Önder GÜRCAN

Önder GÜRCAN

[email protected]

OKUMAK, ANLAMAK VE YAZMAK ÜZERİNE BİR SOHBET

22 Ağustos 2020 - 17:13

                           OKUMAK, ANLAMAK VE YAZMAK ÜZERİNE BİR SOHBET

İnsanlığın kültürel tarihi; “okumak,” “anlamak” ve “yazmak” bağlamında özetlenebilir.
21. yüzyıl başlangıcında,  “okumak,” “anlamak” ve “yazmak” olgularının, yerelden çıkarak küresel boyutlara ulaştığı görülmektedir.
Bu post-modern entelektüel sürece; “yazılı basın”, “özel basın” ve “görsel basın”dan sonra şimdi  de “internet”, “cep telefonları”,  web – site, sosyal medya ve bloglar dahil olmuş; bir bakıma evrensel basın, beş kıtadaki günlük hayatın ayrılmaz bir parçası konumunu kazanmıştır.
Bu gelişme; yeryüzünde mevcut 700’den fazla dil ailesini  birbirine yakınlaştırmıştır.
*
Konu açılmışken, kelimelerden söz edelim.
Her bir kelime ayrı bir düşünce ve kavram birimidir. Kelimeler; “cümle” (tümce) içinde “yargı birimi”ne, “paragraf” içinde “anlam birimi"ne, “metin” içinde “konu birimi”ne dönüşürler.
İnsanlar; kelimelerle konuşurlar.
Günce, mektup, dilekçe, ileti (mesaj), rapor, haber, makale, yorum, şiir, türkü, şarkı, öykü, roman, senaryo, araştırma gibi metinler kelimelerle  yazılır, okunur, anlaşılır ve konuşulur.
*
Dil bilim uzmanlarına göre, bir insan, kendi ana dilinden başka en az bir yabancı dil öğrenmelidir. Çünkü o zaman daha doğru, daha faydalı, daha etkin ve daha bilgece düşünülebilir.
*
Şimdi de bir fikir vermek üzere  başlıca “dil bilgisi” terimlerini İngilizce karşılıklarıyla ele alalım:
Dil - Language
Dil bilimi - Linguistics
Dil ailesi- Family of language
Ana dil - Mother tongue
Dil bilgisi -  Grammar
Anlatım - Speech
Konuşma dili - Spoken language
Yazı dili -  Written language
Alfabe - Alphabet
Harf - Letter of the alphabet
Hece - Syllable
Kelime (sözcük) - Word
Yabancı kelime - Borrowed word
İsim (ad)  - Noun
Nesne - Object
Kavram - Concept
Özne - Subject
Cümle (tümce) - Sentence
Fiil, yüklem  -  Verb, predicate
Edat ( ilgeç)  - Postposition
Zarf ( belirteç) -  Adverb
Zamir (adıl) - Pronoun
Sıfat (ön ad) -  Adjective
Bağlaç - Conjunction
Ünlem - Interjection
Zamanlar - Times
Noktalama işaretleri - Punctuation

Dil bilgisi kuralları büyük önem taşır. Herhangi bir şey, dil bilgisi kurallarıyla daha daha iyi okunur, daha iyi anlaşılır, daha iyi yazılır ve sonuçta daha iyi anlatılır.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum