Kadir KESKİN

Kadir KESKİN

[email protected]

Mehmet Reşit ÜRPER

28 Aralık 2021 - 09:10 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 - 11:44

Sözü Senet Olan, Ticaret Şirketinin Manisa Temsilcisi
Mehmet Reşit ÜRPER

Medya hep kötü örnekleri öne çıkarıyor. Saçını süpürge yapıp çoluk çocuğunun rızkını kazanan, çocuklarını okutan anne- babaların namuslu davranışları ile dürüst ticaret hayatı olan esnaf ve şirketlerin örnek ticari ilişkileri maalesef ekranlarda nedense görünmüyor, gazete sahifelerine yansımıyor.    Kulağın duyduğuna, gözün gördüğüne gönül de alışır.   Hep kötülerle ve kötü örneklerle insanımızın kulağını ve gözünü kirletiyoruz. İyi, dürüst, güven duyulan güzel insanları da rol model örnek şahsiyetleri de dillendirelim ki,  gençlerimiz kötüleri değil,  iyilere imrenerek onları örnek alsınlar.
Bergama’da faaliyet gösteren ÜRPERLER’in Manisa’daki temsilcisi Mehmet Reşit Ürper kardeşimi önce öğretmen arkadaşım Mehmet Yılmaz, daha sonra da Manisa’daki sosyal faaliyetleri ile tanımıştım. Bergama’nın ticari hayatında önemli bir yeri olan ÜRPERLER’in Manisa’daki temsilcisi M. Reşit Ürper beyefendiyi de Manisa’ya katkıları dolayısıyla bitme aşamasında olan    “ MANİSA’NIN DEĞERLERİ”  adlı kitabımda  yer vermeme rağmen, kitap çalışmamdan  haberi  olan  Manisa Bürokrasi  ile Manisa’daki  akil  dostlarımın   “Reşit beyi kitabıma  almayı  unutmama  hatırlatmaları”, Reşit bey kardeşim adına   beni çok sevindirdi. Dolayısıyla dostlarımın da ısrarla kitabımda yer almasını istedikleri hizmet yanıklısı, sözü senet, dürüst, güvenilir insan Mehmet Reşit Beyefendi kimdir?
Babası Bulgaristan göçmeni, annesi Bergama‘nın yörük  Ferizler köyünden  kendi halinde bir ailenin çocuğu olan M.Reşit Ürper’in  anne – babasından başka  hayatında unutamadığı üçüncü isim,  ilkokul öğretmeni Seza Çeliker’dir.    Babası küçük yaştan itibaren köy köy  dolaşarak ayakkabı tamiri, sonrasında da  at arabasıyla pazarcılık yaparken  M.Reşit in doğumu sonrası, geçirdiği  elim bir trafik kazası sonucu  tek ayağını kaybeder. Takma protez ayakla güç şartlarda kavafiye esnafı olarak pazarcılık yapan baba Yusuf Ürper’in  üç çocuğunu okutmaya yönelik    çabası, gayreti  ve özlemi, öğretmen  Seza Çeliker’in   dikkatini çeker.    Bu nedenle  öğrencisi olan M.Reşit’e aileye  destek  olmak amacıyla okulda simit satması konusunda görev verir.  Kışın simit satan,  yazları da ailesiyle birlikte tütün tarlasında çalışan M.Reşit, ilkokulu bitirdikten sonra Balıkesir İ. H.  Okulu yurdu ve öğrenci evlerinde kendi yemeğini kendi yapan, kendi çamaşırını kendi yıkayan öğrencilik yılları başlar.  Dolayısıyla genç yaşta “Hayat “ mücadelesi  öğrenci M.Reşit’i daha öğrencilik yıllarında pişirir ve hayata hazırlar.
. İ.H.Okulundan sonra dışarıdan lise bitirme sınavlarına girerek İstanbul Pertevniyal Lisesi’nden mezun olan M. Reşit Ürper, doktor olma hayali ile girdiği Üniversite sınavında, İstanbul Üniversitesi E.Tıp Fakültesine kaydını yaptırır. M. Reşit  Ürper, ailesinin  kıt kanaat  yardımıyla Tıp Fakültesinin  Üçüncü sınıfına kadar  gelir. Ancak ne var ki, hayatının en sevinçli, en hüzünlü yılları Üniversite eğitim yıllarıdır. İranlıların deyimiyle Büyük Şeytan Amerika’nın milletimizin gençlerini A ve B diye bölüp birbiriyle dövüştürdüğü, her gün üç beş gencimizin cinayete kurban gittiği yıllar. Doktor adayı M.Reşit ve Arkadaşlarının anarşi ve terör nedeniyle okulda can güvenliği yoktur. Çünkü okul bahçeleri silah atış poligonu haline gelmiştir.
12 Eylül  öncesi anarşi ve terör hareketlerinin  doruk noktasına  ulaştığı,o  yıllarda ,o günkü Amerikan elçisinin tabiriyle  ,Amerika’nın  içimizdeki “ Bizim Çocuklarının” da“ daha fazla  genç ölsün diye  cinayetleri seyrettiği günler..  ( 11 Eylül günü ülkemizde 27 insanımız cinayete kurban gittiği ve bunların da 11 tanesi de lise müdürü idi. O yıllarda Kırkağaç Lisesi Müdürü iken bana da  silah çekilmişti.  Yaşacak ömrümüz varmış ki Allah’tan silah ateş almamıştı.)
Doktor adayı M.Reşit, aileden aldığı eğitim ve terbiye ile dini ve milli duyarlığı olan bir gençtir. Üniversitelerdeki anarşi ve terör sebebiyle,  can güvenliği kalmadığı için ailesinin de onayıyla beyaz doktor gömleğini çıkararak baba evine döner ve   Doktor olma hayalleri sona erer.  Ama Rabbimizin “ Sizin çok arzu ettiğiniz şeyde şer, arzu etmediğiniz, istemediğiniz şeyde hayır vardır. Siz bilmezsiniz Allah bilir”  buyruğu gereğince umudunu kaybetmez.
  M. Reşit Ürper, diğer iki kardeşiyle ticarete atılma niyetlerini baba Yusuf Ürper’e açarlar.   Baba Yusuf Ürper çocuklarını karşısına alarak onlara ticari hayatlarında tükenmeyecek bir sermaye bırakır.
1- Çok çalışacaksınız 2- Dürüst olacaksınız 3- Tutumlu olacaksınız
Bu sermayeye kendi aralarında “Beraber çalışacağımız insanların liyakatine ve emeğine öncelik vereceğiz.”  prensibiyle ticarete  atılan  Raşit-Sadullah- M.Reşit ÜRPER kardeşler bugün önce Bergama’da daha sonra da Manisa’daki faaliyetleriyle Ege Bölgesinde gıda tedariki yapan bir şirket haline gelirler.
ÜRPER kardeşlerden M. Reşit Ürper, ticaretle iştigalin yanında öğrencilik yıllarındaki çektiği mahrumiyet nedeniyle sosyal faaliyetlere de ağırlık verir.                                       Gençleri zararlı alışkanlıklardan koruma amacıyla Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi Gençlik Teşkilatında görev alır. Arkadaşları ile Kurucusu bulunduğu  “Bergama Gençlik Kültür Derneği” ile de İzmir Ege Üniversitesi ve 9 Eylül üniversitesinden her hafta  gelen akademisyenlerle gençlerimizi ,zararlı düşüncelerden koruma amacıyla     milli, dini, ve tarihi konularda  gençlere yönelik yoğun kültür çalışmalarında bulunur..
   Ticaretin kuralları gereği, Manisa’ya elen M. Reşit ÜRPER, hacı, hacıyı Mekke’de bulurmuş hesabiyle Manisa’da ömrünü hayır işlerinde tüketen merhum Yüncü Yaşar’ı ve arkadaşlarını bulur.  Ferden yapılan sosyal yardımları daha düzenli yapabilmek amacıyla Manisa Dostlar Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinin kuruluşuna katılır ve bu derneğin kurucu  Başkanı olur.2007-2016 yılları arsında Başkanlığını deruhte ettiği. Dernek vasıtasıyla her yıl tespit edilen 150 ile 200 çocuğun her türlü ihtiyacı dernek vasıtasıyla karşılanarak sünnet törenleri yapılır. Bunun yanında her yıl üniversitede okuyan dar gelirli aile çocuklarından 150-200 öğrenciye eğitim yardımı  ( BURS) verilir. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelerin odun, kömür ve gıda ihtiyaçları karşılanır. 
Halka hizmet yolunda siyasetin de önemli olduğunu düşünen M.Reşit Ürper,  siyasetten bir şey almak değil, siyasete katkıda bulunmak amacıyla siyasete girdiği partinin içinde  merkez ilçe yönetim kurulu, il yönetim kurulu üyelikleri ile İl yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevlerinde bulunarak siyasi hizmetin içinde de yer alır.
İnsanımıza ve ülkemize hizmet yanıklısı olan M.Reşit Ürper Manisa ve ilçelerinde ticaretle iştigal eden iş insanlarımızı  bir araya  getirerek  Manisa  MÜSİAD ( Müstakil Sanayi İş Adamları Derneği )nin kuruluşuna öncülük eder.. MÜSİAD’da Başkanlık yaptığı yıllarda Manisa ve İlçelerindeki müteşebbis iş insanlarını bir araya getirerek, birlik ve beraberlik içinde  büyük işler başarabileceği  düşüncesiyle   birbirleriyle  tanışmalarını   sağlayarak  onları ihracata  özendirmek amacıyla yurt dışı  gezileri tertip eder. Almanya-Belçika-Hollanda-Fas –Dubai vs. gibi ülkelere dış seyahat gezilerini organize eder.                 Gezilerde görülen yerlerdeki işletme ve fabrikaları yakından inceleyerek, üyelerinin görgü ve bilgilerini artırarak Arkadaşlarının ihracat konusunda cesaretlenmelerini teşvik eder.
MÜSİAD’ın yurt içi Şube toplantılarına katılır. Yurdumuzun dört köşesini dolaşan M.Reşit Ürper bu vesileyle birbirinden değerli ülkemiz genelinde bir çok dostlar edinir.
  Manisa’da Sivil Toplum Kuruluşu Aydınlar Ocağı, İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı Toplantı çalışmalarına katılır. Manisa’da gerek sade vatandaşlardan,  gerekse bürokrasiden önemli dostlar edinen Reşit Ürper, dostları vasıtasıyla Manisa’yı daha   çok sever, dostları vasıtasıyla daha çok insana ulaşma, imkanı bulur.
 M.Reşit bey kardeşimin hayatında ikinci bir üç  isim daha  vardır ki; biri Tıp Fakültesinden Hocaların Hocası rahmetli Prof.Dr.Ayhan Songar,  diğer iki isim ise Bergama’nın Manevi dinamiği Hasan baba ile Hasan babanın tavsiyesi ile tanıdığı Manisa’nın manevi dinamiği Şekerci Dededir.    İnsanımızı sevmede ve insanımıza hizmet etmede Reşit beyin gönlünde bu üç gönül dostunun  yeri tartışılmaz.
 Raşit, Sadullah ve M.Reşit beylerin ticari hayatlarında sözleri senet olarak kabul edilir. Bu güveni sağlamalarında, rahmetli baba Yusuf  ÜRPER olmak üzere  Rahmetli  Prof.Dr. Ayhan Songar ile   gönül insanı Bergama’lı Hasan baba ile Şekerci Dede’nin  payı büyüktür.
Şunu asla unutmayalım hayatta aldatmak isteyenler en çok aldanan kişilerdir.  Ticarette aldanmak istemeyenler baba Yusuf Ürper merhumun çocuklarına miras bıraktığı 1- Çok çalışacaksınız, 2- Dürüst olacaksınız,3-  Tutumlu olacaksınız. Sermayesini siz de baba sermayesi olarak kabul edin. Kabul edin ki hem zarar etmeyin, hem de itibar kaybetmeyin. www.kadirkeskin.net

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum