Kadir KESKİN

Kadir KESKİN

[email protected]

Manisa'nın Değerlerinden Manisa sevdalısı Müteveffa Manisa Belediye Başkanı 1932/2016

06 Ekim 2021 - 18:50

Manisa’nın Değerlerinden Manisa sevdalısı
Müteveffa Manisa Belediye Başkanı 1932/2016

Manisa’nın 1973-1978/ 1984-1989 yılları arasında iki dönem Manisa Belediye Başkanlığı görevinde bulunan merhum Ertuğrul Dayıoğlu, Manisa’nın entüllüektel başkanlarından biriydi. Küçükle küçük, büyükle büyük olan tam bir halk adamı idi. Kendine has nükteleriyle bulunduğu ortamlarda etrafına neşe saçan sempatik ve sevimli bir şahsiyetti.
İnşaat kalfası Ali Efendi ile Ayşe Sabiha Hanımın oğlu olarak 1932 yılında Manisa’da dünyaya geldi. İlköğrenimini Manisa Necati Bey ilkokulunda bitirdi. 1951 yılında Manisa Lisesi’nden mezun olduktan sonra da İstanbul Hukuk Fakültesinden de 1958 yılında mezun oldu.   Aynı yıl Manisa’da stajyer avukat olarak hayata atıldı. Avukatlığının yanında Manisa Ticaret Odası Umumi Kâtipliğine ( Genel Sekreter) atandı.  1958 yılından 2016 yılına kadar severek yaptığı avukatlık görevini ifa etti. Avukatlığının yanında merhum, Manisa’yı da  çok severdi. Merhumun Manisa’ya olan sevgisini kendi  gönül dilinden dinleyelim:
“ Her ağacını  kendi evimin bahçesinde, her çiçeğini  balkonumdaki  saksımda, her insanını evimin odalarında  öz akrabalarım bildiğim, ayaklarımda  çocukluğumda  yalınayak gezdiğim sokaklarının  taşlarının  yaraları bulunan , çeşmelerinden, kuyularından  su taşıdığım, dağlarına tırmandığım, yabani yemiş ağaçlarından  yemiş derlediğim, çalalarının  ekşiliği damağımda, dağından odun, ovasından ot taşıdığım sıcağında yandığım, kuru ayazında kavrulduğum, gezip – gördüğüm Dünya yuvarlığının  en güzel köşesi, ovasında binbir türlü  bereketli  mahsul yetişen ağlayan ana  Niobe’nin mitolojisinin  hala capcanlı  yaşadığı, Fatih’in,Kanuni’nin, Murat’ın  at nallarının  seslerini , Osmanlı cenkçilerinin  gürültülerini, tekkelerinde Mutasavvıflarının , Dervişlerin zikir seslerini  gece yarısı sokaklarında  duyar gibi olduğum,medeniyet denilen  tek dişi  kalmış  canavarın  yakarak yok edemediği  sevgili Manisa’m.”
İşte bu kadar Manisa sevdalısı olan merhuma Rabbimizin takdiri ve Manisa halkının da tensibiyle 1973-1978/ 1984-1989 dönemlerinde aşık olduğu bu şehre iki dönem Belediye Başkanlığı görevini nasip etti. Her iki dönemde Manisa’ya sayılamayacak kadar çok güzel hizmetleriyle kalıcı izler bıraktı.  Bunlardan sırasıyla bazıları:
 Şu anda Şehzadeler Belediyesinin kullandığı hizmet binası ile Havuzlu Çarşı olarak bilinen alış veriş merkezi, Küçük Sanayi sitesinin kurulması, Ilıcak suyunun şehir suyuna bağlanması, Saruhan Bey Türbesinin  civarının düzenlenmezsi, Ulu Park ve Fatih Parkının  yeniden düzenlenmesi, E.S.O  işletmesinin kurulması, Beton  boru fabrikasının kurulması, 1. ve 2. Gece kondu  Önleme  Bölgesinin alt yapı çalışmalarının tamamlanarak  belediyeye ait  190 adet sosyal konutun yapılması,2. Gece kondu bölgesindeki istimlaklerin  tamamlanması, Şehir giriş- çıkışlarının tanzimiyle  YSE, Moris Şinasi Hastanesi önü, İstasyon, yeni garaj arası  Sultan önü kavşağının yapılarak  hizmete sokulması, Huzur evi vakfının kurulması için  belediye arsa tahsisi,  yeni mezarlık tesis ve geliştirilmesi, Toptan sebze- meyve halinin şehir dışına çıkarılması, Toprak mahsulleri  sanayi depolama  bölgesi ile   zahire pazarının  kurulması,  Emekliler Parkının yapımı, Sultan Camii  çevre düzenlemesinin yapılması.
Ayrıca rahmetli inançlı mü’min bir insandı. İstasyondaki, Devlet Hastanesinin hemen karşısında İstasyon Camii’nin yapımında dönemin belediye başkanı olarak çok büyük gayretleri olmuştur. Caminin inşası karşısında inanılmayacak engeller ve engellemeler çıkarılmıştır.  Merhum yılmayarak verdiği mücadeleler sonucu (Caminin inşasına karşı çıkanlar olmuştu.)  “Hiç olmazsa hastanede yatan vatandaşlarımız, ezan sesiyle manen moral bulur veya ölüm anında ise  bile  bir şahadet kelimesi getirir.” Düşüncesiyle caminin yapımında  plan, proje ve kaynak açısından büyük destek sağlamış,  cami bakımından fakir olan bu semte bu güzel camiyi kazandırmıştır.
   Hesna Dayıoğlu ile evliliğinden üç çocuğu olan Manisa aşığı merhum Av. Dayıoğlu iki dönem belediye başkanlığının yanında 45 yıldır fiili olarak yürüttüğü avukatlık görevini de tamamlayarak her fani gibi 1 Mart  2016 tarihinde ebedi istinatgahına  tevdi edildi.
Ruhu şad olsun mekânı cennet olsun. Âmin…www.kadirkeskin.het


 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum