Önder GÜRCAN

Önder GÜRCAN

[email protected]

CORONAVIRUS

29 Mart 2020 - 09:35 - Güncelleme: 29 Mart 2020 - 22:25

CORONAVIRUS

Bu yılın son kış ayı Şubat’ta, Çin’de, Shanghai kentinde yaşıyan Çinli bir akademisyen arkadaştan bir   ileti almıştım. İletide şu satırlar yer alıyordu.

“.. Maybe you have already heard of new coronavirus in China. This is the top news in our country. Until now, more than 2000 cases have been confirmed in China and 56 people are dead, in Shanghai 40 cases have been confirmed and 1 people is dead. The virus spread very fast, the numbers are rising every day. The expert says virus can spread before symptoms show. Now our government advised us to try to stay at home and be sure to wear a mask when going out. There is almost no body walking on the streets. Shanghai's government has ruled that all businesses in the city should remain shut until February 9, as it announced a series of new measures against the spread of the coronavirus. This is a special new year for every Chinese. Thanks for your Turkish government, Turkey donates materials to our country including 1000 sets of chemical protection clothing, 93500 filter masks and 1000 sets of disposable protective clothing, etc.I hope it all goes quickly and I hope everything will get better.”
*
“Coronavirus” hiç duyulmamış, akla hayale gelmeyen, insanlığa savaş açan bir virüstür; bu virüs çok geçmeden önce epidemik daha sonra da pandemik bir salgına dönüştü. Dünya kamuoyunda, uluslararası yazılı basında, TV’ lerde  ve sosyal medyada  başlıca haber başlıklarına yansıdı ve bütün ülkelerdeki günlük hayatın üzerine  gizemli ve inatçı bir kabus gibi çöktü.

Bütün dünya ülkeleri, söz konusu  tehlikeli ve ölümcül virüsün daha da yayılmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirleri alıyorlar ve yasal düzenlemelerle herkesin zorunlu haller dışında evden çıkmamasını sağlıyorlar.
*
Bu arada, dünya insanlığına çok ağır maddi ve manevi maliyetler yükleyen Koronavirüs'un doğal olmadığı, önceden planlanmış küresel bir biyolojik salgının parçasını oluşturduğu yolunda bazı basın kaynaklarında üretilen birtakım komple teorileri de dikkati çekiyor.

Bu  terorilerin yanı sıra;  son yıllarda dünyada görülmekte olan çeşitli olumsuzlukların giderek yoğun artış göstermesi üzerine yaşanmaya başlayan bu trajik salgının, dünya insanlığına kutsal bir uyarı olduğuna dair bir kanaat de yaygınlaşıyor.
*
Yapılan somut tespitlerden anlaşıldığına  göre; görülen salgın, dünyada yerleşik sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik hayatın bütün kesitlerine olumsuz etki yapacak; toplumlarda birtakım manipülasyonlara neden olacak; global ekonomi değer kaybedecek; büyük sermaye yeniden yapılanacak;  dahası yeni bir dünya düzeninin şekillenmesine de güçlü bir biçimde yol açacak ve yeryüzünde her şey artık eskisi gibi olmayacak.
G-20 ülkeleri, birdenbire gündeme oturan gerçeklerin farkında.
*
Kaygı ve panik uyandıran Koronavirüs, diğer virüsler gibi yalnızca bir virüstür; bu bağlamda sürecini tamamlayınca mutasyona uğrayabilecek ve insanlar  bağışıklık kazandığı takdirde de yeryüzünü  terkedebilecek.

Sonuç olarak; uluslararasi basında; bazı gelişmiş devletlerin, insanlığı korumak üzere,  “Coranavırus” e karşı ilaç ve aşı bulunmasına yönelik araştırma ve çalışmalarını tamamladıklarına ilişkin güncel haberler yer alıyor.

Bilim ve teknolojide olağanüstü  ilerleme kaydetmiş ve geçmişte çok sayıda afet karşısında başarılı sınavlar vermiş olan dünya insanlığı, duyarlılık ve dayanışma içinde bu kronik sorunu da çözümleyecektir.

Bununla birlikte hayata giren, insanları sarıp sarmalayan ve derin izler bırakan küresel salgın ve doğuracağı sonuçlar ile ilgili nihai görüş, değerlendirme ve yorumları;  kendilerine hayati öneme sahip işler düşen din bilimcilerine, toplum bilimcilerine, tıp bilimcilerine, tarih bilimcilerine, insan bilimcilerine, biyoloji bilimcilerine, genetik bilimcilerine, fizik bilimcilerine, uzay bilimcilerine, diğer bilim insanlarına ve felsefecilere bırakmak uygun olur.

Önder Gürcan
ogurcan2003@ yahoo.com