Melek DÖRTBUDAK

Melek DÖRTBUDAK

[email protected]

YAKARIŞ

06 Mart 2020 - 19:35 - Güncelleme: 08 Mart 2020 - 23:06

YAKARIŞ

Heeyy Gönül
Bu gece uyuma,
Uyuma…
Doldur aşkın kadehini
Gözyaşıyla, kanla.
Ey gözlerim kapanma,
Sen de gel âşıklar meclisine
Yalınayak
Hemi de koşarak.
Eli boş gelme sakın,
Bir elinde gül getir,
Bir elinde mül.
Bülbül gibi sinen ılgıt ılgıt kanasın,
Akıt Gözyaşını,
Didelerin durmasın çağlasın!
Usul usul sokul gecenin koynuna.

Maşuk O’dur
Sımsıkı sarıl hadi durma boynuna.
Durma ser seccadeni, gönül köşkün şenlensin.
Hem saki ol, hem de mey bu gece
HÛ deyip doldur aşkın şarabını.

Boş kalmasın kadehler bu gece.
Bir sen iç, bir de ben bu kadehten,
Kâm alalım iflah olmaz bu dertten.

Bir sen söyle aşktan, bir de ben bu gece.
Uzat ellerini kaldır semaya,
Dökülsün dudaklarından
Sevgilinin ismi bu gece.
Yansın bu ateş sonsuza dek.
Yaksın sineni, dağlasın bu gece.

Âşıklar kanatlanıp uçarlar ya hani
Çıkalım şu tenimizden göğe.
Savrulalım bu gece
Avını kollayan kartallar gibi.

Bu gece uyuma,
Sakın kapanma gözlerim,
Daha sabaha çok var bu gece.
Aman kapatma pencereni,
Germe perdelerini bu gece.
Öyle uzakta durma
Yaklaş yanı başıma bu gece.

Ehl-i dil olan bilir,
Âşıklar Hayy olur
Dirilir yaşarlar bu gece.

Bu gece bizi kimse kovmasın
Bu Meyhaneden
Saçılsın bir bir dört cihete, altı yöne
İnciler, sedefler, mercanlar bu gece…
Meyler ateş, kadehler ateş, dudaklar ateştendir.
Mey biziz, kadeh biziz, sâkî biziz bu gece.

Târumar olsun dağılsın saçlarım bu gece,
Onu koklayan, içen dudak da biziz.
Bu gece uyuma gözlerim,
Uyuma…
Bu gece gül bizim, bülbül bizim, mül bizim, lale bizim,
Dağlarda açan sümbül de bizimdir.

Bu gece uyuma gözlerim
Uyuma.
Açık tut perdeleri,
Hiç kapatma.
Uyuma.
Uyuma, Uyuma…

Melek DÖRTBUDAK