Nurullah ERTUĞRUL

Nurullah ERTUĞRUL

[email protected]

AKHİSAR(GÖRDÜK-PALAMUD)İLÇESİNDE TESBİT EDİLEBİLEN YER ADLARI: III

19 Nisan 2022 - 11:36

        AKHİSAR(GÖRDÜK-PALAMUD)İLÇESİNDE TESBİT EDİLEBİLEN YER ADLARI: III

           Sasa(Kethuda)Mahallesi – Akhisar Merkezi’nde1
           Sası=Saz= Sazoba Köyü – Gülnos Nahiyesi. Çepni Yörük Aşireti, Ellici Kara Ahmet Yörük Cemaati yerleşikti. Tepecik Mevkiinde adı bilinmeyen bir yatır vardır.1,3,4,5,8,11,12
          Satırlar Köyü – Palamud. Kızık Boyu Yund Dağı Ellici Yörükleri Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
            Saysi=Seyis=Seyis Başı Köyü – Marmara Nahiyesi. 2. Bayezid oğlu Şehinşah’ın anası Hüsnüşaz Hatun Vakfı mülküdür.4,11 Tapu kayıtlarına göre; Sazoba veya çevresinde görünüyor.
            Seğenciler Köyü – Palamud Nahiyesi. Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, İğdir Boyundan Doğan Hisarı- Ellici Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
           Seğirdim=Seyirdin=Seyirdim Köyü(S) – Marmara-Gülnos Kaza-Nahiyeleri. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, 2.Murat-Emir Buhari Vakfı reayası yörükleri yerleşikti. Seğirdim Baba Zaviyesi. Korkud Mevkiinde İsa Rumi Oğlu Korkud Baba ve Eşi Elif Hatun’un yatırlarının da bulunduğu eski bir mezarlık ile zaviye izleri vardır.1, 3, 4, 8, 11
            Selçuklu=Selçikli Köyü(Alloeira-Attaleia İlkçağ kenti) – Gördük Nahiyesi-Kazası. Yörede Alayundlu Boyundan Eldelik-Ellici Selçuklar Yörük Cemaati de vardı. Kızık Boyu’ndan Ellici Yund Dağı Yörüklerine bağlı Ellici Çobansa Yörük Cemaati yerleşikti. Söğütlü Çeşme Mevkiinde Çaputlu Dede Yatırı vardır. 1595-1617 Yıllarında 5 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,3,4,5,8,12,13,14
              Selendi Köyü-Beldesi – Akhisar. Marmara. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kara Yağcı Yörük Aşireti, Emir Buhari Vakfı Reaya Yörükleri, Yoklular Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti. Günümüzde askeri hava alanı vardır.1025 Evalii Şevval’de Karamanlı Alaaddin adlı softa kendini müderris ilan edip, celalilerle beraber olup Selendi halkı- Hatuniye (Hüsnişah Hatun) Vakfı reayasına zulüm etmiştir.4, 5, 6, 8, 11(Marmara İlçesi Yerleşke Listesine de yazıldı.)
            Selimiye-i Ula Köyü-Akhisar. 25.04.2017 Günlü Büyükşehir “Eski Manisa Resimleri Sergisi”nde resmi var.
         Selüler Köyü – Palamud. Kızık Boyu Yund Dağı Ellici Yörükleri Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
          Selvili Mahallesi – Çoban Hasan Köyü bağlısı – Akhisar.8
         Semerkaya Mahallesi – Seğirdim Köyü bağlısı – Akhisar.8
         Severler Köyü – Palamud Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
         Seydi Köy – Akhisar Kazası. Eski ve geniş bir mezarlık içinde Seydi Ahmed Zaviyesi ile Türbesi var. Emir Buhari Yörükleri, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataalı Saruhan Yörükleri yerleşikti.3,4,8,11,12 Günümüzde Akhisar kenti içinde kalmıştır. Ziyaretçisi çoktur. Hayırseverler ilgilidirler.10
            Seydili Köyü – Palamud Nahiyesi. Önce Kızık Boyundan Yund Dağı Yörükleri Taifesine sonra da Karkın Boyu Karaca Yörükleri Taifesine bağlı olan Osmanlar Yörük Cemaati, Sabancılar Yörük Cemaati yerleşikti.3,5
            Seyfi Baba Köyü – Akhisar Gökçeler Köyü’nde.11(Bkz: Gördes Yerleşke listesine)
            Seyreklü Köyü – Palamud Nahiyesi. Kızık Boyu’ndan Ellici Yund Dağı Yörüklerine bağlı Ellici Çobansa Yörük Cemaati yerleşikti.5
           Sindelli(Sendelli)(Çökek)Köyü – Palamud Kazası-Nahiyesi. Tura Hoca Yörükleri Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.4,5,8,12
           Sir=Sırt Köy – Palamud Nahiyesi.  Önce Kızık Boyundan Yund Dağı Ellicileri sonra da Mukataa Taifesinden Menteşelü Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Mukataalı Bazdaran Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Karaçayan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. Doğusundaki mezarlık kenarında Abdil Musa Yatırı var.1, 2, 3, 4,5, 8, 11,121595-1617 Yıllarında 12 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.13     
           Soğuk Pınar(Su Deliği) – Gördük Kaza-Nahiye Merkezi’nde suyu bol kaynak.9
           Soğukluca Köyü – Akhisar.11
           Sokarıkçı Mahallesi – Akhisar Merkezi’nde.1
           Söğütlü Köyü – Akhisar.4,8
           Sökülü Köyü – Gördük Nahiyesi-Kazası.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,13,14
           Suyune(?) Köyü -  Akhisar.3
           Süleyman Divane(Reşit) Mahallesi – Akhisar Merkezi’nde. Karkın Boyundan Mukataalı Bazdaran Yörük Cemaati yerleşikti.1,2,3,5,12
            Süleyman Ağa Hanı – Akhisar.3
        Süleymaniye Köyü – Palamud Nahiyesi. Kızık Boyundan Süleymanlu Mukataahane Yörükleri yerleşikti.3,12
            Süleyman Köy – Palamud Nahiyesi. Bu köyün yerinde vaktiyle Blaundus Antik Kenti vardı. Eski Kilise Kayıtlarında”Balandus” diye yazılıdır. Şarl Teksiye, burasının tiyatro, Mezar ve mabedlerini gezdiğini yazmıştır.4,8
           Süleymanlu(Bakınız; Yâre-Pusan=Parelüciyan=Yerebusan?)Köyü – Gördük Nahiyesi. Marmara Kazası-Nahiyesi.1,3,4,5,8,11,12 Vakıf mülkü.14
            Süleyman Obası – Palamud Nahiyesi. Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyu’ndan Ellici Yund Dağı Yörüklerine bağlı Ellici Çobansa Yörük Cemaati, Tekeli Yörük Cemaati yerleşikti.4,5,6,12
            Sünnetçiler Köyü -  Akhisar.3, 4, 8
           Şarabdar Köyü – Gördük Nahiyesi-Kazası. Emir Buhari yörükleri yerleşikti.1, 4, 11 Ali Beğlü Mezrası bu köye bağlı idi.14
          Şeyhler Köyü – Gördük. Bu köyde İne Hoca Zaviyesi vardı.3, 11 VakıfMülkü.14
         Şeyhler(Yonca=Yoncalar, Yenice) Mahallesi – Akhisar Merkezi’nde. Boduroğlu Mescidi buradaydı. Karkın Boyundan Eldelik Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataalı Saruhan Yörükleri yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı. .1,3,8,11,12,13
          Şehre Küstü Mahallesi- Akhisar Merkezinde. Kabristan vardı. Küçük Mehmet Ağa Vakfiyesi. Karkın Boyundan Eldelik Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataalı Saruhan Yörükleri yerleşikti.3,11,12
         Şehre üstü Mahallesi – Akhisar Merkezi’nde. Burada Hacı Mehmet Medresesi vardı.3
         Şeyhlü(Şıhlı) Köyü – Gökce Köyü bağlısı – Palamud Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Karkın Boyundan Tura Hoca Ellici Yörükleri, Karkın Boyundan Karaçayan Yörükleri yerleşikti.2,3,5,12(Saruhanlı İlçesi Yerleşke Listesine de yazıldı.)
          Şeyh İsa Mahallesi – Akhisar Merkezi’nde.3,8
          Şavklubaşı Mahallesi – Seyirdim Köyü bağlısı – Akhisar.8
         Tanbur=Tanburi Köyü – Gördük. Akhisar.15.yy.da günümüz Süleymanlı Beldesi ile Eski Gördük Kalesi arasındaydı.)Teslimatlu Köyü bağlısı. Zağanus Paşa Vakfı mülkünden.3,11,14
           Taşcılar Mahallesi – Berkele(Topluca) Köyü bağlısı – Akhisar.4,8
           Telek Köyü -  Bu köydeki Hacı Hasan Camisi’ne Saz Oba Köyü’nden Halil Oğlu Hacı Veliddin’in nukudu vakfı var.(Bkz; Siyakat Yazılar Vakıf Varlık listesi)
         Tepecik(Bkz.Depecik) Mahallesi – Akhisar Merkezinde. Karkın Boyundan Eldelik Ellici Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Mukataalı Bazdaran Yörük Cemaati yerleşikt.1,3,12
           Teslimatlu Köyü – Akhisar. 15.yy.da, günümüzdeki Eroğlu Köyü ile Akhisar arasındaydı. Tanbur Mezraası-Köyü buraya bağlıydı. Her ikisi de Zağanus Paşa Vakfı mülkündendi.3 
             Tevfikiye Köyü- Akhisar.25.04.2017 Günlü Büyükşehir “Eski Manisa Resimleri Sergisi”nde resmi var.
             Tikenli Köyü – Şahin Kaya dibinde – Akhisar.3
             Timurcu Deresi Köyü – Palamud Nahiyesi.4
              Timurcular Köyü – Gördük Nahiyesi.4
              Topluca(Berkle=Berkele)Köyü – Akhisar.4,8
              Topuzlar Köyü – Akhisar. Köyün doğusunda biri bay biri de bayana ait iki yatırı var.1, 4, 8
              Tumanlu=Dumanlı)Mezraası – Teslimatlu Köyü bağlısı – Akhisar.3
              Turasanlar Köyü – Akhisar Kazası. Karkın Boyundan Eldelik Ellici Saruhan Yörükleri, Alayundlu Boyundan Eldelik-Ellici Selçuklar Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataalı Saruhan Yörükleri yerleşikti.5,12
             Turfanda(Bkz; Viran)(S)Köyü – Palamud Nahiyesi. Kubran?(Koparan)Dede Zaviyesi vardı.1,2,3,5
             Tuz Kuyusu Köyü – Palamud Nahiyesi.6
             Tütenli (Milinge-Hamza Viranı)Köyü(S) – Gördük Nahiyesi.3,8
             Ulu-bara(İlibare)Çiftliği – Yaya(Zeytinliova)Köyü-Beldesi kurbunda(güneyinde)idi.3,7
             Un Loncası-Akhisar Merkezinde. Dombaycıoğlu Hanı buradaydı.3
             Üç Havlu(Üç Sulu)(Kandıran)Köyü(S) – Palamud Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Önce Kızık Boyundan Yund Dağı Yörükleri Taifesine sonra da Karkın Boyu Karaca Yörükleri Taifesine bağlı olan Osmanlar Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Özlüce-Karaça(c)yan Yörükleri yerleşikti, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Sabancılar Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti. Kız Bacı Dede Zaviyesi vardı.1,2,3,4,5,8,11,12  1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.13               
             Veled-i Musa-Fakıh Mahallesi – Gülnos Merkezi’nde-Marmara Merkezi’nde.1
             Viran(Turfanda)Köyü(S) – Palamud Nahiyesi. Önce Kızık Boyundan Yund Dağı Yörükleri Taifesine sonra da Karkın Boyu Karaca Yörükleri Taifesine bağlı olan Osmanlar Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Koyun Balılar Yörükleri, Kızık Boyu’ndan Ellici Yund Dağı Yörüklerine bağlı Ellici Çobansa Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti. Köyde, Kubran?(Kopaaran)Dede Zaviyesi vardı.1,2,5,11,12
           Yahşi Köy – Gördük Kazası-Nahiyesi.1,14
           Yahşilü Köyü Mezraası – Gördük Kazası.14
           Yakır(Çanakçı, Çandır) Köyü – Gördük Nahiyesi. Akhisar. 1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1, 3, 4,13
           Yakır Nehri – Gördük Nahiyesi.1
           Yamanlu Köyü – Gördük. Halep’ten gelen Arab olmayan Urban-ı Buğurcular ve Urban-ı Çelebiler Taifelerinden Arab Bali Yörük Cemaati yerleşikti.5
           Yare-Pusan=Yare Bosan=Parelüciyan(Süleyman)Yerebusan Köyü-Mezraası - Gördük Nahiyesi. Marmara Kazası- Nahiyesi, Obacılar Yörük Cemaati, B(Y)oklular Yörük Cemaati, Tura Hoca Yörük Cemaati, Ellici Sakar Öküz Yörük Cemaati, Çalışlar Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Mukataalı Bazdaran Yörük Cemaati, Urban-ı Buğurcular ve Urban-ı Çelebiler Taifesinden Abdurrahman Kethuda Yörük Cemaati, Karkın ve Kızık Boyu’ndan Karaca Taifesinden Hamidlü Yörük Cemaati, Kızık ve Karkın Boyundan Karacalar Yörükleri yerleşikti. Zağanus Paşa Vakfı mülkü.1,3,4,5,8,11,12
            Yaren Mahallesi – Palamud Nahiyesi Merkezi Mecidiye’de – Akhisar.8
            Yatağan(Karapavlu)Köyü(S) – Gördük Nahiyesi. Akhisar. Köyde Yatağan Mahmud Baba Türbesi var.  Kızık Boyundan Karaca Yörükleri 3, 4, 8, 9,12 Köy ve cıvarında, günümüzde hizmet veren üç adet zaviye ile kutsal sayılan türbeler yatırlar, Yediler- Kırklar Makamları olup ziyaretğahtırlar.10
            Yatkın Köyü – Akhisar.4
            Yaya(Reislü, Zeytinliova)Köyü-Beldesi(S) –Palamud Nahiyesi. Sipahizadeler, Karkın Boyundan Mukataalı Bazdaran Taifesine bağlı Doğancı Aliler Yörük Cemaati yerleşikti. Yakınındaki Büknüş Köyünde Hermokapelia Antik Kenti vardı. Âşık Baba Zaviyesi vardı. Yaya Köy 1688 Yılında Bölükbaşılar tarafından soyuldu. Karaosmanoğulları Palamud Nahiyesini buradan yönettiler. Karaosmanoğulları Ailesi’nin tarihe çıkış noktası ve aile merkezi Yaya Köy’dür.1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8,12 1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.13                                                                                                                                                                                                                           
             Yaya Kırıldığı(Yaya Kızladığı)Köyü – Gördes Nahiyesi. Akhisar. Musa Bey Camisi var.1, 3, 4, 8
             Yaycı Köyü – Akhisar Kent Merkezi’nin batısındaydı.3
             Yaykın Köyü – Gördük Nahiyesi. Tahtacı Yörük Cemaati yerleşikti.4, 6, 8
              Yaylu Köyü – Palamud. Kızık Boyu Yund Dağı Ellici Yörükleri Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
             Yeğinoba(Yeğenoba)Köyü – Akhisar.1, 3, 4, 8
              Yeni Köy – Akhisar.8
              Yenice(Çobanlı)Köyü – Gördük Nahiyesi. Gülnos Nahiyesi.1, 3, 4, 8, 9
              Yenice(Bakınız; Şeyhler Mahallesi)Yonca=Yoncalar, Şeyhler) Mahallesi – Akhisar Merkezinde1,3,8,12
              Yeni Köy Mahallesi – Seğirdim Köyü bağlısı – Akhisar.8
              Yenişehir Köyü – Akhisar.325.04.2017 Günlü Büyükşehir “Eski Manisa Resimleri Sergisi”nde resmi var.
               Yerebusan=Yare Bosan=Yare Busan(Süleymanlı?) Köyü-Mezraası – Marmara Nahiyesi.1,4
               Yoncalar(Şeyhler) Mahallesi – Akhisar Merkezi’nde. Boduroğlu Mustafa Camisi burada.1,3
               Yorma Köyü – Gördük Kazası- Nahiyesi.1,14 
               Yortan-lar Köyü – Gördük Nahiyesi-Kazası. Değirmenciler Yörük Cemaati yerleşikti. 1595-1617 Yıllarında 10 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.5,11,13,14
               Yörükcelü Köyü – Gördes Kazası-Nahiyesi. Akhisar.1,14
                Zemin Palamud Calhlı –Karkın Boyundan Seğim-Tura Hoca Yörükleri yerleşikti.12
                Zeytinliova(Bkz; Yaya, Reislü)Beldesi – Akhisar.1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
                Zir(Aşağı anlamında) Mahallesi – Mecidiye(Palamud) –Akhisar.8

Sarular(Dere)Köyü – Gördük Nahiyesi. Emir Buhari Yörükleri yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 5 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1, 4, 8, 11,13,14

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum