Önder GÜRCAN

Önder GÜRCAN

[email protected]

GELECEĞİN DÜNYASINA DAİR DÜŞÜNCELER

10 Ocak 2024 - 17:05

GELECEĞİN DÜNYASINA DAİR DÜŞÜNCELER

Genel kültür; bütün çeşit, yön ve boyutlarıyla birlikte dünya insanlığının paha biçilemez bir zenginliğidir.

Genel kültür; öncelikle dünya tarihi, dünya coğrafyası, dünya devletleri, inançlar, para, ekonomi, siyaset, felsefe, sanat, edebiyat gibi konularda biraz da olsa entelektüel bilgi ve fikir sahibi olmakla başlar.

İnsan mühendisleri, “Her insan farklı bir yüz ve farklı bir fikirdir; fakat en önemlisi barış, refah ve mutluluk dolu yeni bir dünya düzeni bağlamında güzel ahlak, sevgi, saygı, anlayış, hukuk, adalet, vicdan, vefa, empati   duygu ve düşüncelerine sahip olan insanlıktır,”derler.

*

Günümüz dünyasında Birleşmiş Milletler Teşkilatı (BM)  tarafından kodlanmış 208 devlet (193’ü BM üyesi, 2’si BM gözlemci ve diğer kategorilerde 13 devlet) bulunmaktadır.

Söz konusu devletler, tarihsel olgu ve geleneksel yapılarına göre toplumbilimsel ve etkin yaklaşımlarla, belirli poje, planlama, organizasyon, uygulama ve denetim   mekanizmalarını hayata geçirmek isterler.

*

Ancak; BM’nin; “Dünya insanlığının ortalama insani gelişmişlik endeksi” raporları  iç açıcı değildir.

Nitekim; yapılan istatistikler, dünyanın yedi kıtasında (Avrupa, Afrika, Antarktika, Asya, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya) yaşayan yaklaşık 8 milyar insanın önemli bir bölümünün, yeterli eğitim ve öğrenim olanaklarından yoksun olduğunu; kitap ve gazete okuma   alışkanlıklarından  uzak bir görünüm sergilediğini göstermektedir.

*

Gelelim asıl konumuza:

Son beş yılda dramatik ve trajik Ukrayna-Rusya savaşı, dramatik ve trajik İsrail-Hamas Savaşı, kronik Orta Doğu çıkmazı, Doğu Akdeniz ve Kızıldenizde yükselen tehdit, ülkeler arası sosyo-politik karmaşa, iklim değişikliği, depremler, su baskınları, Salgın hastalıklar, suç oranlarında artış, provokasyon algıları,  yeni bir soğuk savaş dönemi, terör, göçmen mülteci ve sığınmacı hareketlerinin yoğunlaşması gibi altı çizilen önemli sıcak konu başlıkları dünyanın   gündeminde yer almaktadır.

Güncel konularda, dünya kamuoyunun gözü, kulağı ve dili kabul edilen uluslararası yazılı, görsel ve sözel  dış basında (International Harold Tribune, Time, Newsweek, The Economist, Daily Express, Le Figaro,  Financial Times, The Guardian, Le Monde, CNN, BBC ve diğerleri) yayımlanan 5 N+1 K içeriğinde öne çıkan çeşitli ilginç makale, röportaj, araştırma, inceleme ve yorumlar dikkati çekmektedir.

Buna göre:

-Küresel sosyolojik ve siyaset sisteminde uluslararası kuruluşların (BM, NATO, Şanghay İş Birliği Örgütü, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) , G-7, G-20, Orta Amerika Devletleri Örgütü, Arap Birliği, Afrika Birliği, İngiliz Uluslar Topluluğu (COMMONWEALTH), Bağımsız  Devletler Topluluğu (BDT). OECD, NORDİK Konseyi ve diğerleri) 21.yüzyılın gelecek dönemlerine yönelik stratejileri, 1948’de yürürlüğe giren “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” çerçevesinde nasıl şekillenecek ve okunacaktır? Küresel gelecek sendromu?

-Başka bir ifadeyle küresel aktörler ve emperyal güçlerin gelecek yıllara dönük stratejileri, karne notlarına göre ne yönde gerçekleşebilecektir?

-Küresel siyaset sisteminin rotası hangi yöne kırılacak ve üstlenilecek yeni  rollerle post- modern ve temiz  bir yaşam sayfası açılabilecek midir?

-Siyaset biliminde politika kavramı, “toplumlara imaj vermek,” olarak tanımlanır. Ama neyin imajı?

-Özlenen  küresel paradigma BM programlarıyla  nasıl keşfedilecektir?

-Yüksek teknoloji, yapay zekalı araçlar, robotik nesneler ve gizemli uzay projeleri dijitalleşen dünyada kimlere hizmet vermektedir?

-Başlıca işlevi insanlığı evrensel değerler bağlamında eğitmek ve yönlendirmek olan basın, tiyatro, sinema, opera, sanat, müzik, kültür  ve edebiyat platformlarında Batı ve Doğu bloklarını uzlaştırıcı ve birleştirici özgün  senaryolar yazılacak mıdır?

-Geçmiş dönemlerin küresel siyaset sisteminin bilançosu, siyaset ve toplumbilimciler tarafından çıkarılmıştır. Geçmiş göz önünde tutularak gelecek dönemlerin   tahmini bilançoları nasıl çıkarılacaktır?

-Tarih ve toplumbilimcilerinin deyişiyle, “Tarih, tekerrürden mi ibarettir?”

*

Yazıyı, bilge insanların bir özdeyişi ile bitirelim : “İnsanların bu dünya hayatında elde ettikleri ünvan,  makam, mevki ve yaşam şekli  bir cekettir. Belirli bir zaman sonrası bu ceketi asar, bir yerlere gideriz. Geriye yalnızca insanlığımız kalır.”
[email protected]

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum