Nurullah ERTUĞRUL

Nurullah ERTUĞRUL

[email protected]

AKHİSAR(GÖRDÜK-PALAMUD)İLÇESİNDE TESBİT EDİLEBİLEN YER ADLARI: I

17 Nisan 2022 - 18:44 - Güncelleme: 17 Nisan 2022 - 18:52

AKHİSAR (GÖRDÜK-PALAMUD) İLÇESİNDE TESBİT EDİLEBİLEN YER ADLARI:I
           
   (Not: Metinler içinde yer alıp da gözden kaçtığı için buraya yazılamayan yer adları var olabilir.)

              Adillü(Bekir Hasköy) Köyü – Gördük Nahiyesi. Emir Buhari Yörükleri, Karkın Boyundan Mukataalı Bazdaran Yörükleri, B(Y)oklular Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Kafracanlar Ellici Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataalı Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti. 1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.11,5,11,12,13,14
Ahad Şeyh Mezraası – Gördük.11, Vakıf mülkü.14
Ahi Kayser Mezraası – Akhisar.11
 Ahmed(Sarı Ahmet)Paşa Mahallesi – Akhisar Merkezinde. Kızık Boyundan Mukataalı Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Mukataahane Bazdaran Yörükleri yerleşikti. 1,12
Ahmedler Köyü – Gördük Kazası.14
AKHİSAR(Nefs-i Akhisar)  - Nahiye-Kaza Merkezi. Alayundlu Boyundan Eldelik-Ellici Selçuklar Yörük Cemaati, İğdir Boyundan Karaca Ahmed Cemaati Ellici Yörükleri, Semecler Yörük Cemaati, Emir Buhari Vakfı Reaya Yörükleri, Karkın Boyundan Ellici Bazdaran Yörükleri, Karkın Boyundan Halep’ten gelen Arab olmayan Urban-ı Buğurcular ve Urban-ı Çelebiler Taifelerinden Abdurrahman Kethuda Yörük Cemaati ve Hamidlü Yörük Cemaati, Gök Habib Yörük Cemaati, Ellici Kara Ahmet Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Ellici Hacı Süle Yörükleri, Karkın Boyundan Ellici Tura Hoca Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Arab Balı- Buğurcuyan Urbanı Yörükleri, Kızık Boyundan Ellici Sakar Öküzlü Cemaati yerleşikti.1,5,11,12
Ak Köy – Gördük Nahiyesi. Dağ Dere Köyü’nde Ilıca Mevkiindedir. Emir Buhari Vakfı Reaya Yörükleri yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,5,11,13,14
Akartı Köyü – Gördük Kazası.14
Akça Köy – Gördük Nahiyesi. Özlüce Yörük Cemaati, Ellici Sakar Öküz Yörükleri yerleşikti.1,5,14
Akça Alan Köyü – Akhisar. Gördes’ten gelen Meşeli ve Taş Dibi Yörüklerince kurulmuştur.3, 4, 8
              Ak(ca) Kocalı=Akhocalı Köyü – Akhisar.3, 4, 8
Ak Pınar Köyü – Evkaf Tekke Köyü’nde bir mevkiidir. – Palamud Nahiyesi. AkhisarKazası. Salur Boyundan Akhisar Yörükleri, Yoklular Yörük Cemaati yerleşikti.1,5,11,12
             Akça Pınarlı Köyü – Akhisar Kazası. Karkın Boyundan Karacayan Yörükleri yerleşikti.3,12
            Alaca Atlu Köyü – Palamud Nahiyesi. Doğan Hisarı Nahiyesi.1,10
             Alacalar Köyü – Akhisar. Gümülceli Köyünün 2 Km.Kuzey Doğusunda. Kızık Boyundan Karacalar Yörükleri, Karkın Boyundan Karacalar Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataalı Saruhan Yörükleri, Kırcalar Yörük Cemaati yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,3,4,5,10,12,13
Alacalar Nehri – Akhisar. Gördük Suyu’nun bir koludur.1,4,11
            Alaca Mescid Mahallesi – Akhisar Merkezinde. Adını aynı adlı mescidden almıştır.(Bakınız; Alaca Mescid konusuna)Kızık Boyundan Mukataalı Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Eldelik Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,3,11,12
Alaca Yaka Köyü – Palamud Nahiyesi.4
Alayundlu Köyü – Gördük Nahiyesi. Gülnos Nahiyesi. Emir Buhari Vakfı var. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı. 1,11,13,14 Oğuz Han Oğlu Dağ Han’ın üçüncü oğlunun adıdır.(Ebülgazi Bahadır Han; Secere-i Terakime-Muharrem Ergin; Türkleri Soy Kütüğü)
              Ali Beyler(Beğlü)Mezraası-Korusu – Seyirdin=Seğirdim Köyü bağlısı – Akhisar.8 Şarabdar Köyü bağlısı-Gördük14
Ali Fakıh Köyü – Gördük Kazası.11
Ali Kadı Köyü – Palamud Çiftliği yakınında – Palamud Nahiyesi.3
        Amedli=Emedler Mahallesi – Akhisar Merkezinde. Kızık ve Karkın Boyundan Karacalar Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataalı Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.3,5,12
         Arabacı Boz(Bakınız; Bozköy) Köyü – Palamud Nahiyesi. Kara Yağcı Yörük Cemaati, Önce Kızık Boyundan Yund Dağı Ellicileri sonra da Mukataa Taifesinden Menteşelü Yörük Cemaati yerleşikti.3,4,5,6,8,12
          Arucaklar Köyü – Gördük Nahiyesi. 1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.11,13,14
          Aydemür Mahallesi – Gördük Merkezinde.1
          Aynal Köyü – Palamud. Kızık Boyu Yund Dağı Ellici Yörükleri Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
         Aşık(Işık) Köyü – Palamud Nahiyesi.2 Saruhanlı İlçesi, Gökçe Köy-Beldesi’nin kuzeyindedir. Kızık Boyu’ndan Ellici Yund Dağı Yörüklerine bağlı Ellici Çobansa Yörük Cemaati yerleşikti.5,10,12
Bağ(Beğ)Özü Köyü – Gördük Nahiyesi. Kızık ve Karkın Boyundan Karacalar Yörükleri, Obacılar Yörük Cemaati yerleşikti. 1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.11,5,12,13,14
Balballar Köyü – Palamud. Kızık Boyundan Karaca Yörükleri yerleşikti.12
Balca=Balcalı= Ballıca(Bakınız; Konurcalı) Köyü – Gördük Nahiyesi. Palamud Nahiyesi. Vakıf kervansarayı vardı. Köyde Rüstem Bey ve Yasin Paşa Camisi vardı. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri Medine-i Münevvere vakfı reayası yörükler yerleşikti. 2, 3, 4, 6, 8, 11,12,14
Balı Köyü – Gördük Nahiyesi. Yöre geleneğine göre; Dağ Han’ın 4. Oğlunun adı diye bilinir.4 Ancak; Secere-i Terakime’de Dağ Han’ın 4.Oğlunun adı:“Üregir”dir. Balıkesir’e ad olan Karesi Beyi “Balı”da vardır.10
Bala Mahallesi – Palamud Köyü-Bucağı – Akhisar.8
        Balıklu(Baluklu) Köyü – Gördük Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Mukataa Yörükleri, Cüllahlar Yörük Cemaati, Obacılar Yörük Cemaati yerleşikti.1,5,12
           Ballı Oba Köyü – Palamud Nahiyesi. Doğusundaki Hatıp Dere Mevkiinde Cuma Yaka denilen yerde bir yatır vardır. Köyün 5 Km. batısında bir kale yıkıntısı var. Yine köyün kuzeydoğusundaki Uzun Tarlalar Mevkiinde adı bilinmeyen bir harabe vardır.2, 4, 8
           Balot Köyü – Akhisar. Karataş Yörükleri yerleşikti.5
         Balyalar Köyü – Palamud Nahiyesi. Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık ve Karkın Boyundan Karacalar Taifesine bağlı Süleymanlu Yörük Cemaati yerleşikti.5,12
         Balta-lar Köyü – Menemen Kazası. Palamud Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri Palamud Nahiyesi. Karkın Boyundan Mukataahane Kızıl I(A)şıklar Yörükleri, Kızık Boyu’ndan Ellici Yund Dağı Yörüklerine bağlı Ellici Çobansa Yörük Cemaati yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.5,12,13
         Başlamış Köyü – Akhisar. Koru Dağ Mevkiinde Taşlı Dede Yatırı var. Köyün kuzeyinde de bir kale yıkıntısı var. Türk Kurtuluş Savaşında 21 Ekim 1921 Muharebesi bu köyde oldu. Emir Buhari Yörükleri yerleşikti.3, 4, 8, 9, 11
          Bayramşeh Köyü – Palamud Nahiyesi.4
Bayat Köyü – Gördük Nahiyesi.4 Oğuz Han Oğlu Gün Han’ın ikinci oğlunun adıdır.(Ebülgazi Bahadır Han; Secere-i Terakime - Muharrem Ergin; Türklerin Soy Kütüğü)
Bayezid Köyü-Akhisar.25.04.2017 Günlü Büyükşehir “Eski Manisa Resimleri Sergisi”nde resmi var.
Baylu(Beylü?) Köyü – Palamud Nahiyesi. İğdir Boyundan Doğan Hisarı- Ellici Yörükleri yerleşikti.11
Bayramlu(İne-Eyne Bey)Köyü – Gördük Nahiyesi.1 Saruhanoğullarında “İne Bey” adında bey var. 1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.10,13,14
Bazarcık Boğazı Köyü – Gördük Kazası.1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.13,14
Bazerganlu Köyü – Gördük Nahiyesi.(Marmara Nahiyesi İne Ali Zaviyesinde adı geçiyor.)1595-1617 Yıllarında 5 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,3,13,14
Beğ Obası (Kündeşli) Köyü-Beldesi – Marmara Nahiyesi. Gülnos Nahiyesi. Gündüz=Gündeşli Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Ellici Sakar Öküz Yörük Cemaati yerleşikti. Kum Çayı Mevkiinde Hierokaisareia=Hierakome antik kenti vardı. Köyü, Saruhanoğullarından Gündüz Bey’in kurduğu söylenir. Selvi Mezar Mevkiinde Hacı Bektaş Yatırı-Türbesi var. Bu türbenin yanına 1990 lı yıllarda üç şerefeli minaresi olan yeni bir cami yapılmıştır. Çayır Mevkiinde de Ethem Yatırı var.1,3,4,5,8,9,12
Beğmişlü Köyü -  Akhisar. Karkın Boyundan Mukataalı Bazdaran Yörük Cemaati, Ellici Kara Ahmet Yörük Cemaati, B(Y)oklular Yörük Cemaati yerleşikti.5,11,12
              Belanda Çiftliği(Mezraası-Köyü) – Akhisar.3
Bekirler Köyü – Akhisar. Belen Nahiyesi3,4,8
         Bektaş(lu)lar(Göcek)Mahallesi – Akhisar Merkezinde. Karkın Boyundan Mukataalı Bazdaran Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,4,5,8,12
Bektaşlu Köyü – Palamut Nahiyesi. İğdir Boyundan Bayramşah Ellici Yörükleri, Karkın Boyundan Eldelik Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
Berkle=Berkele=Bereketlere(Topluca) Köyü – Akhisar.4,8
Bilce Köyü – Palamud Nahiyesi.3
           Boğa Deresi Köyü -  Gördük Nahiyesi. Sultan Murat Vakfı Reayası Yörükleri, Emir Buhari Vakfı Reayası Yörükleri, Değirmenciler Yörük Cemaati, Yörükan-ı Gördük Cemaati yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,5,11,13,14
          Yoklular Köyü – Gördük Kazası-Nahiyesi. Yörede Yoklular adlı yörük cemaati de var. Ellici Sakar Öküz Yörükleri yerleşikti.5
Bortan Köyü- Gördük. Emir Buhari Vakfı var.11
Bostanlu Köyü – Gördük Kazası-Nahiyesi. Kızık ve Karkın Boyundan Karacalar Yörükleri yerleşikti.5
(Bakınız; Manisa-Yund Dağı Nahiyesinde de Bostancı ve Bostanlar adlı yerleşke adları var.)
            Boyalılar Köyü – Akhisar. Yörede Boyalu Yörük Cemaati de var. Kızık Boyu’ndan Ellici Yund Dağı Yörüklerine bağlı Ellici Çobansa Yörük Cemati  yerleşikti.4,5,8
           Boz(Arabacı Boz)Köy – Palamud Nahiyesi. Kızık Boyu’ndan Ellici Yund Dağı Yörüklerine bağlı Ellici Çobansa Yörük Cemaati, Sancaklı Yörükleri, Kara Yağcı Yörükleri, Tura Hoca Yörükleri, Eymür Boyundan Ballı Obası-Ellici Çanşa Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,3,4,5,6,8,12
Bozca Köy – Palamud Nahiyesi.2
Bozviran Köyü – Gördük Nahiyesi.1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,13,14
Bögetciler Köyü – Akhisar.11
Börkcü=Börekcioğlu(Kebece, Hacı İbrahim) Köyü(S) -  Gördük Nahiyesi. Palamud Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Ellici Yörükleri. Kızık Boyu’ndan Ellici Yund Dağı Yörüklerine bağlı Ellici Çobansa Yörük Cemaati, Urbanı-ı Çelebiler Taifesinden Kırcalar Yörük Cemaati, Tura Hoca Yörük Cemaati yerleşikti. Sofu Sevindik Zaviyesi. Hacı İbrahim Zaviyesi.1,2,3,4,5
           Bulga Köyü – Palamud Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Karacalar Yörükleri yerleşikti.12,15
         Bulut(Kara Bulut)Köyü – Akhisar Kazası. Karkın Boyundan Eldelik Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataalı Saruhan Yörükleri yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,12,13
         Burhan(Nayıb-Hızır)Köyü – Gördük Nahiyesi. Marmara Nahiyesi.1,4 Saruhanlı İlçesi’nde Burhaniye (Arpalı, Lütfiye)Köyü-Beldesi var. 1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı. 3,10,13 25.04.2017 Günlü Büyükşehir “Eski Manisa Resimleri Sergisi”nde resmi var.
Büknüş(Osopi) Köyü – Palamud Nahiyesi. Hermokapelia Antik Kenti buradaydı. Ellici Sakar Öküz Cemaati yerleşikti.3,4,5,8,9
Bünyan Osmaniye(Darendeli)Köyü – Palamud Nahiyesi.3,4,8
Büyük Oba Köyü – Gördük Nahiyesi.4
Cami-i Cedid(Debbağlar)Mahallesi – Akhisar Merkez’inde. Karkın Boyundan Eldelik Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,12
Cami – i Kebir Mahallesi – Akhisar Merkez’nde.3,8
            Cami-i Köhne Mahallesi – Akhisar Merkezinde. Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Karkın Boyundan Abdurrahman Kethuda Cemaatindan Urban Çelebi Yörükleri yerleşikti.1,12
Cebel Köyü – Palamud. Kızık Boyundan Karaca Yörükleri yerleşikti.12
              Cece(Harmandalı) Köyü – Marmara Nahiyesi. Kennes(Pınarcık)-Melengi hududunda.3, 11
Cemaller Köyü – Gördük Nahiyesi.4
Cinge Köyü – Palamud Nahiyesi.1
Cüllahlu Köyü – Gördük Nahiyesi.(Cüllahlar adlı yörük cemaati de var.) Kızık ve Karkın Boyundan Karacalar Yörükleri yerleşikti. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı. 1,5,13,14
Çağırganlu Mezraası – Gördük nahiyesi.1,14
Çağlak(Geniş bilgi için bakınız; Kargın=Karkın) Köyü – Akhisar. Çağlak Festivali yapılıyor.1,9,11
Çaldılı Köyü – Gördük Nahiyesi-Kazası.1,14
Çakırlar Köyü – Palamud Nahiyesi.4
Çam Mahalesi-Köyü – Karayağcı Köyü bağlısı – Akhisar. Önce Kızık Boyundan Yund Dağı Ellicileri sonra da Mukataa Taifesinden Menteşelü Yörük Cemaati, Kızık Boyu’ndan Ellici Yund Dağı Yörüklerine bağlı Ellici Çobansa Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.3,5 8,9,12
          Çam Önü(Kara Sonya-Kars-ı Ünye)Köyü – Akhisar. Kızık Boyundan Mukataalı Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Ellici Sakar Öküz Yörükleri yerleşikti.1,4,5,12
          Çanakçı(Yakır, Çandır)Köyü – Gördük Nahiyesi. Tepe Mevkiinde Çanakçı Dede Yatırı var. Çanakçı Yörük boyu var. 1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1, 3, 4, 8, 11,13
           Çandır(Yakır, Çanakçı)Nehri – Gördük Nahiyesi.3,14
            Çataklu Köyü – Palamud Nahiyesi. Kestel Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyu’ndan Ellici Yund Dağı Yörüklerine bağlı Ellici Çobansa Yörük Cemaati yerleşikti.1,5,12
 ÇaltımıÇukur Mahallesi – Seyirdim=Seğirdim Köyü – Akhisar.8
Çayır Köyü – Gördük Kazası.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.13
 Çayırcık Mahallesi – Akçaalan Köyü – Akhisar.8
 Çekenek Köyü(Nezd-i Satırlar) – Palamud. Kızık Boyundan Mukataahane  Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
             Çekik Köyü – Palamud. Kızık Boyu Yund Dağı Ellici Yörükleri Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
             Çengi Köyü – Palamud Nahiyesi. Palamud Yörükleri, Dede Baliler Cemaati yerleşikti. Köydeki pınar yanındaki Koğalı Dere Mevkiinde altı kile çeltik ekilirdi.2 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.13     
           Çıtak Köyü – Akhisar. Köyün Dağ Mevkiinde adı bilinmeyen bir yatır var. Asar ve Ayvacık adlı iki kale yıkıntısı var. Köylüler, atalarının İstanbul ve Sivas’tan geldiklerini söylerler.3,4,8
          Çıtaklı Köyü – Palamud Nahiyesi.4
          Çifteli Köyü – Gördük Nahiyesi.4
          Çilingir Köyü – Gördük Nahiyesi.4
         Çoban Hasan Köyü – Akhisar. Kızık Boyu’ndan Ellici Yund Dağı Yörüklerine bağlı Ellici Çobansa Yörük Cemaati yerleşikti. 4,5,8
         Çoban(lı) Köyü – Palamud Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı. 12,13   
         Çoruk Köyü – Akhisar. Bünyesinde Eceler Mezraası var.8
          Çömlekçi-Çölmekçi(Kerdime)Köyü – Gördük Nahiyesi-Kazası. Obacılar Yörük Cemaati, Ellici Sakar Öküz Yörükleri yerleşikti. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı. 5,13,14
                        Çöteli Köyü – Gördük Nahiyesi. 1595-1617 Yıllarında 5 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,13,14
                Çükürlü Köyü – Akhisar.3                                                                                                                                        
Dağdere Köyü – Akhisar. Ilıca Mevkiinde, Hisar Köy ve Ak Köy Yıkıntıları var. Güldürmez Mevkiinde, Ören Köy yıkıntıları var. Oruç Alanı Mevkiinde de Gökçe Sarı Köy yıkıntıları var.4,8

              Dağdere Köyü – Gülnos Nahiyesi. Gördes. Köyün Ilıca Mevkiinde Hisar ve Akköy adlı köyleri yıkıntıları var. Güldürmez Mevkiinde de Ören Köy yıkıntısı var. Oruç Alanı Mevkiimde ise Gökçe Sarı Köy yıkıntısı var.4, 8
              Danişmendlü Köyü – Gördük. Zağanus Paşa Vakfı mülkü. Obacılar Yörük Cemaati yerleşikti.3,5,11,14
Darendeli(Bünyan= Bünyamin Osmaniye) – Palamud Nahiyesi.3, 4, 8
Dayıoğlu Köyü – yeni adda ve halen var olan köy. Akhisar.4,8
Debbağlar(Cami-i Cedid)Mahallesi – Akhisar Merkez’nde. Karkın Boyundan Eldelik Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataalı Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,11,12
Dedelü Köyü – Palamud Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyu’ndan Ellici Yund Dağı Yörüklerine bağlı Ellici Çobansa Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Karacayan Yörükleri, Mukataa ve Ellici Yörükleri, Sipahizadeler yerleşikti.1,2,5,12
         Depecik(Bkz.Tepecik) Mahallesi – Akhisar Merkezi’nde. Karkın Boyundan Eldelik Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Bazdaran Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikt.1,5,11,12
Deliler Mahallesi – Muştular Köyü bağlısı – Akhisar.8
        Dere Köyü – Palamud Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Önce Kızık Boyundan Yund Dağı Yörükleri Taifesine sonra da Karkın Boyu Karaca Yörükleri Taifesine bağlı olan Osmanlar Yörük Cemaati, Kırcalar Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri, Sabancılar Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Koyun Balılar Yörükleri, Kızık Boyu’ndan Ellici Yund Dağı Yörüklerine bağlı Ellici Çobansa Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Tura Hoca Yörükleri yerleşikti.3, 4, 5, 6,12
Dere(Sarular)Köyü – Gördük Nahiyesi. Palamud Nahiyesi. İğde Pınarı adlı nehir kıyısında bir kile çeltik tohumu ekimi yapılmaktaydı.1595-1617 Yıllarında 5 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1, 2, 6, 8,13,14
Dere Mahallesi – Berkele Köyü bağlısı – Akhisar.8
Divane Süleyman(Reşid) Mahallesi – Akhisar Merkezi’nde. Kızık Boyundan Mukataalı Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Bazdaran Yörük Cemaati yerleşikti.1,2,3,5,12
Doğan Kaya(Görenez=Gürenez, Kulaksız)Köyü – Gördük Nahiyesi. Akhisar. Köy mezarlığı yanında Tekke Dede Türbesi var.1, 3, 8
Doğanlu(Toganlu) Köyü –Palamud Merkez bağlısı – Palamud Nahiyesi. , Kızık Boyu’ndan Ellici Yund Dağı Yörüklerine bağlı Ellici Çobansa Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Koyun Balılar Yörükleri yerleşikti.1,2,3,5,12   1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.13    
          Doğanoğlu(Kilise)Köyü – Kestel Nahiyesi. Karkın Boyundan Karacayan Yörükleri yerleşikti. 1,4,11
          Doğuca Köyü(S) – Palamud Nahiyesi. Akhisar.4,8
Dolma Değirmeni köyü – Akhisar. Kozan Dede Yatırı var.4,8
Dumanlı (Tumanlı) Mezraası – 15. Asırda Teslimatlu Köyüne bağlıydı – Akhisar. Tapu kayıtlarına göre, Seyit Ahmet Mahallesinde bir yöre adı. Zağanus Paşa Vakfı mülkünden.3,11,14
Durasılu Köyü Akhisar.1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1, 3, 4, 6, 7, 8,13
Durbak Köyü – Gördük Nahiyesi-Kazası.1,14
Dündarlu Mezraası – Sakarkaya Köyü bağlısı – Palamud Nahiyesi. Çunkar Boyundan Sağarlar Yund Dağı Ellici Yörükleri yerleşikti.1,2,11
Ebekaya Mahallesi – Seğirdim=Seyirdim Köyü bağlısı – Akhisar.8
Efendi Mahallesi – Akhisar Merkez. Mahramacı Camisi buradadır.3,8
Eceler(Şehitler)Mahallesi – Çoruk Köyü bağlısı – Akhisar.8
                Eceler Mezaası – Gördük Kazası.Vakıf mülkü.14
              Eli Pare Köyü – Gördük Nahiyesi. Obacılar Yörük Cemaati yerleşikti.1,5
Emedler=Amedler Mahallesi – Akhisar Merkezi’nde.3
Emneddin(Emleddün=Emelden) Çiftliği – Kuzucalu Köyü bağlısı. Palamud Nahiyesi.16.yy.da Emirşah ve Ama Cafer adlı dervişlerin çiftlikleri 2
Erdemlü Köyü – Palamud Nahiyesi.4
Erderlü(Erdelli) Köyü – Palamud Nahiyesi. Akhisar. Perdareğah Osman Ağa ve Hacı Mehmed Ağa adını taşıyan eski yapı cami var. Manisa Merkez Sultan Külliyesi’ne yer tahsisi için, Hafsa Sultan Vakfınca, Kara Timurtaş Paşa Oğlu Merhum Ali Bey Vakfı mülkü ile takas edilmiştir. Ve köy Ali Bey Vakfı mülkiyetine geçirilmişti. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.2, 3, 4, 8, 11,12
Eroğlu Köyü – Akhisar.4,8
Esen Köyü – Akhisar Nahiyesi-Kazası. Gülek Yörük Cemaati yerleşikti.3,5
Evkaf Tepe(Evkaf Tekke)Köyü – Akhisar. Köye girişte Akpınar Mevkiinde bir yatır var. Çakıl Arası Mevkiinde de bir yıkıntı var.4,8
            Evliya Köyü – Palamud. Kızık Boyu Yund Dağı Ellici Yörükleri Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
          Eydemur Mahallesi – 15.Yüzyıl ilk yarısında Gördük Kent Merkezinde kalan son mahalleydi.14  
              Ferteklü Köyü – Akhisar.1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,13
Frenkli Köyü – Akhisar. Zağanus Paşa Vakfı mülkünden.3,4,11
Furunlu Mahallesi – Karayağcı Köyü bağlısı – Akhisar.8
Garibceler Mahallesi – Akhisar Merkezi’nde3
Gebe Çınar Köyü – Akhisar. Tahtacı Aşiretince kurulmuştur. Gebe Çınar Mevkiinde Uzun Dede Yatırı vardır.4
            Gebe(Kebe)Kilise Köyü – Manisa Nahiyesi. Palamud Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. 2,4,12   1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.13  (Manisa Merkez Yerleşke Listesine de yazıldı.)
           Gencerlü(Gençlü) Köyü – Gördük Nahiyesi. Kızık ve Karkın Boyundan Karacalar Yörükleri, Osman Kethuda Bin Yunus Yörük Cemaati, Şeyh Sadık Yörük Cemaati yerleşikti.4,5
           Gerdekli(Gedikli?) Köyü – Akhisar Kazası. Kızık Boyundan Mukataalı Saruhan Yörükleri yerleşikti.4,12
           Gılmanlu Köyü – Gördük Nahiyesi. Ellici Sakar Öküz Yörükleri yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 5 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,5,13,14
           Girenuz Köyü -  Kestel Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri yerleşikti.1,12                                                                                                               
            Göbeklü Köyü – Marmara. Emir Buhari Yörükleri yerleşikti.11
            Göcek(Bektaş(lu)lar) Mahallesi – Akhisar Merkezi’nde. Karkın Boyundan Bazdaran Yörük Cemaati yerleşikti.1,4,5,8,12
            Göcek Köyü – Akhisar.3
            Gök Başlu = Göktaşlu (Gölbaşlı?)Köyü – Akhisar Kazası. Emir Buhari Vakfı Reaya Yörükleri, Alayundlu Boyundan Eldelik-Ellici Selçuklar Yörükleri, Karkın Boyundan Eldelik Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataalı Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri yerleşikti.2, 4, 12 Manisa Merkezde Gökbaşlu Camisi var.10
              Gökçe Ahmet Köyü – Gördük Nahiyesi. Köyün doğusunda İğdeli Dede Yatırı var.3, 4, 8 Bu yatırın batısında veya köyün güney doğusunda İzmir- İstanbul Devlet Karayolunun doğu kıyısında, ulu çam ağaçlarının çoğunlukta olduğu eski bir orman var. Yöredeki insanların kutsal bildiği bu ormandan en küçük bir parça almanın günah olduğuna ve uğursuzluk getireceğine inanılıyor.10
             Gökceler Köyü – Akhisar Kazası. Kuru Çayır Mevkiinde Seyfi Dede Yatırı var. Kıran Mevkiinde de Gürcü Köyü yıkıntıları vardır.3, 4, 8
             Gökçe Sarı Köy – Dağdere Köyü Oruç Alanı Mevkiindeydi – Akhisar.4
                   Gökçe Viran Köyü – Gördük Nahiyesi.1,14
             Göran Köyü – Gördük.                                                                                                                                            
             GÖRDÜK: Kaza-Nahiye Merkezi. “Khliara” antik kenti. Gördük Kalesi. Bu kale, günümüzdeki Su Deliği denilen bol su kaynağı ile İzmir-İstanbul Devlet Kara Yolu arasında, doğal kale görünümlü tepedeydi. Halen kalıntıları vardır. Ellici Sakar Öküz Yörüklerinin başkanı Yusuf Veled-i Menteşe Gördük Kazası Merkezinde oturuyordu. Kızık ve Karkın Boyundan Karacalar Yörükleri, Ferizler Yörük Cemaati, Mahmutlar Yörük Cemaati, Yaycılar(Yağcılar) Yörük Cemaati, Akkocalı Yörük Cemaati, Emir Buhari Vakfında Dede Baliler Yörük Cemaati, Emir Buhari Vakfında Musalar Yörük Cemaati, Kulfallar Yörük Cemaati, Gedik Aliler Yörük Cemaati, Kara Kocalar Yörük Cemaati, Sarı Gelin Yörük Cemaati, Gökçe Ahmetler Yörük Cemaati, Sağırlar Yörük Cemaati, Kığanlar Yörük Cemaati, Cemaller Yörük Cemaati, Zağanus Mehmet Paşa Vakfında Çavdırlu Yörük Cemaati, Düğmeciler Yörük Cemaati, Kürsüler Yörük Cemaati, Evciller Yörük Cemaati yerleşikti. Yar Pınar Zaviyesi vardı.1530 Yılında 34 haneli İdemur Mahallesi olarak yazılı. Şehzadeler yay yapan yaycılar vergiden muaftı.1, 5, 6, 9,11,15
            Gördük Suyu – Gördük Nahiyesi.1
            Gürcü(Güçlü?)Köyü – Gökçeler Köyü, Kıran Mevkiindeydi – Akhisar Kazası. Karkın Boyundan Urban Yörükleri cemaati yerleşikti.4,12
            Görenez=Gürenez (Kulaksız, Doğan Kaya)Köyü – Gördük Nahiyesi. Akhisar. Köy mezarlığı yanında Tekke Dede Türbesi var.1, 3, 8,14
            Gülgen Köyü – Palamud. Kızık Boyu Yund Dağı Ellici Yörükleri Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
           Gündeşli=Kündeşli (Bkz; Beğ Oba)Köyü – Belen, Marmara ve Gülnos Nahiyeleri.1, 3, 4, 8, 9
            Hacı Hızır Mahallesi – Akhisar Merkezi’nde. Karkın Boyundan Eldelik Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataalı Saruhan Yörükleri yerleşikti.3,11,12
            Hacı İbrahim (Börkcü, Börekcioğlu, Kebece)Köyü(S) – Gördük Nahiyesi. Palamud Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Ellici Yörükleri. Kızık Boyu’ndan Ellici Yund Dağı Yörüklerine bağlı Ellici Çobansa Yörük Cemaati, Urbanı-ı Çelebiler Taifesinden Kırcalar Yörük Cemaati, Tura Hoca Yörük Cemaati yerleşikti. Sofu Sevindik Zaviyesi. Hacı İbrahim Zaviyesi.1,2,3,4,5,7,10
            Hacı İshak Mahallesi – Akhisar Merkezde Yonca Mahallesinin kuzey batı kısmı.(Bakınız; Hacı İshak Konusuna) Karkın Boyundan Eldelik Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataalı Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,3,8,12
             Hacı Kaman Mahallesi – Akhisar İlçe Merkezinde.  Kızık Boyundan Mukataalı Saruhan Yörükleri, Kızık Boyu Yund Dağı Ellici Yörükleri Cemaatinden Saruhan Yörükleri  yerleşikti.12
            Hacı Muhyi Mahallesi – Akhisar Merkezi’nde
             Hacı Hamza Memi Mahallesi – Akhisar Merkezinde. Kızık Boyundan Karaca Yörükleri yerleşikti.3,12
             Hacı Osmanlar Mahallesi – Berkele Köyü bağlısı.8
             Hacı Osmanlar Mahallesi – Seğirdim Köyü bağlısı –Akhisar.8
              Haleflü=Halfelü Köyü(S) – Gördük. Emir Buhari Yörükleri yerleşikti. Halife Sultan Zaviyesi 3,11 Vakıf mülkü.14
              Halkalu Köyü(S) – Gördük Nahiyesi. Gördes Nahiyesi.4
              Hamid Köy – Kayacık, Akhisar. Köyde Mehmet Oğlu Seydi Ali Camisi var. Köyün Karataş Mevkiinde ”Adeş”denilen yatır var. Boz Eser Mevkiinde de“Bayraktar Seyfullah”diye anılan diğer bir yatır vardır.3,4,8,9
              Hamidiye Köyü – Palamud nahiyesi.4,8
              Hamza Virani(Milinge, Tütenli) Köyü(S) –Gördük Nahiyesi. Hamza Virani Zaviyesi. Şeyh İlyas’ın vakıf çiftliği.3,8
                    Hancılar Mahallesi – Görenez Köyü bağlısı – Akhisar.8
                    Han Paşa Köyü – Akhisar. Köyün Kuzeyindeki Sidan Dağı Tepesi’nde “Sidan Dede Yatırı” vardır. Bahar aylarında yörüklerin burada töreni olur.4,8
                    Harbendeli(Harmandalı Köyü olmalı)Köyü – Gölmarmara. Aynı adlı Yörük Cemaati.5
                  Harabe Han Mezraası – Gördük Nahiyesi.3
                  Harman Köyü – Gördük Kazası.14
                  Harmandalı(Cece)Köyü – Akhisar. Palazlı Mevkiinde “Palazlı Yatırı” vardır.3,4
                  Has Hoca(Koca)Mahallesi – Akhisar Merkezi’nde. Kızık Boyundan Mukataalı Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.3,8,12

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Yahya
    6 ay önce
    Çok güzel çalışmalar gerçekten. Fakat parantez içindeki sayıların açıklamaları nelerdir?