Önder GÜRCAN

Önder GÜRCAN

[email protected]

DÜNYA DEVLETLERİ, ULUSLARARASI  KURULUŞLAR  VE  KÜRESEL KAMUOYU

02 Şubat 2024 - 09:14

DÜNYA DEVLETLERİ, ULUSLARARASI  KURULUŞLAR  VE  KÜRESEL KAMUOYU

Insanlık; yaklaşık 15 milyar yıllık tarihsel süreçte birbirinden farklı  dönemler içinden geçmiş, dünya sahnesinde çok sayıda devlet kurulmuş ve silinmiş; llk  Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ ve Yakın Çağ’ın ardından şimdi Bilim ve Teknoloji Çağı’na ayak basmıştır. Anlaşılıyor ki yakın bir gelecekte Uzay Çağı’na geçilecektir?

*

Günümüz dünyasının çok kutuplu yeni düzeninde, Birleşmiş Milletlerin (BM) kayıtlarına göre yedi kıtada toplam 208 devlet bulunmaktadır. Bu devletler arasında, yaşını başını almış bu gezegenden Uzay’a açılmayı ve Ay’a iniş yapmayı başaran beş ülke olmuştır: ABD, Rusya, Çin, Hindistan ve Japonya.

*

Dünya ülkelerinin; küreselleşme olgusuna karşın, tarihsel süreçte coğrafi konum, geleneksel kültür ve sosyolojik alt yapıdan kaynaklanan çok çeşitli yönetim biçimlerine sahip olduğu görülmektedir.

Tarihsel süreçte, devlet biçimleri konusunda, Platon (Eflatun), Aristoteles,  Montesquieu, Yusuf Has Hacib, Niccolò Machiavelli, Thomas Moore gibi bilim insanları tarafından  çok sayıda araştırma yapılmış, yönetim modelleri konusunda kitaplar kaleme alınmıştır. Bu konu, günümüzde, dünya kamuoyunca da ele alınmakta ve değerlendirilmektedir.

*

Dünya insanlığı; bugünlere kolay ulaşmamıştır : İnsanın evrimi, uygarlıklar, imparatorluklar, Orta Çağ, Rönesans (Yeniden Doğuş), dünya coğrafyasının keşfi, devrimler, Sanayi Devrimi, Batı Liberalizm, Milliyetçilik, Emperyalizm, Savaş Yüzyılı, Birinci Dünya Savaşı (1914-1918), Diktatörlük Çağı, İkinci Dünya savaşı (1939-1945) ve Soğuk Savaş Dönemi (1947-1991).

*

Söz konusu kısa dünya tarihi göz önünde bulundurularak, tarihçiler, gelecek yüzyıllarda  hangi dünya tarihini kayıt altına alacaklardır?

*

Dünya devletleri arasında, 1945’ten sonra uluslararası ittifaklar kurulmaya başlanmıştır:

-20. yüzyılın ilk yarısında yaşanan savaşların ve barışa yönelik tehditlerin tekrarını önlemek ve uluslararası barış ve güvenliği korumak amacıyla 1945’te kurulan 193 dünya ülkesinin üye olduğu “Birleşmiş Milletler Teşkilatı (BM)”.

-1949’da kurulan 31 devletin üye olduğu “NATO" (Kuzey Atlantik Paktı).

-2001’de kurulan ve altı devletin üye olduğu “Şanghay İşbirliği Örgütü”.

-2009’da kurulan beş devletin üye olduğu ve üç devletin gözlemci devlet olarak katıldığı “Türk Devletleri Teşkilatı (TDT)”.

-Diğer uluslararası ittifaklar...

*

Günümüz dünyasının sıcak gündeminde yer alan  başlıca olumsuz gelişmeler, bir fikir vermek üzere,  satır başlıklarıyla şunlardır :  Ukrayna ve Rusya Savaşı -  Israil ve Filistin Savaşı - Doğu Akdeniz, Kızıl Deniz ve Yakın Doğu’daki askeri ve siyasal karmaşa - Nükleer savaş söylentileri - Göçmen, mülteci ve sığınmacı sorunları -    Kutuplardaki buzulların erimesiyle meydana gelen iklim değişikliği ve ısınma - Doğa ve çevreye ilişkin sorunlar - Ekonominin  sektörlerindeki yüksek üretim maliyetleri, ekonomik ve  psikolojik gerginlik  - Yüksek teknolojinin getirdiği bazı sorunların yol açtığı insani, entelektüel ve evrensel değerlerde aşınma - Aşırı silahlanma vd...

Dünya basınında (Time, BBC, CNN, The Washington Post, International Harold Tribune, Daily Express, Le Figaro, Welt, Financial Times, The Guardian, Le Monde vb.)  yayımlanan haber ve makalelerde, dünyada gözlenen  gidişatın ürkütücü sonuçlarının olabileceği vurgulanmaktadır.

Bu nedenlerle:

-Uzay Çağı’nın başlamasıyla birlikte; BM eşgüdümünde; dünya tarihinden gerekli dersler çıkarılarak uluslararası siyasette denge politikalarının oluşturulması  doğrultusunda çok kutuplu dünya düzeninden ayrılıp insani ve evrensel değerlere odaklı küresel politikalar oluşturulmasının;

-Dünya ülkelerince; aşırı hırs, benmerkezci  ve nefrete yönelik narsist duygu ve düşüncelerden uzak,  post modern ikinci bir küresel rönesans ve yumuşama politikasının hayata geçirilmesinin;

-Ayrıca;  uluslararası  siyasetin olumlu bir eksende özlenen insancıl ve küresel bir paradigmaya bağlı olarak yapılandırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
[email protected]

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Zeynep Süslü
    2 ay önce
    Cok güzel yazmissiniz , biz ülkéce Uzay Cagı'na hazır olur muyuz ?!? Ne yazik ki sanmiyorum