahali – Eski Gördes Merkezi’nde.6
         Butmas(Bodamas)Suyu - 1575 Yılı öncesinde, Hacı Mustafa, Gördes Merkezinde yaptırdığı mescit için Butmas Suyu ile dönen değirmeninin vakfetmiştir.9
          Bülük Paşa=Bölük Paşa Mahali. – Eski Gördes Merkezi’nde.7
         Cafer Mahallesi – Kıymık Köyü bağlısı – Gördes.7
         Cami Mahallesi – Eski Gördes Merkezi’nde. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. Burada Ali Efendi Camisi vardı.3,11,12
         Cabalar Mahali -  Eski Gördes Merkezi’nde.7
         Ceyas? Köyü – Gördes.3
         Cinge(Ümmet) Köyü.1,6
         Cuma Mahallesi – Eski Gördes Merkezi’nde.6 Burada, Yağcı Emir adı verilen cami var.3
          Cüllahlar Köyü – Gördes. Karkın Boyu Cemaati-Karaç(c)ayan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
          Çağlayan(Kızıllar)Köyü –  Kayacık.1,2,3,7
          Çaldere Mezrası – Gördes. Kaşıkcı Köyünün 3 Km.batısında.6
          Çalıca Atlu (Rahmanlar) Köyü – Kayacık. 1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,6,11,13
          Çam Köy – Kayacık. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. 1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,6,11,12,13
          Çam Köy – Gördes Kazası.1595-1617 Yıllarında 5 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.13
          Çam Köy Mezrası – Kuşluk Köyünün 2 Km.güneyinde.6
          Çamcılar Köyü – Gördes.3
          Çamkaya Mezraası – Gördes. Fundacık Köyünün 2 Km. doğusunda.6
          Çamur Dere Köyü? – Gördes.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.13
         Çanaklu Köyü – Kayacık.1,6,11
          Çan Kırağı(Çunkaroğlu-Çınkırağlı)Mahallesi – Eski Gördes Merkezi’nde. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. Burada Pir Mehmet Camisi vardı.3,11,12
          Çandır Köyü – Gördes.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.13
          Çarşı Başı – Eski Gördes Merkezi’nde Nakıb Ağa ve Cuma Mahallelerinin birleştiği tepemsi yer.6
          Çatak Köyü – Kayacık Kazası.3,6
          Çatal Kaya(Kadı Çiftliği)=Bkz; Şahan Kaya=Şahin Kaya Köyü – Kayacık Kazası.1,6,11
          Çatal Armut Mahallesi – Kızıl Dam Köyü bağlısı – Gördes.7
          Çatal Çeşme Mezrası - Gördes. Güneşli’nin 4 Km. güney doğusunda.6
          Çayır Köyü – Gördes Kazası. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.13
         Çayır Hanlu Köyü? – Kayacık.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.13
          Çaylar Köyü – Gördes. Deli Çoban Köyü’nün güneyinde yıkıntıları var.2
          Çaybaşı mezrası – Gördes. Boyalı Köyünün 3 Km. güney batısında.6
          Çekik Köyü – Gördes. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri.12
          Çeriler Köyü – Gördes. Hacı Hızır Camisi var. Yöresinde Hacı Hızırlı Yörük Cemaati yerleşikti.3,4,9
          Çeteli Köyü.2,6
          Çiçekli(Kıhra=Fehre)Köyü – Gördes.2,3
          Çiftlik(ler) Köyü – Gördes Kazası. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 7 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı. Emir Buhari Vakfı Reayası Yörükleri yerleşikti.1,3,6,9,11,12,13
          Çiğiller Köyü – Gördes.1595-1617 Yıllarında 6 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,2,3,6,7,13
          Çoban Hasan Çiftliği – Kılcanlar Köyü bağlısı – Gördes.6,7
          Çoban=Çoban Divane=Deli Çoban Köyü - Demirci. Gördes. İğdir Boyu Keçili(Divane Çobanlar)Cemaatinden 48 hane 41 mücerred Eldelik-Ellici Yörükleri yerleşikti.2,3,7,12
          Çokallı Köyü – Gördes. Karkın Boyundan Ellici Tura Hoca Yörükleri yerleşikti.12
          Çolak Oğlu Mahali – Eski Gördes Merkezi’nde. Karkın Boyundan Eldelik Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti. 3,12
          Çölmekçi Köyü – Gördes Kazası. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Ellici Sakar Öküzlü Cemaati yerleşikti.12
         Çömlü Köyü – Gördes. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
         Dağyaka Mezrası – Gördes. Fundacık Köyünün 2 Km. güneyinde.6
         Damdere Mezrası – Gördes. Güneşli Beldesinin 3 Km. doğusunda.6
         Damluca Köyü.6
          Damda=Danda Köyü – Boyalı Köyü bağlısı oldu – Gördes.1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı  1,6,7,13
          Danişmend Mahmud (Oğlak Hisarı)(Oğuldurak)Köyü(S) – Gördes. Eymür Boyundan Danişmendlü Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. Çevresindeki yarlarda oyma taş odalar ve taş oyma-kabartma heykel var.1,2,3,6,7,12
         Danışmendlü Köyü(S) – Gördes. Eymür Boyundan Danişmendlü Cemaati, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. Bünyesinde Karaca Çiftliği var.1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,6,9,12,13
         Dalkara(Dalgara) Mahallesi – Yaka Köy bağlısı – Gördes.7
        Dargıl(lar)(Targılar) Köyü – Gördes.1595-1617 Yıllarında 5 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.   1,2,3,6,7,11,13
        Debelek Mezrası – Gördes. Kılcanlar Köyünün 4 Km. doğusunda.6
        Dedebaşı Mevkii – Eski Gördes Merkezi’nin tepede kalan kısmı. Adını Dede Mezarından alır.6
        Değirmendere Mezrası – Gördes. Köseler Köyü’nün 2 Km. güney batısında.6
        Deli Çoban=Çoban=Divane Çoban(Çam)Köyü - Gördes. İğdir Boyundan Eldelik-Ellici Divane Çobanlar Yörük Cemaati, Keçili Yörük Cemaati yerleşikti. Güneyinde Çaylar Köyü’nün yıkıntıları var.2,3,4,7
           Deli Demirciler Köyü – Gördes. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı. 12,13
           Deliller(Pınarbaşı)Köyü – Gördes.2,5,7
           Demirciler Köyü – Gördes.6
           Demirci Yaylak Köyü – Gördes. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
         Depecik Köyü – Gördes Kazası. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.6,9,12,13 Günümüzdeki Eski Tepe Köyü. Eski yapı, özgün ve sağlam camisi var.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
        Depeler Köyü -  Gördes.1,6 Şahan Kaya’nın 2 Km. doğusunda Tepebaşı yerleşkesi var.8,11
        Dere Köyü- Kayacık. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. Günümüzde, Akhisar- Dağ Dere Köyü.6,8,9,11,12
        Dere(Dere Çiftlik)Köyü(S) – Kayacık. Gördes. Köyde Şehitzade Hüseyin Efendi Camisi var. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Emir Buhari Vakfı Reayası Yörükleri yerleşikti. 1595-1617 Yıllarında 6 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,2,3,6,7,9,12,13
        Derimşar(Nısf Dermeşar) Köyü – Kayacık.1,6
        Devlet Han Köyü(S)– Gördes. Günümüzde Akpınar Köyüne bağlıdır.2,6,7,11
        Divan Mahallesi – Eski Gördes Merkezi’nde. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. Bu mahallede Molla Fenari Mescidi, Hacı Ramazan Cami ve Elhac Ahmed Ağa İbni Elhac Halilullah Ağa Medresesi vardı.1,3,6,11,12
        Divane Timurcular Köyü-Gördes Kazası.11
        Divdale Deli (Dividanlu)(Gülyan)Köyü – Gördes. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,6,12
        Doğan Pınar(Geçtin)Köyü – Gördes. Batısındaki bir kaya üzerinde kitabe vardır.2
        Doğanlar Mezrası – Gördes. Karayakup- Çağlayan Köyleri arasında.6
        Döğenciler Köyü – Kayacık Kazası.6
        Dudluca=Tutluca Köyü – Gördes. Köy çevresindeki kayalıklarda Latince-Roma yazıları bulunmaktadır.2,3,7,11
        Ebubekir Mahali – Eski Gördes Merkezi’nde.6
        Efe Mahali – Eski Gördes Merkezi’nde.6
        Efendi İli Köyü – Gördes. 1595-1617 Yıllarında 7 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,2,3,6,7,11,13
        Eğriyat=Eğrit(Korubaşı)Köyü – Kayacık. Gördes.1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,2,3,6,7,11,13
        Ekli oğlu Mahali – Eski Gördes Merkezi’nde.6
        Emcekler Köyü – Kayacık Kazası.2,6
        Emede(Gün Konak)Köyü – Gördes. Köyde Dede Başı Türbesi var.2,7,11
        Emelcik(Karaağaç)Köyü – Kayacık. Emelcik Yörük Cemaati var. Yakınında orman içinde tescilli arkeolojik sit alanı var. 1595-1617 Yıllarında 5 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,2,4,7,8,11,13
        Eminler(Sarı Aliler)Köyü(S) – Gördes. Güncü(Göncü)Emre (Baba) Zaviyesi vardı.2,7,9,
        Emirhanlu Köyü – Gördes. Karkın Boyu Karacalar Cemaati-Karaç(c)ayan Yörükleri yerleşikti.12
        Emrutlu Köyü – Gördes.2,6
        Esedler Arası Köyü – Gördes.5
        Esen(ler) Köyü – Gördes. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.2,6,12
        Eskiciler Mezrası – Gördes. Çiçekli Köyünün 3 Km. batısında.6
        Eski Örencik – Gördes. Eski Tepe Köyünün 4 Km. güney batısında.6
         Eşdi Köyü – Kayacık Kazası.6
         Evciler Köyü(S) – Gördes. Yöresinde Evciler Yörük Cemaati vardı. Çulur Yörük Cemaati yerleşikti. Köyde Numan Baba Zaviyesi vardı. Bünyesinde Süleyman Seydi Çiftliği ve Hatun Çiftliği vardı.1595-1617 Yıllarında 5 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,2,3,4,6,7,9,11,13
        Fehre=Kıhra(Çiçekli)Köyü –  Gördes.2,3,7,8
         Filanda Köyü – Kayacık Kazası.6
         Furyaz(Foryaz-Korbaz-Kurnaz, Kurtuluş)Mahallesi – Eski Gördes Merkezi’nde. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,3,9,11,12
         Fundacık Köyü – Gördes.3,7 Gördes Akhisar Karayolunda Akhisar sınırı yakınında. Evliya Çelebi Demirci’nin fethinde Fındıcak Kralından bahsetmiştir.
        Gebelüce Mezreası(S) – Gördes. Sasa Fakih tasarrufundaki vakıf mezraası.9
         Geçtin Hisarı(Doğan Pınar)Köyü - - Gördes. Batısındaki bir kaya üzerinde kitabe vardır. Emir Buhari Vakfı Reayası Yörükleri yerleşikti.2,7,9,11
         Gelenlü Köyü? – Gördes Kazası.1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.13
         Gılmanlar Köyü – Gördes. Kızık Boyundan Ellici Sakar Öküzlü Cemaati yerleşikti.12
         Göcek-lü-ler Köyü – Gördes. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,6,12,13
         Gökçe Köy – Kayacık-Gördes. Emir Buhari Yörükleri yerleşikti.9
         Gökçek(Göcek)(Yeğen Obası) Hisar Köyü – Kayacık. Emir Buhari Yörükleri yerleşikti.1,6,9,11
         Gökçeler Köyü – Kayacık Kazası.1,6,11
         Gölcük Mezrası – Gördes. Dere Çiftlik-Kılcanlar Köyleri arasında.6
          GÖRDES(S) Adını, antik kent “GORDOS” - “Julia GORDOS”dan almıştır. Saruhan Bey tarafından Miladi 1302 Yılı gibi fethedilerek Türkleştirilmiştir. Fethinden itibaren Türk Hoşgörüsü gölgesinde altı asırdan fazladır huzur içinde yaşamaya devam eden çoğunluğu Rum olan azınlıklar, işgalci Yunanlılarla beraber olup 21 Mayıs 1921 günü Gördes Kenti’ni yağmalayıp bütünüyle yakarak ayrıldılar. Yakılan Gördes Kenti mamur olup temiz su ve atık su kanalları vardı. Kentin üst sınırında bulunan yar dibindeki doğal su kaynağı sarnıçlar bu kanalları besliyordu. Cumhuriyetin ilk yıllarında yorgun ve yoksul düşen Türkler, yaralarını sarıp Gördes’i yeniden ihya ettiler. Ancak, Yangından dolayı düzeni bozulan atık su kanallarından sızan sular, zemin altındaki killi tabaka üzerinde biriktiğinden Gördes Kenti, 1930’lu yıllardan itibaren yavaş yavaş kaymaya başladı. Özellikle 23 Ocak 1940 günü büyük ölçüde kayma olmuştur.1950 Yılında çıkarılan “Gördes’in Nakli Kanunu” uygulanarak Kurulan Yeni Gördes günümüzdeki Gördes Kenti olmuştur. Saruhanlılar ve Osmanlılar Döneminde Kaza ve Nahiye Merkezi olan Eski Gördes’tir. Kaza’da: Yıva Boyundan 74 hane 3 mücerred Gördüs(Kara İlyaslar) Yörükleri, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Mukataahane Bazdaran Yörükleri, Karkın Boyundan Doğan Aliler Cemaati-Bazdaran Yörükleri, Kızık Boyundan Cüllahlar Cemaati-Karaca Yörükleri, Cemaller Yörük Cemaati, Yıva Boyundan 103 hane 16 mücerred Koyuneri- Düğüneri(Esedler) Yörük Cemaati, Emelcik Yörük Cemaati, Emir Doğan Cemaati, İncir(Hızır Veledi İltan)Cemaati, Hacı Hızırlu Cemaati, Tuğrul Veledi Bayram Beyi Cemaati, Kiçeli (Turası) adlı Yörük Taifesi, Germiyan Şehitlü Yörük Cemaati, Manendler Yörük Cemaati, Yaycı=Yağcı Bedir Yörük Cemaati, Keçilü Taifesinden Karacalar Yörük Cemaati, Balcılar Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Değirmenciler Cemaati-Karaca Yörükleri, Bayındır Boyundan Emecen Cemaati, Salur Boyundan Eldelik-Ellici Hacı Hızırlu Cemaati, Kızık ve Karkın Boyundan Ellici Sakar Öküzlü Cemaati, Kızık Boyundan Hamidlü Cemaati, İfraz-ı Zaim(Turasan)Cemaati, Karkın Boyundan Kaffanlar Cemaati Bazdaran Yörükleri, Karkın Boyundan Kağanlar Cemaati Bazdaran Yörükleri, İğdir Boyundan Eldelik-Ellici Kara Halil Cemaati, Karkın Boyu Karaç(c)ayan Yörükleri, Kızık Boyundan Kırızlar(Kızıklar)Yörükleri, Karkın Boyundan Sağrıkcı Cemaati Bazdaran Yörükleri, Çunkar Boyundan Toklular Cemaati-Yund Dağı Ellici yörükleri, Türkmen soylu  Tonrul Veledi Bayram Beyoğlu Emir Doğan Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Yörükleri yerleşikti. Eski Gördes içinde Yıkık Kale, Saruhanoğulları Sarayı, bir Roma Hamamı, dört Türk Hamamı, çok sayıda çeşme, bir kilise ve çok sayıda cami- mescit, medrese, zaviye, tekke, mektep ve pek çok sivil mimari eserleri yıkık durumda hüzünlü bekleyişini sürdürmektedir. Bozulmamış mezarlıkları ile 2007-2012 Yıllarında onarılan Pazar Camisi yeniden dirilişin habercisi olmalı.1,2,3,4,5,6,7,8,12
        Gördes(Hyllos=Phrigios)Çayı – Diğer adı: Kum Çayı. Elifin Kuru.3,6
        Gözcü Köyü – Gördes. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri.12
        Gülyan(Divdale)Köyü – Gördes.1,6                                                                                                        
        Güneşli(Hanya)Nahiyesi-Beldesi – Gördes.1,2,3,6,7
        Gündoğdu Köyü – Gördes.2
        Gün Konak(Emede)Köyü – Gördes. Köyde Dede Başı Yatırı var.2,7
        Gürcü Köyü – Kayacık Kazası. Gördes Kazası. Emir Buhari Vakfı Reayası Yörükleri yerleşikti. Karaosmanzade Küçük Mehmet Ağa’nın bu köyde bağ-bahçe-dam vakfı vardı. Taşınmazın bir yönü çay ile çevriliydi. 1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,2,3,6,9,11,13
         Gürge Köyü – Kayacık. Gördes.1595-1617 Yıllarında 5 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı. 1,6,11,13
         Hacı Hüseyin Ağa Çiftliği – Gördes.6
         Hacı Karaca Çiftliği – Gördes.6
         Hacı Ümmetler – Gördes. Pınarbaşı(Deliller)Köyü’nün 2 Km. kuzey doğusunda.6
         Hamam Mahallesi -  Kayacık Merkezi’ndeydi.6
         Hamid Obası Köyü– Kayacık Kazası. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.
 Günümüzde Akhisar İlçesinde. Köyde Mehmet Oğlu Seydi Ali Camisi var.3,6,9,12
         Hasanlar Mezrası – Gördes. Karakeçili Köyünün 2 Km. güneyinde.6
         Haydar(Hamidler)Köyü – Kayacık.1,6,9,11 Bünyesindeki Şuayb Çiftliği vakıf idi.(Bakınız; Şeyh Eyne Bey Çiftliğ –Zaviyesi kısmına)
         Hamza Köyü – Gördes.7
         Hanya(Güneşli)Nahiyesi-Beldesi – Gördes. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri Çunkar Boyundan Koçaşlar Cemaati-Yund Dağı Ellici Yörükleri, Karkın Boyundan Mukataahane Bazdaran Yörükleri yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,2,3,6,7,11,12,13
         Hatun Mezraası – Gördes.9
         Helvacı Mahali – Eski Gördes Merkezi’nde.6
         Hoşab Mahali – Eski Gördes Merkezi’nde,6
         İbrahim Fakıh Köyü – Gördes. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
         İdrisler Köyü – Gördes.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,6,13
         İki Delü Baş Köyü? – Gördes. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.13
        İli Dere Köyü – Gördes. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
         İlli Efendi(Efendiler)Köyü – Gördes.2,3
         İlmanlu Köyü – Gördes. İğdir Boyundan Eldelik-Ellici Kaşıkcı Cemati yerleşikti.12
         İnekler Köyü – Gördes. Yörede Ala İnekli Yörük Cemaati vardı. 1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,4,6,13
         İpekli Oğlu Mahali – Eski Gördes Merkezi’nde.6
         İsa Fakih (Malkoç=Malkoca Köyü – Kayacık.2,3,6,7,11
         İvaz Obası Köyü – Kayacık.1,11
         Kaba Ağaç(Kürekçi)Köyü – Gördes. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti. 1595-1617 Yıllarında 6 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,2,6,7,12,13
        Kaba Belenlü Köyü – Gördes Kazası.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.13
         Kabakoz Köyü(S) – Gördes. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. Yaren Mevkiinde bir yatır var.1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,2,6,11,12,13
         Kademşeh=Kademşah Köyü – Gördes.2,6
         Kadı Çiftliği Köyü – Kayacık.1
         Kalanda(Diğer Kalanda=Örenlü) Köyü – Kayacık. 1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,11,13
         Kalemoğlu Köyü – Kayacık. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Emir Buhari Vakfı Reayası Yörükleri yerleşikti. 1595-1617 Yıllarında 6 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,2,3,6,7,9,12,13
         Kalın Harman Köyü – Kayacık. 1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,11,13
         Kantarcı Mahali – Eski Gördes Merkezi’nde.6
         Kara Köy – Gördes Kazası. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Çunkar Boyundan Koçaşlar Cemaati-Yund Dağı Ellici Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
         Kara Ağaç(Emelcik)Köyü – Kayacık. Yörede Emelcik Yörük Cemaati var. Yakınında orman içinde tescilli arkeolojik sit alanı var. 1595-1617 Yıllarında 5 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,2,4,7,11,13
         Kara Ağaç Kışlağı – Gördes. 1840 Yılı kaydına göre buraya; Bozoğlu Cemaatinden 28 hane 87neferan, Veliler Cemaatinden 3 hane 5neferan yerleştirildi.14
         Kara Belenlü Köyü – Gördes.1,6
         Karabalılar Köyü – Gördes. Yıva Boyundan  Gördüs(Kara İlyaslar) Yörükleri yerleşikti.12
         Karadiken Mezrası – Gördes. Kürekçi Köyünün 2 Km. Kuzeyinde.6
         Kara Ali Köyü – Gördes. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
         Karaca Aliler Köyü – Gördes. Emir Buhari Yörükleri yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,6,9,13
         Karaca Bayramlu Köyü – Gördes.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum