Melek DÖRTBUDAK

Melek DÖRTBUDAK

[email protected]

SONBAHAR VURGUNU

20 Ocak 2020 - 21:10

SONBAHAR VURGUNU

                            

Bir sonbahar vurgunuyum,

Hazan vurdu dil-i handânıma şimdi.

Geçti o fasl-ı bahar, eyyâmı bitti.

Şeb-i yeldâ seslenir, dem vurup

Can kulağıma hüzzamdan

Şarkılar, türküler şimdi.

 

Bir sonbahar vurgunuyum,

Hazan vurdu dîdârıma şimdi.

Sanma ki geçer bu sinedeki yâreler,

Bir mücellâydı sanırsın didelerim,

Çizmiş kalem, çekmiş rûyuma elifler,

Derinden silinmez çizgiler şimdi.

 

Bir sonbahar vurgunuyum,

Hazan vurdu saçlarıma şimdi.

Ne sarılacak, bağlanacak kaldı.

Sim ü zerdin bölük bölük örülen.

Tel tel ağardık, insafsız döküldük

Yolların, yılların koynuna şimdi

 

Bir sonbahar vurgunuyum,

Hazan vurdu ciğer-gâhıma şimdi.

Sanma gönül uslanır, o hayalperver,

Uslanmaz, yaşlanmaz feleğe küsüp.

Sanırsın bir çocuk var içimde

Dem be dem gevherden gizli şimdi.

 

Bir sonbahar vurgunuyum,

Hazan vurdu çiçeğime dalıma şimdi.

Saçarken dört mevsim râyihalar,

Bülbül figanından ayrı,

Bir gülüz gülzarda şimdi.

Düşmüş toprağın avuçlarına şimdi.