Naci YENGİN

Naci YENGİN

Genel Yayın Yönetmeni
[email protected]

YESEVİ YOLU

14 Mart 2022 - 20:05

                                                   YESEVİ YOLU
                                                                                                     Naci YENGİN
Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevî’nin açtığı ilim ve irfan yolunun takipçileri medeniyet yürüyüşümüzün temel adımlarını teşkil etmişlerdir.
Gafillere dünya gerek, akillere ahret gerek/ Vaizlere minber gerek, bana sadece (Allah’ım) sen gerek. (Yesevi.104.Hikmet)
Yetişkin olmak zihni yetiştirmekle mümkün… Nice yaşını başını almışlar gördüm ki zihinleri geri kalmış; akıl ve iz’andan yoksun!  Nice gençler gördüm ki zihinleri olgun, erdemli ve aşk insanı.
Hoca Ahmet Yesevi yolu Anadolu irfanı yoludur bizim kültürümüzde. Arap kültürünü İslam’mış gibi gösterenlerin seveceği yol değildir bizim yolumuz.
 İmam Maturidi ve İmam Azam Ebu Hanife’nin sistemleştirdiği yolda Ahmet Yesevi yolu kalplerimizi bu yolla buluşturanların yoludur.
Ahmet Yesevi yolu Tapduk Emre, Yunus Emre, Mevlânâ, Sadreddin Konevi, Davud Kayseri, Hacı Bektaş, Sarı Saltuk, Baba İlyas, Somuncu Baba, İbrahim-i Gülşeni, Niyazi Mısri gibi büyük ariflerin, Anadolu’nun irfan medeniyetini inşa etmiş ve akıl ile iman erlerinin yoludur. 
Aşk ile aşkın olanın, âşık olanın, ilim ile ahlakın, inanç ile erdemin ayrılmaz bir bütün olduğuna inananların yoludur.
Horasan ve Anadolu Erenleriyle Anadolu'da kök salmış imanla, aşkla kalplere yerleşmiş Yunus'un yoludur Hoca Ahmet Yesevi yolu.
Aristo "Bütün insanlar tabiatı gereği bilmeyi arzular” der. Doğru birdir. Doğru tevhittir.
Yunus, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli ve Sadreddin Konevi ile aynı yolu izleyenlerin yoludur. Anadolu’nun mayası Balkanların hamuru bu yolda yürüyenlerle karılmıştır.
Bilmeyi isteyen ve bu uğurda çile çekenlerin yoldur. Bilmek için istemek, bilginin peşinde gitmek gerekir diyenlerin yoludur Hoca Ahmet Yesevi yolu.
Bilgi ve özgürlüğün birbirinden ayrılmayacağına iman edenlerin yoludur Hoca Ahmet Yesevi yolu.
Bilmek, ama neyi nasıl bildiğini bilmek gerçek bilmektir. Bilginin yolu akıl, aklın yolu irfanla bütünleşir.
Hükümlerini hikmetle birleştirenlerin yoludur Hoca Ahmet Yesevi yolu. Hüküm hikmetsiz(akılsız) ise hükmü yoktur diyenlerin yoludur.
Aşksızların imanı yok ey dostlar…” diyenlerin yoludur…(Divan-ı Hikmet: 84).
Aşkı değse yakıp yıkar canı, teni/.../ Aşk olmasa kimse tanıyamaz Mevla’m seni/Her ne yapsan, âşık eyle beni ey Rabbim.” (Divan-ı Hikmet: 74-75)
“Aşk sırrını açıklasam âşıklara/ Gücü yetmez, başını alıp gider dostlar.”(Divan-ı Hikmet: 76) Sırrına erenlerin yoludur…
İlim, iman ve aşkı birbirinden ayırmayanlar için Hoca Ahmet Yesevi yolu birlik, kardeşlik Türklük ve İslam yoldur.
Türkçe söyleyip imanı kuşatanların yoludur. “Miskin zayıf Hoca Ahmet, yedi ceddine rahmet/ Farsçayı bilir amma güzel söyler Türkçeyi...” (Divan-ı Hikmet: 111) diye yakaranların yoludur Yesevi yolu.

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum