Kadir KESKİN

Kadir KESKİN

[email protected]

SATANİZM AYİNLERİ

27 Kasım 2011 - 23:07

ALLAH’I BULAMAYANLAR  MUTLAKA BİR ŞEY BULUYOR

.Satan, şeytan veya iblis kelimelerinin Türkçe karşılığıdır. Allah’a karşı baş kaldıran, O’nun hükümranlığını kabul etmeyen ve şeytanın gücüne inanan bir inanış şeklidir.

Satanizmin temel anlayışı, yer yüzünde Allah’ın hâkimiyetini değil, şeytanın hâkimiyetini sağlamaktır. Allah’a baş kaldırarak onun hâkimiyetini kırmak ve insanları da sınırsız özgürleştirerek arzu ve isteklerin önündeki engelleri yıkarak mutlak zevk, mutlak hazda doyuma ulaştırmaktır. Yani insanların bir hayvan özgürlüğüne sahip olmasını sağlayarak insanları hayvanlaştırmayı hedef almaktadır.

Satanizmin Yemini ve İlkesi şöyledir:

“ Tanrım efendim, seni tanrım olarak en yüce varlık olarak tanıyorum. Yaşadığım sürece sana itaat ve hizmet etmeye söz veriyorum. Seni diğer bütün tanrılardan, İsa Mesih’ten, diğer kutsallardan, aziz ve azizelerden üstün tutuyorum ve vaftizden de vazgeçiyorum.”

              

SATANİZM AYİNLERİ

Hıristiyan Katolik ayininin çarpıtılmış şeklidir. Satanist ayini, tersine çevrilmiş haç, siyah masa örtüleri ve mumlar, tersine okunan Latince formüller ve dualar, Teke başı ve teke kuklası kullanılır. Ayin cinsel birleşme ile sona erer. Şeytana tapınma ayini  “Black Mas” olarak ifade edilir. Bu ayin, güneş ışığı görmeyen siyah rengin veya karanlığın hâkim olduğu bir mekânda yapılır. Bu ayinlerde mutlaka kan akıtılır. Genelde kedi, köpek, horoz, tavşan gibi hayvanlar kurban edilir ve bu kurbanın kanı ayine katılanlar tarafından içilir. Ülkemizdeki satanistler, siyah kedileri tercih ederler. Zaman zaman insanı da kurban edebilmektedirler. Nitekim ülkemizde geçtiğimiz yıllarda Ş. K. adlı bir kız da kurban edilmişti. Katilleri de hâlâ ceza evinde bulunmaktadır. 

Satanist ayini de ilk defa 17. yüzyılda Abbe Guiburg ile Madam Montespan tarafından Fransa’da icra edilmiştir. Ayinin sonunda ayine katılanlar, “Efendim Şeytan, beni kötülerin elinden koru. Efendim Şeytan, sen mutlaka döneceksin ve bizi sevindireceksin. Senin cemaatin seni sevecek, seninle güçlenecek. Efendim Şeytan, sen bize gücünü göster. Cömertliğini bize ihsan et. Bizi işit. İzin ver de feryat ederek sana kavuşalım. Seninle beraber olalım ve tekrar seninle olalım. Amen!” şeklinde kendilerince dua edip şeytana bağlılıklarını ifade ederler.

Bu duadan sonra ayini yöneten kişi, “Şimdi gelin Şeytan Tanrı’ya şükranlarımızı sunalım. Şimdi bir araya gelme zamanıdır. Bir araya gelin.” der ve ellerini kaldırır avuç işlerini aşağıya doğru çevirerek şöyle devam eder. “Bu bir samimiyet buluşmasıdır. Her zaman yapmamız gerektiği gibi sizi Şeytan adına tasdik ettim. Selam Şeytan!” der. Masa üzerinde yatan ve Altar görevi yapan çıplak kadının vücuduna sürdüğü ekmeği takdis eder. Bu ekmeği kan ve şarap karışımına batırarak lokmalar halinde ayine katılanlara ikram eder.  Satanizmin önderi sayılan Lavey ilk ayinde Altar olarak kendi kızını kullanmıştır. Ayinlerinde mutlaka kan akıtılır. Çünkü Satanizme göre kan, hayat gücünü temsil eder. Şeytanı memnun etmek ve onu yatıştırmak için ayinde mutlaka kan akıtılır.

 

 

SATANİZMİN KUTSAL GÜNLERİ

Bir satanistin en büyük kutsal günü kendi doğum günüdür. Bu arada gün dönümleri bayram günleridir. 31 Ekim ve 30 Nisan’da “Hortla Geceleri” en büyük satanist bayramı olarak kutlarlar.

 

SATANİZMİN YAYILMASINDA KULLANILAN MALZEMELER

Bilgisayar, internet, kitap, dergi,  broşür, kaset, CD,  gibi teknik araçların yanında kadın, alkol, uyuşturucu maddeler, müzikli toplantılar bazı arkadaş grupları, eğlence partileri gibi araç-gereç ve ortamlarla gençler tuzağa düşürülmeye çalışılmaktadır. Gençler bilmediği gurupların içine girmemelidir. Anne - baba, kardeş Allah vergisidir. Bunları seçme iradesine sahip değildir. Ama arkadaş, Allah vergisi değildir. Arkadaşını insan kendi seçer.

Satanizme giren genç kız ve erkeğin geri dönüşü yoktur. Ya bu grup içinde hayatını sürdürür ya da intiharla bu gruptan kurtulabilir. Nitekim ülkemizde bu grubun içine girip de genç yaşta hayatına kıyan gençlere şahit olduk. Çünkü bu grubun içine girenler, değer yargısı olarak neyi varsa hepsini kaybeder. Ailesine ve yakınlarına çok yabancılaşır.

Yasin Suresinin 60. 61. 62. Ayetlerinde Yüce Allah, “Ey Âdemoğulları! Size, ‘şeytana tapmayın, çünkü o,  sizin apaçık bir düşmanınızdır,’ demedim mi? Ve ‘Bana kulluk ediniz, doğru yol budur,’ demedim mi? Şeytan, sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Hâlâ akıl erdiremiyor musunuz?” buyruğuyla şeytandan ve şeytan ruhlu insanlardan uzak durmamızı emretmektedir.  Buna rağmen şeytanla ve şeytan ruhlu insanlarla beraber olan insanlar, zararını yine kendileri bu dünyada fazlasıyla çekmeye başlamaktadırlar.