Önder GÜRCAN

Önder GÜRCAN

[email protected]

GÜZEL DÜŞÜNMEK, GÜZEL KONUŞMAK VE GÜZEL DAVRANMAK

09 Mayıs 2020 - 15:51

GÜZEL DÜŞÜNMEK, GÜZEL KONUŞMAK VE GÜZEL DAVRANMAK


Bilindiği gibi, sonsuz evrende bir nokta gibi duran dünya ve insanlık,  tarihte çağlar boyunca çok çeşitli acılar ve sevinçlerle dolu süreçlerden geçip bugünlere ulaşmıştır.
İnsanlığa; yeryüzü ve evren, ilim ve bilim hakkında sadece pek az bir bilgi verilmiştir.
Yine bilindiği gibi,  yeryüzündeki bütün topluluklara dinler  gelmiştir.
İslamiyet, söz konusu dinleri reforme etmiş ve indirilen “Kur’an-ı Kerim” ile son din olarak insanlığa tebliğ edilmiştir.
İnsanlığa duyurulan öğretiye göre :
Dünya hayatının sayısız halleri vardır.
Bu nedenle insanlık, geçmişten  gerekli dersleri çıkarmalı, alınması zorunlu olan tedbirleri elden bırakmayarak bütün yönleriyle hayata geçirmelidir.
Dünyada en büyük güç akıl, inanç, bilgi ve fikirdir.
Günlük hayatı güzel işler yaparak yaşamaya çalışmalıdır.
Bütün insanlara, canlılara ve doğaya gerekli saygı duyulmalıdır.
Bu bağlamda; her zaman güzel duygu ve düşüncelerle güzel düşünmeye; güzel duygu ve düşüncelerle güzel konuşmaya; güzel duygu ve düşüncelerle güzel davranışlar sergilemeye azami çaba gösterilmelidir.
*
Bir şairin dizeleriyle bitirelim:
“...
o kısa ve şen bir ömür sürdü
iyi şeyler yapmadı ama
temiz kalbiyle dünyamız
iyi bir insan gördü.”