Naci YENGİN

Naci YENGİN

TARİHİSTAN
[email protected]

MANİSADA KUVA-YI MİLLİYE HAREKETİ

03 Mart 2010 - 16:24

MANİSA’DA KUVA-YI MİLLİYE HAREKETİ

 

            Bazı şehirler vardır üzerinde çokça yazılar yazılır ancak edebiyat ve basının ilgi alanı olamadıkları için ön plana çıkamazlar.

            Bazı şehirler vardır tarihin koynunda yatar ve tarihin oluşumuna tanıklık ederler ancak bir türlü kendilerini ifade edemezler. Belki de buna ihtiyaçları da yoktur. Başarı başkaları tarafından taltif edilir düşüncesiyle kendilerini çekerler ve beklerler ki bir gün birileri çıksın ve o şehrin hak ettiği değeri ortaya çıkarsın.

            Bazı şehirler vardır beklerler hep, beklerler ki kadirleri bilinsin ve gizli kalmış değerleri ortaya çıkarılsın.

            Yüzyıllardır beklemekte olan Şehzade Şehri’nin artık konuşma ve dile gelme zamanıdır! O konuşmalıdır ki bir bir ortaya çıksın ortaya çıkması gerekenler! Konuşsun ki söylenmedik bir şey kalmasın Saruhan İline dair. Konuşsun ki susması gerekenler sussun!

            Şehirlerin dili vardır muhakkak. Ancak bazı şehirlerin de musiki tadındaki dillerini dinlemek insanı mest edecek kadar içtendir ancak bir o kadar da hüzünlüdür bu içtenlik. Şehzade Şehrinin hüznü yalnızlığa itilmişliğe, kenarda bırakılmışlığa ve taşıdığı tarihi misyonunun unutulmaya yüz tutmasındandır biraz da.

            Hüzün kadirşinaslık karşısında bulutlarını dağıtır elbette. Bu öyle bir kadirşinaslıktır ki el verir, omuz verir ve şehri ayakları üzerine doğrultmaya; tekrar hatırlanır, şehri tekrar dikkate alınır bir merkez olmaya aday yapmaya yönelik bir destektir. Bu destek aynı zamanda insanın kendisine ve şehrine olan bir tutunuş, var oluşunun desteğidir.

            6–7 Kasım 2009 tarihleri arasında Manisa’da önemli bir sempozyum düzenlenmiş ve bilim çevreleri arasında ses getirmişti.

Valilik, Üniversite, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Özel İdarenin katkılarıyla ortaya çıkan “Milli Mücadele’de Manisa ve Kuvay-ı Milliye Sempozyumu Bildirileri(6–7 Kasım 2009)” kitabı önemli bir ihtiyacı dolduracak ve bu alanda yapılacak çalışmaların başlangıcı, referans kaynağı olacağı için önem arz ediyor.

Kendisiyle telefonla görüşme imkânı bulabildiğim ve her seferinde mutlaka bu eser yayımlanmalı vurgusunu yaptığım değerli dostum akademisyen Doç. Dr. Nurettin Gülmez’in editörlüğünde yayımlanan eser maalesef sınırlı sayıda basılmış. İl Kültür Turizm Müdürümüz Sayın Erdinç Karaköse Bey lütfedip bizi de sevindirdiler.

Duyar alır okur ve içimizde bir şeyler pırıldar hayıflanırdık şehirleri adına kültürel çalışmalar yapan, çalışmalarını eserlerle ölümsüzleştiren çalışmaları görünce.

Ancak artık Şehzade Şehrinde de başlayan ve önümüzdeki yıllarda uluslar arası olmasını temenni ettiğimiz sempozyumlar, konferanslar, kongreler; kültürel ve sanatsal etkinliklerin ilki sayılabilecek sempozyum meyvesini verdi!

“Milli Mücadele’de Manisa ve Kuvay-ı Milliye Sempozyumu Bildirileri(6–7 Kasım 2009)” eserindeki konu başlıkları şunlar:

Prof..Dr. Enver Konukçu: ‘Milli Mücadele’de Erzurum Manisa İlişkileri’

Prof..Dr. Metin Ayışığı: ‘Kuva-yı Milliye ve Manisa’

Doç. Dr. Nurettin Gülmez: ‘Manisa ve İlçelerindeki Kuva-yı Milliyeciler’

Yard. Doç..Dr.Nejdet Bilgi:’Kuva-yı Milliye’de Bir Belediye Başkanı: Bahri Bey’

Doç. Dr. Rıdvan Akın: ‘Vilayat-ı Mustahlasa’da (İşgalden Kurtarılan Vilayetlerde)

                                     Mülki İdarenin Yeniden Kuruluşu’

Yard.Doç.Dr. Celal Metin: ‘Milli Mücadele’nin İlk Askeri Zaferi:Demirci

                                      Muharebeleri’

  Doç. Dr. Hasan Babacan: ‘İsparta Müdafa-i Hukuk Cemiyetinin Alaşehir Kongresi

                                       İlişkileri’

Yard. Doç. Dr. Ali Galip Alçıtepe-Okt. Melih Akdeniz:’Mansa’lı Bir Milli Mücadele

                                       Kahramanı: Binbaşı Mehmet Bahaeddin(Akçaalan)’

Öğr. Gör. Şaban Çetin: ‘İlmiye Salnamesi’ne Göre Manisa Liva’sındaki Görevliler ve

                                       Bunların Milli Mücadele Yıllarındaki Tutumları’

Yard.Doç.Dr. Serap Tabak:’Manisa Kuva-yı Milliyesinde Demirci Cephesi ve Çerkez

                                        Ethem’

Öğr. Gör. Tünay Karakök: ‘1919–1922 Yılları arsanda Manisa- Saruhan’da Yunan

                                         Mezalimi’

Öğr. Gör. İsmail Oğuz: ‘Demirci’de Kuva-yı Milliye’nin Örgütlenmesi ve Faaliyetleri’

Yard. Doç. Dr. Şerife Mızrak-Öğr. Gör. Emine Esirgenler: ‘Kuva-yı Milliye Mücadelesi Zamanında Türk Kadını ve Manisa İli Selendi İlçesi Karakozan Köyü Geleneksel Kadın Kıyafetleri.’

Eserin ele aldığı konu ve konuya vakıf akademisyen ve öğretim görevlilerinin kılı kırk yararak ortaya çıkardıkları makaleler bu alanda çalışma yapan araştırmacılara ışık olacaktır.

Umarım önümüzdeki dönemde yapılacak sempozyum ve bilimsel alan araştırmalarıyla Manisa ve Milli Mücadele ilçe, kasaba ve köyler bazında incelenir.

Manisa Valiliği ve Üniversitenin Türkiye’ye örnek olması ve Milli Mücadele’ye katılan, şehit ve gazi olanların envanterinin çıkarması sağlanmalıdır.

Şehzade Şehri’ne kattıkları artı değer adına emeği geçenleri kutluyor ve onları bir Manisa’lı olarak önemsiyoruz…

 

Bu yazı 2265 defa okunmuştur.