Önder GÜRCAN

Önder GÜRCAN

[email protected]

EMEKLİLİK VE ÖTESİ

20 Ocak 2020 - 21:02

EMEKLİLİK VE ÖTESİ

Önder Gürcan
[email protected]

Dünya toplumlarının her kesiminde emeklilik olgusu; yeni gelen kuşakların yanı sıra, devri alemin   yörüngesinde, hiçbir şey olmamışçasına, yaşamın kıyısındaki yoluna sessizce devam eder.
Emeklilik, her kim ve ne olursa olsun, bir insanın yüz yüze geleceği kaçınılmaz bir mevsimdir.Bu yüzden hep masaya yatırılır ve üzerine çeşitli yorumlar yapılır.
Alegorik olarak şiirlere, masallara, destanlara, mitlere, öykülere, romanlara, tiyatro oyunlarına, opera eserlerine ve günlük basına  konu olur.
*
Emeklilik, yalnızca bir kelime  değildir. Toplumların, emeklilik kavramına bakış açısı çeşitli anlamlar taşır.
*
Bir insan, kendi mesleğinde normal koşullarda 15 yılda uzmanlaşır. Emekliye ayrıldığında ise; sahip  olduğu bilgi ve tecrübe birikimiyle felsefi düzeyde bir bilgeliğe ulaşır.
İsveç, Norveç, Finlandiye, Danimarka, İngiltere, İsviçre, Kanada vb.  ülkelerde, iyi eğitim görmüş, başarılı işlerde bulunmuş, bilimsel makale yayımlamış ve en az iki lisan bilen emekliler için, bilim insanlarının görüş ve önerileri çerçevesinde düzenlenmiş ve programlanmış projeler uygulamaya konulmaktadır.
Bu projelerle emekliler; o ülkenin tüm sektörlerindeki  alt, orta ve üst yönetim kademelerinde, eğitim kurumlarında, sanayi ve serbest meslek kuruluşlarında  danışman, müşavir,  akademisyen,  proje görevlisi, araştırmacı, eğitmen, bilirkişi, öğretmen, yazar gibi kadrolarda kısmi zamanlı (part time) olarak  istihdam edilmektedir.
Bu istihdam modeliyle; toplam üretime, katma değere, ekonomiye,  toplumsal kültüre, bilim ve teknolojiye özgün katkı, etkinlik ve süreklilik sağlanmaktadır.
Bu istihdam şekli; bir ülkede işsizliğe yol açan değil; çalışma hayatını zenginleştiren, ihtiyaçları artıran, üretimi çeşitlendiren, kaliteli istihdama destek veren, verimlilikle birlikte   karlılığı yükselten, katma değeri çoğaltan, ekonomik büyümeyi güçlendiren ve ülke kalkınmasındaki ivmeyi hızlandıran önemli bir etken olarak kabul edilmektedir.
Emeklilikte kısmi çalışma; sosyo-ekonomik gelişmeye, toplum kültürüne, sağlığa, huzura ve mutluluğa iyi gelir.
Emeklilik; sağlık koşulları ve olanaklar  ölçüsünde, milli bilgi ve tecrübe stokunu daha da geliştirebileceği ve topluma aktarılabileceği bir dönem olarak değerlendirilmektedir.
*
Öte yandan, dünya toplumlarında kimi emeklilik hayatlarının; aile, kişisel eğilim,  dernek, sanat, edebiyat, müzik, spor, bahçe, yazarlık, seyahat, balıkçılık gibi  uğraş ve faaliyetler bağlamında geçirildiği gözlemlenmektedir.
*
Sonuçta, emeklilik; hayal edilen, kurgulanan, kelimelere dönüştürülen, yol haritası yeni arayışlar ve değişimler üzerine çizilen sanal bir gerçeklik kazanmaktadır.
Çünkü dünyada hayal edilen her şey gerçektir. Hayallerin dünyasında kurgulanan yaşamlar da bir şekilde gerçekleşir.
İnsan, emeklilik yaşamının doğal akışında hayallerinin peşinden gitmelidir.
Her yazı kendini yazarmış : Bu yazı da böylece kendini yazdı.