Naci YENGİN

Naci YENGİN

Genel Yayın Yönetmeni
[email protected]

ŞEHZADE SULTAN*

02 Şubat 2024 - 10:27

ŞEHZADE SULTAN*


Türklerin binlerce yıllık siyasi, kültürel teknolojik, askeri… kültürel birikiminin sonucu olan İstanbul’un fethi, Türk tarihinin dönüm noktasıdır.
Türklerin dünya hâkimiyeti düşüncesi, “Kızılelma” adıyla Fatih Sultan Mehmet’in yetişme sürecinde yeniden şekillenmiştir.
Şehzade Sultan II. Mehmet zihin ve ruh yüksekliğini, dünya hakimiyeti düşüncesini, şehzadelik yıllarında Manisa’da aldığı eğitim ve yönetim tecrübesine borçludur.
Fatih Sultan Mehmet hakkında kitap yazmak, hele hele yeterince kalem oynatılmamış ve müstakil bir çalışma bulunmayan Manisa’daki şehzadelik yıllarına ait çalışma yapmak bir hayli zordur. Çalışmamız sırasında birçok konuda zorlandığımızı söylemek isterim.
Özellikle Fatih’in Manisa’da geçen 7 yıllık süre içinde neler yaptığı, nasıl yaşadığı, çocukluğu, gençliği, hırsları, idealleri, yerli ve yabancı hocaları, sevgileri, ergenlik dönemi, üstün yetenekleri, evliliği, Manisa’daki yönetim tecrübesi, sevdiği yemekler, iç çekişmeler… Şehzade Sarayı, Fatih Kulesi…
Pek çok konuda kaynak yetersizliği nedeniyle yazım aşamasında bir hayli zorlandık. Ancak elde ettiğimiz bilgiler bilimsel disiplin içinde ele alınarak Fatih’in şehzadelik yıllarına dair ilk sayılabilecek bir çalışma ortaya çıktı.
Böyle bir çalışmayla Fatih’in şehzadelik yıllarında Manisa’da geçen hayatını kısmen de olsa ortaya çıkarmış olduk.
Manisa (Saruhan Sancağı), Yıldırım Beyazıt’tan itibaren Osmanlı şehzadelerinin gönderildiği bir şehir olmuştur. Öyle ki zamanla Manisa’ya gelen şehzadelerin Osmanlı hükümdarı olacaklarına kesin gözüyle bakılmıştır.
Fatih’in Manisa’ya gelişi onun hayatının dönüm noktası olmuştur. Ergenlik ve ilk gençlik yıllarını yaşadığı Manisa’da İstanbul’un fethinin planları yapılmış, dünya hakimiyet düşüncesi yeniden şekillenmiştir…
Şehzade Sultan” çalışmamızda Fatih Sultan Mehmet’in çocukluk ve gençlik yıllarındaki hayatı ve çevresi incelenmiştir. Fatih’le ilgili yüzlerce telif ve tercüme eser yayımlanmış olmasına rağmen yapılan çalışmalarda Şehzade II. Mehmet’i Fatih Sultan Mehmet olmaya hazırlayan etkenler üzerinde yeterince durulmamıştır.
Çalışmamızda Şehzade Mehmet’in doğumu, annesi, çocukluğu, II. Murat’ın Manisa’ya gelişi, Manisa’da yaptığı çalışmalar, tahta çıkışı, tahtan ayrılıp yeniden Manisa’ya dönüşü, eğitimi, İstanbul’un fetih hazırlıkları, yetişme psikolojisi, ilmi ve fikri yönü detaylı bir şekilde ortaya konmuştur.
Şehzade Sultan Mehmet’in çocukluk ve ilk gençlik yıllarını anlamak Fatih Sultan Mehmet’i gerçekten anlamaktır.
Fatih Sultan Mehmet’i gerçekten anlama ve yakından tanıma yolunda yapılan ilk çalışma olması hasebiyle çalışmamızda bazı eksiklikler olacaktır. Çalışmamızın yapılacak yeni çalışmalara ortam hazırlaması en büyük temenni ve tesellimiz olacaktır.
Çalışmamız sırasında ana kaynak, tez, yüzlerce araştırma eseri, binlerce makale taranmış ve Şehzade Sultan Mehmet’in es geçilen gençlik yılları (Şehzadelik yılları) kapsamlı bir şekilde ortaya konmuştur.Çalışmamız sırasında katkı ve destekleriyle her zaman yanımda gördüğüm başta ailem olmak üzere görüş ve önerileriyle katkı sağlayan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden Hocam Prof. Dr. Feridun M. Emecen’e, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilal Ortaç’a, MCBÜ Em. Öğretim Görevlisi M. Veysi Dörtbudak’a, Çınaraltı Yayınevi Yayın Yönetmeni İdris Koç Bey’in şahsında bütün çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim.

*Künye: Naci Yengin, Şehzade Sultan/ Fatih Sultan Mehmet’in Şehzadelik Yılları, Çınaraltı Yayıncılık, İstanbul Ocak 2024, 368 sh. Yazara mesaj: [email protected]

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum