Nurullah ERTUĞRUL

Nurullah ERTUĞRUL

[email protected]

AKHİSAR(GÖRDÜK-PALAMUD)İLÇESİNDE TESBİT EDİLEBİLEN YER ADLARI: II

18 Nisan 2022 - 15:00

                  Has Köy – Akhisar.4,8
   Havlu Köyü – Palamud. Kızık Boyundan Karaca Yörükleri yerleşikti.12
                  Haydaran Obası – Akhisar. Palamud. Emir Buhari reayası yörükler yerleşikti.11
              Hızır(Nayıb, Bkz; Burhan)Köyü – Gördük Nahiyesi. Marmara Nahiyesi.1,4  
              Hızır İlyas Köyü – Palamud Nahiyesi.4
              Hisar Köyü – Dağ Dere Köyü’nün Ilıca Mevkiindeydi – Gülnos Nahiyesi.2
              Hüseyinli(Kara Ali) Köyü – Palamud Nahiyesi. Gördük Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Emir Buhari Yörükleri yerleşikti. 1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,12,13,14
              Hurşit Paşa Çiftliği – Akhisar.9
              İsaca Köyü – Gördük Nahiyesi.3
              Işık(Âşık) Köyü – Palamud Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti. 3, 4, 8,12
              Işıklar Köyü – Gördük Nahiyesi.4
              İğdelü Mahallesi – Akhisar Merkezi’nde. Karkın Boyundan Mukataalı Bazdaran Yörükleri, Karkın Boyundan Eldelik Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataalı Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Karacayan Yörükleri yerleşikti.1,3,12
 İldüzen Mezraası – Gördük.1,14
İğneci (Bkz; Kadı Dağı) Köyü – Akhisar.3, 4, 8, 9
               İli Bare-Pare(Ulu Bara)Köyü – Yaya(Zeytinliova) Köyü-Beldesi’nin güney yönündeydi. Gördük Kazası, Palamud Nahiyesi. Bu köyde Veli Veled-i Umur adında bir kadı vardı.3, 4, 7,14
 İmrahor Köyü-Mezraası -  Palamud Nahiyesi. Doğanhisar Nahiyesi. Sakarkaya Köyü’ne bağlı. Karaca Burgos ile beraber kaydedilmiştir. Her ikisi de 1531 Yılında köy iken 1575 Yılında mezraadır.1, 2, 4
 İne-Eyne Beyi(Bilgi için bkz; Bayramlu)Köyü – Gördük Nahiyesi.1,14
 İsacılar=İsece=İsalar Köyü – Gördük Nahiyesi.3, 4, 8
               İsa Halife Mahallesi – Akhisar Merkezi’nde. Karkın Boyundan Eldelik Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataalı Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,12
 İskender Obası – Palamud Kazası-Nahiyesi Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
 İt?(İn)Anası Köyü – Gördük Nahiyesi.1,14
 Kabaç(Kabaağaç) Kıran Mahallesi – Sarnıç Köyü bağlısı – Akhisar.8
 Kabaşdere Köyü – Akhisar.4,8
 Kadağlıç Mezraası-Korusu – Dere Köy cıvarında – Akhisar. Zağanus Paşa Vakfı mülkünden.3,14
  Kadıdağ(İğneci) Köyü –Akhisar.3, 4, 8, 9
                Kadı Hoca Mahallesi – Akhisar Merkezinde. Kızık Boyundan Mukataalı Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,12
  Kadiriye Köyü-Akhisar.25.04.2017 Günlü Büyükşehir “Eski Manisa Resimleri Sergisi”nde resmi var.
  Kâfir Çiftliği – Yenice Köy’de idi – Gördük Nahiyesi.3 Gördük Kentinde bulunan kervansarayın akar mülküydü.14
  Kağan Köyü – Gördük Nahiyesi.3
                Kağıt(Acılar?)Köyü – Akhisar.1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.13
               Kandıran(Geniş bilgi için bakınız; Üç Avlu)Köyü(S) – Palamud Nahiyesi. Kaydıran Yörük Cemaati de var.  Bu Köyde Kız Bacı Zaviyesi vardı.1,2,3,4,8,11,12
              Kamil Bey Çiftliği – Akhisar Kenti’nin batı güney yakasında. Sarı Ahmet Paşa Soyundan,Kamil Bey evladından, vakıf mütevellisi Ayşe Ceylan mülkiyetindedir.Eski Mele Köyü.3,9
              Kapaklı(Kapı) Köyü – Akhisar.3, 4, 8  
              Kara Köy – Gördük Nahiyesi. Obacılar Yörük Cemaati, Koçaşlar Yörük Cemaati yerleşikti. Köyün güneyinde Kara Köy Dedesi(Karaca Ahmed)Türbesi var olup ziyaretgahdır.4,5,8,14
               Kara(ca) Ali(Hüseyinli) Köyü – Gördük Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Koyun Balılar Yörükleri yerleşikti.1,5,11,12
              Kara Ali(Hüseyinli) Köyü – Akhisar. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Emir Buhari Yörükleri yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı. 11,12,13,14
              Kara Büğürlü=Kara Börklü Köyü – Akhisar.4,8
              Karaca Burgos Mezraası-Köyü – Palamud Nahiyesi. Depecik Köyü’ne bağlı iken Sakarkaya Köyü’ne bağlandı. Doğan Hisar Nahiyesine bağlı İmrahor Mezraası-Köyü ile beraber kaydedilmiştir. Her ikisi de 1531 Yılında köy iken 1575 Yılında mezraadır.1,2,4
              Karaca Evhad Köyü -  Gördük Nahiyesi.4
              KARA YERCİK KÖYÜ(Nahiye Merezi) – Akhisar Kazası-Nahiyesi. Yıva Boyundan Musalar Yörükleri, Yıva Boyundan Evliyalu Yörükleri, Yıva Boyundan Gördük Yörükleri, Salur Boyundan Akhisar Yörükler, Beğdili Boyundan Acılu Cemaati Maraş-Anamaslu Yörükleri, Yaparlı Boyundan Ağlar Dedeler Cemaati, Kızık Boyundan Karayakılar Yörükleri, Yıva Boyundan Kaşıkcılar yörükleri yerleşikti.12
               Karaca Viran(Karaca Ören Köyü) Mezraası – Miladi 15. Asırda Küçük Medar Köyü’ne bağlıydı – Akhisar. Emir Buhari Yörükleri yerleşikti. Zağanus Paşa Vakfı mülkünden.3,4,11,14
               Karaçamlı Köyü – Palamud Nahiyesi.4,6,9
               Kara Halilli Köyü – Palamud Nahiyesi. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.13
               Kara Halitlu Köyü – Palamud Nahiyesi.
               Kara Höyük Dağı – Akhisar. Güneyindeki sulak arazide çeltik ekilirdi.9
               Karaman Kayası Köyü – Gördük Nahiyesi.4
               Karaman Köyü – Gördük Nahiyesi. Sultan 2.Murat –Emir Buhari Vakfı Reayası Yörükleri, Yörükan-ı Gördük Cemaati, B(Y)oklular Yörük Cemaati yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,5,11,13
              Karamani Mahallesi – Akhisar Merkezi’nde1
             Kara Pavlu(Yatağan)Köyü(S) – Gördük Nahiyesi. Yatağan Mahmud Baba Türbesi3,4,9,11 Vakıf mülkü.14
            Kara Pınar Köyü -  Gördük.11 Bu köyde İmam Kulu Dede var. Vakıf mülkü.14
            Kara Sonya=Kars-ı Ünye(Çamönü)Köyü – Akhisar. Kızık Boyundan Mukataalı Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Ellici Sakar Öküz Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,3,4,5,8,9,12
          Kara Yağcı Köyü – Kara Tekeli Köyü bölüntüsü – Akhisar.4,8
               Kara Yusuflu(Çilingir)Köyü – Gördük Nahiyesi. Obacılar Yörük Cemaati yerleşikti. 1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,5,13,14
          Kara Veliler Mahallesi – Durasılı Köyü bağlısı – Akhisar.8
          Karban Saraylu Köyü – Gördük Nahiyesi. Emir Buhari Yörükleri yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,4,11,13
           Kargın=Karkın (Çağlak)Köyü- Akhisar Nahiyesi. Emir Buhari Yörükleri, Karkın Boyundan Mukataalı Bazdaran Yörükleri, Karkın Boyundan Karkın Yörükleri yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,5,9,12,13
           Karıncalı Köyü - Akhisar.
          Karlı Köyü – Gördük Kazası.14
          Karsumba(Karsusa=Karşusa) Köyü – Akhisar. Emir Buhari Vakfı Reaya Yörükleri, İnesiler Yörük Cemaati yerleşikti.5,11
           Karyeciler Mahallesi-Akhisar Merkezinde.3
           Kartoğlu(Balta?)Köyü – Akhisar. 1595-1617 Yıllarında 5 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,13
           Kasablı Çiftliği – Gördük Nahiyesi-Kazası. Yenice, Gökçe Ahmet ve Selçikli Köyleri arasında. Gördük Kentindeki caminin mum ve hasır giderleri bu çiftlikten karşılanıyordu.
          Kavakalanı Köyü – Akhisar. Som Alan Mevkiinde “ Baba ve Oğlu Yatırları” var.3,4,8
            Kayalu(Göbez)Çiftliği –Köyü – Palamud Nahiyesi. Karkın Boyundan Özlüce-Karaça(c)yan Yörükleri yerleşikti.1,4,5,8,11
            Kayalıoğlu(Çakıroğlu)Köyü – Akhisar.4,8,9
            Kayganlı Köyü – Akhisar – Köy çevresinde Boztepe Mevkiinde “Boz Dede Yatırı”vardır.4,8
            Kayı Köyü – Akhisar Kazası. Kızık Boyundan Mukataalı Saruhan Yörükleri yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,12,13  Oğuz Han Oğlu Gün Han’ın büyük oğlunun adıdır. O’nun boyu Osmanlı Devleti’ni kurmuştur.(Ebülgazi Bahadır Han; Secere-i Terakime-Muharrem Ergin; Türklerin Soy Kütüğü)
             Kebece(Börkcü, Börekcioğlu, Hacı İbrahim)Köyü(S) – Gördük Nahiyesi. Palamud Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Ellici Yörükleri. Kızık Boyu’ndan Ellici Yund Dağı Yörüklerine bağlı Ellici Çobansa Yörük Cemaati, Urbanı-ı Çelebiler Taifesinden Kırcalar Yörük Cemaati, Tura Hoca Yörük Cemaati yerleşikti. Sofu Sevindik Zaviyesi. Hacı İbrahim Zaviyesi.1,2,3,4,5,7,10
             Keçil Köyü – Palamud. İğdir Boyundan Ellici Doğan Hisarı Yörükleri yerleşikti.12 
             Kedi Kuyusu Mahallesi – Karayağcı Köyü bağlısı – Akhisar.8
             Kennes(Kenas)(Pınarcık) Köyü(S) – Marmara, Akhisar.3, 4, 8, 11
             Kerbansaraylu Köyü – Gördük Kazası.11,14
             Kerdime(Bilgi için bakınız; Çölmekçi-Çömlekçi)Köyü – Gördük Kazası. 5,13,14        
              Kerim Çavuş Mahallesi – Durasılı Köyü bağlısı – Akhisar.8
              Kestel:  Kaza - Nahiye Merkezi. Aydoğdular Yörük Cemaati yerleşikti.1
              Kethuda(Sasa)Mahallesi – Akhisar Merkezi’nde. Köhne Camisi burada.1,3,8
              Kığan Köyü – Gördük Nahiyesi.4 (Kığan=Kağan adlı Yörük aşireti de var.)9
              Kıllı Aşık Köyü – Palamut Nahiyesi. Yaya Köyü(Zeytinliova)çevresinde. Kıllı Aşık Zaviyesi vardı. Sabancılar Yörük Cemaati, Kızık Boyu’ndan Ellici Yund Dağı Yörüklerine bağlı Ellici Çobansa Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.3,5,12
           Kırbeğlü Köyü -  Akhisar Kazası. Kızık Boyundan Mukataalı Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Karacayan Yörükleri yerleşikti.12
           Kırcalu Köyü – Akhisar.11
          Kırk Başlu Köyü? – Akhisar Kazası. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.13 
          Kızılca Batak Köyü – Gördük Kazası-Nahiyesi.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,4,13,14
            Kızıldamlar Mahallesi – Berkele(Topluca) Köyü bağlısı – Akhisar. 8
            Kızıl Işık(lar) Köyü -  Palamud Nahiyesi. Önce Kızık Boyundan Yund Dağı Yörükleri Taifesine sonra da Karkın Boyu Karaca Yörükleri Taifesine bağlı olan Osmanlar Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri yerleşikti.4,5,12
           Kızıl Keçili Köyü – Palamud Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
          Kızıl Kilise Köyü – Gördük Nahiyesi. Önce Kızık Boyundan Yund Dağı Ellicileri sonra da Mukataa Taifesinden Menteşelü Yörük Cemaati yerleşikti.4,5
           Kızıl Depeli Köyü – Palamut. İğdir Boyundan Ellici Doğan Hisarı Yörükleri yerleşikti.12 
           Kızlar Alanı Köyü – Akhisar. Köyün 3 Km. güneyinde Seğirdim Köyü’nün Korkut Mevkiinde İsa Rumi Oğlu Korkut Baba ve eşi Elif Hatun’un3,4,8,9 yatırlarının da olduğu mezarlık ve zaviye izleri vardır. Kızlar Alanı Köyü’nden Korkut Mevkiine giderken dere ve yol kıyısında beş altı asırlık, gövdesi pek büyük kovuklu bir çınar ağacı var.10
            Kobaşdere Köyü – Akhisar. Çevresinde Yeşil Dede Yatırı vardır.4
            Koca Kağın=Koca Koğan Köyü – Akhisar. Sidan Dağı tepesinde Kaca Kağın Yatırı var.3,4,8
            Koçaklu Köyü – Gördük Kazası-Nahiyesi.1,14
            Konurcalı (Bkz; Balca =Ballıca)Köyü – Gördük Nahiyesi. Palamud Nahiyesi. Önce Kızık Boyundan Yund Dağı Yörükleri Taifesine sonra da Karkın Boyu Karaca Yörükleri Taifesine bağlı olan Osmanlar Yörük Cemaati, Sipahizadeler, Karkın Boyundan Mukataa Bazdaran Yörük Cemaati, Kızık Boyu’ndan Ellici Yund Dağı Yörüklerine bağlı Ellici Çobansa Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri Karkın Boyundan Özlüce-Karaça(c)yan Yörükleri yerleşikti.2,3,4,5,6,8,12
            Konurcalı Suyu ve Konurcalı Pazarı – Palamud Nahiyesi.4
            Korkud Köyü – Marmara. Akhisar. Sultan 2.Murat-Emir Buhari Vakfı Reayası Yörükleri, Karkın Boyundan Mukataa Bazdaran Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, İsalar Yörük Cemaati yerleşikti.5,11,12 Korkud Baba Zaviyesi vardı.3 (Bakınız: Akhisar-Seğirdim Köyü)
             Koyun(lar) Köyü – Palamud Nahiyesi. Kızık Boyundan Karaca Yörükleri yerleşikti. 4,11
            Koyun Balılar Köyü – Palamud Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Karaca Yörükleri yerleşikti.11
           Koyun Obalılar Köyü – Palamud Nahiyesi. Önce Kızık Boyundan Yund Dağı Yörükleri Taifesine sonra da Karkın Boyu Karaca Yörükleri Taifesine bağlı olan Osmanlar Yörük Cemaati yerleşikti.4,5,11
             Kozanlı-k(inler) Köyü -  Palamud Nahiyesi. Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Kıpcak Boyundan Banyan Tatarları-Mukataa Yörükleri, Sipahizadeler yerleşikti.4,11(Saruhanlı İlçesi Yerleşke Listesine de yazıldı.)
             Kozbeylü Köyü – Gördük-Akhisar. Kızık ve Karkın Boyundan Karacalar Yörükleri yerleşikti.5
             Kozcagız Mezraası – Gördük Nahiyes-Kazası.1,14
             Köhne Cami Mahallesi – Akhisar.3
             Kömürcü Köyü – Gördük Nahiyesi. Akhisar.3,4,8
             Köseler Köyü – Gördük Nahiyesi. Kızık ve Karkın Boyundan Karacalar Yörükleri yerleşikti.1,4,5,14
              Kulaksız(Gürenez=Görenez, Doğan Kaya)Köyü – Gördük Nahiyesi. Akhisar. Köy mezarlığı yanında Tekke Dede Türbesi var.1,3,8
            Kulaksızlar Mahallesi – Karayağcı Köyü bağlısı – Akhisar.8
            Kurt Bali Köyü – Akhisar.11
            Kurtulmuş Köyü -  Gördük Nahiyesi. Kurudağ Mevkiinde Kavuklu Dede Yatırı vardır.10 Aralık 1921 Günü Kurtulmuş Muharebesi oldu.4,8,9
           Kuşlu(Kerdime?)Köyü –Gördük Kazası.1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,13
            Kuzucalı(Kuzuculu) Köyü – Palamud Nahiyesi. Kızık Boyu’ndan Ellici Yund Dağı Yörüklerine bağlı Ellici Çobansa Yörük Cemaati,  Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti. 16.yy.da Emirşah ve Ama Cafer adlı dervişlerin çiftlikleri “Emlüddin” vardı.2,5,12
           Küçük Mahallesi – Akhisar İlçe Merkezinde. Karkın Boyundan Eldelik Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataalı Saruhan Yörükleri, Kızık Boyu Yund Dağı Ellici Yörükleri Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
           Küçük Medar – Akhisar.15.yy.da Medar(Büyük Medar)ile Akhisar arasında bir köydü.3,11 Vakıf Mülkü.14
            Külef Mezraası – Gördük Nahiyesi.1
            Kündeşli(Bkz; Beğ Obası)Köyü  – Marmara Nahiyesi. Gülnos Nahiyesi.1,3,4,8,9
            Kürdlük Köyü – Akhisar.1
            Küreci Mezraası – Palamud Nahiyesi. Önce Kızık Boyundan Yund Dağı Ellicileri sonra da Mukataa Taifesinden Menteşelü Yörük Cemaati yerleşikti. Bünyesinde Pelid Pınarı Mevkii var.3,5
            Küplüce Mevkii – Akhisar Merkezi yanındadır.3,9
             Macune=Ma’cüne=Macun Köyü – Gördük Kazası-Nahiyesi. Akhisar. Kırkağaç Yolu’ndaki Macuna Ovasında. Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Emir Buhari Yörükleri, Obacılar Yörük Cemaati yerleşikti.1,3,4,5,11,14
                Mahmutlar Köyü – Akhisar. Yörede Mahmutlar Yörük Cemaati de vardı. İğdir Boyundan Ellici Karataş Yörükleri yerleşikti.5,12
                Makramacı=Makremeci Mahallesi – Akhisar Merkezi’nde3
                Mandamlar Mahallesi – Yenice Köyü bağlısı – Akhisar.8
                Maralılar Köyü – Akhisar.8
                Marifci Mahallesi – Akhisar Merkez. Burada Ali Ağa Mescidi var.3
                Mecidiye(Geniş bilgi için bakınız; Palamud)Beldesi  - Kaza. Nahiye Merkezi. Çevresindeki Bollana Köyü yerinde Apollonis Antik kenti vardı. Saruhanoğlu İshak Bey Camisi var. Suca Baba Zaviyesi de vardı. Kara Kasablar Yörük Cemaati ve Közanlar Yörük Cemaati yerleşikti.1,2,3,4,5,6,8,9,12
            Medar-ı kebir(Matar,) Köyü-Beldesi - Gördük Nahiyesi. Akhisar. Meteorion Antik Kenti. Zağanus Paşa Vakfı mülkünden. Aynı vakfın Oğulbeyli ve Çavdır adlı yörük toplulukları yerleşik. Köyde, Zağanus Paşa’nın azatlı köleleri de yerleşikti. Aslında, bu bölgedeki Zağanus Paşa’nın vakıf köyleri,
Zağanus Paşa Evkafı ile ilgileri olmayan çok sayıdaki Yörük cemaatini kendisine çekmiştir. Kara
Haliller, Alayundlular, Dede Balılar, Musalar, Kulfallar, Gedik Aliler, Kara Kocalar, Sarı Gelin, Gökçe
Ahmedler, Cemaller yörükleri bu bölgeye gelmişlerdir.3, 4, 8, 9, 11 Vakıf Mülkü.14
               Medar-ı Sağir – Gördük. Zağanus Paşa Vakfı mülkünden.3
               Marifci Mahallesi – Akhisar Merkezi’nde3
            Meğerdos Köyü – Gördük. Akhisar. Zağanus Paşa Vakfı mülkünden. Aynı vakfın Oğulbeyli ve Çavdır adlı yörük toplulukları yerleşik.3,11 Vakıf Mülkü.14
             Mehmeler(?) Köyü – Gördük Nahiyesi.4
             Mele Köyü – Akhisar. İlçe Merkezi’nin batısındadır. Sarı Ahmet Paşa Vakfı mülkü-soyu-mütevellisinden Kamil Bey Çiftliği.3
           Melengi=Milinge(Tütenli) Köyü(S) – Gördük Nahiyesi. Şeyh İlyas’ın vakıf çiftliği. Emir Buhari Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataalı Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Mukataalı Bazdaran Yörükleri yerleşikti.3,8,11,12,14
                 Melengi Ovası – Akhisar. Kızlar Alanı Köyü’nün batısından Kapaklı Köyü’ne doğru uzanır.3
                 Menak Köyü – Gördük Nahiyesi.3
                 Mescid Mahallesi – Akhisar Merkezi’nde. Seferoğlu Camisi buradadır.3
                 Meyve Mezraası-Köyü – Akhisar.3
                    Mezid Köyü – Marmara Nahiyesi.3
                 Milas Köyü – Gördük.11
            Mile= Mili(Bakınız; Melengi=Milinge?)Köyü – Akhisar Kazası. Karkın Boyundan Mukataalı Bazdaran Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataalı Saruhan Yörükleri yerleşikti.3,8,11,12
             Milinge(Milink ?)(Tütenli-Hamza Virani)Köyü(S) – Gördük Nahiyesi.3, 8, 11
            Moralılar Köyü – Akhisar. Köy içinde Nazife Garib Yatırı vardır.4
            Muhasıllar Köyü – Palamud Nahiyesi.3
            Muhsinler Köyü – Palamud Nahiyesi. Kızık Boyundan Karaca Yörükleri yerleşikti.11
            Mumcu Mahallesi – Akhisar İlçe Merkezinde. Karkın Boyundan Eldelik Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataalı Saruhan Yörükleri, Kızık Boyu Yund Dağı Ellici Yörükleri Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
           Muradlı Köyü – Akhisar. Mecidiye Beldesinim 4-5 Km. doğusunda.3,10
          Musaca Köyü – Gördük Nahiyesi. Emen Mevkiinde Musaca Dedesi Yatırı vardır. Musalar Yörük Cemaati.4,11
             Musacalar Mahallesi – Gökce Ahmet Köyü bağlısı – Akhisar. Musalar Yörük Cemaati.8,11
              Muştular Köyü – Akhisar. Kışla Deresi Mevkiinde Muştular Dede Yatırı vardır.4
              Mülteki Köyü – Gördük Nahiyesi. Ala İneklı Yörük Cemaati. 1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı. 1,5,13
              Mümin İsa Köyü – Palamud Nahiyesi. Doğan Hisarı Nahiyesine bağlı iken sonradan Palamud’a bağlandı. Kızık Boyu’ndan Ellici Yund Dağı Yörüklerine bağlı Ellici Çobansa Yörük Cemaati yerlerşikti.2,5
              Münderis(Özbek)Köyü(S) – Saruhan – Akhisar. Şeyh Yusuf Oğlu Bozdoğan’ın mezarı var.9
             Nayıb-Hızır(Bkz; Burhan-Pirhan?)Köyü – Gördük Nahiyesi. Marmara Nahiyesi. 1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,4,13,14
            Nigan Köyü – Akhisar. Kasabzadenin 1300/1882-1883 tarihli vakfiyesinde kaydı var.3
            Numanlı Köyü – Akhisar.15.yy.da, günümüzdeki Ballıca Köyü ile Sünnetçiler Köyü cıvarındaydı.3,11 Vakıf Mülkü.14
            Oğul Beyli Köyü – Palamud Nahiyesi. Oğul Beylü Yürük Cemaati.3,4
            Orağlu=Urağlu(Oraklı?) Köyü – Gördük Nahiyesi. Obacılar Yörük Cemaati yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,5,13,14
           Orayda Köyü – Gördük Kazası. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.13
           Orhaniye Köyü-Akhisar.25.04.2017 Günlü Büyükşehir “Eski Manisa Resimleri Sergisi”nde resmi var. Salihli’ye de yazıldı.
             Osmanlu=Osmanlar Köyü – Gördes.1 Seğirdim’e yakın Hacı Osmanlar Mahallesi8 ile aynı olmalı. Gördes listesine de yazıldı.
              Osopi(Büknüş)Köyü – Palamud Nahiyesi. Hermokapelia Antik Kenti buradaydı. Ellici Sakar Öküz Yörük Cemaati yerleşikti.3,4,5,8,9
               Özbek(Bkz; Münderis) Köyü(S) – Saruhan-Akhisar.3,9
            PALAMUD NAHİYESİ(S)(Bkz; Mecidiye): Mecidiye. Kızık Boyundan Mukataahane Hamidlü Yörükleri, Eymür Boyundan Palamud Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Mukataahane Kızıl Işıklar Yörükleri, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Kızık Boyundan Çekik-Karaca Yörükleri, Kızık Boyu’ndan Ellici Yund Dağı Yörüklerine bağlı Ellici Çobansa Yörük Cemaati, Kaydıran Yörükleri, Kızık ve Karkın Boylarından Karacalar Taifesine bağlı Süleymanlu Yörük Cemaati, Önce Kızık Boyundan Yund Dağı Yörükleri Taifesine sonra da Karkın Boyu Karaca Yörükleri Taifesine bağlı olan Osmanlar Yörük Cemaati, 2.Murat Vakfında Kara Haliller Yörük Cemaati, İğdir Boyundan Kara Kasablar Yörük Cemaati, Korkutlar Yörük Cemaati, Yaycılar Taifesine bağlı Hamid İli Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Halep’ten gelen Arab olmayan Urban-ı Buğurcular Yörükleri, Kızık Boyundan Dede Balılar Mukataa Yörükleri, Kızık Boyundan Sabancılar Mukataahane Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Koyun Balılar Yörükleri, Ellici Çanşa Yörükleri Taifesinden Ballı Obası Yörük Cemaati, Gülek Yörük Cemaati, Önce Kızık Boyundan Yund Dağı Ellicileri sonra da Mukataa Taifesinden Menteşelü Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Menteşelü Cemaatinden Ellici Yund Dağı Yörükleri,Tura Hoca Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Sakar Öküzlü Ellici Yörükleri, Çunkar Boyundan Sağarlar Yund Dağı Ellici Yörükleri yerleşikti. Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri (2013 Yılında Beldedir) Merkezliydi Bu Nahiye’yi Karaosmanoğulları Yaya Köy’(Zeytinliova)den yönetmiştir.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,12  1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.13     
            Palamud Nehri – Palamud Nahiyesi su havzasında oluşur. Günümüz Dilek Beldesi’nin güney doğusu yakınında Kum Çayı’na karışır.1,10                                                                                                                    
            Paşa Mahallesi – Akhisar Merkezi’nde Sarı Ahmet Paşa Külliyesi’nin bulunduğu yerler. Karkın Boyundan Mukataalı Bazdaran Yörük Cemaati yerleşikti.3,5,8,12
            Pekmezci Köyü – Akhisar. Aşılık Mevkiinde Pezli Dede Yatırı ile Gördes Yolu üzerinde eski Pekmezci Köyü yıkıntıları vardır.4,8
           Pelidi Mezraası – Akhisar.3
           Pembe=Penbe(Pamuk) Hanı – Akhisar Merkezi’nde Gülruh (Yeni)Camisi’nin kuzey yönünde.3
           Pınarcık(Kennes) Köyü – Akhisar.3,4,
            Rağıb Bey Çiftliği – Akhisar.8
             Rahmanlar Köyü – Palamud Nahiyesi. Yund Dağı’nda. Günümüzde Bergama İlçesi’ne bağlı.4,8
              Reislü(Bkz; Yaya Köy, Zeytinliova)Köyü(S) – Palamud Nahiyesi.1, 2, 3, , 5, 6, 7, 8, 9
             Reşat Bey Mahallesi – Akhisar Merkezi’nde.8
             Reşit(Süleyman Divane)Mahallesi – Akhisar Merkezi’nde.1,3
             Rıdvan Köyü – Gördük Nahiyesi-Kazası.1595-1617 Yıllarında 5 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,13,14
             Sabancılar Köyü – Palamud Nahiyesi. Cüllahlar Yörük Cemaati, Obacılar Yörük Cemaati yerleşikti. Karaosmanzade Hacı Hüseyin’in burada iki çeşmesi vardı.4,5
             Saburlar Köyü – Gördük Nahiyesi.4
Sağırlar Köyü – Palamud Nahiyesi. Sağırlar adını taşıyan yörük cemaati de var. Tura Hoca Yörük Cemaati yerleşikti.5
Saçı Kara Tekelisi Köyü – Akhisar.3
Sağıraka Köyü – Akhisar.8
Sadans(Sidan ?) Mezraası – Gördük Nahiyesi.(Koca Kağın=Koca Kovan Köyünde Sidan Dağı Tepesi var.1 3, 4, 8
             Sadas Vekili Mezraası – Gördük Kazası.14
           Sağraçlı=Sağrakçı Köyü – Akhisar.4,8
           Sakallı Köyü – Palamud Nahiyesi. Karkın Boyundan Mukataalı Bazdaran Yörük Cemaati yerleşikti.5,12
           Sakarkaya Köyü(S) -  Palamud Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Önce Kızık Boyundan Yund Dağı Yörükleri Taifesine sonra da Karkın Boyu Karaca Yörükleri Taifesine bağlı olan Osmanlar Yörük Cemaati, Önce Yund Dağı Ellicileri sonra da Mukataa Taifesinden Menteşelü Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Ellici Tura Hoca Yörükleri, Kızık Boyu’ndan Ellici Yund Dağı Yörüklerine bağlı Ellici Çobansa Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Karacayan Yörükleri yerleşikti. Köyde Abdal Bayezid Zaviyesi vardı. Dündarlu Mezraası buraya bağlıdır.1,2,3,4,5,8,12   1595-1617 Yıllarında 9 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.13    
             Saki Mezraası – Akhisar.3
             Salar Köyü – Akhisar Kent Merkezi’nin batısındaydı.3
             Salur Köyü – Akhisar Kazası. Salur Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataalı Saruhan Yörükleri 1,12 Oğuz Han Oğlu Dağ Han’ın büyük oğlunun adıdır.(Ebülgazi Bahadır Han; Secere-i Terakime - Muharrem Ergin; Türklerin Soy Kütüğü)
Sapancılar Köyü – Palamud Nahiyesi.3,8 (Sabancılar Köyü ile aynı köy olmalı)
Saraçoğlu Köyü – Akhisar.
  Saraycık Köyü-Mezraası – Gördük Nahiyesi. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı. 1,3,13,14
Sarnıç Köyü – Akhisar. Horasan Evliyası olarak bilinen Seyid Süleyman’ın zaviyesi yıkıntılarında, Seyid Süleyman ve oğluna ait aynı çatı altında iki yatır var.3, 4, 8
            Sarucalu = Sarıçalı Köyü – Gördük Nahiyesi.1, 4, 8,14

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum