Önder GÜRCAN

Önder GÜRCAN

[email protected]

GELECEĞİN DÜNYASI ÜZERİNE

13 Ocak 2020 - 10:48

GELECEĞİN DÜNYASI ÜZERİNE BİR KAHVE SOHBETİ

Önder Gürcan
[email protected]

Yaşadığımız yüzyılda küresel ısınma olgusuna karşın bilim ve teknoloji olağanüstü boyutlar kazanıyor.Sanki: dünya coğrafyası, dünya dilleri, dünya basını, dünya kamuoyu küreselleşiyor.Dünya nüfusu 9,5 milyara ulaşıyor.
Evrende küçük bir gezegen olan ama çok gün yüzü görmüş kendi halindeki bu dünyada, kadim ve kutsal insanlık olgusunun yanı sıra, günlük hayata dahil edilen yapay zeka, robot ve robotik nesnelerde giderek bir artış gözleniyor.
*
Yakın bir zamanda - ihtimal ki- günümüzün postmodern insanı; saçında at kuyruğu, elinde cep telefonu, dudağında sigara, parmağında kulaklık, koltuğunda bilgisayar, sırtında çanta, arka cebinde cüzdan, boynunda kolye, penyesinde gözlük, kulağında küpe, burnunda piercing, kolunda dövme, ayağında bileklik ve sandaletiyle, bu yeni dünya varlıklarıyla çalışma hayatının algoritmalarını paylaşacak; cadde, sokak, iş yeri,  AVM, kafe ve evlerde arkadaşlık edip vakit geçirecek.
Dahası, bilindiği üzere :
-Kablosuz  telefon teknolojisi ile uluslararası 5G bağlantısı;
-Sanal ve gerçek yaşamı birleştiren sosyal medya  teknolojisi;
-Daha güvenli enerji kaynakları, nükleer santralların tasarımı ile enerji depoloma sistemi;
-Kablosuz elektrik iletimi;
-İnsan beynine çip yerleştirilerek bilgisayarların kontrolü;
-Veri depolamada DNA tabanlı çözüm;
-Küçültülmüş elektronik cihazlar;
-Üretim sektörlerindeki paradigmalara göre sanayileşme  stratejisi;
-Sesli komut ve yapay zeka ile  yönetim;
-Uzaktan etkin online çalışma yöntemi;
-Işınlanma;
-Ülkeler arası dijital - global para sistemi;
-Kısaltılmış kıtalararası ulaşım;
-Beslenme ve sağlık hizmetlerinde köklü değişim;
-Bütünleşik uydular yoluyla internete bağlanmış yeryüzü;
-Bazı gezegenlerde projelendirilmiş uzay turizmi vb.
dünya insanının günlük hayatına girecek.
*
Bu bağlamda yeryüzündeki çeşitlilik daha da çoğalacak. Bilgi stoku artıkça bilinmeyen bilgi stoku genişleyecek, parabolik denklemler ortaya konulacak.
Duygu ve düşüncelerin değişken ikliminde tarih, fizik, kimya biyoloji, felsefe, edebiyat vb. bilim dalları etkilenecek: Evren tarihi, evren coğrafyası, evren tarımı, genetik mühendisliği, uzay mühendisliği gibi yeni bilim dalları ve meslekler doğacak.
Geçmiş yıllarda gündeme gelen dünya dışı varlıklarla kurulan bağlantılar güçlendirilecek.
Evrensel basının kapıları açılacak;  yazılı, sözlü ve görsel basın bir parmak ucu kadar yakın elektronik ortamlara taşınmış olacak.
*
Öte yandan Dünya Bankası, IMF, IFC ve diğer uluslararası kuruluşların yayımladıkları   raporlarda, global  ekonomik büyümenin yavaşlayacağı,  durgunluk (recession) dönemine girileceği, işsizlik oranlarında da  olumsuz bir trend izleneceği yönünde görüşler öne sürülüyor.
Küresel bilim ve teknolojide kaydedilen olağanüstü gelişme ile insani gelişmişlik endeksi ve işsizlik oranı arasındaki sarmalı bilim insanları nasıl açıklayabilecek?
Çalışma hayatındaki insanların yeri,  yapay zeka, robotlar ve robotik nesnelere mi bırakılacak?
Acı olaylara sahne olan uluslararası ilişkiler ve diplomasi nasıl normalleştirilecek ve yapılandırılacak? Yaklaşan uzay çağında geleceğin dünyası nasıl şekillendirilecek? İnsanlığın, sonsuzluğa akan yaşamı nasıl sürdürülecek?
“Tarih tekerrürden ibarettir,” derler. İnsanlar hep olayların sonuçları üzerinde dururlar.oysaki “olayların sebepleri üzerinde durulmalıdır!” diyor bilge insanlar.
Böyle bir durumda, yaşlı dünyanın bir türlü bitmeyen kronik sorunları ile  çözüm yolu önerilerini; öğretmen, tarihçi, sanatçı, edebiyatçı ve felsefecilerden de dinlemek yerinde  olmaz mı?