Önder GÜRCAN

Önder GÜRCAN

[email protected]

BUGÜNÜN DÜNYASINDA NELER OLUYOR?

28 Mart 2024 - 15:07

BUGÜNÜN DÜNYASINDA NELER OLUYOR?

Uluslararası basın, sosyal medya ve bilimsel platformların sıcak gündemindeki manşet ve  ara başlıklarında yer bulan ve çözüm bekleyen başlıca dünya sorunları sürekli olarak yayımlanmaktadır.

Bu bağlamda:

Küresel ölçütte eğitim ve öğretim noksanlığı; insani, kültürel, hukuksal ve evrensel değerlerin yaygınlaştırılamaması; entelektüel kültürde düşüş; Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın etkinlik içinde çalışmasına rağmen yaptırım gücünün yetersizliği; Dramatik ve trajik savaşlar: Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail-Filistin Savaşı; Orta Doğu, Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Kızıldeniz’de gözlenen askeri harekatlar; kontrolden çıkmış silahlanma yarışı; dünya çapında insani birlik ve beraberliğin tam olarak sağlanamaması; Batı ve Doğu ittifakları ve küresel güçler arasında kutuplaşma, çatlatlık, diyalog kopukluğu, uyumsuzluk ve soğuk savaş imajı; bazı ülkelerde sosyal ve siyasal karmaşa lle kaos; uluslararası hukuk ihlalleri; küresel terörizm: terör, şiddet ve anarşi odakları; yüksek teknoloji ürünlerinin (internet, akıllı cep telefonu, robotik nesne, yapay zeka vd.) etkisiyle insanlar arasında duyarlılık, güzel konuşma ve sohbetlerin azalması; dünya dillerinde aşınma; materyalist değerler yükselirken insani, manevi, kültürel, hukuksal ve evrensel değerlerde durgunluk; küresel gelir dağılımında dengesizlik;  insanlar arasındaki  genel olarak fiziksel ve mental yorgunluk ile yalnızlık olgusu;; beş gelişmiş ülke (ABD, Çin, Rusya, Japonya, Hindistan)  tarafından başlatılan uzayda farklı koloni kurma  projeleri; küresel iklim değişikliği ve ısınma ile kutuplardaki buzulların erimesi; deniz seviyelerinin yükselmesi; deprem, fırtına, tayfun,  sel baskını, toprak kayması, birçok göl, ırmak ve su kaynaklarının kuruması, bazı orman ve ekili arazilerin yok olması gibi doğal afetler;  taşıt sayıları ile birlikte  trafik kazaların artması; aşırı şehirleşme; çevre kirlenmesi; atmosferdeki gizemli kozmik ışınlar ve radyasyon belirtileri; birtakım salgın hastalıkların endişe verici boyutlara ulaşması; bazı toplum kesimlerinde kadınlara baskı; hayvan neslinde azalma; suç oranlarında yükseliş; yoksulluk; küresel insani gelişmişlik ve mutluluk endeksinde duraksama; ülkeler arası yasa dışı trajik göçmen mülteci ve sığınmacıların çoğalması;  küresel ekonomik kriz, grev ve protestolar ile yüksek üretim maliyetleri; sanat, müzik, spor ve edebiyatta yavaşlama ile diğer olumsuz olay ve gelişmeler;

Dünya kamuoyunun dikkati çekmektedir.

*

Şu kritik soru, uluslararası toplum ve siyaset bilimcilerinin yayımladıkları makalelerin sıcak gündeminden çıkmıyor: “Onbinlerce insanın; bölgesel savaşlarda, salgınlarda, depremlerde, diğer doğal afetlerde, terör olaylarında, göçmen, mülteci ve sğınmacı hareketlerinde hayatını kaybetmesi tehlikeli bir oyunun sadece bir başlangıcı mıdır?”

*

Ne var ki tarihsel sürece bakılırsa, tarih bilimcilerinin öğretisine göre “Dünya tarihi tekerrürden ibarettir” : Kütü zamanları, daima iyi zamanlar izlemiştir.

Bu durumda da, Bilgi Çağı’na ayak basarken, yeni bir yol haritası belirlemek amacıyla,  dünya barışını, güvenliğini ve refahını korumaya yönelik bir aydınlanma dönemi (rönesans) ihtiyacı doğmuştur.

Her şeyin bir sonu vardır. İnsan, değerli bir varlıktır:  Acı ve hüzün dolu bu kötü zaman dönemi de kırılma noktası geldiğinde bir şekilde tamamlanacak ve insanlık, yaşam okyanusunda yine iyi zamanlara doğru özgürce yelken açacaktır.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum