Önder GÜRCAN

Önder GÜRCAN

[email protected]

KORONAVİRÜS SALGINI SONRASI YENİ DÜNYA DÜZENİ

28 Nisan 2020 - 22:08

KORONAVİRÜS SALGINI SONRASI  YENİ DÜNYA DÜZENİ


Küresel koronavirüs salgını sonrası yeni dünya düzeni nasıl şekillenecek?
Bu bağlamda görsel, sözlü  ve yazılı  basını ile sosyal medyada  yer alan yorumları izlemeye çalışıyorum. Yakın geçmişte yayımlanan bazı tanınmış yazarların kitaplarını da fırsat buldukça inceliyorum.
Şimdi, koronavirüs, uluslararası kamuoyunun  sıcak gündemine yerleşti.
*
Bilindiğii gibi, tarih boyunca,  ulluslararası platformda toplumların  geleceğini olumlu yönde oluşturacak ortaklaşa ve geçerli bir anlayış geliştirilemedi.
Günümüzde yaklaşık olarak 200 devlet var ve hepsi de farklı   kültürlere sahipler.
*
Görülmektedir ki, çok sayıda devletlerarası kurumsal teşkilatlanma, insani, etik ve evrensel değerlerin hayata geçirilmesinde,   beklenen uluslararası birlik, beraberlik ve dayanışmayı tam olarak sağlayamadı.
Bu durum, yeryüzündeki  mevcut sorunların çözümünü  daha da karmaşık hale getirdi; tarihçileri, sosyologları ve antropologları da kaygılandırdı.
*
Bizim kuşağın çocukluk günlerinde bütün şehirlerde mahalle kahveleri bulunurdu. Kahvelerdeki demli çay ve acı kahve sohbetleri, “Ne olacak bu dünyanın hali?” sorusuyla açılırdı.
O insanlar, bugün yaşanmakta olan küresel koronavirüs salgını sonrası dünya hakkında, sanırım, şu yorumları  yaparlardı:
-İki super güç ABD ve Çin arasındaki ticaret mücadelesi, emperyalist sistemler, terörizm, göçler ve küresel ısınma sona erecek.
-Dijitalleşme yaygınlaşacak,  biyokimya ve bilişimin yanı sıra bilgisayar, yapay zeka ve robot teknolojileri de günlük hayata girecek, bazı geleneksel meslekler  yerini yeni mesleklere bırakacak.
-Uluslararası siyasi, toplumsal, kültürel, ekonomik ve  teknolojik yapılarla birlikte yeni dünya düzeni;  insani, etik ve evrensel değerler eksenindeki parametrelere göre oluşacak  algoritmalar ve paradigmalar ortamında, bütün insanlığın barış, huzur ve refahı  doğrultusunda şekillenecek.


Önder Gürcan
[email protected]