Muammer AZMAK

Muammer AZMAK

[email protected]

DÜŞÜNCE DÜNYAMIZDAN VI

23 Eylül 2020 - 00:00

DÜŞÜNCE DÜNYAMIZDAN VI

Paylaşmak anlamındaki Latince bir kelimenin bireyler arsında bilgi paylaşımı olarak kullanılması ile tanımlanan ve davranışların, hayallerin, kavramların, düşüncelerin veya yazılı anlatıların bir diğeri ile paylaşılmasının adıdır, iletişim.

İletişim, kaynak/gönderici ile alıcı konumundaki iki insan arasında gerçekleşen her türlü bilgi alış-verişidir dense de bazen insan toplulukları bazen de insan ile başka canlılar arsında da ortaya çıkan duygu, düşünce, davranış, bilgi aktarımı şeklinde de gözlemlenir.

İlkel Çağlardan beri varlığını sürdüren iletişim günümüz dünyasında hayli etkin bir mevkiye kadar gelişmiş olup halen gelişmeye devam etmektedir. İletişim kavramı, ilk olarak jest ve mimiklerle, belli belirsiz çıkarılan seslerle başlamıştır. İletişim zamanla gelişme gösterdikçe dillerin ortaya çıkışı gerçekleşmiştir.

Resim, şekil, çizgi gibi sembollerle gerçekleştirilen iletişimden simgelerle gerçekleştirilen iletişime, Dille gerçekleştirilen iletişimden jest ve mimiklerle gerçekleştirilen iletişime evirilen, günümüzde ise akla ha deyince gelmeyen birçok şekli olan iletişimin en üst makamı eskilerin özet geçtiği ‘insanlar, konuşa konuşa; hayvanlar, koklaşa koklaşa’ noktasıdır.

İnsan duygu ve düşüncelerini en iyi, dil ile anlatır. Dille gerçekleştirilen iletişim; resim, şekil, işaret ve vücut diliyle yapılan iletişimden daha güçlü ve daha kullanışlıdır. Hatta daha anlaşılırdır. Birey yaşadığı sosyal çevrede mutlu ve sağlıklı hayat sürmek adına çevreyle iletişim kurar, fiziki ve ruhi doygunluk adına da buna ihtiyaç duyar. Toplumsal kuralları sağlıklı yürütebilmek adına da buna ihtiyaç vardır. Bir insanın çevreye bağlanmasındaki önemli bir amildir, iletişim.

Kavram olarak 19. yüzyıl başlarında kullanılmaya başlanmıştır. İlk dönemlerde telefon, telgraf gibi haberleşme araçlarıyla insanların birbirlerine kendini ifade etme şeklidir. Ancak zamanla sınırlarını daha çok genişleterek yeni tanımlar ortaya çıkarmıştır. Her iletişim türü farklı alanlarda, farklı amaçları yerine getirebilmek için kullanılır olmuştur.

Yüz yüze yapılan görüşmeler, telefon görüşmeleri, seminerler, toplantılar, demeçler vb. kısaca toplum hayatında insanların ortak dilleriyle oluşturdukları genel iletişim, sözlü iletişimdir.

İletişim için illa dil şartı yoktur, bazen vücut diliniz bu işlevi görüverir. Yumruklarını sıkıp sağa sola saldıran birisinin sinirli olduğunu, gülümseyen bir diğerinin ise sakin olduğunu anlamak sözsüz iletişimdir.
Yazı dilini kullanmak yoluyla meydana getirilen notlar, tutulan günlükler, her türden yazılı eserler, mektuplar, sözsüz iletişimin yani yazılı iletişimin canlı birer örneğidir.

Bir iletişimde "gönderici-ileti-alıcı" öğeleri mutlaka bulunur, iletişimi başlatan unsur; göndericidir. İletişimin sağlıklı olabilmesi için gönderici durumundaki kaynak kişinin, alıcıyı ve onun durumunu göz önünde bulundurması gerekir. Aksi takdirde iletişim, başarısız olur.

İletişimin olmazsa olmaz elemanları: kaynak, alıcı ve kanaldır. Kanal iletinin gönderilme yoludur. İletişim kavramı bir kaynak ve alıcı arasındaki bilgi alışverişinin bir kanal yoluyla gerçekleştirilerek iletiye anlam kazandırılma sürecidir. Tanım olarak çok genel bir durumu ifade eden iletişim, insanların bilgi alışverişi süreci olarak kabul edilebilir.

Gönderici (Kaynak): Duygu, düşünce ve isteklerin aktarılmasında sözü söyleyen kişi veya topluluktur. Alıcı: Duygu, düşünce ve isteklerin iletildiği, aktarıldığı kişi ya da topluluktur. İleti: Göndericinin alıcıya aktardığı duygu, düşünce, istek ve mesajlardır. Kanal: Göndericinin, iletiyi alıcıya gönderirken kullandığı yol veya araçtır. Bağlam: İletişim unsurlarının birlikte meydana getirdikleri ortamdır. Dönüt (Geri bildirim): Alıcının göndericiye verdiği her türlü cevaptır. Şifre: Gönderici, iletisini yazıyla, resimle, rakamla vb. aktarabilir. İşte bunlardan her biri şifredir.

İnsanların birbirlerini anlaması, sağlıklı bir yaşam sürmesi, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarını gidermesi adına iletişim önemlidir. Bunun dışında insanlar doğa ile ya da cansız diğer varlıklarla bir şekilde iletişime geçebilmektedir. Örneğin gök gürlemesi yağmurun yağacağının habercisidir. Kapının çalması ise birinin geldiğinin habercisidir. Tüm bunlar birer iletişim şeklidir.

Etkili iletişim kurmak güçlü bir araçtır ve becerinizi geliştirmek sizi hem kişisel hem de profesyonel anlamda çok daha doyurucu bir yaşama götürecektir. İnsanların, çevrelerinden haberdar olması ve bilgi edinmesi adına iletişim gereklidir. Bu anlamda iletişim öğrenmeyi doğurmaktadır. Bireyin öncelikle biyolojik tedarikini karşılamanın bir yoludur. Ayrıca psikolojik süreçlerde de büyük önem taşımaktadır, iletişim. Sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için iletişim şart, vesselam.

30.08.2020 Muammer AZMAK
 

Bu yazı 1816 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum