Önder GÜRCAN

Önder GÜRCAN

[email protected]

MAKALE YAZMAK ÜZERİNE (2)

09 Eylül 2020 - 14:58

                                   MAKALE YAZMAK ÜZERİNE (2)

Makaleler; klasik bir yaklaşımla, yazı anatomisinin organizmal akışına göre, anlam bağlılığı ve belirli bir imaj verme yaklaşımı içinde, birbiriyle uyumlu, giriş, gövde, özet ve sonuç bölümlerinden oluşur. Ama bazı yazarlar bu sıralamayı tersine de çevirirler.
Son yıllarda bütün sektörlerde olduğu gibi dördüncü kuvvet olan basın sektöründe de araştırma ve geliştirme çalışmalarına yoğunluk kazandırıldığı gözlenmektedir.
Yazma atölyeleri kurulmakta, metin yazarlığı ve editörlük hizmetleri artmaktadır.
Üniversitelerde akademisyenlerin başarı ölçüsünde yazdıkları makalelerin sayısı ve bilime yaptığı katkılar ölçü alınmaktadır..
Eleştirel makalelerde, sorunların tespitiyle yetinilmeyip çözüm yolları ön plana çıkarılmaktadır.
Makalelerin kamuoyunca bilinçli bir şekilde okunması ve anlaşılmasına imkan sağlanmaktadır.
*
Makalenin bir kaynağı, bir gerçekliği ve bir amacı vardır.
Makalede esas alınan ana konu, çok sayıda olaylarla bağlantılıdır. Bu nedenle, makalenin sağlıklı bir veri tabanına dayalı olarak inşa edilmesi gerekir. Makale, o zaman amacına ulaşır.
Sağlıklı veri tabanına dayanmayan makale hem yazarı hem de okuyucuyu yanlış algı ve noktalara götürebilir.
*
Her yazarın, yazış yöntemi farklıdır.
Çoğu yazar, bir ön taslak hazırlamadan, kendisiyle diyalog içindedir. Yazacağı makalenin ana hatlarını planladıktan sonra doğal haliyle yazıya dökmeyi tercih eder.
Örneğin, yazı masasına bir çengelli iğne koyup, makaleyi onun üzerine kurgular. Bir roman, bir öykü, bir şiir gibi yazıyı tamamlar.
Kimi yazarlar; gazete ve dergilerde yayımlanan, sosyal ve fen bilim konularıyla politik, ekonomik ve toplumsal olayları derinlemesine değerlendirirler.
Kimileri, kendi alanında bir uzman sıfatıyla okuyucuyu aydınlatmak üzere, bir tezi desteklemek ve kanıtlamak amacını güder.
Bazı yazarlar, makalelerinde, siyaset üstü, 5 N + 1 K formülüyle sadece durum tespiti yaparlar. Böylece, okuyucuların görüş, bakış açısı ve yorumlarını aktif olarak makaleye dahil ederler.
Makalelerini birtakım efsane, destan, atasözü, anekdot, anı, özdeyiş, deyim, terim ve kavramlarla süslemeyi ve zenginleştirmeyi amaç edinen yazarların sayısı az değildir.
Bu bağlamda; makalelerin çeşitli düşünce ve duygu akımlarıyla yüklü olmasına rağmen, hukuka uygun, bilgi verici, insan haklarına saygılı, manevi ve evrensel değerleri gözeten bir yaklaşım içinde olması istenir.
*
Sonuç olarak; makale inşaatının başlıca yapı malzemesi gizemli kelimelerdir.
Buna göre yazarlık; bir projedir, bir matematiktir, bir mimarlıktır, bir mühendisliktir, bir işçiliktir. Donanım ve emek ister.
Yazar ve okuyucuya düşen başlıca görev ve sorumluluk, toplum kültürüne – küçük de olsa - özgün bir katkıda bulunmaktır.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

 • 2 Yorum
 • Zeynep Süslü
  3 yıl önce
  Universitelerde sadece yuksek lisans,doktora zamaninda degil ..lisans egitimi sirasinda makale yazma,okuma,inceleme calismalari yapilmali ... okumak ve düsünmek her seyin anahtari
 • Zeynep Süslü
  3 yıl önce
  Universitelerde sadece yuksek lisans,doktora zamaninda degil ..lisans egitimi sirasinda makale yazma,okuma,inceleme calismalari yapilmali ... okumak ve düsünmek her seyin anahtari