Önder GÜRCAN

Önder GÜRCAN

[email protected]

SİYAH BEYAZ FOTOĞRAFLARDAN UZAKLAŞAN BİR DÜNYA MI?

30 Kasım 2023 - 14:46

SİYAH BEYAZ FOTOĞRAFLARDAN UZAKLAŞAN BİR DÜNYA MI?

 

Bllge kişiler “ Evren ve dünya planeti’nde hiçbir şey göründüğü gibi değildir,” derler. “Hayatı okumak, kavramak ve öğrenmek için dünyanın değil, önce sonsuz evrenin talebesi olmak gerekir.”

*

Bu bağlamda, bilge kişiler (Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Pir Sultan Abdal, Mevlana, Mahsuni, Ahmet Arif, Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Yaşar Kemal vd.) evrensel kültüre önemli katkılarda bulunmuşlardır.

*

Tarih, siyaset ve toplum bilimcilerinin öğretilerine göre, bilim ve kültür sahibi olmak, “Evren, dünya ve İnsanlık tarihi” ni biraz da olsa bilmekle başlar.

Tarih bilimi, Antik Çağ’dan bugüne  uzanan dönemlerde meydana gelen bütün olayları titizlikle yakından takip ve analiz ederek   kayıt altına alır. Ancak, tarihsel süreçlerden gerekli derslerin  çıkarılması dünya kamuoyuna bırakılır.

*

Günümüzün küresel yazılı, görsel ve sözlü basınında son beş yıl içinde dünya planetinin sıcak gündemine girmiş bulunan olaylar ve gelişmeler, bir fikir vermek üzere  aşağıda  sıralanmıştır:

-Kutuplarda eriyen buzullar.

-İklim değişikliği ve kuraklık.

-Bazı göl ve ırmakların kuruması.

-Deniz seviyelerindeki yükselmeler.

-Yoğun fırtına, tayfun, hortum, deniz suyu ve yağmur sel baskınları.

-Tarımsal ve ekili arazilerde azalış ve su sıkıntısı.  

-Orman yangınları.

-Bazı ülkelerdeki dengesiz ve aşırı nüfus artışı.

-Çarpık kentleşmeler.

-Depremler.

-Bölgesel savaşlar (Rusya-Ukrayna ve Filistin-İsrail).

-Genel üretim faaliyetlerinde düşüş, maliyetlerinde yükseliş,  enflasyon, stagflasyon ve ekonomik kriz olgusu.

-Yoksulluk.

-Ülkeler arası dramatik ve trajik göçmen, mülteci ve sığınmacı hareketleri.

-Küresel eğitim ve öğretimdeki darboğazlar.

-Sanat ve edebiyata ilginin azalışı.

-Toplumsal değersizlikleri odağına alan  materyalist felsefenin güçlenme eğilimine girmesi.

-Suç oranlarında artış.

-Birleşmiş Milletler Teşkilstı (BM) eşgüdümünde küresel ölçekte diyalog, iletişim, stratejik planlama, organiszyon ve denetim noksanlığı.

-Doğu ve Batı blokları arasında beklenen birlik ve beraberliğin sağlanamaması. 

-Yüksek teknolojinin (internet, yapay zeka, cep teknoloji vb.) yol açtığı entelektüel kültürde  karmaşa.

-Dünya dillerindeki genel aşınma ve bozulma.

-Gizemli uzaya bağlı gizli araştırmalar ve bağlantılar.

-Dünya insanlığında çoğunlukla yalnızlık, stres ve depresyon  sendromu.      

*

Bilindiği üzere, dünya hayatı, “Operadaki hayalet” değildir ve insanlar, kutsal evrende bu güzel dünyanın değerli misafirleridirler.

Ne var ki “Dünya insanlığının Ortalama İnsani Gelişmişlik Endeksi”, Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafında hazırlanan dönemsel raporlara göre iç açıcı görünmemektedir.

*

Uluslararası basındaki tanınmış köşe yazarlarının vurguladıkları gibi; 2024 yılına girerken:, insanlığa yakışır yeni bir dünya düzeni mi kurulacak? Yolsa göçmen duvarları örülüp yeni bir Ortadoğu ya da üçüncü dünya savaşının senaryosu mu  hazırlanacak?

*

İnsanlar ve toplumlara özgü “Olgunluk” ile “Anlayış”,  güzelllk, refah ve  mutluluk dolu bir dünyanın ön koşuludur.

*

Yukarıda belirtilen nedenlerle, bu güzel dünyanın güzel insanlığına:

-Ülkeler ve toplumlar arası “İnsan ve kültür farklılıkları”nın çatışma değil, küresel bir zenginlik olarak algılanması ve kabul edilmesi;

-Küresel insani ve evrensel değerlerin soyut ve somut olarak tanımlanması ve  kavramsallaştırılması;

-Akıl, vicdan ve bilimin ışığındaki manevi, etik, kültürel, hukuksal ve toplumsal değerlerin, ortak paydalara dönük yapıcı ve sorun çözümleyici doğrultuda (Kırıcı değil gönül alıcı) olarak günlük hayata geçirilmesi;

-Toplumlarda güzel düşünce, güzel konuşma ve güzel  davranmanın; temel ilke olarak benimsenmesi ve uygulanması;

-Hırs, İhtiras, nefret, dar bakış,  ben-merkezcillik, düşünsel kirlenme  ve insancıl kopukluktan uzak, insanlığın ortak paydalarını öne alan yeni bir küresel siyasi rejim ve yönetim ile entelektüel bir dünya düzeni inşa etme cesaretinin göz ününde bulundurulması;

-Bu konulardaki  tarihsel ve küresel görev, yetki ve sorumlulukların paylaşılarak dikkate alınması;

yakışır.

İnsanlık yaşamında, olumsuzlukların türküsü, şarkısı ve şiiri yoktur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 1 Yorum