Önder GÜRCAN

Önder GÜRCAN

[email protected]

GELECEĞİN DÜNYASINI KURMAK?

15 Mayıs 2020 - 08:56 - Güncelleme: 15 Mayıs 2020 - 15:47

GELECEĞİN DÜNYASINI KURMAK?

Bilindiği gibi, Sonsuz evrende bir nokta olan dünya, kutsal bir düzen ve denge içinde yaratılmıştır.
Dünya tarihi, bilge insanların vurguladığı gibi, bir geçici hayatlar tarihi olarak algılanmaktadır.
Fizik, kimya, biyoloji, astroloji, tarih vd. bilim dalları büyük bir felsefi  derinlik taşımaktadır.
Burada; insani, etik ve evrensel değerlerin önemi ortaya çıkmaktadır.
Ne var ki değişen dünya koşullarında hayat ;   akıp giden çağlar boyunca günün şartlarına göre şekillenmektedir.
Dünyada kıtaları arasında uluslararası iş birliği ve koordinasyon içinde insanlığın barış ve mutluluğuna yönelik gerekli düzen kurulmuş mudur?
*
Dünya insanı, son yıllarda küreselleşme olgusunun  yanı sıra yüksek teknoloji ekseninde kalabalık içinde yabancılaşmakta ve yalnızlaşmaktadır.
Dünya insanı; dünyanın kalıcı olduğunu; kendisinin yeryüzü coğrafyasında bir misafir konumunda bulunduğu gerçekliğini kavramakta; böylece  hem kendisiyle, hem de doğa ve diğer insanlarla sürekli olarak hesaplaşmaktadır.
*
Son yıllarda:  Çin, Hindistan gibi bazı ülkelerdeki aşırı  nüfus, silahlanma yarışı, doğanın bozulmaya yüz tutması, nükleer tehlike, küresel ısınma gibi olgular;  doğanın olumsuz yönde etkilenmesine yol açmakta; bu durum, bir takım olumsuzlukların kaynağı olarak kabul edilmektedir. Bu olumsuzluklara  örnek olarak bazı kıtalarda yaşanmakta olan karmaşa, ülkeler arası göçler ve koronavirüs salgını gösterilebilir. Her bir olay, buna neden olan diğer bir olayın somut bir sonucudur.
*
Günümüzde; uluslararası anlayış, uyum, insani, etik ve evrensel değerler çerçevesinde uluslararası diplomatik diyalog kurulması gerekmektedir.
Bu bağlamda; uluslararası platformda üye devletlerle ve kıtasal kuruluşlar arasında özlenen bağlantılara işlerlik kazandırılması; sağlanacak iş birliği ile koordinasyonun güçlendirilmesi ve etkin bir dünya kamuoyu oluşturulması için başlıca görev, Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na (BM) düşmektedir.
*