Muammer AZMAK

Muammer AZMAK

[email protected]

HOŞGELDİN HIDRELLEZ

06 Mayıs 2011 - 00:24

 

Nerden geldiğin nasıl geldiğin kimlerin örfünden olduğun soyunda karışıklık olup- olmadığı kültürlerin ortak mirası olduğun batıl inanış hakikat inanışı gibi birçok söylencenin ortasında Hızır gibi yetiştin desek ironi olacak, olsun varsın her yere damganı vurmaya başladın ne iyi ettin geldin başım üzere biraz dumanlı biraz yağışlı biraz ayazlı geldin. Yine de hoş geldin.

 

Şamanlığından, Budistliğinden, İbraniliğinden; Avrupalılığından, Asyalılığından, Mezopotamyalılığından dem vuranlar değişmenden, yeni şekillere girmenden, ümit, neşe, metanet, aşk, sevgi, şefkat, iyilik, gurbet, kardeşlik, vatan, kavramlarının arkasından, insanlığa getirdiğin canlanmadan, bireylere verdiğin yenilenmiş şevkten, hayata tutunma çabalarının artmasından da söz etmeli ki seni daha iyi anlayalım. Gelecek zamanda gelecek nesillerinde bu duyguları yaşamalarını sağlamak için aksatmadan, mahalli ya da milli geleneklerin arasında hak ettiğin yeri verelim.  

 

Arkadaşın-kardeşin İlyas ile ölümsüzlük maisini bulduğunuzun hikâyesi günümüze kadar anlatıla geldi. Siz ne yaptınız nasıl yaptınız bilmiyorum ama her geldiğinizde biz tekrar canlanırız, var olan gücümüze güç katarız, delillensin diye sabahın alaca ışığından gecenin kör karanlığına kadar günü doluca yaşarız. Enerjimizin yeni şarj edilmiş pil gibi etkinliğini aşikâr ederiz. Salıncaklar kurarız, sallandıkça sallanır sıkıntılarımızdan kurtuluruz, hastalıklarımızı, uyuşukluklarımızı dökeriz. Kıble gören dokuz kapı dolaşır bahtımızı açarız. Gül diplerine ne arzu ediyorsak onun resmini gömeriz. Küp içinde kıymetli eşyaları saklar bereketimizi arttırmaya çalışırız. Sabah erkenden çekiliş yaparken aynı anda türlü maniler söyleyerek hem gönlümüzün, hem de bahtımızın hoşluğunu sağlarız. Günlerce önceden çörekler-börekler hazırlarız. Senin geldiğin gün eşe dosta dağıtır, yoldan geçenlere ikram eder zenginliklerimizin artması için iyi dilek ve dualara, temennilere karşı dururuz. Etrafımız yeşerdikçe biz de yeşeririz. Tabiat harekete geçtikçe bizde onun peşinden takılır gideriz.

 

Zor durumda kalanların yardımına koşarak onların bütün dileklerini yerine getirirsin. Kalbi temiz olanlara, iyiliksever insanlara daima yardım edersin. Uğradığın yerlere bolluk, bereket, zenginlik sunarsın. Dertlilere derman, hastalara şifa verir, gelecekten daha ümitli olmalarını sağlarsın. Bitkilerin yeşermesini, hayvanların üremesini, insanların kuvvetlenmesini sağlarsın, şanslarının açılmasına yardım edersin. Uğur ve kısmetin sembolüsün. Mucize ve keramet sahibisin. Bütün bunlar seni mitoloji dünyasında zirveye taşırken gerçek hayatta bir kültürel değer olarak kuşaktan kuşağa, değişen, karışan, karıştırılan ama vazgeçilmeyen sığınağı, korunağı kılıyor.

 

Yaz başlangıcında ortalığın yeşermeye başladığı güne, 'yeşil' manasına gelen Hızır Günü denir.  –Hızır’ın kurak bir yere oturması ile o yerin yeşerip dalgalanmaya başlamasından geliyor-  Soğuk ve yağışlı geçen kış günlerinden sonra havaların ısınması ve toprağın yeşile bürünmesi,  her tarafın çeşitli çiçeklerle donanması, insanların açık havaya, kırlara çıkmak arzuları, her rayihayı teneffüs etme sevdaları, vücutlarındaki durgun enerjiden kurtulma gayretleri,  insanların bir araya gelip karşılıklı olarak muhabbet ve hürmet duyguları içinde sohbet ederek hoşça vakit geçirmeleri,  kırlarda ve mesire yerlerinde birbirlerine hürmet ve ikramda bulunmaları,  aralarındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının kuvvetlendirilmesine vesile yapılmıştır.  

 

Türk kültürü dışında dünya üzerindeki başka kültürlerde de görülen bahar ve yaz bayramı geleneğinin  derinliğinde, tabiatın canlanması, kışın sona ermesi, baharın gelmesi ve canlanan tabiatın sevinçle, coşku ile  karşılanması gerçeği yatıyor. Türk kültüründe derin izleri bulunan bu gelenek, binlerce yıldan beri, gelişerek ve zenginleşerek devam ediyor. Öyle görünüyor ki değişerek, daha renklenerek uzun zaman devam edecek.

 

Hıdrellez, sağlık, şifa, talih, kısmet açma, mal, mülk ve özellikle ev istekleriyle ilgili dualar, dilekler, niyaz ve yakarışlar ile renk kazanır. Renklenelim derken yapılması uygun olan veya uygun olmayan davranışları göz ardı etmemek gerçeğini hatırdan çıkarmamak dileğiyle… Bahar bayramı Hıdrellezinizin kutlu, yarınların daha umutlu olmasını dilerim. Hıdrellezimiz hoş geldin, hoşluklar getirdin inşallah.

                                                                                                                           05/05/2011