Nurullah ERTUĞRUL

Nurullah ERTUĞRUL

[email protected]

BORLU(Köprübaşı)YÖRESİNDE TESBİT EDİLEBİLEN TARİHİ YER ADLARI

17 Haziran 2022 - 18:47
Reklam

BORLU(Köprübaşı)YÖRESİNDE TESBİT EDİLEBİLEN TARİHİ YER ADLARI

       (Not: Metinler içinde yer alıp da gözden kaçtığı için buraya yazılamayan yer adları var olabilir.)
           Ağaç Hisar(Akyar, Enciklü, Köteylü) Köyü – Demirci Kazası. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Timurcu Yörükleri, Borlu Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Mukataahane Bazdaran Yörük Cemaati yerleşikti. 1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.2,5,11,12 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12 Kula Listesine de yazıldı.9  
          Köteylü Köyü – Demirci Kazası. 1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
          Enceklü Köyü – Demirci Kazası. 1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
          Akça Köy(S) –   Borlu. Yakacık Yörük Cemaati yerleşikti.1,2,4,10                                                                                                                                                                    
          Akça Alan Köyü – Borlu. Karkın Boyundan Mukataahane Bazdaran Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.2,3,5,7,8,10,11 Günümüzde Köprübaşı İlçesi’ne bağlıdır.6,8,9, (Aynı adlı Akça Alanı Köyü – Gördes-Kayacık’da da var.1,2)
          Akça İn Köyü – Demirci. Timurcu Yörüklerinden Kulağuzlar Yörük Cemaati yerleşikti. 2,5,7,9 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12 Kula Listesine de yazıldı
          Ak Yar(Bakınız; Encikli, Ağaç Hisar, Köteylü)Köyü  - Demirci. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Borlu Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Mukataahane Bazdaran Yörük Cemaati yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 5 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı. 2,5,7,11,12
           Alaca Atlı(Mıhlucak)Köyü – Demirci Kazası. Borlu Kazası.2,71595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Alan Yolu(Bkz; Arablı, Şeyh İlyas)Köyü(S) – Borlu.1,3,4,8
           Ali Hanlar Köyü – Borlu Nahiyesi. Bulduklu Yörük Cemaati yerleşikti.5
          Anamaslı=İnemaslı Köyü – Borlu.3
           Arablı(Şeyh İlyas, Alan Yolu)Köyü(S) – Borlu. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, İğdir Boyundan Eldelik-Ellici Kaşıkcı Cemati, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyu Yund Dağı Ellici Yörükleri Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti. Günümüzde Köprübaşı İlçesi’ne bağlıdır. Şeyh İlyas-Güllabi Türbesi var. Cam yapımında kullanılan taşlar ve Feldisbat Madeni var.1,3,4,8,9,11
           Armağan Köyü – Borlu. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti. Günümüzde Köprübaşı İlçesi’nde.3,4,8,9,11
           Armut Dere Köyü – Borlu. Bünyesinde Putuklu Mahallesi vardı. Demir Köprü Baraj Göleti altında kaldı. Günümüzde Köprübaşı ilçesi’nde 8,9
           Armutlar=Armutlu Köyü – Gördes. Demirci. Bazdaran Yörükleri yerleşikti.3,5,8 
           Arpacı Köyü – Demirci.2,71595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12             Günümüzde Köprübaşı İlçesi’nde.9
           Avşar Köyü(S) – Borlu. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Çanakçı Yörük Cemaati, Kozanlar Yörük Cemaati, Timurcu(Demirci) Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Avşar Boyundan Yörükan Cemaati be nam-ı Koncak Yörükan-ı Hassa Cemaati yerleşikti. Doğu kenarındaki yüksek tepede Toprak Dede Yatırı(Günümüzde türbe oldu) vardır. 1,2,3,5,7,8,9,11              1595-1617 Yıllarında 12 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12  Avşar: Oğuz Han Oğlu Yıldız Han’ın büyük oğlunun adıdır.(Ebülgazi Bahadır Han: Secere-i Terakime –Muharrem Ergin:Türklerin Soy Kütüğü) Köprübaşı İlçe Merkezi’nin doğu kenarındadır.9
           Azimli Köyü – Köprübaşı ilçesi’nde.9
            Bağırgan=Bağırkan(Kafir Çadırı Mukataası)Köyü – Salgın hastalıktan terkedildi. Serçeler Köyü yakınında harabesi vardır. Mıdıkoğlu Emin ile Şeyhoğlu Mustafa arasında ölümle biten kavganın geçtiği yer.(Bkz; Şeyh Güllabi adlı bölüme)Günümüzde de Kılavuzlar Köyü’nün doğusunda Bağırgan adlı köy vardır.3,4,7,8
            Bediroğlu Mezraası – Borlu.2   (Bakınız; Demirci Kazası’na bağlı Bedirciler Köyü kaydı var)                                                                                                                                                                                      
            Beğmişler Köyü – Borlu Nahiyesi. Ellici Kara Ahmet Yörük Cemaati yerleşikti.5
            Beynamazlı Mahallesi – Killik Köyü bağlısı - Borlu Bucağı – Gördes.8
            BORLU(S):Saruhanoğulları ve Osmanlı Dönemlerinde Kaza ve Nahiye Merkeziydi. Cıvarında Öksüz Dede Yatırı vardı. İğdir Boyundan 103 hane Borlu Zeameti Yörükleri, İğdir Boyundan Eldelik-Ellici Ayvanlar Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, İğdir Boyundan Eldelik-Ellici Bulduklar Cemaati, İğdir Boyundan Eldelik-Ellici Carın Cemaati, Çanakçı Yörük Cemaati, Tahtacı Yörükleri, Anamaslı(Karacalı) Yörükleri, Şıhlı Yörük Cemaati, Mıdıklı Yörük Cemaati, Emir Buhari Vakfı Reaya Yörükleri, İne Beyiler Yörük Cemaati, Ekçiler Yörük Cemaati, Uzun Esadlar Yörük Cemaati, Rahmaniler Yörük Cemaati, Kurt Tutan Taifesinden Elvanlar Yörük Cemaati, Serraç Hamidler Yörük Cemaati, İsacalar Yörük Cemaati, Yakup Alisi Yörük Cemaati, Karaca İbrahim Yörük Cemaati, Çam Kerid Yörük Cemaati, İğdir Boyundan Eldelik-Ellici Umurlar Cemaati, Avşar Boyundan Eldelik-Ellici Onduklar Cemaati yerleşikti. 1835 Yılında 1469 erkek Türk nüfusu vardı. 1842 Yılında da 601 hanede 1502 erkek Türk nüfusu vardı. Ve bu yıllarda kaza merkeziydi.1835 Yılında: 11,1842 Yılında da:9 reaya erkek nüfusu vardı. Cumhuriyet Döneminde de nahiye-bucak merkeziydi.1958-1960 Yıllarında Çevresindeki yakın köyler ile birlikte, yapımı devam eden Demir Köprü Barajı’nın gölet suları altında kalmaya başladı. 1958 Yılından itibaren, özellikle 1959 Yılında, Su altında kalması kesinleşen yerleşkelerin insanları taşınmazlarını kamulaştırma bedeli karşılığında terk ettiler. Bunların bir kısmı Tahtacı Köyü’ne yerleştiler ve burada günümüzdeki Demirci İlçesine bağlı Borlu Beldesi’ni oluşturdular. Bir kısmı da Devlet’in iskân yeri olarak tasarladığı boş arazide kurulan ve Köprübaşı adı verilen yerleşkeye kondular. Bu şekilde oluşan Köprübaşı Yerleşkesi, 1967 Yılında Gördes İlçesine bağlı belde merkezi oldu.1990 Yılında da Manisa İline bağlı ilçe merkezi oldu.2014 Yılında Manisa Bütün Şehir Belediye Başkanlığı Teşkilatı kurulunca, Demirci İlçesi’ne bağlı Borlu ve İcikler Beldeleri ile bunların yakın çevresindeki köyler, Köprübaşı İlçesi’ne bağlandılar. Yukarıda belirtildiği üzere, Taşınmazları su altında kalan insanların bir kısmı Tahtacı Köyüne, bir kısmı da Köprübaşı yerleşkesine yerleştiler. Diğer bir önemli kısmı da, başta Salihli İlçesi olmak üzere Gediz Vadisi’ne yerleştiler. Eski Borlu’dan günümüze kalan tek yapı, su içinde görülebilen bir yıkık caminin harap minaresidir. Yaz Mevsimi sonunda sular çekilince yüzey şekli ve yıkık duvar taşlarından oluşan çağıllar görülebilmektedir. Eski Tahtacı Köyü’nde oluşan Yeni Borlu Beldesi, Bütün Şehir Yasası hükmüne göre 2014 Yılında Köprübaşı İlçesi’nin Borlu Mahallesi oldu. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11
          
           Boz Hızırlı Köyü – Borlu.7
           Boz Burun Köyü – Borlu.3,4,8Günümüzde Köprübaşı İlçesi’nde.9
           Bozoğlu(Toşa)Çiftliği – Borlu.3,8
           Bulduklu Köyü- Borlu Nahiyesi-Kazası. Gani Bey Oğlu Cihan Bey, Buradaki Altı Ağaç Kuyusunun bakım ve onarımı için vakfından tahsiste bulunmuştur. Çanakçı Yörük Cemaati, Akça Köy Yörükleri, Timurcu(Demirci) Yörükleri yerleşikti.2,3,5,7,10
           Büyük Toloşa(Tokşa)Köyü – Borlu. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Emir Buhari Vakfı Reaya Yörükleri, Turasiler Yörük Cemaati  yerleşikti.5,10,11(Köprübaşı İlçe Merkezi’nin kuzey yakınında Tomaşa adlı Köy var. Aslı böyle iken yanlış okunmuş olabilir. Bakınız Küçük Tolaşa-(Tokşa?)Köyüne.)9
           Cıcıklı Köyü – Borlu.4,8 Günümüzde Köprübaşı İlçesi’nde.9
            Çakırlu Köyü – Borlu.21595-1617 Yıllarında 5 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Çarıklar Köyü – Borlu. Gördes. Günümüzde Köprübaşı İlçesi’nde.3,4,8,9
           Çavlular=Çavullar Köyü – Demirci. Günümüzde Köprübaşı İlçesi’nde.2,3,4,7,8,9 (Çavuldur Adlı Oğuz Boyu var)
          Çay Köy - Borlu. Alan Başı Mevkiinde Nazik Yatırı var. Köyde; Sıdas Antik Kent Kültürü Dönemine ait bir mağara var. Köy halkı Kızıl Keçili Yörük Aşiretindendir. Günümüzde Köprübaşı İlçesi’ne bağlandı.4,7,9
           Çelener Köyü – Borlu. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
          Çilekler Köyü – Borlu. Gani Bey Oğlu Hacı Cihan, buradaki mescit ve mektebin bakım-onarımı ve hizmetin devamı için vakfından tahsiste bulunmuştur. Gani Bey’in burada evi vardı.3,10
         Çomar(Yeşilköy)Köyü – Borlu. Gördes. Günümüzde Köprübaşı İlçesi’ne bağlıdır.3,4,8,9
         Çö(L)mlekçi Köyü – Borlu. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri Çanakçı Yörük Cemaati, Timurcu Yörükleri yerleşikti.2,5,7,11
         Damlaluca(Şeyh Arık )Köyü(S) – Borlu. Borlu Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Mukataahane Bazdaran Yörük Cemaati yerleşikti.1,2,3,7,8,10,111595-1617 Yıllarında 11 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12 Gördes İlçesi’ne bağlı iken 1958-1960 Yıllarında Demir Köprü Baraj Göleti suları altında kaldı. Yeni Borlu’nun 4 Km. güney doğusundadır.9
          Dede Kocalar Köyü – Borlu Nahiyesi. İğdir Boyundan Eldelik-Ellici Dede Kocalar Cemaati, Bulduklu Yörük Cemaati yerleşikti.5,11
         Demir Harmanı(Armutluk) Köyü – Demirci. Anamaslı Yörükleri yerleşikti.7
         Dere Köy – Borlu.2,7
          Donaşa=Tomaşa(Uğurlu)Köyü – Borlu.2 Günümüzde Köprübaşı İlçesi’nde.9
          Donuzcu Köyü – Borlu. 1595-1617 Yıllarında 11 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12  
         Döğüş Ören=(Döğüş Viran=Doğu Viran=Derviş Eren)Köyü – Borlu.3,4,8 Günümüzde Köprübaşı İlçesi’nde.9
          Ece Köyü – Borlu. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikt.2,4,8,11 1595-1617 Yıllarında 8 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
          Eceklü Köyü-Borlu. 1575 Yılı öncesinde Uzuncalar Yörük Cemaati yerleşikti.5,10
          Ecem Çiftliği-Borlu Nahiyesi.1575 Yılı öncesinde Derviş İshak’ın tasarrufuna verilmiş.10
          Ecenler Köyü – Borlu. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikt.11
          Eğercik Köyü – Borlu. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikt.11
          Elecek Köyü – Borlu. Emir Buhari Yörükleri yerleşikti.10
           Emir Aziz(ler) Köyü – Borlu. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri,Turasilar Yörük Cemaati yerleşikti.2,5,11
          Emir Şah(Şeyh) Köyü – Borlu Nahiyesi. Yakup Alisi Yörük Cemaati yerleşikti.5
         Encikli, (Bakınız; Akyar, Ağaç Hisar, Köteylü)Köyü  - Demirci. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Timurcu Yörükleri, Borlu Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Mukataahane Bazdaran Yörük Cemaati yerleşikti. 2,5,7,11 1595-1617 Yıllarında 5 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12              
         Erhanlar Köyü – Borlu Nahiyesi. Ömerler Yörük Cemaati yerleşikti.5
          Ersecenler Köyü – Borlu. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikt.11
          Esad=Esed=Esad(ullah)Esat Köyü – Borlu. Düğüneri Yörük Cemaati yerleşikti. Günümüzde Köprübaşı İlçesi’nde.1,3,4,6,8,9
           Eyerciler Köyü – Borlu Kazası.2 1595-1617 Yıllarında 11 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Eyne Bey Çiftliği(S)- Orsa,Ursa, Urşa, Tommaşa, Uğurlu Köyü bağlısı- Borlu Nahiyesi.3
           Gediklü Köyü – Borlu. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
          Gerencik Köyü – Borlu.4
           Göçük Köyü – Kulalar Köyü bağlısı – Demirci Kazası. Borlu Kazası. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.2,8,12
           Gökce Bayır Köyü – Borlu Kazası.2 1595-1617 Yıllarında 10 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
          Gök Musa Köyü(S) – Gök Eyüp Köyü-Beldesi bağlısı – Borlu. Yıkıktır. Gök Eyüp ile Gök Musa Köyleri arasında Ömer Emre Yatırı var.3,9 (Adala Listesine de yazıldı)
          Gök Veliler Köyü – Köprübaşı İlçesi.9
           Gölbaşı(Tepe=Depe)Köyü – Borlu. Gökmuslu Yörükleri yerleşikti.3,4,7,8 Günümüzde Köprübaşı İlçesi’ne bağlıdır.9
          Gülpınar Köyü – Köprübaşı İlçesi.Gördes9
           Gündoğdu Köyü – Borlu. Taşköprü(Çavuş Köprü, Saru Haliller, Gündoğdu, Montuz)Köyü – Demirci. Turasiler Yörük Cemaati yerleşikti. Günümüzde Köprübaşı İlçesi’nde. 2,5,7,8,9  1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
          Gün Kaya(Bilgi için bakınız Sarı Haliller) Köyü.2,5,7,11,12
          Hacı İsalı Köyü – Borlu.
           Hacı Köseli Köyü – Borlu4 Salihli İlçesi’ne yazıldı.
          Hacılar Yağlı Oluk Viranı – Demirci. Anamaslı Yörük Cemaati yerleşikti.
           Hacı Yahyalı Mahallesi – Temrek Köyü bağlısı – Borlu.4,8
           Hanaylı Köyü – Borlu. Günümüzde Köprübaşı İlçesi’nde.4,8,9
           Hanaylı Değirmeni Mevkii – Şeyh Arık Zaviyesi akaratı – Borlu.3,7 Demir Köprü Barajı Göleti’nin en doğu ucundaki deredeydi.9
           Hörüler=Huriler Köyü – Borlu. Günümüzde Köprübaşı İlçesi’nde.4,8,9
           İcikler=İncikler=İğcik Köyü – Borlu. Köyün 5 Km. kadar güneyinde Antik Saittai=Sidas Kenti Harabeleri var. Harabelerde en belirgin yapı Sidas Açık Hava Tiyatrosu’dur. Çanakçı Yörük Cemaati yerleşikti.2,3,4,7,8
           İkizkuyu Köyü – Borlu. Püsküllü Mezarı denilen bir yatır vardır. Güney Ören Mevkiinde eski bir kasabayı andıran izler var.3,8 Günümüzde Köprübaşı İlçesi’nde.9
           Kaba Kulak Köyü – Borlu.2,7
           Kafir Çadırı (Bkz; Bağırgan)Köyü – Demirci.3,4,7,                                      
                Karaağaç Çiftliği(Yeşilyurt Köyü) – Borlu.7
          Kara Beylü(Kara Beğlü) Köyü – Borlu. Demirci. Sultan 2. Murat-Emir Buhari Vakfı reayası yörükleri yerleşikti.2,7,10
          Kara Bük Köyü – Borlu. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. Günümüzde Köprübaşı İlçesi’ne bağlıdır.2,3,4,8,11  1595-1617 Yıllarında 11 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
          Karaca İbrahim Köyü – Borlu.3,4,8 Günümüzde Köprübaşı İlçesi’nde.9
          Kara Dirlik Köyü – Borlu.3
          Kara Elmacık=Kara Almacık(Kebe Kilise)Köyü – Serviler=Selviler Köyü bağlısı – Borlu. Gani Bey Oğlu Hacı Cihan, bu köyün yolu, mescidi, bir pınarı ve üç adet kuyusunun bakım ve onarımı için vakfından tahsiste bulunmuştur.2, 3, 7, 10 Günümüzde Köprübaşı İlçesi’nde.9
          Kara Halil(Karahallı)Köyü – Borlu Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri Menye Yörükleri yerleşikti.2,5,11 Köprübaşı İlçe Merkezi’nin doğu bitişiğindeki Karahallı Köyü ile aynı köy olmalı.9
          Karyağdı Köyü – Borlu. Günümüzde Köprübaşı İlçesi’ne bağlı.2,4,7,8,9
          Kasar=Kesire=Kazar=Kaşar(Kassablu)Köyü(S) – Borlu Kazası-Nahiyesi. Turasiler Yörük Cemaati, Borlu Zeamet Yörükleri, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. Köy kıyısındaki mezarlıkta Ahi Bahşi’nin yatırı var. Tülüce Dağında da İlyas Dede Yatırı var. Günümüzde Köprübaşı İlçesi’ne bağlıdır.2,3,4,5,8,9,11 1595-1617 Yıllarında 11 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
          Kasabacık Köyü – Borlu.
         Kavak Yeri Mahallesi-Köyü – Borlu.3, 4, 8 Günümüzde Köprübaşı İlçesi’ne bağlı.9
         Keçili Köyü – Borlu Nahiyesi. Bulduklu Yörük Cemaati yerleşikti.5 Avşar Köyü’nün 15 Km. kadar kuey batısında Kara Keçili Köyü vardı.Kaynak:Doç. Dr. M. Çetin Varlık)
         Kekevi Köyü – Borlu.2
         Kemhallı=Kemahlı=Mekhalı=Köyü – Borlu Kazası-Nahiyesi. Timurcu Yörükleri yerleşikti.2,3,4,5,7,8 Günümüzde Köprübaşı İlçesi’ne bağlıdır.1595-1617 Yıllarında 11 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
          Kemer Alanı(Bkz; Saraycık)Köyü – Demirci. Borlu.Köprübaşı.7
          Kemercik Köyü? – Demirci Kazası. 1595-1617 Yıllarında 7 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
(Demirci Listesine de yazıldı.)
          Kıdırcık Köyü – Gördes.4, 8 9 Günümüzde Köprübaşı İlçesi’ne bağlıdır.9
          Kıncılu Köyü – Borlu. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikt.11
          Kınık Köyü(S) – Borlu. Kınık Boyundan Kınık Yörükleri, Timurcu Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,2,3,5,7,8,11   1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12  Günümüzde Köprübaşı İlçesi’ne bağlıdır.9 Kınık: Oğuz Han Oğlu Deniz Han’ın en küçük ve dördüncü oğlunun adıdır. Kınık Boyu, Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucusudur. (Ebülgazi Bahadır Han; Secere-i Terakime- Muharrem Ergin; Türklerin Soy Kütüğü)(Demirci Listesine de yazıldı.)
           Kırağa Köyü – Borlu. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikt.11
          Kıran(Semedlü=Samedlü, Kozobası, Bkz; Saraycık)Köyü – Borlu. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. Gani Bey Oğlu Hacı Cihan, Kıran Köyünde yaptırdığı mektep için vakfından tahsiste bulunmuştur.2, 3, 7, 10,11
           Kıran Şeyh=Kıranşıh Köyü – Borlu.3,4,8 Günümüzde Köprübaşı İlçesi’ne bağlı.9
           Kırancık(Kıranşıh?) Köyü – Demirci. Demirci=Timurcu Yörükleri yerleşikti.5
           Kısacık Mahallesi – Su altında kalan eski Borlu Kaza Merkezi’ndeydi.3
           Kızılca Donaşa Köyü -  Borlu.1595-1617 Yıllarında 11 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
            Killik Köyü – Borlu.8 Günümüzde Köprübaşı İlçesi’ne bağlıdır.9
            Kirpiklü Köyü – Borlu.2 1595-1617 Yıllarında 11 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Kovancı=Koğancı Köyü – Kuzu Köyü bağlısı –Borlu. Demirci. Turasiler Yörük Cemaati Yerleşikti. Düğüneri adlı kişi var.2,3,5,6,7,8,10  1595-1617 Yıllarında 10 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Kozobası(Kıran, Samedlü, Bkz; Saraycık)Köyü – Borlu.2,7,11
           Kozaklı Köyü – Borlu.3,4 Günümüzde Köprübaşı İlçesi’ne bağlı.9
           Köselce Köyü – Borlu. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
          Köteyli(Bakınız; Ağaç Hisar, Enciklü, Akyar)Köyü – Demirci. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Timurcu Yörükleri, Borlu Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Mukataahane Bazdaran Yörük Cemaati yerleşikti. 2,5,7,11 1595-1617 Yıllarında 5 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Kulalar Köyü – Demirci. Franşa Dede Yatırı var.2,5 Km. Kuzeyinde kale yıkıntısı var. Çevresinde; Eynebes, Hocalar, Bağırkan(Kafir Çadırı),Mehmeler, Durmuşlar, İlyeler köylerinin ören yerleri-yıkıntıları vardır.3,4,7,8
          Kulalı Köyü – Borlu. Günümüzde Köprübaşı İlçesi’ne bağlı.8,9
          Kumcu Ağaç Mahallesi – Kıran Şeyh Köyü bağlısı – Gördes.8 Günümüzde Köprübaşı İlçesi’nde
          Kurtlar Köyü – Borlu.3,4,8 Günümüzde Köprübaşı İlçesi’ne bağlıdır.9
          Kurt Tutan Köyü – Gördes. Timurcu(Demirci) Yörüklerine bağlı Kurt Tutan Yörük Cemaati yerleşikti.3,5 (Demirci İlçesi ve Salihli İlçesi Yerleşke Listelerine de yazıldı de yazıldı)
          Kuzu(Kepez, Kırkoğlu, Poladca)Köyü – Demirci. Köyün sınırındaki eski Kepez Köyü, depremde yıkıldı.2,4,7,8
          Kuş Konağı(Yeni Pınar)Köyü –Demirci. Yumuklar Köyü’nün Kaplan Mevkiinde idi. Gökmuslu Yörükleri yerleşikti.2,7
          Küçük Toloşa(Tonşa? Donaşa? Tokşa?)Köyü – Borlu Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Emir Buhari Vakfı Reaya Yörükleri, Turasiler Yörük Cemaati  yerleşikti.5,10,11(Köprübaşı İlçe Merkezi’nin kuzey yakınında Tomaşa adlı Köy var. Aslı böyle iken yanlış okunmuş olabilir. Bakınız Büyük Tolaşa-(Tokşa?)Köyüne.)9
          Kündemir Köyü – Borlu. 1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.2,12                                                                                                        
          Marmaracık Köyü – Borlu. Gani Bey Oğlu Hacı Cihan, Buradaki cami ve cami yanında yaptırdığı mektebin bakım ve onarımı ile hizmetin devamı için vakfından tahsiste bulunmuştur.3,10
          Mahmutlar Köyü – Borlu.8
          Mamatlı (Mehamüdlü) Köyü – Borlu.8 Günümüzde Salihli İlçesine bağlıdır. Oraya yazıldı.
           Mardin Köyü – Borlu. Halil Oğlu Hacı Nebi Camisi var.3
           Mekhalı=Kemahlı=Kemhallı Köyü – Borlu Nahiyesi. Ömerler Yörük Cemaati yerleşikti.2,3,4,5,7,8 Günümüzde Köprübaşı İlçesi’ne bağlı.9
           Mestanlı Köyü=Mestan Oğulları Damları – Borlu. Şıhlu Aşireti yerleşikti.3,8 Günümüzde köprübaşı İlçesi’nde.9
           Mıhlucak(Alaca Atlı)Köyü – Demirci Kazası.Borlu Kazası.2,7 1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12 Günümüzde Köprübaşı İlçesi’ne bağlı.9
           Musa Köyü(S) – Borlu. Günümüzdeki Alanyolu(Şeyh İlyas=Arablı)Köyü’nün 2 Km. güneyinde idi. Halan Burada Şeyh Musa Yatırı var.2,7,9
           Muşaklı Mahallesi -  Arablı=Alanyolu(Şeyh İlyas)Köyü – Borlu.8
           Oluk Çiftliği – Borlu.7 
           Oraklar(Orağlu) Köyü – Borlu.4,7,8
           Osmanlar=Otmanlar Köyü – Demirci.3,7,8 Günümüzde(2014 Yılı) Köprübaşı İlçesi’ne bağlanan İcikler Beldesi Merkezi’nin doğu kısmıdır.9
           Parpuca Mahallesi – Tahtacı Köyü bağlısı – Borlu.8 Bu Tahtacı Köyü, Günümüzdeki Borlu Beldesidir.9
            Putuklu Mahallesi – Armut Dere Köyü(Demir Köprü Baraj Göleti altında kaldı)bağlısı – Borlu.9
            Rağıllar Köyü – Demirci. Köprübaşı İlçesi’nde.3,7,8,9
            Rahmanlar(Rahmaniye)Köyü – Borlu.3,8
           Rümmani Köyü – Demirci.Borlu.1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.2,12
           Sac Ayak Köyü(S) – Borlu. Borlu Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Mukataahane Bazdaran Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.2,3,4,5,8,10,11 1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12  Demir Köprü Baraj Göleti altında kaldı. Günümüzdeki Köprübaşı İlçesi sınırları içindeydi.9
          Sadas=Sidas Köyü – Borlu. İcikler Köyü’nün 5 Km. kadar Güneyinde antik Saittai Kenti.2,7 1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Samedlü=Semedlü(Kıran, Kozobası, Bkz; Saraycık)Köyü – Borlu.2,4,7,8,11
          Saraycık(Samedlü, Kıran, Kozobası)Köyü – Borlu. Doğal sıcak su kaynağında antik kültürlere ait harab hamam, günümüz(2014) itibariyle ayaktadır. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri,  Anamaslı Yörükleri, Kozanlar Yörük Cemaati, Timurcu Yörükleri, Eymür Boyundan Yörükan Cemaati yerleşikti. Ese Dede Yatırı var. Günümüzde Köprübaşı İlçesi’ne bağlıdır. Gani Bey Oğlu Hacı Cihan’ın vakıf hamamı vardı.2,3,4,5,7,8,10,11  1595-1617 Yıllarında 9 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
          Saraycık Tımarı - Borlu Nahiye-Kazası. Gani Bey Oğlu Hacı Cihan’ın Demirci Çayı suyu ile dönen bir çatı altında iki adet değirmeni vardı.3
         Saraz Çiftliği- Borlu Nahiyesi-Kazası. İsfendiyar Oğlu 2. Süleyman, iki çiftlik miktarı Saraz adlı yeri, Nasuh Baba Zaviyesine vakfetti. Nasuh Baba Türbesi, Avşar Köyü doğusundaki Toprak Tepe’dedir.3
         Sarı Aliler Köyü – Borlu.3
         Sarı Haliller =Saru Halil(Günkaya, Montuz, Çavuş Köprü, Taş Köprü)Köyü -  Demirci Kazası. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Turasiler Yörük Cemaati yerleşikti.2,5,7,11 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
         Sarıkca Köyü – Borlu.2
         Sarkaç=Sargaç  Köyü – Borlu.3,4,8 Günümüzde Köprübaşı İlçesi’ne bağlıdır.9
         Satılmış Köyü – Borlu. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
        Sayacık Köyü – Borlu.1,3
        Selimler Köyü – Borlu. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikt.11
        Servili=Selviler Köyü – Borlu.3,8 2014 Yılı itibariyle Köprübaşı İlçesi’ne bağlıdır.9
         Silahdar Köyü- Borlu. Ali Camisi var.7
         Söğütcük Mezraası – Borlu. Gani Bey Oğlu Hacı Cihan, buradaki Balı Bey Kuyusunun bakım ve onarımı için vakfından tahsiste bulunmuştur.2,3,4
         Şeyh Arık(Damlaluca)Köyü(S) – Borlu. Borlu Yörükleri Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. Yöresinde Miralay Lütfi Bey Tasarrufunda Arıklar Yörük Cemaati yerleşikti. 1,2,3,5,7,8,10,11 1595-1617 Yıllarında 11 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12 1958-1960 Yıllarında Demir Köprü Baraj Göleti suları altında kaldı. Günümüzdeki yeni Borlu’nun 4 Km. Güney doğusunda yıkıntı izleri var.9
          Şeyh Edek Köyü – Borlu. Demirci. Turasiler Yörük Cemaati yerleşikti.5
          Şeyh İlyas(Arablı, Alan Yolu)Köyü(S) – Borlu. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, İğdir Boyundan Eldelik-Ellici Kaşıkcı Cemati, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyu Yund Dağı Ellici Yörükleri Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşiktiŞeyh İlyas Güllabi Türbesi var. Günümüzde Köprübaşı İlçesi’ne bağlıdır.1,3,4,8,10,11
          Şeyh Musa Mezraası(S)– Borlu.3,10 Alan Yolu Köyü’nün 2-3 Km. güneyinde idi. Simdi buraya “Musacalı” deniyor. Buradaki Koca Mezarlık’ta Şeyh Musa’nın mezarı var.(Bkz: Şeyh Musa adlı konu başlığına)
         Şeyh Sekid Köyü – Borlu.(Kaynak: Feridun Bayram; Geçmişten Geleceğe Gördes)
          Şelekler Köyü – Borlu. Batısında Tepe Mevkiinde Süleymani Dede Yatırı var.4,8
          Şeytancık Köyü - Borlu. Ahmet Oğlu Abdülkerim Camisi var.
         Tahtacı Köyü – Borlu – Günümüzdeki Borlu’nun eski adıdır3,4,8,9
         Taşköprü(Çavuş Köprü, Saru Haliller, Gündoğdu, Montuz)Köyü – Demirci. Turasiler Yörük Cemaati yerleşikti.2,5,7
          Tekmişler Köyü – Borlu Nahiyesi. Kettancı Yörük Cemaati yerleşikti.5
          Temrek Köyü – Borlu.4,8
          Tepe=Depe(Gölbaşı)Köyü – Borlu. Gökmuslu Yörükleri yerleşikti.3,4,7,8 Günümüzde Köprübaşı İlçesi’ne bağlıdır.3,4,7,8
          Tokmaklı Köyü – Borlu. Odabaşı Seyyid Mustafa Camisi var. 3,4,8 Günümüzde Köprübaşı İlçesine bağlıdır.9
         Tomaşa=Tamaşa=Donaşa(Uğurlu)Köyü – Borlu.Demirci.2,4,8 Günümüzde Köprübaşı İlçesi’ne bağlı. Bakınız Büyük ve Küçük Tolaşa-(Tokşa?)Köyüne.)9 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
         Topallı=Topallar Mahallesi – Killik Köyü bağlısı – Borlu Günümüzde Köprübaşı İlçesi’ne bağlı.9
         Topal Musa Köyü – Borlu.8 Günümüzde Köprübaşı İlçesi’ne bağlıdır.9
         Toşa(Bozoğlu)Çiftliği – Borlu.3,8
         Uğurlu(Donaşa=Tomaşa)Köyü – Borlu.2,4,8 Günümüzde Köprübaşı İlçesi’ne bağlıdır.9
         Ulu Köy – Çay Köy Bağlısı – Demirci.7,8 Günümüzde Köprübaşı İlçesi’ne bağlıdır.9
         Ursalar(Orsa, Urşa, Tomaşa, Uğurlu)Köyü(S) – Borlu. Bünyesinde Eyne Bey Çiftliği var.3 Demirci.1
          Yabacı Köyü – Borlu. Mahzen Mevkiinde adı bilinmeyen bir harabe vardır.3,4,8 Günümüzde Köprübaşı İlçesi’ne bağlıdır.9
           Yardere Köyü – Borlu.3,4,8 Günümüzde Köprübaşı İlçesi’ne bağlıdır.9
           Yenmişler Köyü – Borlu. İğdir Boyundan Ellici Karaca Ahmed Cemaati yerleşikti.12
           Yere Giren(Gök Eyüp)Köyü – Borlu Kazası. 1595-1617 Yıllarında 10 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12  (Adala ve Demirci Listelerine de yazıldı.)
          Yeşil (Çomar)Köy – Borlu. Günümüzde Köprübaşı İlçesi’ne bağlıdır.3,4,9
           Yürüşler Mahallesi – Kurtlar Köyü bağlısı – Borlu.8     

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum